YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal woordkeuze woordgebruik brief- en e-mailconventies betekenis voorzetsels werkwoord barbarisme stijlfouten afleiding voegwoord uitdrukkingen en spreekwoorden lastige woorden aardrijkskundige namen persoonlijk voornaamwoord etymologie bijvoeglijk naamwoord hulpwerkwoord engels verwijswoord samenstelling ontkenningen trappen van vergelijking dat/wat/die/wie ei/ij sterk/zwak werkwoord bezitsvorm woordvolgorde basisregels woordgeslacht meervoudsvorming getallen namen buigings-e meewerkend voorwerp lidwoord aaneenschrijven d/t ontleden aanhalingstekens : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 312 voor - woordkeuze - in 0.0271821022033691 seconden.
Als je duidelijk, aansprekend, bondig en 'fris' wilt schrijven, welke woorden en woordcombinaties kun je dan beter vermijden?
Genootschap Onze Taal - Wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze. Door te kiezen voor woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, en door omslachtige formuleringen als ondanks het feit dat te vermijden, maak je een tekst duidelijker en aansprekender, en toegankelijk voor een breed publiek. ... wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze

                                                                                                                                           
Welk woord is nu juist: identificatieplicht of legitimatieplicht?
Genootschap Onze Taal - Volgens de meeste hedendaagse woordenboeken zijn deze twee woorden synoniem en dus uitwisselbaar. Ook zich identificeren en zich legitimeren betekenen hetzelfde: 'bewijzen dat men de persoon is voor wie men zich uitgeeft'. ... identificatieplicht is identificatieplicht echter een betere woordkeuze

                                                                                                                                           
'Ze gaf haar zoontje de fles, opdat/zodat hij zou ophouden met huilen.' Wat is het juiste voegwoord?
Genootschap Onze Taal - Opdat en zodat zijn beide mogelijk. Ze betekenen in deze zin allebei 'met de bedoeling dat'. Opdat is wel wat formeler en daardoor minder geschikt voor de spreektaal. ... verwante adviezen omdat / doordat trefwoorden voegwoord woordkeuze

                                                                                                                                           
Zeg je nu 'Onze tv is asjeweine' of 'Onze tv is kassiewijne' als de tv kapot is, en wat is de herkomst van dit woord?
Genootschap Onze Taal - Kassiewijne, kassiewijle, gasjewijne, kasjewijne en sjewijne zijn allemaal nevenvormen van asjeweine. Asjeweine is rond 1950 in het Nederlands in gebruik gekomen via het Jiddisch hasjeweine ('weg, verdwenen'). ... en vandaar ook 'stelen'. trefwoorden betekenis etymologie woordkeuze

                                                                                                                                           
Welk voorzetsel hoort bij risico, bijvoorbeeld in de zin 'Door vet te eten neemt het risico (...) hart- en vaatziekten toe'?
Genootschap Onze Taal - Zowel risico op als risico van is mogelijk; risico op klinkt in de zin hierboven wat beter. ... verwante adviezen de / het risico trefwoorden voorzetsels woordkeuze

                                                                                                                                           
Vertaal je iets in het Nederlands of naar het Nederlands?
Genootschap Onze Taal - Zowel vertalen in het Nederlands als vertalen naar het Nederlands is mogelijk. ... engels naar het nederlands vertaald. trefwoorden voorzetsels woordkeuze

                                                                                                                                           
Is het servicecenter of servicecentre?
Genootschap Onze Taal - Servicecenter is juist. ... natuurlijk ook voor servicecentrum kiezen. trefwoorden engels woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is het best: aanbevelenswaardig of aanbevelingswaardig?
Genootschap Onze Taal - Officieel is het allebei juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal (2015) hebben we alleen aanbevelenswaardig opgenomen. Dat is de oudste vorm; het eerste deel bestaat uit het hele werkwoord aanbevelen. ... vergevingsgezind / vergevensgezind trefwoorden woordkeuze

                                                                                                                                           
Welk woord is juist: laagdunkend of laatdunkend?
Genootschap Onze Taal - Het woord laatdunkend ('minachtend, geringschattend') is met een t. Laagdunkend, met een g, is niet juist. Het moet dus bijvoorbeeld zijn: 'Hij plaatste een laatdunkende opmerking' en 'De presidentskandidaat had spijt van zijn laatdunkende uitlatingen over mensen die geen inkomstenbelasting betalen. ... me wijs' ( me is ondervindend voorwerp). trefwoorden betekenis woordkeuze

                                                                                                                                           
Is de brug open of dicht als je normaal passeren kunt?
Genootschap Onze Taal - Vanuit het perspectief van de weggebruiker is de brug dicht als je normaal kunt passeren en open als je moet wachten omdat er boten langsvaren. Vandaar dat 'De brug was/stond open' een bekend smoesje van laatkomers is geworden. ... in de woordenboeken staat aangegeven. trefwoorden woordgebruik woordkeuze

