YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal tweede kamer eerste kamer tweede kamerlid tweede kamerverkiezingen biografisch archief pvda vvd d66 groenlinks jan peter balkenende evenredige vertegenwoordiging sgp politieke partij kabinet cda sp tweede kamerleden fracties niet stemmers cultuur christenunie eerste kamerleden pvv partij voor de dieren kees van der staaij gerard schouw theo joekes kabinet-balkenende iv mark rutte geert wilders 2017 thom de graaf kiesrecht gert-jan segers wetenswaardigheden tweede kamerleden provinciale staten alexander pechtold 50plus marianne thieme : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 10156 voor - zetel in tweede kamer niet aanvaard - in 1.44274806976318 seconden.
Zoektermen in en niet behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Parlement & Politiek - Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. ... verloren. de pvda ging van 38 naar 9 en de vvd verloor acht zetel

                                                                                                                                           

Verkiezingen Tweede Kamer 1918-2017

Parlement & Politiek - Van alle verkiezingen in de Tweede Kamer sinds 1918 is een beschrijving te vinden, waarbij tevens een aantal kerngegevens is opgenomen. Om enige structuur aan te brengen in de veelheid van verkiezingen is een onderverdeling gemaakt naar periode. ... tweede kamer 1848-1948' op www.historici.nl zetel

                                                                                                                                           

Niet-aanvaarde benoeming als Tweede Kamerlid

Parlement & Politiek - Een gekozene is niet verplicht zijn zetel in te nemen en het is meer dan eens voorgekomen dat iemand afzag van de Tweede Kamerzetel. In de regel ging het na verkiezingen om één of twee personen, die daar meestal om persoonlijke redenen van af zagen. ... kamerlid - hoofdinhoud een gekozene is niet verplicht zijn zetel

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden Tweede Kamerleden

Parlement & Politiek - Wat is er te zeggen over Tweede Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste Tweede Kamerlid, het oudste Tweede Kamerlid of de eerste vrouw in de Tweede Kamer? ... aanvaard kamerlidmaatschap een gekozene is niet verplicht zijn zetel

                                                                                                                                           

Tijdelijke vervanging volksvertegenwoordigers

Parlement & Politiek - De tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens ziekte, zwangerschap en bevalling is bij wet geregeld. Het gaat hierbij om leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, leden van het Europees Parlement, als mede leden van de gemeenteraad en provinciale staten. ... of zwangerschap leidden er in het verleden soms toe dat een zetel

                                                                                                                                           

Eerste Kamerlid

Parlement & Politiek - De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... de eerste kamerverkiezingen van 26 mei 2015 wonnen d66 (vijf zetel

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 2011

Parlement & Politiek - Op maandag 23 mei 2011 werd een nieuwe Eerste Kamer gekozen. De (gedoog)coalitie VVD-CDA-PVV kreeg 37 zetels, net een zetel te weinig voor een meerderheid: De PVV komt voor het eerst in de Eerste Kamer met 10 zetels. ... eerste kamer gekozen. de (gedoog)coalitie vvd-cda-pvv kreeg 37 zetel

                                                                                                                                           
Dr. C.P.M. (Carl) Romme
Parlement & Politiek - Voorman van de KVP die met Drees in de naoorlogse jaren de Nederlandse politiek domineerde. Was voor de Tweede Wereldoorlog als jong Amsterdams gemeenteraadslid al een gedreven katholiek politicus. Na een hoogleraarschap in Tilburg werd hij in 1937 minister van Sociale Zaken in het vierde kabinet-Colijn. ... staatssecretaris van den beugel over de gemeenschappelijke zetel

                                                                                                                                           

Periode 1918-1939: Interbellum

Parlement & Politiek - De tijd tussen de twee wereldoorlogen (het Interbellum) heeft twee belangrijke kenmerken. Ten eerste is dat de verzuiling van de samenleving. En tweede het overwicht van de drie confessionele partijen, RKSP, ARP en CHU. ... een partij staat. alle uitgebrachte stemmen tellen mee voor de zetel

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Parlement & Politiek - Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... lijst behaalde bij de tweede kamerverkiezingen van 1948 een zetel

                                                                                                                                           
Bond van Christen-Socialisten (BCS)
Parlement & Politiek - De in 1907 opgerichte Bond van Christen-Socialisten (BCS) was een socialistische partij die de bijbel als uitgangspunt had. De BCS wees het kapitalisme af en was tegenstander van particulier bezit. De klassenstrijd werd aanvaard. ... in 1918 ruim 80.000 stemmen (0,6%) en kreeg daardoor een zetel

