YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamerverkiezingen kiesdeler lijstencombinaties zetelverdeling tweede kamer 1946-heden voorkeurstemmen zetelverdeling na verkiezingen zetelverdeling eerste kamer 1946-heden procedure van benoeming stemcijfer toewijzing zetels na verkiezingen restzetel wetenswaardigheden tweede kamerverkiezingen tweede kamer cda eerste kamer pvda vvd d66 sgp groenlinks sp christenunie geert wilders ed van thijn ppr provinciale staten eerste kamerverkiezingen lijstverbindingen wisselend stemgedrag tk-verkiezingen tabel wisselingen bij tk-verkiezingen tweede kamer zetelverdeling 1946-heden zwevende kiezers verschuivingen bij tweede kamerverkiezingen wisseling zetels na tk-verkiezingen kabinet-balkenende ii statenverkiezingen europees parlement kabinet-balkenende iv gpv cpn : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5528 voor - zetelverdeling na verkiezingen - in 0.388227939605713 seconden.
Zoekterm na is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Zetelverdeling na verkiezingen

Parlement & Politiek - Nadat de stembussen zijn afgesloten, worden de stemmen geteld. Aan de hand van het behaald aantal stemmen per lijst, worden de beschikbare zetels verdeeld. Per lijst worden de behaalde zetels aan de kandidaten toegekend. ... zetelverdeling

                                                                                                                                           

Zetelverdeling Tweede Kamer 1946-heden

Parlement & Politiek - In het overzicht staat de zetelverdeling in de Tweede Kamer per verkiezingsjaar aangegeven. In onderstaand tabel is aangegeven hoe de zetels wisselen van 'kleur' na de verkiezingen. ... zetelverdeling

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1979 (Nederland)

Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1979 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 35,6 procent van de stemmen, goed voor 10 van de 25 Nederlandse zetels in de periode 1979-1984. ... en zetelverdeling

                                                                                                                                           
Kabinetsformaties sinds 1945
Parlement & Politiek - In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... onder leiding van informateur de koning een regeerakkoord en zetelverdeling

                                                                                                                                           
Kabinet-De Quay (1959-1963)
Parlement & Politiek - Beel (KVP), tot informateur benoemd, komt na de verkiezingen al vrij snel tot de conclusie dat herstel van de rooms-rode samenwerking is uitgesloten. De PvdA wil alleen meedoen aan een parlementair kabinet; confessionelen en liberalen willen een extraparlementair kabinet. ... er weer aan te pas. hij weet de problemen op te lossen rond de zetelverdeling

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen

Parlement & Politiek - De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... de uitkomst van deze som heet stemcijfer. kiesdeler de zetelverdeling

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen

Parlement & Politiek - De leden van de Tweede Kamer worden in principe eens in de vier jaar gekozen op basis van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Ook na de val van een kabinet worden bijna altijd verkiezingen gehouden. ... in een bepaalde regio speelt soms een rol. meer informatie zetelverdeling

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 2014 (Nederland)

Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2014 werd D66 de grootste Nederlandse partij in het EP met ruim vijftien procent. Het CDA behaalde minder stemmen, maar kreeg dankzij een lijstverbinding met CU/SGP een zetel meer dan D66. ... en zetelverdeling

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 2009 (Nederland)

Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2009 werd CDA de grootste Nederlandse partijen in het EP met twintig procent van de stemmen, goed voor 5 zetels. Nieuwkomer PVV wist met 17 procent van de stemmen en 4 zetels de tweede parij te worden. ... en zetelverdeling

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 2009 (Nederland)

Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2009 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 20 procent van de stemmen, goed voor 5 zetels. Nieuwkomer PVV wist met 17 procent van de stemmen en 4 zetels de tweede partij te worden. ... en zetelverdeling

                                                                                                                                           
Voorkeurstemmen
Parlement & Politiek - Voorkeurstemmen zijn stemmen die niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst (de lijsttrekker ) worden uitgebracht, maar op een andere kandidaat van dezelfde lijst. Het uitbrengen van voorkeurstemmen komt veel voor. ... na twee jaar zijn zetel vrij voor geart benedictus. meer over zetelverdeling

