YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal woordgebruik woordkeuze brief- en e-mailconventies betekenis werkwoord voegwoord stijlfouten ontkenningen barbarisme voorzetsels lastige woorden etymologie bijvoeglijk naamwoord stijlfiguren getallen uitdrukkingen en spreekwoorden hulpwerkwoord lidwoord accenten basisregels meervoudsvorming afkortingen woordvolgorde sterk/zwak werkwoord aaneenschrijven samenstelling trappen van vergelijking ontleden afleiding enkelvoud/meervoud engels literair nederlandse middeleeuwse literatuur cultuur johan huizinga fascisten fascistische transseksueel jacob israel de haan : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 123 voor - woordgebruik - in 0.0123250484466553 seconden.
Als je duidelijk, aansprekend, bondig en 'fris' wilt schrijven, welke woorden en woordcombinaties kun je dan beter vermijden?
Wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze. Door te kiezen voor woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, en door omslachtige formuleringen als ondanks het feit dat te vermijden, maak je een tekst duidelijker en aansprekender, en toegankelijk voor een breed publiek. ... is (als vervanging van desniettegenstaande ). stem uw woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Er zijn naar schatting twee miljoen vrijgezellen in Nederland' of 'Er zijn na schatting twee miljoen vrijgezellen in Nederland'?
'Er zijn naar schatting twee miljoen vrijgezellen in Nederland' is juist. Naar schatting betekent 'zoals geschat wordt, grofweg, ongeveer, om en nabij'. ... naar aanleiding van / na aanleiding van trefwoorden betekenis woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: een heldere uitleg of een duidelijke uitleg?
Het is allebei juist. Helder en duidelijk zijn synoniemen. Dat blijkt niet alleen uit alle recente woordenboeken, maar ook uit de eerste druk van Van Dale uit 1864, waarin het voorbeeld "die zaak is mij niet helder, niet duidelijk" staat. ... verstandig zijn helder niet te vaak te gebruiken. trefwoorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is bedraagt juist gebruikt in 'De afstand bedraagt negen kilometer'?
Ja, dat is een goede zin. ... bedraagt ongeveer tien kilometer' zijn juist. trefwoorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Je leest weleens over de plaats delict: de plaats waar een misdrijf of overtreding heeft plaatsgevonden. Is dat een juiste woordkeus?
Plaats delict is een ingeburgerde verkorte vorm van de plaats van het delict, oftewel: de plaats waar het delict gebeurde. Deze verkorte vorm is naar alle waarschijnlijkheid overgenomen uit het politie- of het juridisch jargon. ... spellingsite.nu. trefwoorden lidwoord meervoudsvorming woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ze hebben opgetreden in Amsterdam' of 'Ze zijn opgetreden in Amsterdam'?
Beide vormen zijn juist, maar in de meeste contexten is hebben het best. Het hangt deels van de betekenis af. ... / vergeten hebben verloren hebben / verloren zijn trefwoorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat betekent 'Niets is minder waar'? Betekent het 'helemaal niet waar' of juist: 'zo is het, dat is 100% waar'?
'Niets is minder waar' betekent 'helemaal niet waar'. Er staat eigenlijk: 'niets is onwaarder', 'ik kan niets bedenken wat nóg minder waar is', dus: 'dit is het onwaarst'. ... betekenis ontkenningen uitdrukkingen en spreekwoorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Ik las een aankondiging voor een discussiebijeenkomst met de titel De derde wereld: de nakende werkelijkheid. Moet nakende hier niet naakte zijn?
Nee, nakend is hier prima. Nakend is het tegenwoordig deelwoord van naken, een langzaam in onbruik rakend werkwoord dat 'naderbij komen' betekent. De grote Van Dale vermeldt nakend ook als bijvoeglijk naamwoord met de betekenissen 'arm, berooid' en 'naakt'. ... te verbloemen is en gekenmerkt wordt door armoede. trefwoorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
'We konden kiezen uit 35 verschillende kaassoorten.' Wat is de functie van verschillende in deze zin?
Welbeschouwd is verschillende hier overbodig. De enige functie die je eraan zou kunnen toedichten, is dat het benadrukt dat de 35 kaassoorten niet enigszins of gedeeltelijk overeenkomen, maar echt totaal verschillend zijn. ... sommige mensen het misschien storend vinden. trefwoorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is zo optimaal mogelijk (bijvoorbeeld in 'Om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn ...') wel juist?
Er zijn nog steeds mensen die bezwaar hebben tegen een zin als 'Om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn is de receptie dag en nacht bemand.' Van oudsher betekent optimaal namelijk al 'zo goed mogelijk'; zo optimaal mogelijk zou dan dubbelop zijn ( optimaler dan optimaal gaat immers niet). ... halve eeuw vaste voet aan de grond heeft gekregen. trefwoorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is herdenken juist in bijvoorbeeld 'In 2006 herdacht het Genootschap Onze Taal zijn 75-jarig bestaan'?
