YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal woordvolgorde woordkeuze woordgebruik trappen van vergelijking getallen werkwoord barbarisme betekenis persoonsvorm koppelwerkwoord voegwoord ontkenningen hulpwerkwoord bijvoeglijk naamwoord aardrijkskundige namen literair naamval bijzin inversie basisregels hoofdzin mandarijn cultuur mandarijnen syntaxis homoniem esperanto tangerijnen ontleden : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 21 van 21 voor - woordvolgorde - in 0.00856900215148926 seconden.
Wat is juist: 'De vijf eerste klanten krijgen een verrassing' of 'De eerste vijf klanten krijgen een verrassing'?
Genootschap Onze Taal - 'De vijf eerste klanten krijgen een verrassing' en 'De eerste vijf klanten krijgen een verrassing' zijn allebei juist. ... en de overtreffende trap van een bijvoeglijk naamwoord de woordvolgorde

                                                                                                                                           
Welke van de volgende zinnen is het best? 'Als u aan de eerste voorwaarde voldoet en u een tweede rekening opent, dan ontvangt u een cadeautje.' 'Als u aan de eerste voorwaarde voldoet en u opent een tweede rekening, dan ontvangt u een cadeautje.'
Genootschap Onze Taal - Deze zinnen zijn beide juist; ze hebben ook dezelfde betekenis. ... wat tijd over ...' is grammaticaal onjuist. verwante adviezen woordvolgorde

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen bijzinnen en hoofdzinnen?
Genootschap Onze Taal - Hoofdzinnen zijn zelfstandige zinnen, bijzinnen zijn afhankelijke zinnen: ... een duidelijk verschil tussen hoofd- en bijzinnen is de woordvolgorde

                                                                                                                                           
Welke zin is juist: ' Hoe langer ik ermee bezig was, hoe leuker ik het ging vinden' of ' Hoe langer ik ermee bezig was, des te leuker ik het ging vinden'?
Genootschap Onze Taal - Beide zinnen zijn juist: hoe ... hoe en hoe ... des te passen hier allebei prima. ... het kregen. hoe langer ze bleven, des te kouder ze het kregen. woordvolgorde

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Patiënten kunnen in meerdere of mindere mate last hebben van bijwerkingen' of 'Patiënten kunnen in meer of mindere mate last hebben van bijwerkingen'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. In meerdere of mindere mate en in meer of mindere mate komen in de praktijk allebei vaak voor. Koenen (1999) vermeldt alleen in meerdere of mindere mate; in de andere woordenboeken wordt deze combinatie niet genoemd. ... trefwoorden barbarisme trappen van vergelijking woordkeuze woordvolgorde

                                                                                                                                           
Wat is het (gebruiks)verschil tussen echter en maar?
Genootschap Onze Taal - Echter is een bijwoord met een tegenstellende betekenis; het lijkt op maar. Maar er zijn een paar verschillen tussen echter en maar. Echter is vooral een schrijftaalwoord. En zelfs in schrijftaal doet het al snel wat stijf en formeel aan. ... het is een voegwoord. en dat heeft gevolgen voor de woordvolgorde

                                                                                                                                           
Hoe vorm je het voltooid deelwoord van werkwoorden met her-? Wat is bijvoorbeeld het voltooid deelwoord van herroepen, heropleven en herstructureren?
Genootschap Onze Taal - De juiste vormen zijn: herroepen, heropgeleefd en geherstructureerd. Onderaan dit advies vindt u een lijst met veelvoorkomende werkwoorden met her-. ... herwinnen - herwonnen herzien - herzien trefwoorden werkwoord woordvolgorde

                                                                                                                                           
Wat is goed: 'Ik hoop niet dat het regent' of 'Ik hoop dat het niet regent'?
Genootschap Onze Taal - De zinnen 'Ik hoop niet dat het regent' en 'Ik hoop dat het niet regent' zijn allebei goed en betekenen in de praktijk hetzelfde. ... (niet) gespeend van gevoel voor humor trefwoorden ontkenningen woordvolgorde

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met een Turkse Nederlander dan wel een Nederlandse Turk?
Genootschap Onze Taal - Doorgaans betekenen combinaties als Turkse Nederlander dat iemand in Nederland woont en (waarschijnlijk) ook de Nederlandse nationaliteit heeft, maar wel van Turkse afkomst is. Bij een Nederlandse Turk is dat andersom: die woont in Turkije maar is afkomstig uit Nederland, of heeft in elk geval Nederlandse wortels. ... trefwoorden aardrijkskundige namen betekenis woordkeuze woordvolgorde

                                                                                                                                           
Wat is de juiste zinsvolgorde: 'De afstand die door mij gelopen is ' of 'De afstand die door mij is gelopen '?
Genootschap Onze Taal - Beide volgordes zijn juist. ... / verwend is trefwoorden barbarisme persoonsvorm werkwoord woordvolgorde

