YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal woordkeuze woordgebruik brief- en e-mailconventies betekenis voorzetsels werkwoord barbarisme afleiding stijlfouten voegwoord aardrijkskundige namen uitdrukkingen en spreekwoorden lastige woorden persoonlijk voornaamwoord etymologie bijvoeglijk naamwoord hulpwerkwoord engels ontkenningen verwijswoord samenstelling trappen van vergelijking bezitsvorm ei/ij sterk/zwak werkwoord dat/wat/die/wie woordvolgorde d/t buigings-e meervoudsvorming aaneenschrijven lidwoord getallen woordgeslacht meewerkend voorwerp namen basisregels dan/als titulatuur : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 312 voor - woordkeuze - in 0.0205960273742676 seconden.
Als je duidelijk, aansprekend, bondig en 'fris' wilt schrijven, welke woorden en woordcombinaties kun je dan beter vermijden?
Genootschap Onze Taal - Wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze. Door te kiezen voor woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, en door omslachtige formuleringen als ondanks het feit dat te vermijden, maak je een tekst duidelijker en aansprekender, en toegankelijk voor een breed publiek. ... wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze

                                                                                                                                           
Welk woord is nu juist: identificatieplicht of legitimatieplicht?
Genootschap Onze Taal - Volgens de meeste hedendaagse woordenboeken zijn deze twee woorden synoniem en dus uitwisselbaar. Ook zich identificeren en zich legitimeren betekenen hetzelfde: 'bewijzen dat men de persoon is voor wie men zich uitgeeft'. ... identificatieplicht is identificatieplicht echter een betere woordkeuze

                                                                                                                                           
Is een gijzelaar iemand die anderen gijzelt of is het iemand die zelf gegijzeld wordt?
Genootschap Onze Taal - Een gijzelaar is iemand die gegijzeld wórdt. Daarmee is gijzelaar wel een vreemde eend in de bijt. Normaal gesproken betekent -aar achter de werkwoordsstam: 'persoon die de genoemde handeling verricht', zoals in bedelaar, brabbelaar en handelaar. ... adviezen martelaar: dader of slachtoffer trefwoorden betekenis woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is juist: een kudde dolfijnen of een school dolfijnen?
Genootschap Onze Taal - Een school dolfijnen ligt meer voor de hand dan een kudde. ... dus allebei wel gebruikt voor een groep dolfijnen. trefwoorden woordkeuze

                                                                                                                                           
Is er een verschil tussen een doolhof en een labyrint?
Genootschap Onze Taal - Volgens de woordenboeken betekenen de woorden doolhof en labyrint hetzelfde. Volgens de Wikipedia is er een verschil. Bij een labyrint is het niet de bedoeling een bepaald punt te zoeken (middelpunt of uitgang). ... verwante adviezen de / het doolhof trefwoorden betekenis woordkeuze

                                                                                                                                           
Welke spelling is juist: frikadel, zonder n, of frikandel, met n?
Genootschap Onze Taal - Frikadel en frikandel bestaan allebei. ... of amerikaanse biefstuk. trefwoorden betekenis lastige woorden woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van logé: logés of logees?
Genootschap Onze Taal - De woorden logés en logees bestaan allebei: logés is het meervoud van logé, en logees is het meervoud van de (uitsluitend) vrouwelijke vorm logee. Logé is de mannelijke of sekseneutrale vorm. ... satees / sates trefwoorden meervoudsvorming woordgeslacht woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is het best: 'Dat brengt met zich mee dat ...', 'Dat brengt met zich dat ...' of 'Dat brengt mee dat ...'?
Genootschap Onze Taal - Het is allemaal juist. Meebrengen, met zich brengen en met zich meebrengen betekenen alle drie 'als gevolg hebben, ertoe leiden dat'. Met zich meebrengen is tegenwoordig het gewoonst. ... sich bringen. trefwoorden barbarisme stijlfouten woordgebruik woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is het voltooid deelwoord van roerbakken? Is het 'Ik heb de spruitjes geroerbakt' of 'Ik heb de spruitjes roergebakken'?
Genootschap Onze Taal - Het voltooid deelwoord van roerbakken is geroerbakt. 'Ik heb de spruitjes geroerbakt ' ligt dus het meest voor de hand. Daarnaast is het echter mogelijk om te spreken van geroerbakte spruitjes én roergebakken spruitjes. ... / gespuitgiet trefwoorden sterk/zwak werkwoord woordgebruik woordkeuze

                                                                                                                                           
Welk voorzetsel is juist in de zin 'Het arbeidscontract loopt per/op 31 december aanstaande af'?
Genootschap Onze Taal - 'Het arbeidscontract loopt op 31 december aanstaande af' is juist. Op duidt een moment in de tijd aan, bijvoorbeeld in op een mooie pinksterdag en op een gegeven moment. Als iemand zijn laatste werkdag heeft op 31 december, loopt zijn arbeidscontract ook op die dag af. ... jaar met pensioen vanaf / sinds 1932 trefwoorden voorzetsels woordkeuze