                                                                                                                                           
James Ensor
James Ensor
Kunstbus - James Ensor: detail zelfportret Belgisch schilder, tekenaar en etser, 13.04.1860 Oostende - 19.11. 1949 aldaar James Ensor is een belangrijk vertegenwoordiger van het symbolisme. James Ensor is medestichter van de avantgardistische groep “Les Vingt". ... terwijl willy finch, schilder en vriend van ensor in een zetel

                                                                                                                                           

Kandidaatstelling Tweede Kamer

Parlement & Politiek - Wie in de Tweede Kamer wil komen, zal zich kandidaat moeten stellen. Meestal sluit iemand zich aan bij een politieke partij maar dat hoeft niet. Dus zowel een politieke groepering, mits geregistreerd, als een 'particuliere' kiezer kunnen een kandidatenlijst inleveren. ... (het centraal stembureau). als bij de vorige verkiezingen geen zetel

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen

Parlement & Politiek - De leden van de Tweede Kamer worden in principe eens in de vier jaar gekozen op basis van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Ook na de val van een kabinet worden bijna altijd verkiezingen gehouden. ... (het centraal stembureau). als bij de vorige verkiezingen geen zetel

                                                                                                                                           

Ledental Tweede en Eerste Kamer sinds 1815

Parlement & Politiek - Tegenwoordig heeft de Tweede Kamer 150 en de Eerste Kamer 75 leden, maar dat was niet altijd zo. De huidige aantallen dateren uit 1956. De omvang van Tweede en Eerste Kamer staat soms ter discussie. Sommige partijen willen een kleiner parlement. ... 1830 na de afscheiding van belgie. in 1840 kwamen er weer drie zetel

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 2002

Parlement & Politiek - Op 15 mei 2002 waren er reguliere (vierjaarlijkse) verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. De uitslag gaf een aardverschuiving te zien. Grote winnaar was de Lijst Pim Fortuyn (LPF) die in één klap 26 zetels veroverde. ... winnaar was de lijst pim fortuyn (lpf) die in een klap 26 zetel

                                                                                                                                           

Afsplitsingen fracties Tweede Kamer

Parlement & Politiek - Zolang er fracties in de Tweede Kamer zijn (sinds het einde van de 19e eeuw), zijn er afsplitsingen voorgekomen. Vaak waren die het gevolg van meningsverschillen over de koers van de partij. In enkele gevallen lagen persoonlijke tegenstellingen er aan ten grondslag. ... gebruikelijk dat volksvertegenwoordigers verklaren dat zij hun zetel

                                                                                                                                           

Vertrek uit de Tweede Kamer

Parlement & Politiek - Zowel partijen als leden zelf kunnen besluiten dat een Kamerlidmaatschap niet wordt voortgezet. Daarbij kunnen persoonlijke redenen een rol spelen, maar het kan ook dat de partij niet tevreden is over iemands functioneren. ... zijn benoeming te aanvaarden. als iemand afziet van zijn/haar zetel

                                                                                                                                           
ChristenUnie (CU)
Parlement & Politiek - De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. Politiek leider van de ChristenUnie is sinds november 2015 Gert-Jan Segers. ... bij de tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vijf zetel

                                                                                                                                           

Lijstencombinatie

Parlement & Politiek - Partijen die zijn geregistreerd voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen en in alle kieskringen een lijst hebben ingediend, kunnen als lijstencombinatie (lijstverbinding) deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. ... voordeel dat grotere partijen hebben bij de verdeling van rest zetel

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 2006

Parlement & Politiek - Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... kabinet-balkenende ii. de grote winnaar was de sp, die er 16 zetel

                                                                                                                                           

Evenredige vertegenwoordiging

Parlement & Politiek - Evenredige vertegenwoordiging is een kiesstelsel waarbij vrijwel alle uitgebrachte stemmen meetellen voor de uiteindelijke verhoudingen in de zetelverdeling. Zogenaamde 'restzetels' worden, behalve binnen lijstencombinaties, verdeeld op basis van de methode van de grootste gemiddelden. ... stemmen meetellen voor de uiteindelijke verhoudingen in de zetel

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 2003

Parlement & Politiek - Op 22 januari 2003 werden er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De verkiezingen waren nodig na de val van het kabinet-Balkenende I. De grote winnaar was de PvdA. Met de nieuwe lijsttrekker Wouter Bos boekte de partij 19 zetels winst en kwam op 42 zetels. ... met de nieuwe lijsttrekker wouter bos boekte de partij 19 zetel

                                                                                                                                           
Voorkeurstemmen
Parlement & Politiek - Voorkeurstemmen zijn stemmen die niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst (de lijsttrekker ) worden uitgebracht, maar op een andere kandidaat van dezelfde lijst. Het uitbrengen van voorkeurstemmen komt veel voor. ... kandidaten die met voorkeurstemmen gekozen waren vaak hun zetel

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4