YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: woordgeslacht literair taal lidwoord verwijswoord basisregels buigings-e bijvoeglijk naamwoord ontleden namen engels woordkeuze etymologie persoonlijk voornaamwoord afkortingen meervoudsvorming oude naamvallen betekenis dat/wat/die/wie afleiding hoofdletter of kleine letter enkelvoud/meervoud aardrijkskundige namen bezitsvorm titulatuur officiele-spelling uitdrukkingen en spreekwoorden aaneenschrijven samenstelling : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 52 voor - woordgeslacht - in 0.0089409351348877 seconden.

woordgeslacht

Kunstbus - Het geslacht [-en] o 1 gezamenlijke afstammelingen van een gemeenschappelijke stamvader 2 (biol) onderafdeling van een familie 3 sekse, kunne 4 geslachtsdeel 5 (taalk) het mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn van een zelfstandig naamwoord; genus Woordgeslacht Het woordgeslacht (ook wel grammaticaal geslacht of genus (meervoud genera). ... woordgeslacht

                                                                                                                                           
Hoe weet je of een woord mannelijk of vrouwelijk is?
Genootschap Onze Taal - Het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk woordgeslacht is in het Nederlands al lange tijd aan het vervagen. Onzijdige woorden zijn nog goed herkenbaar aan het lidwoord het, maar mannelijke en vrouwelijke woorden hebben allebei het lidwoord de. ... of vrouwelijk is? het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk woordgeslacht

                                                                                                                                           

Veel recente woordenboeken en spellinggidsen, waaronder het Groene Boekje en de Spellingwijzer Onze Taal, vermelden bij een heleboel zelfstandige naamwoorden alleen maar het lidwoord de, en geen woordgeslacht. Is het woord dan mannelijk of vrouwelijk?

Genootschap Onze Taal - Als in deze naslagwerken alleen het lidwoord de wordt vermeld, is het woord zowel mannelijk als vrouwelijk. Achter woorden die alleen mannelijk zijn, staat "(m.)", bijvoorbeeld "stam, de (m.)". Voor vrouwelijke woorden wordt de afkorting "(v. ... zelfstandige naamwoorden alleen maar het lidwoord de, en geen woordgeslacht

                                                                                                                                           
Waarom zeg je een mooi huis en een mooie woning?
Genootschap Onze Taal - Dat komt doordat woning en huis niet hetzelfde woordgeslacht hebben: woning is een de-woord (het is de woning ) en huis is een het-woord (het is het huis ). Voor een de-woord komt er bijna altijd een buigings-e achter het bijvoeglijk naamwoord: een mooie woning (het is ook de mooie woning ). ... mooie woning? dat komt doordat woning en huis niet hetzelfde woordgeslacht

                                                                                                                                           
Welk lidwoord krijgt het woord medicijn: de of het?
Genootschap Onze Taal - Zowel de medicijn als het medicijn is mogelijk. Wel is het medicijn het gebruikelijkst. Het de-woord medicijn is overigens ook nog eens mannelijk én vrouwelijk. ... verwante adviezen medicijnen: hoofdletter / kleine letter woordgeslacht

                                                                                                                                           
Wat is juist: de cluster of het cluster?
Genootschap Onze Taal - Beide lidwoorden zijn correct, maar het cluster is gewoner. ... en de salon dan de aanrecht en het salon. verwante adviezen woordgeslacht

                                                                                                                                           
Hoe weet je of een woord een de-woord of een het-woord is?
Genootschap Onze Taal - Het Nederlands heeft twee bepaalde lidwoorden: het voor onzijdige woorden en de voor mannelijke en vrouwelijke woorden. Wie het Nederlands als moedertaal heeft, weet meestal vanzelf of een woord de of het krijgt. ... adviezen verwijswoorden: haar, zijn, hem, het, zij, hij woordgeslacht

                                                                                                                                           
Welke verwijswoorden zijn correct in de zin 'Het team is zo samengesteld dat hij/zij/het al zijn/haar taken goed kan uitvoeren'?
Genootschap Onze Taal - Correct is: 'Het team is zo samengesteld dat het al zijn taken goed kan uitvoeren.' Naar het-woorden (onzijdige woorden), zoals het team, wordt verwezen met het en zijn. ... met het en zijn. welk verwijswoord juist is, hangt af van het woordgeslacht

                                                                                                                                           

Hoe zijn de woordgeslachten (mannelijk, vrouwelijk en onzijdig) ontstaan?