                                                                                                                                           
Kiesdeler
Parlement & Politiek - De kiesdeler is het totaal aantal uitgebrachte stemmen bij een verkiezing gedeeld door het aantal te verdelen zetels. De kiesdeler is nodig om na de verkiezingen de zetelverdeling in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, provinciale staten, gemeenteraad of het Europees Parlement te kunnen bepalen. ... zetels. de kiesdeler is nodig om na de verkiezingen de zetelverdeling

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 2007

Parlement & Politiek - Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... senaatsfractie - groenlinks en de partij voor de dieren bij de zetelverdeling

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1994 (Nederland)

Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1994 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 30,8 procent van de stemmen, goed voor 10 van de 31 Nederlandse zetels in de periode 1994-1999. ... en zetelverdeling

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1989 (Nederland)

Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1989 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 34,6 procent van de stemmen, goed voor 10 van de 25 Nederlandse zetels in de periode 1989-1994. ... en zetelverdeling

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1999 (Nederland)

Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1999 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 26,9 procent van de stemmen, goed voor 9 van de 31 Nederlandse zetels in de periode 1999-2004. ... en zetelverdeling

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 2004 (Nederland)

Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2004 werden CDA en PvdA de grootste Nederlandse partijen in het EP met respectievelijk 24,4 en 23,6 procent van de stemmen, allebei goed voor 7 van de 27 Nederlandse zetels in de periode 2004-2009. ... en zetelverdeling

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1984 (Nederland)

Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1984 werd de PvdA de grootste Nederlandse partij in het EP met 33,7 procent van de stemmen, goed voor 9 van de 25 Nederlandse zetels in de periode 1984-1989. ... en zetelverdeling

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1979-2014 (Nederland)

Parlement & Politiek - In Nederland vonden vanaf in 1979 iedere vijf jaar verkiezingen plaats voor de Nederlandse volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement. De opkomst daalde van 58,1 procent van de kiesgerechtigden in 1979 naar een dieptepunt van onder de 30 procent in 1999. ... en zetelverdeling

                                                                                                                                           

Verkiezingen Tweede Kamer 1918-2017

Parlement & Politiek - Van alle verkiezingen in de Tweede Kamer sinds 1918 is een beschrijving te vinden, waarbij tevens een aantal kerngegevens is opgenomen. Om enige structuur aan te brengen in de veelheid van verkiezingen is een onderverdeling gemaakt naar periode. ... tweede kamer 1848-1948' op www.historici.nl zetelverdeling

                                                                                                                                           
Kiesdrempel
Parlement & Politiek - Een kiesdrempel is het minimum aantal stemmen (uitgedrukt in een percentage van het totale aantallen uitgebracht stemmen) dat een partij moet behalen om een zetel in een volksvertegenwoordiging te krijgen. ... evp 0,7 1986 rpf 0,9 1989 cd 0,9 1994 unie 55+ 0,8 meer over zetelverdeling

                                                                                                                                           

Verzamelde peilingen verkiezingen

Kunstbus - Zetelverdeling gebaseerd op groen in partijprogramma's Onderstaande tabel is gebaseerd op rapportcijfers aanpak klimaat in partijprogramma's van Sargasso ( http://sargasso.nl/wvdd/sargasso-serie-klimaat-verkiezingsprogrammas-op-radio-bnr/): Groene partijen: PvdD 9, CU 8. ... peilingen verkiezingen zetelverdeling

                                                                                                                                           
Geschiedenis kiesstelsel Eerste Kamer
Parlement & Politiek - Sinds 1983 worden de 75 leden van de Eerste Kamer iedere vier jaar gekozen via 'getrapte verkiezingen'. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... alle statenleden tellen sindsdien mee voor de bepaling van de zetelverdeling

                                                                                                                                           
Kieswet
Parlement & Politiek - Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... van de uitslag van de verkiezing of de berekening van de zetelverdeling

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1