YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek cultuur zigeuner zigeuner-toonladder kunst architectuur gebouwen - architecten zigeuners sinti roma toonladder heletoons-toonladder pentatonische-toonladder chromatische toonladder gamma kleine-terts-toonladder hele-toons-toonladder stamtonen grote-terts-majeur mixolydisch dominant pentatoniek ut chromatiek pentatonisch toon toon f toon e diatonische-halve-toon toon d toon c subdominant diatoniek grondtoon muziekgeschiedenis heptatoniek octaaf toon b : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 113 voor - zigeuner toonladder - in 0.0174849033355713 seconden.

Zigeuner-Toonladder

Muziekbus - ( Tartini's) kleine-tertstoonladder met een overmatige secunde van de 3de naar de 4de en van de 6de naar de 7de trap (b.v. d-e-f-gis-a- bes- cis-d). ). ... zigeuner

                                                                                                                                           

Zigeuner

Kunstbus - De zigeuner (m.), ~s Lid van het in Europa en een deel van Azië rondtrekkende volk dat een eigen taal en eigen gebruiken en godsdienstige opvattingen heeft. De meest bekende stammen in Europa zijn de Roma en de Sinti. ... zigeuner

                                                                                                                                           

Toonladder

Muziekbus - Een gestandaardiseerde opeenvolging van tonen van een toonsysteem, het eindresultaat van een systematische ordening, waarvan het aantal en de afstand in verschillende tijdperken en culturen verschillend zijn. ... zigeuner

                                                                                                                                           

Heletoons-Toonladder

Muziekbus - uit hele afstanden bestaande toonladder ... zigeuner

                                                                                                                                           
Gamma
Muziekbus - toonladder ... zigeuner

                                                                                                                                           

chromatische toonladder

Muziekbus - Chromatische toonladder Toonladder die gebruik maakt van alle 12 tonen binnen een octaaf. Verdeling van het octaaf in twaalf halve toonschreden. Toonladder waarin de tonen elkaar met halve afstanden opvolgen. ... zigeuner

                                                                                                                                           

Pentatonische-Toonladder

Muziekbus - Pentatonische Toonladder Pentatoniek [Grieks], toonsysteem van vijf tonen. Bij de pentatoniek wordt het octaaf in vijf tonen verdeeld. Men onderscheidt twee verschillende typen: de reeks zonder halve tonen c-d-e-g-b en de reeks c-e-f-a-b met een halvetoonsafstand. ... zigeuner

                                                                                                                                           

Kleine-Terts-Toonladder

Muziekbus - Kleine Terts- toonladder (toonsoort) toonladder waarvan de terts klein is. ... zigeuner

                                                                                                                                           

Hele-Toons-Toonladder

Muziekbus - Toonladder gebaseerd op de verdeling van het octaaf in 6 gelijke hele tonen of grote secunden. Het is dus een anhemitonische toonladder, aanvankelijk in gebruik bij de Russische componisten van de 19e eeuw (Glinka, Moessorgsky), later ook door Cl. ... zigeuner

                                                                                                                                           
Stamtonen
Muziekbus - De zgn "witte toetsen van de piano". De noten met de namen: a - b - c - d - e - f - g - a. In de volgorde: c - d - e - f - g - a - b - c vormt dit de "gewone", grote terts toonladder. ... zigeuner

                                                                                                                                           
chromatiek
Muziekbus - [van Griekse: chroma, Nederlands: kleur] 1. het kleuren van tonen door toepassing van verlagingen en verhogingen van een halve toon. 2. Het gebruik van niet- toonladder gebonden alteraties. 3. verhogingen of verlagingen van de tonen. ... zigeuner

                                                                                                                                           
Pentatonisch
Muziekbus - (gr. pente = vijf): Een toonladder gebaseerd op een verdeling van het octaaf in vijf tonen. ... zigeuner

                                                                                                                                           
Ut
Muziekbus - Franse benaming voor do, de eerste toon van de toonladder. ( Ut re mi fa so la) Sinds het einde van de 17de eeuw wordt Ut als regel vervangen door do. In de Romaanse landen en Belgie heeft Ut de absolute toonhoogte van c. ... zigeuner

                                                                                                                                           
Dominant
Muziekbus - Drieklank van de vijfde toon van de toonladder. In de harmonieleer: het akkoord dat op deze vijfde toon gebouwd is, meestal als dominantseptiemakkoord. Het is na de tonica de belangrijkste toon van een toonladder. ... zigeuner

                                                                                                                                           
Mixolydisch
Muziekbus - De mixolydische toonladder kan worden verkregen door op een piano vanaf de G een octaaf omhoog te spelen op de witte toetsen tot de eerstvolgende G (G A B [1/2] C D E [1/2] F G). De mixolydische toonladder is een majeur toonladder, net als het Ionisch en Lydisch. ... zigeuner

                                                                                                                                           
Pentatoniek
Muziekbus - Toonsysteem van vijf (penta = vijf) tonen binnen het octaaf. Men onderscheidt anhemitonische en hemitonische pentatoniek, d.w.z. zonder en met halvetoonsafstanden. Tot de eerste behoort de de toonladder c-d-e-g-a (ontstaan uit de opeenvolgende kwinten c-g-d'-a'-e''), die de basis vormt van de oude Chinese muziek. ... zigeuner

                                                                                                                                           
Grote-Terts-Majeur
Muziekbus - Grote Terts Majeur Toongeslacht in de muziek. Men spreekt in verband met grote terts over een toonladder, een akkoord of een toonaard. Bij de majeur- toonladder vormt de derde toon een grote terts. dit in tegenstelling tot de mineur- toonladder met de kleine terts als derde toon. ... zigeuner

                                                                                                                                           
Toon B
Muziekbus - B (notennaam), de 7-de toon van de toonladder van C gr. t. ... zigeuner

                                                                                                                                           
Toon C
Muziekbus - c (notennaam), eerste toon van de toonladder van C gr. t. De grondtoon van de "gewone" majeurtoonladder, gespeeld op uitsluitend de witte toetsen van de piano. of 1. de naam van een noot (ook do), eerste toon van de toonladder van c; 2. ... zigeuner

                                                                                                                                           
Subdominant
Muziekbus - de vierde toon van de diatonische toonladder resp. ... zigeuner

                                                                                                                                           
Diatoniek
Muziekbus - Diatonisch Toonstelsel A. een opeenvolging van hele en halve tonen, die, in tegenstelling tot de chromatiek, een verschillende stamtoon hebben; er wordt van de ene toon naar de volgende toon overgegaan ongeacht of deze verhoogd of verlaagd is, bijv. ... zigeuner

                                                                                                                                           
Toon E
Muziekbus - E (notennaam), 3-de toon van de toonladder van C gr. t. of E 1. de naam van een noot (ook mi); derde toon van de toonladder van c; 2. ... zigeuner

                                                                                                                                           
Octaaf
Muziekbus - [Lat.], achtste toon van de diatonische toonladder resp. het overeenkomstige interval. De achtste toon van de toonladder, gerekend van de grondtoon, met dezelfde naam als de eerste. (c' - c''). Een octaaf bevat 12 halve tonen. ... zigeuner

                                                                                                                                           
Heptatoniek
Muziekbus - ( Grieks: hepta = zeven), toonladder van zeven tonen. ... zigeuner

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3