YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek zijdelingse-beweging architectuur kunst taal design literair martha rosler frans de la haye leestekens gelijke-beweging esthetische beweging modern-movement estheticisme aesthetic movement parallelle-beweging mouvement moderne-beweging betekenis nationaal-socialistische beweging etymologie mussert de burger beweging rost van tonningen dbb graaf de marchant et d'ansembourg 1937 uitdrukkingen en spreekwoorden woordkeuze voorzetsels ontleden woordgebruik arp chu rksp sdap sgp cdu nsb vdb : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1089 voor - zijdelingse beweging - in 0.0593361854553223 seconden.

Zijdelingse-Beweging

Muziekbus - Hier is sprake van als één stem blijft liggen en de andere stem een dalende en/of stijgende opeenvolging van noten heeft. ( Contrapunt en obliquus ) De vox principalis (de cantus firmus), meestal uit het gregoriaans afkomstig, wordt in langgerekte noten gezongen. ... zijdelingse

                                                                                                                                           
Martha Rosler
Kunstbus - Amerikaanse kunstenares en fotografe, geboren in 1942 in Brooklyn, New York Martha Rosler maakt video's, foto's, installaties en doet performances. Ze schrijft kunstkritieken, publiceerde meerdere boeken en doceert aan het departement Mason Gross School of the Arts van Rutgers University in New Jersey [VS]. ... tot sterk vertraagd verkeer. het biedt de gelegenheid om enige zijdelingse

                                                                                                                                           
Frans de la Haye
Kunstbus - Nederlands industrieel ontwerper, geboren in 1943. Bekende ontwerpen van Frans de la Haye zijn onder meer de Spanfiets uit 1969, de commercieel succesvolle Auronde en Royal beddenprogramma's (1972/1973) voor Koninklijke Auping in Deventer, Shell standaard benzinestation (1986), de Post-Boy voor PTT ( Nederlandse Prijs 1992 voor Best Product Design) en de ergonomische werkstoel Centennial (1996) ontworpen ter gelegenheid 100 jarig bestaan van Koninklijke Ahrend NV. ... frame had zijdelings onvoldoende stijfheid. bij een verkeerde zijdelingse

                                                                                                                                           

Gelijke-Beweging

Muziekbus - Gelijke Beweging Zie: parallelle beweging. ... zijdelingse

                                                                                                                                           

Moderne-beweging

Kunstbus - Moderne beweging ( Modern Movement) Het modernisme is een verzamelnaam voor vernieuwende stromingen in de kunsten en de westerse maatschappij tijdens de eerste helft van de 20e eeuw. De term refereert aan een culturele beweging die vooral na de eerste wereldoorlog in verzet komt tegen de traditionele opvattingen en vormen van kunst, architectuur, literatuur, geloof, sociale organisatie en het dagelijks leven. ... zijdelingse

                                                                                                                                           

Parallelle-Beweging

Muziekbus - Parallelle Beweging, Parallelbeweging Het voortschrijden van twee stemmen in dezelfde richting en intervalafstand. Als twee stemmen in een meerstemmige compositie gelijktijdig naar boven of naar beneden bewegen. ... zijdelingse

                                                                                                                                           

esthetische beweging

Kunstbus - Artistieke beweging rond 1880 die zich wijdde aan 'art for art's sake' ( Kunst om de kunst). Deze beweging zonder maatschappelijke achtergrond leidde tot de Arts-and-Crafts beweging. Ze mat zichzelf een buitengewoon schoonheidsideaal aan en leidde tot meer vrijheid in kunst en design. ... zijdelingse

                                                                                                                                           
Mouvement
Muziekbus - Beweging ... zijdelingse

                                                                                                                                           
Waarom is iets als het potdicht zit 'hermetisch gesloten'?
Genootschap Onze Taal - Het woord hermetisch is het bijvoeglijk naamwoord bij Hermes, de Griekse god van handel, verkeer en welsprekendheid, en de boodschapper van de goden. Hermes werd in een religieus-mystieke beweging uit het begin van onze jaartelling vereenzelvigd met de Egyptische god Thot. ... zijdelingse

                                                                                                                                           

De Burger Beweging (DBB)

Parlement & Politiek - De Burger Beweging brengt sociaal-maatschappelijke initiatieven samen in verbinding om nieuwe oplossingen voor (lang)bestaande problemen mogelijk te maken. ... zijdelingse

                                                                                                                                           

Nationaal-Socialistische Beweging (NSB)

Parlement & Politiek - De Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), opgericht in 1931, was een autoritaire, antiparlementaire, extreemrechtse partij die streefde naar een nationaal-socialistisch bewind. Verder vond zij dat er een Groot-Nederlands rijk moest komen, waartoe ook Vlaanderen zou behoren. ... zijdelingse