Genootschap Onze Taal - De onderscheiding in drie woordgeslachten berust op de leer van Aristoteles; ook de benamingen 'mannelijk', 'vrouwelijk' en 'onzijdig' gaan op hem terug. ... zijn de woordgeslacht

                                                                                                                                           
Wat is juist: de wc of het wc?
Genootschap Onze Taal - De wc is juist: het is verreweg het gebruikelijkst om wc als mannelijk de-woord op te vatten. Dat is op zichzelf opmerkelijk, omdat wc een afkorting is van watercloset, dat onzijdig is: het is het watercloset. ... onzijdig is: het is het watercloset. normaal gesproken is het woordgeslacht

                                                                                                                                           
Welke lidwoorden bestaan er in het Nederlands?
Genootschap Onze Taal - In het Nederlands bestaan er drie lidwoorden: de bepaalde lidwoorden de en het en het onbepaald lidwoord een. ... algemene regels verwijswoorden: haar, zijn, hem, het, zij, hij woordgeslacht

                                                                                                                                           
Wat is juist: de Aviodrome of het Aviodrome?
Genootschap Onze Taal - Beide zijn mogelijk; het themapark zelf gebruikt de Aviodrome. Meestal houden we bij eigennamen de schrijfwijze aan die de eigenaar van die naam zelf hanteert, maar wat ons betreft geldt dat niet per se voor de keuze van het lidwoord. ... naar het franse le dome ('de koepel'). verwante adviezen woordgeslacht

                                                                                                                                           
Is het de weblog of het weblog?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist; het woord weblog kan zowel het lidwoord de als het lidwoord het krijgen. De weblog lijkt vaker voor te komen. ... ticket topic trial vlog webinar whitepaper verwante adviezen woordgeslacht

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van logé: logés of logees?
Genootschap Onze Taal - De woorden logés en logees bestaan allebei: logés is het meervoud van logé, en logees is het meervoud van de (uitsluitend) vrouwelijke vorm logee. Logé is de mannelijke of sekseneutrale vorm. ... / introducee secretaris / secretaresse stagiair / stagiaire woordgeslacht

                                                                                                                                           
Wat is goed: 'Ik zag een moederschaap en zijn lam' of 'Ik zag een moederschaap en haar lam'?
Genootschap Onze Taal - 'Ik zag een moederschaap en haar lam' heeft de voorkeur. ... - op enkele uitzonderingen als ogenblik en domoor na - het woordgeslacht

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Elk mens heeft een naam' of 'Elke mens heeft een naam'?
Genootschap Onze Taal - Zowel elk mens als elke mens is juist, maar elk mens is gewoner. ... mens. verwante adviezen ieder / elk trefwoorden buigings-e woordgeslacht

                                                                                                                                           
Wat is juist: de deksel of het deksel?
Genootschap Onze Taal - Beide vormen zijn juist; de deksel lijkt vaker voor te komen. ... ( de deksel ) en onzijdig ( het deksel ). trefwoorden lidwoord woordgeslacht

                                                                                                                                           
Wat is juist: de risico of het risico?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist: alle spellinglijsten en woordenboeken vermelden bij risico de lidwoorden het en de (m). Wel is het risico verreweg het gebruikelijkst. ... adviezen risico op / van hartziekten trefwoorden lidwoord woordgeslacht

                                                                                                                                           
Is het woord cafetaria een meervoud?
Genootschap Onze Taal - Nee, cafetaria is een enkelvoud. Het meervoud is cafetaria's. ... valuta / valuta's trefwoorden enkelvoud/meervoud lidwoord woordgeslacht

                                                                                                                                           
Wat is juist: een kunstmatig coma of een kunstmatige coma?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Bij het coma hoort een kunstmatig coma, bij de coma hoort een kunstmatige coma. ... de algemene taal een de-woord. trefwoorden buigings-e lidwoord woordgeslacht

                                                                                                                                           
Wat is juist: het icoon of de icoon?
Genootschap Onze Taal - Volgens de recente woordenboeken is zowel de icoon als het icoon juist. De icoon heeft de oudste papieren. ... adviezen de / het: algemene regels trefwoorden lidwoord woordgeslacht

                                                                                                                                           
Is het de Brandenburger Tor of het Brandenburger Tor?
Genootschap Onze Taal - De Brandenburger Tor is juist. ... / het britse pond trefwoorden aardrijkskundige namen lidwoord woordgeslacht

                                                                                                                                           
Wat is juist: de krat of het krat?
Genootschap Onze Taal - Krat kan zowel een de-woord als een het-woord zijn. Zowel 'Lever de lege krat in' als 'Lever het lege krat in' is daarom goed. ... verkleinwoorden, sowieso een het-woord. trefwoorden lidwoord woordgeslacht

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je deze, die, dit of dat?
Genootschap Onze Taal - Bij de keuze tussen deze, die, dit en dat spelen diverse factoren een rol: ... ze in een ontwerp. trefwoorden basisregels verwijswoord woordgeslacht

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4