YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal woordgebruik woordkeuze brief- en e-mailconventies betekenis werkwoord voegwoord stijlfouten ontkenningen voorzetsels barbarisme etymologie bijvoeglijk naamwoord lastige woorden getallen uitdrukkingen en spreekwoorden hulpwerkwoord lidwoord stijlfiguren ontleden samenstelling afkortingen afleiding trappen van vergelijking woordvolgorde engels meervoudsvorming enkelvoud/meervoud sterk/zwak werkwoord accenten aaneenschrijven basisregels literair nederlandse middeleeuwse literatuur sic cultuur transseksueel gerard reve fascistische reactionaire : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 123 voor - woordgebruik - in 0.0114800930023193 seconden.
Als je duidelijk, aansprekend, bondig en 'fris' wilt schrijven, welke woorden en woordcombinaties kun je dan beter vermijden?
Genootschap Onze Taal - Wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze. Door te kiezen voor woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, en door omslachtige formuleringen als ondanks het feit dat te vermijden, maak je een tekst duidelijker en aansprekender, en toegankelijk voor een breed publiek. ... is (als vervanging van desniettegenstaande ). stem uw woordgebruik

                                                                                                                                           
Is bedraagt juist gebruikt in 'De afstand bedraagt negen kilometer'?
Genootschap Onze Taal - Ja, dat is een goede zin. ... bedraagt ongeveer tien kilometer' zijn juist. trefwoorden woordgebruik

                                                                                                                                           
Bestaat er een werkwoord dat bij het zelfstandig naamwoord euthanasie hoort?
Genootschap Onze Taal - De correcte werkwoordsvorm van het zelfstandig naamwoord euthanasie is euthanaseren (betekenis: 'euthanasie toepassen op'). De vervoegingen van euthanaseren zijn euthanaseerde - geëuthanaseerd. ... moeder' klinkt ons vreemd in de oren. trefwoorden werkwoord woordgebruik

                                                                                                                                           
Ik las een aankondiging voor een discussiebijeenkomst met de titel De derde wereld: de nakende werkelijkheid. Moet nakende hier niet naakte zijn?
Genootschap Onze Taal - Nee, nakend is hier prima. Nakend is het tegenwoordig deelwoord van naken, een langzaam in onbruik rakend werkwoord dat 'naderbij komen' betekent. De grote Van Dale vermeldt nakend ook als bijvoeglijk naamwoord met de betekenissen 'arm, berooid' en 'naakt'. ... te verbloemen is en gekenmerkt wordt door armoede. trefwoorden woordgebruik

                                                                                                                                           
Kun je naast 'Een rondleiding door het kasteel behoort tot de mogelijkheden ' ook zeggen: 'Een rondleiding door het kasteel behoort tot een van de mogelijkheden '?
Genootschap Onze Taal - Volgens veel mensen kan dat niet. Behoren tot een van de mogelijkheden is voor hen een verhaspeling (contaminatie) van behoort tot de mogelijkheden en is een van de mogelijkheden. ... meer mensen zelfs al tot de standaardtaal behoort. trefwoorden woordgebruik

                                                                                                                                           
Als een ambtenaar vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld, horen en lezen we in de media: 'De ambtenaar heeft gelekt.' Is lekken hier juist?
Genootschap Onze Taal - Ja, lekken is in deze betekenis helemaal ingeburgerd. Bijna alle hedendaagse woordenboeken vermelden bij lekken onder andere iets als 'geheime, vertrouwelijke informatie laten uitlekken'. Van Dale geeft deze betekenis voor het eerst in de elfde druk (1984). ... / ontbreken: er mist / ontbreekt een bladzijde trefwoorden woordgebruik

                                                                                                                                           
Je kunt mensen uit een gebouw evacueren, maar kun je ook het gebouw evacueren?
Genootschap Onze Taal - Ja, een gebouw evacueren is mogelijk. ... evacueren omdat ons dorp bijna onder water liep. trefwoorden woordgebruik