Nee. Herdenken betekent volgens de grote Van Dale onder meer 'de herinnering aan iets vieren, hulde aan een afgestorvene of afwezige brengen'. En die betekenis past niet goed in deze zin: niet de herinnering aan het 75-jarig bestaan wordt gevierd, maar de oprichting van het genootschap 75 jaar geleden. ... benamingen voor jubilea trefwoorden betekenis werkwoord woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is de brug open of dicht als je normaal passeren kunt?
Vanuit het perspectief van de weggebruiker is de brug dicht als je normaal kunt passeren en open als je moet wachten omdat er boten langsvaren. Vandaar dat 'De brug was/stond open' een bekend smoesje van laatkomers is geworden. ... zoals in de woordenboeken staat aangegeven. trefwoorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Zijn de woorden eigengemaakt en eigengebakken germanismen?
Nee. Er is niets mis met eigengemaakte salade en eigengebakken koekjes. Het zijn geen germanismen. Van Dale geeft bij eigen: "als eerste lid in samengestelde verleden deelwoorden". Het woord eigengebakken komt al voor in de allereerste druk van Van Dale (1872). ... al enige decennia volledig ingeburgerd. trefwoorden barbarisme woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Kun je naast 'Een rondleiding door het kasteel behoort tot de mogelijkheden ' ook zeggen: 'Een rondleiding door het kasteel behoort tot een van de mogelijkheden '?
Volgens veel mensen kan dat niet. Behoren tot een van de mogelijkheden is voor hen een verhaspeling (contaminatie) van behoort tot de mogelijkheden en is een van de mogelijkheden. ... meer mensen zelfs al tot de standaardtaal behoort. trefwoorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Vaak hoor je mensen spreken over een terechte beslissing. Kun je terecht wel zo gebruiken (als bijvoeglijk naamwoord), of is het alleen een bijwoord?
Een terechte beslissing is goed Nederlands. ... ook voor het zelfstandig naamwoord staan. trefwoorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Integendeel betekent volgens Van Dale 'het tegengestelde is waar' of 'daarentegen'. Betekent dat dat iemand die zegt: 'Ik vind Piet geen aardige man', zijn zin kan vervolgen met 'Integendeel: ik vind hem bijzonder sympathiek'?
Logisch gezien zou dat misschien mogelijk zijn, maar zo wordt integendeel in de praktijk niet gebruikt. Een goed vervolg op 'Ik vind Piet geen aardige man' is bijvoorbeeld 'Integendeel: ik vind hem een erg vervelende vent. ... uitdrukkingen hier precies hetzelfde. trefwoorden betekenis woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je ofwel, en wanneer oftewel?
Volgens de meeste woordenboeken zijn ofwel en oftewel in bijvoorbeeld de volgende zinnen synoniemen: ... en te / of te / ofte nimmer trefwoorden betekenis voegwoord woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: plotsklaps of eensklaps?
Het is allebei juist. Plotsklaps is de jongste vorm; deze is waarschijnlijk ontstaan als vermenging van plotseling of plots en eensklaps. Er zijn mensen die het een lelijk of kinderachtig woord vinden, maar plotsklaps is inmiddels ingeburgerd als bijwoord. ... plotse / plotselinge regenbui trefwoorden betekenis woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Welke zin is juist: ' Hoe langer ik ermee bezig was, hoe leuker ik het ging vinden' of ' Hoe langer ik ermee bezig was, des te leuker ik het ging vinden'?
Beide zinnen zijn juist: hoe ... hoe en hoe ... des te passen hier allebei prima. ... gebruiken wordt afgeraden. het is te nadrukkelijk. trefwoorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: een lichte tint of een lichte teint?
Het is allebei mogelijk, maar er is een gebruiksverschil tussen tint en teint. ... en spelling bewaard zijn gebleven. trefwoorden lastige woorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is herkanser een goed Nederlands woord?
Ja, herkanser is een goed Nederlands woord, ook al staat het niet in het Groene Boekje of in woordenboeken. ... bestaat een woord dat niet in woordenboeken staat? trefwoorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Je kunt mensen uit een gebouw evacueren, maar kun je ook het gebouw evacueren?
Ja, een gebouw evacueren is mogelijk. ... evacueren omdat ons dorp bijna onder water liep. trefwoorden woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: interim-manager, interimmanager of interim manager?
Interim-manager is juist. In interim-manager betekent interim 'tijdelijk, tussentijds, voorlopig'. In die betekenis wordt er een streepje na interim geschreven. ... / oud-burgemeester trefwoorden aaneenschrijven betekenis woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is sinds goed gebruikt in de zin: 'Pieter is al sinds drie jaar met pensioen'?
Ja, sinds betekent hier 'gedurende' ('Pieter is al gedurende drie jaar met pensioen'), en dat is een van de betekenissen van sinds. ... verwante adviezen vanaf / sinds 1932 trefwoorden voorzetsels woordgebruik - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 23