YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal woordgebruik letterfrequentie in het nederlands betekenis woordkeuze werkwoord barbarisme voegwoord stijlfouten voorzetsels etymologie ontkenningen beseffen of zich beseffen niet denkbeeldig of ondenkbeeldig of ondenkbaar duur kosten zwaar wegen of veel wegen missen of ontbreken: er mist of ontbreekt een bladzijde onderdeel uitmaken van of deel uitmaken van bijvoeglijk naamwoord samenstelling los, aan elkaar of streepje realiseren dat of zich realiseren dat alternatieven voor ouderwetse en formele woorden metafoor lastige woorden duidelijk schrijven meer of meerdere websites ik irriteer of erger me aan reclames verexcuseren of excuseren stijlfiguren metonymie engels sekse, geslacht en gender meervoudsvorming anglicismen transgender, trans bij personen ofwel ... ofwel hypallage evenmin hou ik niet van vlees basisregels : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 191 voor - woordgebruik - in 0.0626859664916992 seconden.
Woordfrequentie
Wat de meestgebruikte woorden in het Nederlands zijn, is niet zo eenvoudig vast te stellen. Dat komt deels door het verschil in woordgebruik tussen spreektaal en schrijftaal. Een woord als ik komt in spreektaal veel vaker voor dan in schrijftaal. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Overleden zijn
Ja, dit is een goede zin, al zullen veel mensen het duidelijker vinden om geleden toe te voegen: 'Personen moeten langer dan tien jaar geleden overleden zijn (...)'. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Naast klassieke muziek houdt zij van hiphop
Nee, beter is: ‘ Behalve van klassieke muziek houdt zij van hiphop.’ In de voorbeeldzin had eigenlijk moeten staan: ‘Naast van klassieke muziek houdt zij van hiphop.’ Bij het werkwoord houden hoort (in deze betekenis) namelijk het vaste voorzetsel van. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen behalve nederlands trefwoorden voorzetsels woordgebruik externe links taaladvies.net: naast / buiten / behalve - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Plaats delict
Plaats delict is een verkorte vorm van de plaats van het delict, oftewel: de plaats waar het delict plaatsvond. Deze verkorte vorm is naar alle waarschijnlijkheid overgenomen uit het politie- of het juridisch jargon. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden lidwoord meervoudsvorming woordgebruik wilt u onze taal steunen met een donatie? taalliefhebber? word lid met 15% korting! - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Er gaat veel gebouwd (worden)
Nee, deze zin is niet volledig: het werkwoord worden ontbreekt. Wel correct is: ‘Er gaat veel gebouwd worden. ... erwante adviezen dat moet gezegd / gezegd worden de fusie is besproken / besproken geworden trefwoorden hulpwerkwoord werkwoord woordgebruik externe links taaladvies.net: moeten (dat moet nog afgesproken) taalliefhebber? word lid met 15% korting! - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Helder / duidelijk
Het is allebei juist. Helder en duidelijk zijn synoniemen. Dat blijkt niet alleen uit alle recente woordenboeken, maar ook uit de eerste druk van Van Dale uit 1864, waarin het voorbeeld "die zaak is mij niet helder, niet duidelijk" staat. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden woordgebruik woordkeuze externe links taaladvies.net: helder / duidelijk taalliefhebber? word lid met 15% korting! - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Positief testen
Het kan allebei, maar er kan een klein verschil in betekenis zijn. In beide gevallen heeft iemand een positieve testuitslag. In de zin ‘Ze is positief getest’ kan soms doorklinken dat de vrouw in kwestie door iemand getest is. ... iezen voer zoekwoord in verwante adviezen de prijs wijzigt openen: 'het museum opent op 7 juli' trefwoorden betekenis werkwoord woordgebruik externe links taaladvies.net: onovergankelijk gebruik van overgankelijke werkwoorden (algemeen) p.a. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Transgender, trans (bij personen)
Zowel transgenderpersoon als transgender persoon is correct. ... te adviezen gender (uitspraak) lhbt / lhbt / lhbti / lhbtqia+ sekse, geslacht en gender trefwoorden los, aan elkaar of streepje woordgebruik woordkeuze externe links vrt taal: transgender, trans transgender infopunt: schrijftips de standaard, 2 januari 2021: transtaal - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Trots en blij zijn wij met de geboorte van
Ja, dat is mogelijk. Het is zelfs een heel gebruikelijke formulering. Deze zin drukt uit dat je trots en blij bent, en dat dit komt doordat je kind geboren is. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden voorzetsels woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
De afstand bedraagt 9 kilometer
Ja, dat is een goede zin. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
LHBT / lhbt / lhbti / lhbtqia+
De afkorting lhbt is een overkoepelende term voor mensen die lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn. Ook langere afkortingen zijn in gebruik, zoals lhbti, lhbtiq en lhbtqia+: die omvatten nog meer groepen mensen. ... ord in verwante adviezen sekse, geslacht en gender transgender, trans (bij personen) gender (uitspraak) trefwoorden afkortingen woordgebruik woordkeuze doneer aan onze taal steun onze taal en vergroot ons bereik doneer nu gratis taalnieuws en taaltips? abonneer u op t - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Onderhanden werk