                                                                                                                                           
'Deze maand een driedubbel dik nummer!' Is dat nummer nu drie keer of zes keer zo dik als normaal?
Genootschap Onze Taal - Een driedubbel dik nummer is een nummer dat drie keer zo dik is als normaal. In samenstellingen met dubbel ( driedubbel, vierdubbel, tiendubbel, enzovoort) betekent dubbel '-voudig' of '-maal'. ... / als: vijf keer meer dan / als trefwoorden betekenis getallen woordgebruik

                                                                                                                                           
Wat bedoelt een taalkundige met de term loper?
Genootschap Onze Taal - Een loper (ook wel passe-partout(woord) genoemd) is een woord dat weliswaar in elke zin past, maar weinig zegt. Voorbeelden zijn in feite en daadwerkelijk in de zin 'In feite zijn we nog niet toegekomen aan de daadwerkelijke invoering van het systeem. ... een tekst sterker en prettiger leesbaar. trefwoorden betekenis woordgebruik

                                                                                                                                           
Is tot inzicht komen goed gebruikt in de zin: 'We hebben getracht tot inzicht te komen in de vermogenspositie van het bedrijf'?
Genootschap Onze Taal - Nee, dit is een wat vreemde zin. Juist is: 'We hebben getracht inzicht te krijgen in de vermogenspositie van het bedrijf.' Inzicht krijgen in iets betekent onder meer dat je aan de hand van bepaalde informatie iets kunt doorgronden. ... verexcuseren zwaar wegen / veel wegen trefwoorden stijlfouten woordgebruik

                                                                                                                                           
Wat is juist: introducé of introducee?
Genootschap Onze Taal - Beide vormen zijn goed, maar er is een betekenisverschil. Introducé is de mannelijke vorm. Mannelijke vormen kunnen in het Nederlands vaak als neutrale aanduiding gebruikt worden; zo kan introducé – net als bijvoorbeeld medewerker – zowel naar een man als naar een vrouw verwijzen. ... loge - logee en prostitue - prostituee. trefwoorden accenten woordgebruik

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je ofwel, en wanneer oftewel?
Genootschap Onze Taal - Volgens de meeste woordenboeken zijn ofwel en oftewel in bijvoorbeeld de volgende zinnen synoniemen: ... en te / of te / ofte nimmer trefwoorden betekenis voegwoord woordgebruik

                                                                                                                                           
Kan ondanks dat niet beter vervangen worden door hoewel? Bijvoorbeeld in een zin als ' Ondanks dat iedereen te laat was, ging de bijeenkomst toch door.'
Genootschap Onze Taal - Ondanks dat is zeker niet fout, maar het is wel wat spreektaliger dan hoewel. In geschreven teksten kan beter voor hoewel worden gekozen. ... of of ik het moet uitleggen trefwoorden voegwoord voorzetsels woordgebruik

                                                                                                                                           
Bestaat het woord welstandig?
Genootschap Onze Taal - Welstandig betekent 'welgesteld'. Het staat sinds 1992 in de grote Van Dale. Op internet komt het enkele tientallen keren voor, soms met toevoeging van bijwoorden als laag, hoog of niet erg. ... het huidige nederlands niet meer voor. trefwoorden betekenis woordgebruik

                                                                                                                                           
Wat is het best: 'Die bloemen rieken heerlijk' of 'Die bloemen ruiken heerlijk'?
Genootschap Onze Taal - 'Die bloemen ruiken heerlijk' is verreweg het gewoonst. Ruiken betekent hier 'een geur verspreiden'. Het verouderende werkwoord rieken heeft dezelfde betekenis, dus rieken is in deze zin ook mogelijk. ... ruikt naar ketterij, naar fascisme". trefwoorden woordkeuze woordgebruik

                                                                                                                                           
Klopt de zin 'Personen moeten langer dan tien jaar overleden zijn voordat er een straat naar hen vernoemd mag worden'?
Genootschap Onze Taal - Ja, dit is een goede zin, al zullen veel mensen het duidelijker vinden om geleden toe te voegen: 'Personen moeten langer dan tien jaar geleden overleden zijn (...)'. ... vinden veel mensen de zin met geleden beter. trefwoorden woordgebruik

