YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair woordgroep taal aaneenschrijven samenstelling basisregels engels voorzetsels ontleden bezitsvorm apostrof woordkeuze bijvoeglijk naamwoord betekenis lastige woorden meervoudsvorming stijlfouten etymologie kern getallen alternatieve spelling afkorting bepaling koppelteken woordgebruik hoofdletter of kleine letter namen afleiding homoniem samentrekking zinsdeel pleonasme zelfstandignaamwoordgroep tangconstructie samenkoppeling deelwoord werkwoord voegwoord leestekens buigings-e : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 69 voor - woordgroep - in 0.0103099346160889 seconden.

woordgroep

Kunstbus - Woordgroep Een woordgroep is een opeenvolging van woorden die bij elkaar horen. Voorbeeld: heel mooie bomen in een rij. De scheidingslijn tussen samenkoppeling en woordgroep is niet scherp te trekken. Constituent is een taalkundige term die verwijst naar een deel van een zin dat zich als een eenheid manifesteert. ... woordgroep

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je in het Nederlands een samenstelling die met de Engelstalige woordgroep human resources begint?

Genootschap Onze Taal - Samenstellingen met een Engelstalige woordgroep erin, zoals human resources of intensive care, worden in principe helemaal aaneengeschreven: humanresourcesafdeling, intensivecareafdeling. Wel is het toegestaan om een streepje in te voegen tussen twee delen van een samenstelling: ook human-resourcesafdeling, humanresources-afdeling en human-resources-afdeling zijn dus juist, evenals intensive-careafdeling, intensivecare-afdeling en intensive-care-afdeling. ... je in het nederlands een samenstelling die met de engelstalige woordgroep

                                                                                                                                           
Wat zijn voorzetsels?
Genootschap Onze Taal - Voorzetsels drukken de relatie uit tussen de woordgroep waar het voorzetsel deel van uitmaakt en een ander element in de zin. Voorzetsels zijn bijna altijd onderdeel van een woordgroep waarin het hoofdwoord een zelfstandig naamwoord is. ... zijn voorzetsels? voorzetsels drukken de relatie uit tussen de woordgroep

                                                                                                                                           
Wat is juist: collectors item of collector's item?
Genootschap Onze Taal - Collector's item is juist, met een apostrof + s. De woordgroep collector's item is ongewijzigd uit het Engels in het Nederlands overgenomen. In het Engels is in zo'n geval een apostrof nodig: collector's is in die taal de juiste bezitsvorm en item komt daar los achter. ... item? collector's item is juist, met een apostrof + s. de woordgroep

                                                                                                                                           
Wat is juist: geheim agent of geheimagent? En wat is het meervoud?
Genootschap Onze Taal - Geheim agent moet als twee woorden worden geschreven. Geheimagent is niet juist. De hoofdklemtoon in geheim agent ligt op agent; dat wijst erop dat het, anders dan bij het Duitse Geheimagent, in het Nederlands niet om een samenstelling gaat, maar om een woordgroep. ... in het nederlands niet om een samenstelling gaat, maar om een woordgroep

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'om vijf voor tien op de ochtend van die dag' of 'om vijf voor tien in de ochtend van die dag'?
Genootschap Onze Taal - Zowel in als op is mogelijk, maar de voorkeur gaat uit naar op. De woordgroep op de ochtend van die dag is dan één zinsdeel; vijf minuten voor tien geeft het exacte tijdstip binnen die afgebakende tijd aan. ... in als op is mogelijk, maar de voorkeur gaat uit naar op. de woordgroep

                                                                                                                                           
Wat is het lijdend voorwerp?
Genootschap Onze Taal - Het lijdend voorwerp is degene die of datgene wat de werking van het gezegde direct ondergaat. Het lijdend voorwerp wordt daarom ook wel direct object genoemd. Het bestaat uit een zelfstandig naamwoord (bijvoorbeeld de fiets, een meisje, Anna ), een woordgroep met een zelfstandig naamwoord als kern ( haar nieuwe kleren ) of een persoonlijk voornaamwoord ( mij, je, haar, hem, het, ons, jullie, hen ). ... naamwoord (bijvoorbeeld de fiets, een meisje, anna ), een woordgroep

                                                                                                                                           
Moeten we z'n of hun schrijven in 'De bollenvelden zijn nu op z'n/hun mooist'?
Genootschap Onze Taal - Zowel z'n als hun is in deze zin goed. De woordgroep op z'n/hun mooist bestaat uit op + bezittelijk voornaamwoord ( z'n/hun ) + een overtreffende trap ( mooist ). In een dergelijke combinatie kunt u naast het bezittelijk voornaamwoord dat in getal/geslacht overeenkomt met het zelfstandig naamwoord (in dit geval het meervoudige hun, dat verwijst naar de bollenvelden ) ook z'n gebruiken. ... op z'n/hun mooist'? zowel z'n als hun is in deze zin goed. de woordgroep

                                                                                                                                           
Je hoort weleens mensen 'Van harte gecondoleerd' zeggen. Is dat goed Nederlands?
Genootschap Onze Taal - Objectief gezien is er niets mis met van harte gecondoleerd. De woordgroep van harte betekent 'oprecht, gemeend'; het gebruik hiervan maakt gecondoleerd dus wat sterker en persoonlijker. Er zijn mensen die gecondoleerd wat te kaal of te kil vinden. ... gezien is er niets mis met van harte gecondoleerd. de woordgroep

                                                                                                                                           
Wat is juist: een contradictio in terminis of een contradictio in terminus?
Genootschap Onze Taal - Contradictio in terminis is juist. Deze Latijnse woordgroep betekent volgens Van Dale (2005) letterlijk: 'tegenstrijdigheid in de gebruikte woorden'. Terminis is hier dus een meervoud; het enkelvoud terminus is hier niet juist. ... in terminus? contradictio in terminis is juist. deze latijnse woordgroep

