YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur zure regen verzuring vermesting taal kunst sulfaat aerosol aerosolen fijnstof design woordkeuze literair basisregels samenstelling bijvoeglijk naamwoord aaneenschrijven uitdrukkingen en spreekwoorden zeus jupiter jannie regnerus krijt pastelkrijt d/t persoonsvorm muziek mythologie imperator caesar augustus dampkring utagawa toyohiro Émile galle leipziger school moldavische keizer augustus atmosfeer pools barbarisme moldavisch poolse zephyrus : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 97 voor - zure regen - in 0.0130250453948975 seconden.
verzuring
Kunstbus - Verzuring van bodem of water kan een gevolg zijn van natuurlijke bodemverzuringsprocessen door bijv. CO 2 maar ook van bodemgebruik, bosbouw en emissie van vervuilende gassen door fabrieken, landbouwbedrijven, elektriciteitscentrales en transport. ... waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7 ph. zure

                                                                                                                                           
sulfaat
Kunstbus - Een sulfaat(ion) (SO 4 2– ), zwavel in combinatie met zuurstof, is de zuurrest van zwavelzuur (H 2 SO 4 ) en de zouten ervan. Een atoom of molecuul dat een lading draagt dat verschillend is van nul, wordt een ion genoemd. ... atmosfeer voortdurend wordt ontdaan van zwavel, komt deze als zure

                                                                                                                                           
aerosolen
aerosolen
Kunstbus - Een aerosol is een ( colloïdaal) mengsel/suspensie van vaste ( fijnstof) of vloeibare (waterdamp) deeltjes in een gas (de lucht). Een colloïde is (veel) groter dan een molecuul. Het heeft een diameter tussen 1 en 1000 nm of nanometer (een miljardste deel van een meter). ... ander negatief effect omdat deze neerslag een lage ph heeft: ' zure

                                                                                                                                           
Wat is juist: lange afstandsloper of langeafstandsloper?
Genootschap Onze Taal - Het hangt ervan af wat er bedoeld wordt: een lange afstandsloper is een afstandsloper die lang is, een langeafstandsloper is een loper van lange afstanden. Meestal is dat laatste bedoeld; alleen langeafstandsloper is dan juist. ... grote afstanden in zee kan afleggen') zoutwatervis ('zeevis') zure

                                                                                                                                           
Wie is Pluvius in de zin 'De lage opkomst was vooral te wijten aan de bemoeienissen van Pluvius'?
Genootschap Onze Taal - Pluvius is de bijnaam van de Romeinse oppergod Jupiter als regengever. Met de zin hierboven is dus bedoeld dat de opkomst tegenviel door de regen. ... zure

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze iemand de das omdoen vandaan?
Genootschap Onze Taal - De betekenis van dat deed hem/haar de das om hangt sterk af van de context. In bijvoorbeeld 'Ik probeerde nog een kwartier door te fietsen, maar uiteindelijk deden de regen en wind me de das om' betekent het iets als 'de regen en wind zorgden ervoor dat ik moest opgeven'. ... zure

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking 'Als het melk regent, staan mijn schotels omgekeerd' vandaan?

Genootschap Onze Taal - Deze uitdrukking is eigenlijk een klacht. Er wordt mee bedoeld: 'Ik heb ook nooit eens een keer geluk.' Áls er een keer een voordeel te halen is (namelijk: er komt geen regen, maar melk uit de lucht vallen), dan kan ik er niets mee (dan kan ik de melk niet opvangen in schalen, want die liggen juist dan ondersteboven). ... zure

                                                                                                                                           
Jannie Regnerus
Jannie Regnerus
Kunstbus - Beeldend kunstenaar en schrijver, geboren 9 september 1971 te Oude Bildtzijl. Jannie Regnerus studeerde aan de kunstacademie in Maastricht (1990-1994), daarna aan de Rijksakademie in Amsterdam (1995-1996) en later in 2000/2001 in Japan aan de CCA Kitakyushu. ... zure

                                                                                                                                           
Zeus
Kunstbus - Zeus is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de oppergod, die heerste vanaf de berg Olympus. Hij was een zoon van Kronos (Lat. Saturnus) en Rheia, twee van de twaalf Titanen, de machtige zonen en dochters van Ouranos, de hemelgod. ... zure

                                                                                                                                           
Krijt
Kunstbus - Het krijt 1 witte of witgele delfstof, in hoofdzaak bestaande uit koolzure kalk 2 (~en) gips om mee op een schoolbord te schrijven 3 [geol.] de jongste periode van het mesozoïcum => krijtperiode Krijt is een vast materiaal dat voornamelijk uit calciumcarbonaat (CaCO 3 ) bestaat. ... 1 witte of witgele delfstof, in hoofdzaak bestaande uit kool zure

                                                                                                                                           
Bernhard Heisig
Bernhard Heisig
Kunstbus - Ikarus, 1975, Olie op hout, 280 x 450 cm Duits schilder en grafisch kunstenaar, (31-3-1925 Breslau). Heisig was een van de belangrijkste schilders van de voormalige DDR, Zijn expressieve en agressieve schilderstijl verraadde de invloed van Lovis Corinth en Oskar Kokoschka, en keerde zich bewust regen her Socialistisch Realisme. ... zure