                                                                                                                                           
Heb je ervaring in iets of ervaring met iets?
Genootschap Onze Taal - Het kan beide, maar er is een betekenisverschil. Als je ervaring in iets hebt, betekent dit dat je op een bepaald gebied over kennis en vaardigheden beschikt. Bijvoorbeeld: 'Zij heeft veel ervaring in de verpleging. ... met dit nieuwe computersysteem.' trefwoorden voorzetsels woordkeuze

                                                                                                                                           
Welk voorzetsel kan ik, in een reisbrochure, het best gebruiken in: Hebt u al eens aan/over Tirol in de zomer gedacht?
Genootschap Onze Taal - Onze voorkeur gaat uit naar 'Hebt u al eens aan Tirol in de zomer gedacht?' Denken aan betekent 'niet vergeten', wat blijkt uit waarschuwingen als 'Denk aan het afstapje! ... denk aan / om uw bagage trefwoorden voorzetsels werkwoord woordkeuze

                                                                                                                                           
Hoe noem je de jaren 2000 tot en met 2009?
Genootschap Onze Taal - Meestal wordt hiervoor de aanduiding jaren 0 of jaren nul gebruikt. Die vorm is vergelijkbaar met jaren 10, jaren 80, enz. Ook mogelijk is een omschrijving als 'het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw'. ... / jaren 80-muziek hoe spreek je 2016 uit? trefwoorden woordkeuze

                                                                                                                                           
Is stopgezet juist in 'De onderhandelingen zijn stopgezet'?
Genootschap Onze Taal - Ja, deze zin is juist. 'De onderhandelingen zijn stilgezet ' is ook juist; ook stilgelegd is mogelijk in deze zin. ... voor stilleggen. trefwoorden barbarisme stijlfouten werkwoord woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is juist: verschaald bier of verschraald bier?
Genootschap Onze Taal - Het is verschaald bier en ook verschaalde wijn; er staat dus geen r na de sch. ... de lucht van verschaald bier en verschaalde wijn. trefwoorden woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat klopt er niet in de volgende zin: 'U kunt kiezen tussen uitspraak A of uitspraak B'?
Genootschap Onze Taal - Het woord of moet en zijn: 'U kunt kiezen tussen uitspraak A en uitspraak B.' Na het voorzetsel tussen hoort altijd iets meervoudigs te volgen. ... een verhaspeling van de zinnen 1a en 3a. trefwoorden woordkeuze

                                                                                                                                           
Voorkómen betekent 'beletten', en vóórkomen 'zich voordoen', 'bestaan' of 'voor het gerecht verschijnen'. Alleen in de uitspraak kun je het verschil horen. Is er een naam voor een woord als voorkomen?
Genootschap Onze Taal - Ja, zulke woorden worden homografen of homogrammen genoemd. Er zijn maar weinig homografen die zo ongekunsteld zijn als voorkomen; de meeste zijn wat vergezocht. ... verwante adviezen homoniem trefwoorden lastige woorden woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is goed: 'Je kunt je inschrijven' of 'Je kan je inschrijven'?
Genootschap Onze Taal - 'Je kunt je inschrijven' krijgt vaak de voorkeur, maar 'Je kan je inschrijven' is zeker niet fout. ... willen: de klant wil / wilt kwaliteit trefwoorden persoonsvorm woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is het best: al met al of al bij al?
Genootschap Onze Taal - Zowel al met al als al bij al is juist; ze betekenen hetzelfde ('alles overziend, alles overwogen hebbend'). Al met al komt het vaakst voor. ... zowel al met al als al bij al. trefwoorden voorzetsels woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen elk en ieder? Mag je ze door elkaar gebruiken?
Genootschap Onze Taal - Elk en ieder zijn synoniem: alle recente woordenboeken geven bij elk de betekenis 'ieder' en bij ieder de betekenis 'elk'. Dat is niet iets van de laatste tijd: ook het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) doet dat. ... een mankement. iedere vent heeft een mankement. trefwoorden woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is beter: te Amsterdam of in Amsterdam?
Genootschap Onze Taal - In Amsterdam is het gewoonst. Te Amsterdam is ook mogelijk, maar het is nogal formeel. Gewoonlijk wordt bij plaatsnamen het voorzetsel in gebruikt om de locatie aan te geven waar iets zich bevindt of waar iets gebeurt of gebeurd is. ... aan op (station) den haag centraal.' trefwoorden voorzetsels woordkeuze

                                                                                                                                           
Is het tot nader order of tot nader orde?
Genootschap Onze Taal - Juist is tot nader order. ... alleen order juist. trefwoorden uitdrukkingen en spreekwoorden woordkeuze

                                                                                                                                           
Bestaat naast wanneer ook waarneer?
Genootschap Onze Taal - Nee, alleen wanneer is juist. Waarneer is geen bestaand Nederlands woord, en ook waneer met één n is niet goed. ... als / wanneer / indien trefwoorden betekenis woordgebruik woordkeuze

                                                                                                                                           
Wat is juist: aambeeld of aanbeeld?
Genootschap Onze Taal - Zowel aambeeld als aanbeeld is juist. Aambeeld is de gebruikelijkste vorm. ... aambeeld is nu veel gebruikelijker dan aanbeeld. trefwoorden woordkeuze

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5