YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen zuidbroek kantongerecht station zuidbroek kantongerecht zuidbroek kantonrechter onderaardse gang ondergrondse gang onderaardse gang zuidbroek kerk van zuidbroek w.a. scholten w.a. scholtens aardappelmeelfabrieken willem albert scholten joodse gemeente israelitische gemeente bezettingstijd kluften zuidbroeksterveen oude veenkolonien gockingaborg wold-oldambt nols groninger veenkolonien zuidbroekster veen buurschappen duitse bezetting smalagonia kluft de veenkolonien noordoosterlocaalspoorweg-maatschappij gockinga de venen landweg buurschap oldambt groninger venen landwegen muntendam klei-oldambt drostenborg : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 80 voor - zuidbroek - in 0.0217330455780029 seconden.

Kerk van Zuidbroek<#>Ons Zuidbroek<#>Geschiedenis Zuidbroek<#>De snik<#>De postwagen<#>De Franse tijd<#>De diligence<#>Bezoek Koning Willem III<#>Houtzaagmolen Windlust / Molen van Ubbens<#>Station en spoordok Zuidbroek<#>De paardetram<#>Gemeentehuis Zuidbroek<#>Bronnen:

Kunstbus Groningen - De aan Petrus gewijde hervormde kerk is een kruiskerk uit het eind van de 13de eeuw. Ze is nog geheel overwelfd. De vrijstaande klokkentoren stamt uit dezelfde periode. ... zuidbroek

                                                                                                                                           

kantongerecht Zuidbroek

Kunstbus Groningen - Het Kantongerecht Zuidbroek was van 1838 tot 2001 een kantongerecht in Zuidbroek in Nederland. Het werd gesloten vlak voordat in 2002 de kantongerechten als zelfstandig gerecht werden opgeheven. De kantonrechter behandelt binnen het civiel recht: civiele zaken tot een bepaald bedrag, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoop- en kredietzaken, bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis, etc. ... zuidbroek

                                                                                                                                           

station Zuidbroek

Kunstbus Groningen - In 1868 werd, ten zuiden van het Winschoterdiep, door de Staat de spoorlijn Groningen-Winschoten aangelegd. In dit zelfde jaar werd het station in Zuidbroek gebouwd. Ook in dit jaar werd het spoordok in gebruik genomen, een spoorweghaven gelegen ten zuiden van het spoor en ten oosten van het Muntendammerdiep. Schepen brachten aardappelen, stro, koren en landbouwprodukten uit de omgeving naar het spoor. Omgekeerd werd kunstmest en kalk per spoor aangevoerd en verder per schip naar landbouwers en fabrieken gebracht. Na de aanleg van de spoorbaan naar Stadskanaal, rond 1908, verloor het dok zijn betekenis. Het vervoer van goederen ging voortaan met de trein. Van deopslagloodsen is nog een deel bewaard gebleven, een ander deel is vervangen en heeft een andere functie gekregen. ... zuidbroek

                                                                                                                                           

onderaardse gang Zuidbroek

Kunstbus Groningen - Er zou in Zuidbroek een onderaardse gang van de Petruskerk naar de Galgenweg (voorheen Kleiweg) lopen waar misdadigers gegeseld en opgehangen werden. De geestelijken die aan de veroordeelden bijstand moesten verlenen in hun laatste uur, begaven zich dan door deze gang naar het zogenoemde Galgenbosje. ... gang zuidbroek

                                                                                                                                           

Kerk van Zuidbroek

Kunstbus Groningen - Twee van de oudste en fraaiste gebouwen van Midden-Groningen zijn de Nederlands-hervormde kruiskerk met toren in Noordbroek en de Nederlands-hervormde kerk met toren in Zuidbroek. Beide gebouwen hebben een leeftijd van zo'n 700 jaar. Op grote afstand vallen zij al op en hoe dichter je er bij komt, des te meer kom je onder de indruk van de massale schoonheid; weinig in deze gemeenten dat met mensenhand gemaakt is kan daar tegen aan. Onze voorouders, toen die nog kerkmensen waren, hebben er alles op gezet om er iets van te maken dat schoon en blijvend is. ... van zuidbroek

                                                                                                                                           

W. A. Scholtens aardappelmeelfabrieken<#>Aardappelmeelfabriek Motké in Zuidbroek

Kunstbus Groningen - Opgericht in 1841 door W. A. Scholten. Het concern bestond uit zeven aardappelmeelfabrieken in de Groninger Veenkoloniën. Gedurende de periode 1866-1890 richtte Scholten ook tien aardappelmeel- en derivatenfabrieken op in toenmalig Pruisen, Russisch Polen en Oostenrijk-Hongarije. ... derivatenproducent in nederland. aardappelmeelfabriek motke in zuidbroek

                                                                                                                                           

Israëlietische gemeente in Noordbroek en Zuidbroek.

