YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: onderzoek europese commissie europese unie europees parlement raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure lidstaten gekwalificeerde meerderheid gerben-jan gerbrandy (d66) europese investeringsbank horizon 2020 europa 2020-strategie zevende kaderprogramma voor onderzoek eu 2020-strategie europese structuurfondsen raad van ministers henk kamp auke zijlstra (pvv) eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer paul tang (pvda) cora van nieuwenhuizen-wijbenga (vvd) esther de lange (cda) sander dekker commissie juncker parlementaire commissie industrie, onderzoek en energie europees fonds voor strategische investeringen (efsi) gemeenschappelijk centrum voor onderzoek harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) europees octrooibureau commissie industrie, onderzoek en energie van het europees parlement vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap (ocw) - tweede kamer raad concurrentievermogen: interne markt, industrie en onderzoek onderzoeks- en innovatiebeleid europese onderzoeksruimte innovatie meer over het efsi achtste kaderprogramma voor onderzoek onderzoek- en innovatiebeleid : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5940 voor - zevende kaderprogramma voor onderzoek - in 0.41018009185791 seconden.
Zoekterm voor is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Onderzoeks- en innovatiebeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... kaderprogramma's voor onderzoek. tussen 2007 en 2013 was het zevende

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... eerste kaderprogramma (1984-1987) tot 50,5 miljard voor het zevende

                                                                                                                                           

Subsidies voor Nederland

Parlement & Politiek - De Europese Unie biedt vele subsidiemogelijkheden aan haar lidstaten. In 2016 wordt zo'n 38,5% van het budget van de Unie besteed aan landbouwsubsidies en zo'n 46% gaat naar structurele acties voor het verbeteren van economie en sociale samenhang in het kader van het regionaal beleid. ... horizon 2020 van start gegaan, als opvolger van het zevende

                                                                                                                                           
Dr. J. (Janez) Potočnik
Parlement & Politiek - De Sloveen Janez Potocnik (1958) was in 2004-2014 lid van de Europese Commissie. Van mei tot oktober 2004 was hij als lid van de Commissie-Prodi betrokken bij de uitbreiding van de Europese Unie, in de Commissie-Barroso I hield hij zich bezig met wetenschap en onderzoek en in de Commissie-Barroso II was hij belast met milieu. ... bij exacte vakken - presenteerde in september 2005 het zevende

                                                                                                                                           
Dr. V. (Viviane) Reding
Parlement & Politiek - De Luxemburgse Viviane Reding (1951) is sinds 1 juli 2014 lid van het Europees Parlement voor de christendemocraten. Mevrouw Reding was van van 1999 tot 2014 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Barroso II was zij vicevoorzitter en eurocommissaris voor justitie en burgerrechten. ... februari 2007 1,2 miljard euro aan ict-gerelateerd onderzoek ( zevende

                                                                                                                                           
Milieubeleid
Parlement & Politiek - De meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Zo zorgen Nederlandse bedrijven en het Nederlandse wegverkeer voor luchtvervuiling die gedeeltelijk terechtkomt in onze buurlanden. Andersom werkt het ook: Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met rivierwater uit de Maas en de Rijn dat vervuild is door industrieën in België, Duitsland en Frankrijk. ... het milieubeleid van de eu. het meest recente programma is het zevende

                                                                                                                                           
Kieswet
Parlement & Politiek - Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... de kandidaatstelling. - 4 op het verzoek wordt uiterlijk op de zevende

                                                                                                                                           
Antoon van Dyck
Kunstbus - Antoon Van Dyck Zuid- Nederlands ( Vlaams) schilder en etser van de barok, geboren op 22 maart 1599 te Antwerpen - overleden 9 december 1641 in Londen Biografie Anthonis van Dyck werd in het huis 'den Berendans' op de Grote Markt in Antwerpen geboren als zevende kind van de rijke koopman Frans van Dyck en Maria Cuypers. ... 'den berendans' op de grote markt in antwerpen geboren als zevende

                                                                                                                                           
officiele-spelling
Kunstbus - Officiële spelling Met de term 'officiële spelling' wordt de spelling aangeduid die door de Nederlandse en Vlaamse regeringen wettelijk is voorgeschreven voor onderwijs en overheid. Deze spelling is vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse taal (het 'Groene Boekje'), die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Taalunie is samengesteld. ... der zelfstandige naamwoorden" en "over de spelling". de zevende

                                                                                                                                           
Drs. J.W. (Jan) de Pous
Parlement & Politiek - Bekwame, hardwerkende minister van Economische Zaken, die zeer ingesteld was op het bereiken van consensus. Zoon van een Aalsmeerse bloemenkweker. Werd na een lectorschap aan de Vrije Universiteit op relatief jeugdige leeftijd lid van de Raad van State. ... (aanhangsel handelingen tk, 3023) - bracht in 1960 de zevende

                                                                                                                                           
Multatuli
Multatuli
Kunstbus - Nederlands schrijver, geboren 2 maart 1820 Amsterdam - overleden 19 februari 1887 Nieder-Ingelheim. Multatuli staat voor 'Ik heb veel geleden' is het pseudoniem van Egbert Douwes Dekker. Multatuli werd bij zijn leven al beroemd door de roman Max Havelaar (1860) waarin hij de misstanden in Nederlands Indië beschreef die hij daar als ambtenaar had meegemaakt. ... opvoering vorstenschool te rotterdam in 1877 verscheen het zevende