                                                                                                                                           
tempera
Kunstbus - [Italiaans] Schilderstechniek waarbij met ei of colloïde(op lijm gelijkende stof) gebonden kleuren op een gips- of krijtondergrond worden geschilderd. Tempera werd vooral voor de opkomst van de olieschilderkunst in de 15e eeuw gebruikt (bijv. ... toevoegen - druppelsalysil - zuur - dettol of snufje bensoe - zure

                                                                                                                                           
atmosfeer
atmosfeer
Kunstbus - De atmosfeer (ook wel dampkring genoemd) is het gasvormige omhulsel rondom de aarde. De samenstelling van de atmosfeer wordt bepaald door de gassen die erin ziten. Daarnaast spelen de chemische en fysische eigenschappen van de dampkring een belangrijke rol. ... zure

                                                                                                                                           
Polen
Kunstbus - Polen ( Pools: Polska; Engels: Poland) is een land in Midden- Europa. In het westen wordt het begrensd door Duitsland (Oder-Neissegrens), in het zuiden door Tsjechië en Slowakije, in het oosten door Litouwen, Wit- Rusland en Oekraïne en in het noorden door de Oostzee en door Rusland (exclave Kaliningrad). ... zure

                                                                                                                                           
Stolp
Kunstbus - Stolp kan verwijzen naar:. stolp (omhulsel), een glazen omhulsel;. stolp ( fles), een glazen flesdeksel;. stolp (mand), een klokvormige mand;. een bepaald soort boerderij, de stolpboerderij. Stolpboerderij Een stolpboerderij is een boerderijtype, dat vooral in Noord- Holland voorkomt. ... zure

                                                                                                                                           
Zephyrus
Kunstbus - Zephyros of Zephyrus ( Grieks: Zέφυρος) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was een van de vier winden, en was de personificatie van de westenwind, die de weldoende koelte en regen aanvoert in het nevelige klimaat van Italië. ... zure

                                                                                                                                           
Rob De Nijs
Muziekbus - Nederlands popzanger. Rob De Nijs moet zowat Nederlands bekendste popzanger zijn, maar daarnaast was hij ook actief als acteur (zoals in de televisieseries "Oebele" en "Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer? ... zure

                                                                                                                                           
Welke woorden en uitdrukkingen gelden nog als anglicismen? En wat zijn daar de goede Nederlandse alternatieven van?
Genootschap Onze Taal - In de Nederlandse taal kom je vaak woorden en uitdrukkingen tegen die rechtstreeks uit het Engels zijn vertaald. Zulke leenvertalingen heten 'anglicismen' als ze niet algemeen als correct Nederlands beschouwd worden. ... zure

                                                                                                                                           
Moldavie
Kunstbus - Moldavië of Moldova kan verwijzen naar:. Moldavië (land), (1991-heden) een republiek in Zuidoost- Europa. Vorstendom Moldavië, (1359-1861) een middeleeuwse staat die uit Moldavië en Bessarabië bestond. ... zure

                                                                                                                                           
Émile Gallé
Kunstbus - Franse glaskunstenaar, meubelontwerper, keramist, dichter, schrijver, kunsthistoricus en plantkundige, geboren 4 mei 1846 te Nancy, Lotharingen - overleden 23 september 1904 aldaar. Émile Gallé had zijn thuisbasis in zijn geboorteplaats. ... zure

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Titia verraste Tim met dertig rode rozen' of 'Titia verrastte Tim met dertig rode rozen'?
Genootschap Onze Taal - Alleen 'Titia verraste Tim met dertig rode rozen', met één t, is juist. Het hele werkwoord is verrassen; er komt geen t in voor. De stam van het werkwoord (het hele werkwoord min de uitgang -en ) eindigt op een s; daaraan wordt de verledentijdsuitgang -te toegevoegd: verraste. ... zure

                                                                                                                                           
Utagawa Toyohiro
Utagawa Toyohiro
Kunstbus - Utagawa Toyohiro (1773—1828) Color woodcut, "Women Playing a Hand Game," by Utagawa Toyohiro, 1800-1805. Chazen Museum of Art Japans vertegenwoordiger van de School van Utagawa, geboren in 1763 - overleden 23 mei 1828 in Edo (Thans Tokio). ... zure

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Katrien is verhuist naar Norg' of 'Katrien is verhuisd naar Norg'?
Genootschap Onze Taal - 'Katrien is verhuisd naar Norg' is juist. In deze zin is verhuisd een voltooid deelwoord; in dat voltooid deelwoord komt de d terug van de verleden tijd verhuisde. Verhuist is wel juist in de zin 'Morgen verhuist Katrien naar Norg': nu is verhuist een persoonsvorm, in dit geval de derde persoon van de tegenwoordige tijd, en hoort er een t te staan. ... zure

                                                                                                                                           
augustus
Kunstbus - Augustus Augustus kan verwijzen naar:. Imperator Caesar Augustus, de eerste princeps van het Romeinse Rijk. augustus (titel), een titel van deze eerste en latere princeps en keizers van Rome. augustus (maand), de achtste maand van het jaar Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. ... zure

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 245