                                                                                                                                           
Wat is een achterzetsel?
Genootschap Onze Taal - Een achterzetsel is een 'achtergeplaatst voorzetsel'; het staat achter het woord waar het bij hoort. Sommige voorzetsels die met een beweging worden geassocieerd, kunnen ook als achterzetsel fungeren, bijvoorbeeld door, in, op, over en uit. ... zijdelingse

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking de laatste der Mohikanen vandaan?
Genootschap Onze Taal - De laatste der Mohikanen is een aanduiding voor degene die als laatste (van een groep, partij of beweging) overblijft, degene die als laatste iets in praktijk brengt of aanhangt. ... zijdelingse

                                                                                                                                           
Klopt het woord zeebeving wel? De zee kan toch niet beven?
Genootschap Onze Taal - Bij het woord zeebeving moeten we ons geen bevende zee voorstellen, maar een (aard)beving die onder zee plaatsvindt. Het woord zeebeving komt zeker al sinds de negentiende eeuw in het Nederlands voor. In 1884 werd het woord opgenomen in het woordenboek van Van Dale (derde druk). ... zijdelingse

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1937
Parlement & Politiek - Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1937 is de ARP, en meer nog minister-president Colijn. Zijn partij gaat drie zetels vooruit en komt op 17. Dat de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) van Mussert als nieuwkomer vier zetels haalt, lijkt een groot succes. ... zijdelingse

                                                                                                                                           
Mass-Moving
Kunstbus - De kunstenaars van de Vlaamse artistieke beweging ‘Mass Moving’ hadden een duidelijk ideaal: de kunst naar de straat brengen, weg uit de stoffige musea en galeries. Mass Moving is een artistieke-politieke beweging die ontstaat in 1969 in België in het kielzog van de studentenopstanden van mei 1968. ... zijdelingse

                                                                                                                                           
Sociaaldemocratie
Kunstbus - Sociaaldemocratie is de aanduiding voor een politieke beweging die binnen een democratische staat een sociale wetgeving voorstaat. Sociaal-democraten zijn voorstanders van deze beweging, die van oorsprong een gematigde vorm van socialisme is. ... zijdelingse

                                                                                                                                           
Louis Aragon
Kunstbus - Louis Aragon ( Parijs (meerbepaald Neuilly-sur-Seine), 3 oktober 1897 – ibid., 24 december 1982) was een Frans dichter, essayist, journalist en romanschrijver. Samen met André Breton en Philippe Soupault was hij een van de grondleggers van de surrealistische beweging. ... zijdelingse

                                                                                                                                           
futurisme
Kunstbus - Het futurisme ( Italiaans futuro = toekomst') is in eerste instantie een richting in de Italiaanse en de Russische kunst, respectievelijk de literatuur die 'officieel' ontstond in 1909. Het futurisme heeft als een beweging van de avant-garde een groot aandeel in de vorming van het modernisme gehad. ... zijdelingse

                                                                                                                                           
Abstraction-Création
Abstraction-Création
Kunstbus - Naam van de op 15 februari 1931 te Parijs door de Belgische schilder en beeldhouwer Georges Vantongerloo opgerichte artistieke beweging, samenvoeging en voortzetting van de verenigingen Cercle et Carré van Michel Seuphor en Art Concret van Theo van Doesburg. ... zijdelingse

                                                                                                                                           
Jesús Rafael Soto
Kunstbus - Jesús Rafael Soto (1923-2005) Jésus Raphaël Soto, Venezolaans beeldend kunstenaar, schilder en beeldhouwer, vertegenwoordiger van op art en kinetische kunst. '' Een vaste vorm bestaat niet. Er is altijd beweging'' Soto gaat net als Tinguely uit van de idee Mondriaan in beweging om te zetten. ... zijdelingse

                                                                                                                                           
Alexander Calder
Kunstbus - Amerikaanse beeldhouwer, geboren in 1898 Lawnton, Philadelphia, USA. Calder gebruikt krachtige kleuren in overdadig gebogen vlakken. Met zijn mobiles heeft Calder de beweging in de beeldhouwkunst geïntroduceerd. ... zijdelingse

                                                                                                                                           
De-Vijftigers
Kunstbus - De Vijftigers (of De Experimentelen) De Vijftigers of de Beweging van Vijftig is de benaming voor een groep dichters die in de jaren '50 het experiment in de Nederlandse poëzie invoerden. Hierdoor brachten ze de Nederlandse poëzie weer in het vaarwater van de internationale vernieuwing. ... zijdelingse

                                                                                                                                           
anti-design
Kunstbus - Anti- Design Een beweging die opgang maakte in Italië in navolging van Ettore Sottsass's meubeltentoonstelling in Milaan in 1966. Sottsass was de voorloper van verschillende kleinere individuele groeperingen die in 1980 in de memphis beweging samensmolten. ... zijdelingse

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8