                                                                                                                                           
Peter Schilperoort
Muziekbus - Peter Schilperoort (1919-1990) Anne Peter Schilperoort, jazzmusicus en orkestleider ('s-Gravenhage 4-11- 1919 - Leiderdorp (Z.-H.) 17-11- 1990). Zoon van Gijsbert Schilperoort, leraar en later directeur van een handelsdagschool, en Anna Petronella Burgdorffer. ... zich door schilperoort en de zijnen begeleiden. in 1952 kon de zevende

                                                                                                                                           
Mr. P.J. (Pieter) Oud
Parlement & Politiek - Staatsman, geschiedschrijver, staatsrechtgeleerde en voorman van de VDB en de VVD. Begon zijn loopbaan als kandidaat-notaris en belastingontvanger en was al op jonge leeftijd een vooraanstaand en veelzijdig Tweede Kamerlid. ... van 14 december 1946 tot 1948 militaire dienst - sergeant, zevende

                                                                                                                                           
Sint-Pieter
Kunstbus - Sint-Pietersbasiliek De Sint-Pietersbasiliek ( Italiaans: Basilica di San Pietro) is een katholieke kerk en Basilica Major in Barokke architectuur in Vaticaanstad. De kerk werd tussen 1506 en 1626 gebouwd op de plek van het vroegere Circus van Nero in Rome, waar ooit de Apostel en eerste Paus, Petrus, gekruisigd en begraven zou zijn. ... v borghese, romein, pontifex maximus in het jaar 1612 en het zevende

                                                                                                                                           
Hadewych
Kunstbus - Hadewijch Hadewijch is een Nederlandstalig schrijfster uit de 13e eeuw. Over de Zuidnederlandse mystieke dichteres Hadewijch werd geen enkele biografische informatie overgeleverd. We kennen Hadewijch alleen door haar eigen werken. ... ook verbazend zinnelijk: als hadewijch (bijvoorbeeld in het zevende

                                                                                                                                           
Jan Veth
Kunstbus - Nederlands schilder, etser, lithograaf, tekenaar, boekdecoratie- ontwerper, auteur, prozaschrijver, kunsthistoricus, criticus, dichter. Leraar van Johan Cohen Gosschalk. biografie Geboren te Dordrecht 18 mei 1864, gestorven in Amsterdam 1 juli 1925, Zoon van Gerrardus Huibert Veth, ijzerhandelaar, en Anna Cornelia Giltay. ... reeds op jeugdige leeftijd kreeg veth, die geboren werd als zevende

                                                                                                                                           

Welke alternatieve benamingen zijn er voor de maanden van het jaar?

Genootschap Onze Taal - Onze huidige maandnamen ( januari, februari, etc.) zijn allemaal van Latijnse oorsprong. Ze zijn vanaf de zevende eeuw langzaam maar zeker in gebruik gekomen. Daarvóór werden er voor de twaalf maanden benamingen gebruikt die 'Germaanser' aandeden; een aantal daarvan circuleert ook nu nog in het Nederlands. ... etc.) zijn allemaal van latijnse oorsprong. ze zijn vanaf de zevende

                                                                                                                                           
Waar komen de namen van onze maanden vandaan?
Genootschap Onze Taal - De namen van onze maanden hebben we overgenomen van de Romeinen; ze zijn onder meer genoemd naar goden en keizers. Oorspronkelijk kende de Romeinse kalender maar tien maanden, en begon het jaar in maart. ... een naamloze winterperiode. deze twee maanden kregen in de zevende

                                                                                                                                           
Waar komt om de haverklap vandaan?
Genootschap Onze Taal - Om de haverklap betekent 'telkens weer, elk ogenblik'. Het heeft vaak een negatieve bijklank: iets gebeurt zó vaak dat het in al z'n voorspelbaarheid vervelend wordt. De oudste vorm van deze uitdrukking is om een haverklap; de vorm met de komt pas sinds 1950 (de zevende druk) in Van Dale voor. ... is om een haverklap; de vorm met de komt pas sinds 1950 (de zevende

                                                                                                                                           

Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC)

Parlement & Politiek - De taak van dit directoraat-generaal is om klantgerichte wetenschappelijke en technische steun te leveren voor de ontwikkeling, de implementatie en de controle van het beleid van de Europese Unie. Als dienst van de Europese Commissie functioneert het als onafhankelijk centrum van wetenschap en technologie. ... zevende

                                                                                                                                           
Energiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... zevende

                                                                                                                                           

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM)

Parlement & Politiek - De Europese gemeenschap voor Atoomenergie (EGA) of Euratom is opgericht om de onderzoeksprogramma's voor ontwikkeling en vreedzaam gebruik van kernenergie van de lidstaten op elkaar af te stemmen. Tegenwoordig ligt het accent vooral op het verzamelen van de benodigde kennis, infrastructuur en financiering, zodat de continuïteit van de energievoorziening en de veiligheid voor de bevolking zijn gewaarborgd. ... zevende

                                                                                                                                           
Telecommunicatiebeleid
Parlement & Politiek - Het beleid voor Telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. ... zevende

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking in de zevende hemel zijn vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - Wie in de zevende hemel is, is volkomen gelukkig, intens blij. ... komt de uitdrukking in de zevende

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 22