                                                                                                                                           
kern
Kunstbus - 1. het binnenste, middelste of voornaamste gedeelte van iets: de harde kern (van een groep) de meest overtuigde leden 2. kiem, beginsel: een kern van waarheid 3. de hoofdzaak, het wezenlijke: de kern van een betoog Kern (taalkundig) Het belangrijkste deel van een samenstelling of woordgroep wordt de kern genoemd. ... (taalkundig) het belangrijkste deel van een samenstelling of woordgroep

                                                                                                                                           
Wat is juist: ad-hocoplossing, ad hoc-oplossing of adhocoplossing?
Genootschap Onze Taal - Ad-hocoplossing en ad-hoc-oplossing zijn allebei juist; ad hoc-oplossing is onjuist. Op zichzelf is adhocoplossing ook te verdedigen, maar de schrijfwijze met een of meer streepjes is duidelijker, en daarom aan te raden. ... delen verplicht. ad-hocoplossing bestaat uit een latijnse woordgroep

                                                                                                                                           
Koppelteken
Kunstbus - Het koppelteken (of tussenstreepje) (taalkunde) leesteken, bestaande uit een liggend streepje, als verbinding tussen de delen van sommige samengestelde woorden. We gebruiken een koppelteken om de structuur te verduidelijken of om een ongewoon woordbeeld te vermijden in een samenstelling. ... voor- of nabepaling. los, aaneen of met een koppelteken? een woordgroep

                                                                                                                                           
afkorting
Kunstbus - 1. In schriftelijk taalgebruik is een afkorting een woord, woordgroep, naam of andere aanduiding dat niet volledig wordt geschreven, maar wordt aangeduid met minder letters, doorgaans de beginletter(s). ... 1. in schriftelijk taalgebruik is een afkorting een woord, woordgroep

                                                                                                                                           
Waar komen de streepjes in twee(-)onder(-)een(-)kap(-)woning?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is twee-onder-een-kapwoning; twee-onder-een-kap-woning mág ook. ... mag ook. twee onder een kap is op zichzelf een woordgroep

                                                                                                                                           
Wat is juist: jaren-80-muziek of jaren 80-muziek?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is jaren 80-muziek juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal is ook het alternatief jaren-80-muziek opgenomen, met twee streepjes. ( Jarentachtigmuziek, helemaal in letters, kan natuurlijk ook; dat moet volgens alle naslagwerken helemaal aaneen. ... 80-muziek volgens de officiele spelling blijft de spatie in de woordgroep

                                                                                                                                           
bepaling
Kunstbus - De bepaling (-en -linkje) v 1 vaststelling 2 voorschrift: ~en van de wet 3 (taalk) woord dat of woordgroep die een zinsdeel bepaalt In de taalkunde worden bij de grammaticale ontleding sommige zinsdelen bepaling of adjunct genoemd. ... 2 voorschrift: ~en van de wet 3 (taalk) woord dat of woordgroep

                                                                                                                                           
Wat is juist: bedrijfs onroerend goed, bedrijfsonroerend goed of bedrijfsonroerendgoed?
Genootschap Onze Taal - Bedrijfsonroerendgoed is één lang woord voor een bepaald soort onroerend goed. ... bestaat uit het woord bedrijf, een tussen-s en de woordgroep

                                                                                                                                           
Wat is juist: Jehovah's Getuigen, Jehovahs getuigen of Jehova's Getuigen?
Genootschap Onze Taal - Het kerkgenootschap heet officieel Jehovah's Getuigen; de leden daarvan noemen we Jehova's getuigen of Jehovagetuigen, dus zonder h en met een kleine g. Een informele aanduiding is jehova's. ... wordt jehova als naam van god zonder eind-h geschreven. ook de woordgroep

                                                                                                                                           
Is het vitamine-C of vitamine C?
Genootschap Onze Taal - Juist is vitamine C, zonder streepje. ... c? juist is vitamine c, zonder streepje. vitamine c is een woordgroep

                                                                                                                                           
zinsdeel
Kunstbus - Het zinsdeel [-delen] o Elk van de delen waaruit een zin is opgebouwd: onderwerp, gezegde enz. Een zinsdeel is een zelfstandig functionerend woord dat of een zelfstandig functionerende woordgroep die bepalend is voor de betekenis van een zin. ... functionerend woord dat of een zelfstandig functionerende woordgroep

                                                                                                                                           
Als het over de geur en smaak van wijn, likeur of parfum gaat, schrijf je dan boeket of bouquet?
Genootschap Onze Taal - Bouquet is het gewoonst als het gaat om een beschrijving van de geur en smaak van wijn/likeur en de geur van een parfum. Boeket betekent meestal '(mooie) bos bloemen'. ... iedereen wordt aangehouden. bouquet komt ook voor in de franse woordgroep

                                                                                                                                           
Wat is de juiste spelling als je de woorden chocolade en ei combineert?
Genootschap Onze Taal - Er zijn drie mogelijkheden: chocolade-ei, chocolade ei en chocoladen ei. Die laatste variant is het ongebruikelijkst. ... klemtoon ligt op la. chocolade ei is ook mogelijk. dit is een woordgroep

                                                                                                                                           
Bestaat het bijvoeglijk naamwoord onderhanden ( onderhanden werk, onderhanden aanvragen, etc.)?
Genootschap Onze Taal - Ja, wat ons betreft kan onderhanden als bijvoeglijk naamwoord zonder problemen gebruikt worden. ... naamwoord onderhanden opnemen. het woord is ontstaan uit de woordgroep

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 13