Kunstbus Groningen - In 1815 woonden er 10 Israëlieten te Noordbroek en 9 te Zuidbroek, in 1870 50 en 4, in 1910 nog 35 en 18. Tegen 1883 kregen zij behoefte aan een synagoge. Die hebben zij in dat jaar laten bouwen achter het huis Uiterburen 54. ... wel parnas genoemd. israelietische gemeente in noordbroek en zuidbroek

                                                                                                                                           
Sape Talma Stheeman
Kunstbus Groningen - Sape Talma Stheeman (Zuidbroek, 29 mei 1854 − Helpman, 26 maart 1907) werd bij KB van 1 januari 1887 benoemd tot burgemeester van Zuidbroek. Stheeman woonde in een herenhuis met koetshuis aan het Winschoterdiep, voor 1840 gebouwd door Jhr. Scato Lewe van Nijestein. In 1894 kreeg hij moeilijkheden met anarchistische elementen in de Raad en heeft hij zijn huis afgebroken en opnieuw opgebouwd, het tegenwoordige Hilgestede, aan de Hereweg van zijn nieuwe woonplaats Helpman. ... talma stheeman sape talma stheeman ( zuidbroek

                                                                                                                                           
Muntendam
Kunstbus Groningen - Muntendam is een dorp met 4.670 inwoners (telling 2019) ten noorden van Veendam in de provincie Groningen. Muntendam vormde al sinds de middeleeuwen een zelfstandig kerspel, maar viel tot 1840 kerkelijk onder Zuidbroek. Sinds 1811 vormde het een zelfstandige gemeente. ... een zelfstandig kerspel, maar viel tot 1840 kerkelijk onder zuidbroek

                                                                                                                                           
Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij
Kunstbus Groningen - De Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij (NOLS) was een spoorwegonderneming in het noordoosten van Nederland, opgericht in 1899. De NOLS legde de spoorlijn aan van Zwolle via Mariënberg, Coevorden, Emmen, Gasselternijveen, Stadskanaal, Zuidbroek naar Delfzijl, met aftakkingen van Mariënberg naar Almelo, van Coevorden naar de Duitse grens bij Laarwald en van Gasselternijveen naar Assen, en was hier tot 1938 eigenaar van. ... marienberg, coevorden, emmen, gasselternijveen, stadskanaal, zuidbroek

                                                                                                                                           
Naar het zuiden in de middeleeuwen<#>De Trekweg<#>De weg naar Slochteren<#>Van de Dam van Noordbroek naar Siddeburen<#>Van de Dam van Noordbroek naar het zuiden<#>De Nieuweweg<#>Een weg voor Noordbroeksterhamrik<#>De Muntendammerweg<#>Bronnen:
Kunstbus Groningen - Vroeger bestond het gebied ten zuiden van Zuidbroek geheel uit veen. Veengrond was onbegaanbaar en tussen Kropswolde en Blijham was er geen mogelijkheid om naar het zuiden te komen. ... dat schoot er vaak bij in. in 1832 werd de ingezetenen van zuidbroek

                                                                                                                                           
Mobilisatie<#>Hongerwinter en bevrijding
Kunstbus Groningen - Op 3 september 1939 werd afgekondigd dat alle militairen moesten opkomen om onze grenzen bij een eventuele aanval te verdedigen. In het raam van de grensbewaking waren te Zuidbroek een honderdtal Nederlandse militairen ondergebracht ter bewaking van de bruggen en te Noordbroek plusminus zestig. ... te verdedigen. in het raam van de grensbewaking waren te zuidbroek

                                                                                                                                           
Drostenborg
Kunstbus Groningen - De voormalige Drostenborg is een voormalig steenhuis of herenhuis in de buurtschap Uiterburen te Zuidbroek. Vanaf de zestiende eeuw tot in de Franse tijd zetelde hier de ambtman, later de drost van het Wold-Oldambt. Het huidige landhuis aan de Uiterburen 53 dateert uit 1875. Het is een rijksmonument. ... steenhuis of herenhuis in de buurtschap uiterburen te zuidbroek

                                                                                                                                           
Schutterij<#>Burenhulp bij brand<#>Twintigste eeuw
Kunstbus Groningen - Welke taak de schutterij van Noordbroek en van Zuidbroek in de eerste tijd van haar bestaan had is niet helemaal duidelijk. Haar voornaamste functie zal zijn geweest het dorp schutten, beschermen tegen vijanden. ... noordbroek waren tien gilden, waaronder de pijpkergilde, van zuidbroek

                                                                                                                                           
De Rimpe<#>De Groninger Veenkoloniën
Kunstbus Groningen - Na 1637 werd in het groot begonnen met het afgraven van het veen ten zuiden van Zuidbroek. Aan de oostzijde kon de turf worden afgevoerd door het Munterdammerdiep, aan de westzijde door het Tripscompagniediep. ... het gebied ten westen en zuiden van de dorpen noordbroek en zuidbroek