Ja, onderhanden is een bijvoeglijk naamwoord dat voorkomt in bijvoorbeeld onderhanden projecten en het onderhanden werk. Er wordt mee bedoeld dat er ergens aan wordt gewerkt, maar dat er nog geen rekening is gestuurd. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden bijvoeglijk naamwoord samenstelling woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Dodelijke slachtoffers
Dodelijke slachtoffers is goed. Deze combinatie komt in alle woordenboeken voor. Een slachtoffer is iemand die door een ongeluk, ramp of aanslag zwaar wordt getroffen. Een dodelijk slachtoffer overlijdt ten gevolge van zo’n vreselijke gebeurtenis. ... voer zoekwoord in verwante adviezen hypallage metafoor metonymie het boek beschrijft (personificatie) trefwoorden stijlfiguren woordgebruik externe links dodelijke opmerkingen over dodelijke slachtoffers (taalprof) - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Niet nadat / niet dan nadat
De eerste zin, ‘Wijzigingen in de overeenkomst gelden niet dan nadat wij ze hebben goedgekeurd’, is juist. Niet dan nadat betekent ‘pas nadat’, ‘niet eerder dan nadat’. De zin met niet dan nadat drukt dus uit dat de wijzigingen pas gelden als ze zijn goedgekeurd. ... t denkbeeldig / ondenkbeeldig / ondenkbaar op een haar na missen / raken trefwoorden betekenis duidelijk schrijven ontkenningen woordgebruik woordkeuze externe links taaladvies.net: niet dan nadat wilt u onze taal steunen met een donatie? taalvraag? bel ons! (geen ext - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Eega / ega
Een eega kan zowel een man als een vrouw zijn; het woord betekent dus ‘echtgenoot’ én ‘echtgenote’. Het is niet juist om eega alleen voor een vrouw te gebruiken en ega voor een man. De spelling ega is niet juist. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden betekenis lastige woorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Verexcuseren / excuseren
Veel mensen vinden verexcuseren niet correct. Zij vatten het op als een contaminatie (vermenging) van verontschuldigen en excuseren. Aan de andere kant komt verexcuseren wél voor in het officiële Groene Boekje en in de woordenboeken. ... kant zijnde beseffen / zich beseffen duur kosten 't kofschip onderdeel uitmaken van / deel uitmaken van trefwoorden stijlfouten woordgebruik wilt u onze taal steunen met een donatie? - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Hectiek
Hectiek komt nog niet zo lang in de woordenboeken voor. Van Dale vermeldde het voor het eerst in de dertiende druk (1999), met de omschrijving "opwinding, drukte". Tot die tijd stond uitsluitend het bijvoeglijk naamwoord hectisch in Van Dale. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden etymologie woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Enigst kind / enig kind
Enig kind en enigst kind komen allebei voor in de betekenis ‘kind zonder broers of zussen’. Enig kind is de ‘nette’ variant. Deze vorm zal bijvoorbeeld altijd de voorkeur krijgen in officiële documenten. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden trappen van vergelijking woordgebruik externe links taaladvies.net: enigste / enige gratis taalnieuws en taaltips? abonneer u op taalpost! - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Talrijk / talloos
Deze woorden betekenen allebei ‘veel’. Toch is er een verschil: bij talloze vragen gaat het om méér vragen dan bij talrijke vragen. ... zen een heel aantal een tijdlang / tijd lang meer / meerdere websites vroegtijdig / voortijdig trefwoorden betekenis woordkeuze woordgebruik wilt u onze taal steunen met een donatie? taalvraag? bel ons! (geen extra kosten, alleen gebruikelijke belkosten) 085 - 00 28 4 - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Welstandig
Welstandig betekent 'welgesteld'. Het staat sinds 1992 in de grote Van Dale. Op internet komt het enkele tientallen keren voor, soms met toevoeging van bijwoorden als laag, hoog of niet erg. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden betekenis woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Integendeel
Logisch gezien zou dat misschien mogelijk zijn, maar zo wordt integendeel in de praktijk niet gebruikt. Een goed vervolg op 'Ik vind Piet geen aardige man' is bijvoorbeeld 'Integendeel: ik vind hem een erg vervelende vent. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in trefwoorden betekenis woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Interim-manager, interimwerk
Interim-manager is juist. In interim-manager betekent interim 'tijdelijk, tussentijds, voorlopig'. In die betekenis wordt er een streepje na interim geschreven. ... ter / meesteropzichter niet-lid / niet lid oudburgemeester / oud-burgemeester trefwoorden los, aan elkaar of streepje betekenis woordgebruik externe links taaladvies.net: meesterarchitect/ meester-architect - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Iets ruiken stinken
Op zichzelf is de constructie 'Ik heb een luchtje ruiken stinken' mogelijk, maar deze zin klinkt toch vreemd. 'Ik heb een vreemd/raar/vies luchtje geroken' klinkt een stuk gewoner. ... en in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen hij fietst te zingen ruiken / rieken trefwoorden hulpwerkwoord werkwoord woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Plaatsvinden / plaatshebben
Deze zinnen zijn allebei juist. Wel is plaatsvinden gebruikelijker dan plaatshebben. ... ezen meer / meerdere websites meerdere malen / meermalen middels / met / via / door middel van omkleden / verkleden trefwoorden woordgebruik woordkeuze gratis taalnieuws en taaltips? abonneer u op taalpost! - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 136