                                                                                                                                           
Wat is het best: 'Ik vind dat Marga verwend is ' of 'Ik vind dat Marga is verwend '?
Genootschap Onze Taal - Beide volgordes zijn mogelijk. ... bijvoeglijk naamwoord hulpwerkwoord koppelwerkwoord werkwoord woordvolgorde

                                                                                                                                           
naamval
Kunstbus - De naamval [-len] m Elk van de verschillende vormen waaronder zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoorden, lidwoorden of telwoorden voorkomen. Een naamval is een buigingsvorm van een naamwoord, lidwoord of telwoord, die de functie van dat woord in de zin aangeeft. ... hiervoor in de plaats meestal voorzetsels of een vaste woordvolgorde

                                                                                                                                           
bijzin
Kunstbus - Een bijzin (ook wel afhankelijke of ondergeschikte zin) is in de redekundige ontleding een zin die de functie verricht van een zinsdeel in een zin, maar die niet de hoofdzin is. Een bijzin kan soms zelf weer worden opgedeeld in nog kleinere bijzinnen, en wordt vaak maar niet altijd ingeleid door een voegwoord. ... verbaast me niet. (2) ik heb gehoord dat hij weer terug is. woordvolgorde

                                                                                                                                           
inversie
Kunstbus - De inversie [-s] v 1. omkering Inversie kan verwijzen naar:. inversie (achtbaan), een begrip in verband met achtbanen;. inversie (anatomie), een begrip binnen de functionele anatomie;. inversie (chromosomen), een term uit de biologie;. ... een stijlfiguur in de taal; met de term ' inversie' wordt de woordvolgorde

                                                                                                                                           
Hoofdzin
Kunstbus - De hoofdzin [-nen] m (taalkundig) zin die geen zinsdeel of zinsdeelstuk is van een andere/grotere zin. Een hoofdzin (of: zelfstandige zin) is in de ontleding een zin die wordt onderscheiden van bijzinnen. ... 3). deze samengestelde zin is dus in zijn geheel een hoofdzin. woordvolgorde

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de termen nevenschikking en onderschikking?
Genootschap Onze Taal - Nevenschikking en onderschikking zijn termen die gebruikt worden om de relatie tussen delen van samengestelde zinnen te beschrijven. ... verwante adviezen aangekomen viel het me op voegwoord woordvolgorde

                                                                                                                                           
syntaxis
Kunstbus - De syntaxis v Leer van de zinsbouw m, de manier waarop een zin is geconstrueerd. Syntaxis is de leer van de interne bouw van woordgroepen en zinnen, d.w.z. van de wijze waarop woorden en zinsdelen worden samengevoegd tot woordgroepen of zinnen. ... in analytische. bij deze laatste groep spelen zaken als vaste woordvolgorde

                                                                                                                                           
Homoniem
Kunstbus - Twee woorden zijn homoniem als ze een gelijke vorm hebben, dezelfde uitspraak, spelling hebben en woordsoort, maar een voor de hedendaagse taalgebruiker duidelijk verschillende betekenis. De vormgelijkheid van de woorden kan alleen de uitspraak betreffen (hart versus hard), of alleen de spelling (voork omen versus v oorkomen), of beide (deken 'stuk textiel' versus deken 'decaan, geestelijke'). ... beide betekenissen van 'leren' gebruikt worden (met een andere woordvolgorde

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen typfouten, spelfouten en taalfouten?
Genootschap Onze Taal - Typfouten, spelfouten en taalfouten zijn drie soorten fouten die in teksten kunnen voorkomen. Vaak worden deze termen door elkaar gebruikt, maar eigenlijk gaat het om drie verschillende soorten fouten. ... zijn), 'ze verhuist omdat ze heeft een nieuwe baan' (verkeerde woordvolgorde

                                                                                                                                           
mandarijn
Kunstbus - Mandarijn kan verwijzen naar: Aziatische eendensoort. Mandarijnslang (Elaphe mandarina), een zwart met geel gekleurde slang. Blauwe mandarijn pitvis (Synchiropus splendidus), felgekleurde tropische zoutwatervis. ... grammaticaal geslacht, enzovoort. wel belangrijk zijn de vaste woordvolgorde

                                                                                                                                           
Esperanto
Kunstbus - Esperanto is een internationale kunsttaal ontworpen door Lejzer Zamenhof, die in 1887 onder het pseudoniem Dr. Esperanto - "iemand die hoopt" - het eerste boekje over de taal publiceerde. Van dit pseudoniem is ook de naam van de taal afkomstig. ... maar schematisch opgezet. wat betreft typologie: de aanbevolen woordvolgorde

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 23