                                                                                                                                           
De Gockinga's I<#>De Hervorming, Filips II en Alva<#><#>De Gockinga's II
Kunstbus Groningen - In bovengenoemd proces is een van de meest markante punten de verovering door de stad van de de burcht van de Gockinga's te Zuidbroek. Nu was het in het verleden niet duidelijk waar die burcht heeft gestaan. ... of gedeeltelijk de gemeenten termunten, nieuwolda, noordbroek, zuidbroek

                                                                                                                                           
Gockinga
Kunstbus Groningen - De eerste Gockinga's komen reeds in de tweede helft van de 13e eeuw in Reiderland en in het begin van de 15e eeuw voor te Zuidbroek, waar zij een sterke burcht bezaten, de \ ... 13e eeuw in reiderland en in het begin van de 15e eeuw voor te zuidbroek

                                                                                                                                           
Fransens kerkje
Kunstbus Groningen - Met het modernisme in de hervormde kerk konden velen zich niet verenigen. In 1856 waren in Zuidbroek de gereformeerden al uit de hervormde kerk gegaan, maar daar bleef het niet bij. Er waren er meer die verontrust werden. Zo werden er bij verschillende personen aan huis bijbelkringen gehouden. Hier groeide uiteindelijk het kerkje van de evangelist Fransen uit. ... kerk konden velen zich niet verenigen. in 1856 waren in zuidbroek

                                                                                                                                           
de kerk
Kunstbus Groningen - De kerk had vele taken. Als wij de oude stukken nagaan is het opvallend dat de kerk zoveel deed. Haar eerste en voornaamste taak was uiteraard het uitdragen van het evangelie, de blijde boodschap van verlossing, zoals die in de Bijbel is geopenbaard. Maar zij had ook een boodschap voor de verschillende terreinen van het leven en daarin gaf zij ook dikwijls het voorbeeld. Zij was het die het eerst begon met het geven van onderwijs aan kinderen, zij trok zich het lot van de armen en verdrukten aan, zij hielp mee om dijken aan te leggen en woeste gronden in vruchtbaar land te veranderen, zij heeft ook veel gedaan voor orde en rechtspraak. ... dit was ook het geval voor de kerspels noordbroek en zuidbroek

                                                                                                                                           
De Muntendammerweg<#>Molen de Munte
Kunstbus Groningen - Zoals gebruikelijk werd naast het diep een trekpad aangelegd voor de scheepsjagerspaarden. Maar dit bevredigde niet. En toen kwam in 1684 de beschikking van Burgemeesters en Raad van stad Groningen, dat de veengenoten een wagenweg moesten maken langs het Muntendammerdiep om altijd in de venen te kunnen komen. ... is het kanaal gelegen tussen veendam en het winschoterdiep bij zuidbroek

                                                                                                                                           
nachtwachter
Kunstbus Groningen - Een nachtwachter is een bewaker die 's nachts werkt. Reeds in oude tijden hebben buren samengewerkt om dreigende gevaren af te wenden. Daarvoor werden ook nachtwachten ingesteld. Zo werden in het jaar 1811 reglementen op de nachtwachten vastgesteld in de gemeenten Noordbroek en Zuidbroek. ... op de nachtwachten vastgesteld in de gemeenten noordbroek en zuidbroek

                                                                                                                                           
Meeden
Kunstbus Groningen - Gronings: Maiden. Dorp ten noord-oosten van Veendam en ten oosten van Muntendam, het A.G. Wildervanckkanaal en de weg N33 (Gieten-Zuidbroek); vóór 1990 hoofdplaats van de gemeente Meeden, met als overige kernen de buurtschappen Beneden Veensloot, Boven Veensloot, Bovenstreek (deels), Buitenstreek, Duurkenakker (deels) en Kibbelgaarn (deels). Ten westen van Meeden ligt Meedenerklap rond een brug over het A.G. Wildervanckkanaal. ... muntendam, het a.g. wildervanckkanaal en de weg n33 (gieten- zuidbroek

                                                                                                                                           
Johannes Conradus Appelius
Kunstbus Groningen - Johannes Conradus Appelius, (Tecklenburg, Duitsland 1715 - Zuidbroek 1798) Gereformeerd predikant in Jukwerd (1738), Appingedam (1742; daar tevens rector van de Latijnse school), Uithuizen (1744) en Zuidbroek (1751-1798). ... johannes conradus appelius, (tecklenburg, duitsland 1715 - zuidbroek

                                                                                                                                           
buitenplaats
Kunstbus Groningen - Een buitenplaats, hofstede of landhuis is een (zomer)verblijf voor rijke stedelingen. Welgestelde stedelingen investeerden vanaf het einde van de zestiende eeuw hun spaargeld in landhuizen en landbezit. Dit deed men om 's zomers de stank, de pest en de drukte te vermijden. Om het kavel rendabel te maken werd er een boerderij gebouwd, die werd verpacht. Omdat de eigenaren steeds rijker werden in het midden van de 17e eeuw, werd er in de loop der jaren een apart buitenhuis, naast de boerderij op het landgoed gebouwd. ... eeuw stonden er verscheidene buitenplaatsen in noordbroek en zuidbroek

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 17