YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal woordkeuze woordgebruik duidelijk schrijven duidelijke woorden moeilijke woorden brief- en e-mailconventies mijne heren' als briefaanhef te dezen of ten deze staande uitdrukkingen: ten alle tijden of te allen tijde bijvoeglijk naamwoord onverwacht of onverwachts allochtonen mediterraans of mediterraan betekenis voorzetsels werkwoord barbarisme etymologie uitdrukkingen en spreekwoorden afleiding stijlfouten lastige woorden aardrijkskundige namen voegwoord persoonlijk voornaamwoord hulpwerkwoord engels meer of meerdere websites op of in het stadhuis ontkenningen los, aan elkaar of streepje verwijswoord getallen samenstelling trappen van vergelijking op of in of aan de herenstraat anglicismen alternatieven voor ouderwetse en formele woorden op of in haiti : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 378 voor - woordkeuze - in 0.081477165222168 seconden.
Alternatieven voor ouderwetse en formele woorden
Woorden en formuleringen die in het ‘gewone’ dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, maken je tekst duidelijker en aansprekender. Hieronder staat een lijst met woorden die ouderwets, omslachtig, formeel of moeilijk zijn. ... lternatieven voor ouderwetse en formele woorden als je duidelijk, aansprekend en modern wilt schrijven, waar moet je dan bij je woordkeuze op letten? woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, maken je tekst duidelijker en aa - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Allochtoons / allochtoon
Allochtoon heeft de voorkeur. Allochtoons komt wel voor, maar is volgens Van Dale (2015) "spreektaal". ... (wel gaat daaraan de vraag vooraf of allochtoon de juiste woordkeuze is. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Op / in Haïti
Zowel de situatie in Haïti als de situatie op Haïti is juist. In Haïti is het gebruikelijkst. ... adviezen op / in scheveningen op / in / aan de herenstraat op / in het stadhuis trefwoorden aardrijkskundige namen voorzetsels woordkeuze externe links taaladvies.net over 'in/op cuba' - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
In / op de bres staan / springen
In de bres springen ('iemand te hulp komen, iets/iemand steunen', 'iets/iemand verdedigen') is de gebruikelijkste vorm, maar op de bres springen is eveneens juist. En in plaats van springen is ook het werkwoord staan mogelijk. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden uitdrukkingen en spreekwoorden voorzetsels werkwoord woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Turkse Nederlander / Nederlandse Turk
Doorgaans betekenen combinaties als Turkse Nederlander dat iemand in Nederland woont en (waarschijnlijk) ook de Nederlandse nationaliteit heeft, maar wel van Turkse afkomst is. Bij een Nederlandse Turk is dat andersom: die woont in Turkije maar is afkomstig uit Nederland, of heeft in elk geval Nederlandse wortels. ... viezen voer zoekwoord in verwante adviezen nationaliteit: nederlands / nederlandse trefwoorden aardrijkskundige namen betekenis woordkeuze woordvolgorde - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Geachte meneer / geachte heer
‘Geachte meneer Jansen’ is ongebruikelijk in zakelijk/formeel brief- en e-mailverkeer. ‘Geachte heer Jansen’ is volgens de briefconventies (de ‘afspraken’ over hoe we sommige onderdelen van een brief of e-mail formuleren) het best. ... achte heer/mevrouw geachte mevrouw jansen-de jong / jansen 'mijne heren' als briefaanhef trefwoorden brief- en e-mailconventies woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wachten voor / achter de lijn
Beide varianten zijn mogelijk, afhankelijk van het perspectief waarvoor men kiest. Vanuit de klant bekeken ligt 'Wacht voor de lijn' het meest voor de hand. De betekenis is dan: 'blijf voor de lijn staan, ga niet over de lijn heen'. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen achter / voor het beeldscherm trefwoorden voorzetsels woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wezen / zijn
Het is allebei mogelijk. ‘Het heeft zo moeten wezen’ is informeler dan ‘Het heeft zo moeten zijn. ... ezen voer zoekwoord in verwante adviezen wees maar niet bang / ben maar niet bang wilden / wouden / wouen trefwoorden werkwoord woordkeuze externe links taaladvies.net: wezen / zijn taalliefhebber? word lid met 15% korting! gratis taalnieuws en taaltips? abonneer u - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Bogen / buigen op
Hier is het werkwoord bogen juist: ‘Deze vereniging kan bogen op een lange traditie. ... in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen sterke werkwoorden wuifde / woof trefwoorden sterk/zwak werkwoord werkwoord woordkeuze externe links taaladvies.net: werkwoorden met een zwakke en een sterke vervoeging (algemeen) wilt u onze taal steunen met een d - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Vernoemd of genoemd
‘Zij is vernoemd naar haar oma’ en ‘Zij is genoemd naar haar oma’ zijn allebei correcte Nederlandse zinnen. Ze betekenen ook hetzelfde. Vernoemen naar betekent ‘dezelfde naam geven als’, ‘naar ... noemen’. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden betekenis woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Plek / plaats