                                                                                                                                           
Ik kom vaak het woord bewegwijzering tegen. Is dat wel een goed woord? Is wegbewijzering niet logischer?
Genootschap Onze Taal - Bewegwijzering is een heel gewoon woord. Het hoort bij het werkwoord bewegwijzeren, dat een directe afleiding is van wegwijzer; het betekent '(iets, bijvoorbeeld een route) van wegwijzers voorzien, ergens wegwijzers langs plaatsen'. ... immers niet de betekenis 'richtingbord'. trefwoorden afleiding woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is juist: vandaag de dag of vandaag aan de dag?
Genootschap Onze Taal - Vandaag de dag en vandaag aan de dag zijn allebei juist, maar vandaag de dag is veruit het gebruikelijkst. Vandaag aan de dag lijkt sterk op zijn retour te zijn. ... van het franse au jour d'aujourd'hui. trefwoorden voorzetsels woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'om vijf voor tien op de ochtend van die dag' of 'om vijf voor tien in de ochtend van die dag'?
Genootschap Onze Taal - Zowel in als op is mogelijk, maar de voorkeur gaat uit naar op. De woordgroep op de ochtend van die dag is dan één zinsdeel; vijf minuten voor tien geeft het exacte tijdstip binnen die afgebakende tijd aan. ... op / in haiti op / in het stadhuis trefwoorden voorzetsels woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is juist: een feestmaal aanrichten of een feestmaal aanrechten?
Genootschap Onze Taal - Aanrichten is hier verreweg het gewoonst. Een feestmaal aanrechten is verouderd. ... vergetelheid aan het raken. trefwoorden barbarisme betekenis woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is het best: 'Die bloemen rieken heerlijk' of 'Die bloemen ruiken heerlijk'?
Genootschap Onze Taal - 'Die bloemen ruiken heerlijk' is verreweg het gewoonst. Ruiken betekent hier 'een geur verspreiden'. Het verouderende werkwoord rieken heeft dezelfde betekenis, dus rieken is in deze zin ook mogelijk. ... "dat ruikt naar ketterij, naar fascisme". trefwoorden woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is goed: 'Die nare infectie is te danken aan een bacterie' of 'Die nare infectie is te wijten aan een bacterie'?
Genootschap Onze Taal - Het is in principe allebei mogelijk, maar wijten aan zal hier bij een meerderheid de voorkeur krijgen. Dat komt doordat wijten aan in het algemeen de voorkeur krijgt in een negatieve context. ... de loodgieter bij de buren.' trefwoorden betekenis werkwoord woordkeuze

                                                                                                                                           
'Ze gaf haar zoontje de fles, opdat/zodat hij zou ophouden met huilen.' Wat is het juiste voegwoord?
Genootschap Onze Taal - Opdat en zodat zijn beide mogelijk. Ze betekenen in deze zin allebei 'met de bedoeling dat'. Opdat is wel wat formeler en daardoor minder geschikt voor de spreektaal. ... verwante adviezen omdat / doordat trefwoorden voegwoord woordkeuze

                                                                                                                                           
Klopt het woord zeebeving wel? De zee kan toch niet beven?
Genootschap Onze Taal - Bij het woord zeebeving moeten we ons geen bevende zee voorstellen, maar een (aard)beving die onder zee plaatsvindt. Het woord zeebeving komt zeker al sinds de negentiende eeuw in het Nederlands voor. In 1884 werd het woord opgenomen in het woordenboek van Van Dale (derde druk). ... een 'tsunami' genoemd. trefwoorden betekenis woordgebruik woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'U mag geen gebruik maken van een woordenboek' of 'U mag niet gebruikmaken van een woordenboek'?
Genootschap Onze Taal - De meeste mensen geven de voorkeur aan 'U mag geen gebruik maken van een woordenboek. ... / verloren gaan trefwoorden aaneenschrijven ontkenningen woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik ben verzekerd voor brand' of 'Ik ben verzekerd tegen brand'?
Genootschap Onze Taal - Zowel verzekerd voor brand als verzekerd tegen brand is juist. Er is geen voorkeur voor een van de voorzetsels. ... waarschuwen voor / tegen gevaar trefwoorden voorzetsels woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is juist: een borstbesparende operatie of een borstsparende operatie?
Genootschap Onze Taal - Een borstsparende operatie is de beste keuze: de operatie spaart de borst. Het woord borstsparend staat onder meer in de grote Van Dale. ... gespaard; er wordt niet 'op de borst bespaard'. trefwoorden woordkeuze

                                                                                                                                           
Zijn naar aanleiding van en na aanleiding van allebei juist?
Genootschap Onze Taal - Nee, alleen naar aanleiding van is juist. Naar aanleiding van betekent iets als 'als gevolg van'. Met bijvoorbeeld 'Naar aanleiding van uw vacature van 2 maart schrijf ik u deze brief' is dus bedoeld dat je in actie bent gekomen (en een brief bent gaan schrijven) door wat je in de vacature hebt gelezen. ... adviezen na / naar naar / na schatting trefwoorden voorzetsels woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Hiermee wordt een precedent geschept ' of 'Hiermee wordt een precedent geschapen '?
Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Hiermee wordt een precedent geschapen' ('hiermee creëren we een geval waarop men zich later gaat (of meent te kunnen) beroepen'). ... juist is. trefwoorden betekenis sterk/zwak werkwoord woordkeuze

                                                                                                                                           
Zijn zo min mogelijk en zo weinig mogelijk allebei goed? En bestaat er verschil in betekenis?
Genootschap Onze Taal - Zowel zo weinig mogelijk als zo min mogelijk is correct. In de constructie zo ... mogelijk kan vrijwel elk bijvoeglijk naamwoord worden ingevuld ( zo snel mogelijk, zo getrouw mogelijk ), en de onbepaalde telwoorden veel, weinig en min. ... mate zoveel mogelijk / zo veel mogelijk trefwoorden betekenis woordkeuze

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6