                                                                                                                                           
Kun je spreken van het te verschijnen boek als je bedoelt dat dat boek nog moet verschijnen?
Genootschap Onze Taal - Ja, het te verschijnen boek is mogelijk. ... bedrag te herzien / herziene rekening trefwoorden werkwoord woordgebruik

                                                                                                                                           
Moet er voor Museum Boijmans Van Beuningen een lidwoord ( het ) staan in de zin: 'We gaan naar een tentoonstelling in (het) Museum Boijmans Van Beuningen'?
Genootschap Onze Taal - Nee, dat hoeft niet. Museum Boijmans Van Beuningen behoort namelijk tot een bijzondere subcategorie van namen uit de groep 'eigennamen voor gebouwen, monumenten, pleinen, straten, enz.' Gewoonlijk krijgen die een lidwoord. ... adviezen (de) acteur sydney pollack trefwoorden lidwoord woordgebruik

                                                                                                                                           
Veel bedrijven prijzen tegenwoordig hun 'kwalitatieve producten' aan. Die vorm is toch niet juist?
Genootschap Onze Taal - Inderdaad, kwalitatieve producten is een vreemde combinatie. Kwalitatief betekent 'de kwaliteit betreffend'. Kwalitatieve producten zijn dus letterlijk 'producten die de kwaliteit betreffen', en daaraan is geen zinnige betekenis toe te kennen. ... kwalitatief goede producten. trefwoorden bijvoeglijk naamwoord woordgebruik

                                                                                                                                           
Wat is het voltooid deelwoord van roerbakken? Is het 'Ik heb de spruitjes geroerbakt' of 'Ik heb de spruitjes roergebakken'?
Genootschap Onze Taal - Het voltooid deelwoord van roerbakken is geroerbakt. 'Ik heb de spruitjes geroerbakt ' ligt dus het meest voor de hand. Daarnaast is het echter mogelijk om te spreken van geroerbakte spruitjes én roergebakken spruitjes. ... spuitgegoten / gespuitgiet trefwoorden sterk/zwak werkwoord woordgebruik

                                                                                                                                           
Wat is juist: enig kind of enigst kind?
Genootschap Onze Taal - Enig kind en enigst kind komen allebei voor in de betekenis 'kind zonder broer(s) en zus(sen)'. Enig kind geldt als de 'nette' variant: voor deze vorm zal bijvoorbeeld altijd worden gekozen in officiële documenten. ... enige sterk de voorkeur. trefwoorden trappen van vergelijking woordgebruik

                                                                                                                                           
Wat betekent daar in de zin Daar ik hoofdpijn had, ging ik vroeg naar bed?
Genootschap Onze Taal - Daar is hier gebruikt als een voegwoord in de betekenis 'omdat'. Hoewel de hedendaagse woordenboeken het woord in deze betekenis zonder voorbehoud geven, zouden wij het liever niet gebruiken. Daar is in deze betekenis nogal ambtelijk en formeel; het adviesboek Vraagbaak Nederlands (2005) noemt het zelfs 'verouderd, stoffig'. ... verwante adviezen omdat / doordat trefwoorden betekenis woordgebruik

                                                                                                                                           
Wat is juist: een saaie bedoening of een saaie bedoeling?
Genootschap Onze Taal - Een saaie bedoening is juist. Bedoening betekent 'gang van zaken, toestand, gedoe, aangelegenheid'. Je kunt bijvoorbeeld spreken van een commerciële, drukke, gezellige, koude, natte, rare, saaie, stijve, trieste, vreemde, vrolijke bedoening. ... is tamelijk vaak voor. trefwoorden betekenis etymologie woordgebruik

                                                                                                                                           
Waarom wordt in harde buiken een meervoudsvorm gebruikt?
Genootschap Onze Taal - Zwangere vrouwen kunnen last hebben van harde buiken. Daarbij gaat het om steeds terugkerende contracties van de buikspier; kenmerkend is dus dat de harde buik komt en gaat, en weer komt en gaat. Vermoedelijk is men over buiken gaan spreken om dit op en af gaande karakter te benadrukken. ... gaande karakter te benadrukken. trefwoorden enkelvoud/meervoud woordgebruik

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10