‘Er is nog plek voor drie personen’ en ‘Er is nog plaats voor drie personen’ zijn allebei goed en gebruikelijk. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen plaatsvinden / plaatshebben trefwoorden betekenis woordkeuze externe links taaladvies.net: plaats / plek gratis taalnieuws en taaltips? abonneer u op taalpost! - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Licht / lichte verstandelijke handicap
Een lichte verstandelijke handicap ligt het meest voor de hand. In deze woordgroep zegt licht namelijk iets over verstandelijke handicap als geheel. Net als verstandelijk krijgt daarom ook licht een buigings-e. ... rd in verwante adviezen bijvoeglijk naamwoord bijwoord buigings-e: algemene regels trefwoorden bijvoeglijk naamwoord buigings-e woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Bezwijken aan / onder
Er is een betekenisverschil tussen bezwijken aan en bezwijken onder. Bezwijken aan betekent 'sterven'. We zeggen bijvoorbeeld dat iemand aan een hartaanval is bezweken. Bezwijken onder ('niet meer bestand zijn tegen') betekent dat je als het ware instort onder een zware last. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden voorzetsels werkwoord woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Weerstand bieden aan / tegen
De uitdrukking weerstand bieden wordt gecombineerd met het voorzetsel aan. Je verzet je tegen iets, maar je biedt weerstand aan iets: 'Aan die verleiding kon ik geen weerstand bieden.' Het zinsdeel met aan is een meewerkend voorwerp, dat ook zonder aan kan voorkomen: 'Ik kon die verleiding geen weerstand bieden. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen hun / hen trefwoorden voorzetsels woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Laagdunkend / laatdunkend
Laatdunkend (‘minachtend, geringschattend’) met een t is juist. ... taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen iemand de volle laag geven spijkers op laag water zoeken trefwoorden betekenis woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Ieder / elk
Elk en ieder zijn synoniemen van elkaar. Je kunt ze door elkaar gebruiken. ... (kleine groep: een paar oren) zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen een ieder / eenieder trefwoorden woordkeuze externe links taaladvies.net: elk / ieder algemene nederlandse spraakkunst: het gebruik van ieder(e), elk(e), al en alle als de - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Denken aan / over Tirol
Onze voorkeur gaat uit naar 'Hebt u al eens aan Tirol in de zomer gedacht?' Denken aan betekent 'niet vergeten', wat blijkt uit waarschuwingen als 'Denk aan het afstapje! ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen denk aan / om uw bagage trefwoorden voorzetsels werkwoord woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Kijken: (naar) een film kijken, (naar) voetbal kijken
Over het algemeen wordt het werkwoord kijken met naar gecombineerd: ‘Ik kijk naar de klok.’ In zo’n zin kan naar niet weggelaten worden: ‘Ik kijk de klok’, waarin de klok dan een lijdend voorwerp zou moeten zijn, is geen goede zin. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden voorzetsels woordkeuze werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Pubertijd / puberteit
Het is allebei mogelijk. Puberteit en pubertijd zijn allebei correcte Nederlandse woorden. Het zijn niet zomaar varianten; ze hebben een iets verschillende betekenis, en ze worden ook verschillend uitgesproken. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden betekenis ei/ij woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Alle geld / al het geld
Het is allebei juist. Alle kan voor de-woorden worden geplaatst ( alle rijst, alle groente ) en voor het-woorden ( alle geld, alle goud, alle zilver ). Maar alle geld en al het geld betekenen niet helemaal hetzelfde. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden lidwoord woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Globaal / mondiaal
Het kan wel, maar het is wel dubbelzinnig: globale problematiek kan zowel 'problematiek in het algemeen' als 'wereldwijde problematiek' betekenen. Als dat laatste bedoeld is, is mondiale problematiek eenduidiger. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Zonsopgang / zonsopkomst
Zonsopgang en zonsopkomst zijn allebei juist. ... et beeldscherm er is een tijd van komen en een tijd van gaan met de noorderzon vertrekken u rijdt te snel / te hard trefwoorden woordkeuze woordgebruik etymologie wilt u onze taal steunen met een donatie? - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Werkloos / werkeloos
Werkloos (zonder tussen- e ) krijgt in dit geval meestal de voorkeur. Werkeloos, met - e -, betekent ‘passief’. ... eeeloos kosteloos / kostenloos norme-en-waardeloos / normen-en-waardenloos zoutloos / zouteloos trefwoorden afleiding betekenis woordkeuze externe links werkeloos / werkloos (taaladvies.net) wilt u onze taal steunen met een donatie? taalliefhebber? word lid met 15% - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Troonswisseling / kroonswisseling
Bij het woord troonswisseling gaat het niet om de letterlijke betekenis van troon, 'zetel van een koning(in)', maar om de figuurlijke betekenis 'heerschappij, koningschap'. Er is dus sprake van een wisseling ('verandering, overdracht') van het koningschap: dat gaat van Beatrix over op Willem-Alexander. ... bron: 'vraag en antwoord' in onze taal 2013-5 zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 141