YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur willem drees dr. w. willem drees kvp arp chu beel kabinet-schermerhorn of drees pvda wim kok wouter bos job cohen vvd sdap sgp 1956 pim fortuyn nieuw links willem schermerhorn 1953 koos vorrink ed van thijn joop den uyl ppr eerste kamer cda minister d66 tweede kamerverkiezingen groenlinks lubbers kabinet-balkenende de koning lpf vdb partij van de arbeid sp koningin wilhelmina jan peter balkenende cdu : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1688 voor - willem drees - in 0.157737970352173 seconden.
Zoekterm willem is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Willem Drees

Willem Drees was een van de populairste minister-presidenten die Nederland gekend heeft. Hij stond bekend als 'vadertje Drees', een troetelnaam die aangeeft dat deze socialistische premier niet alleen voor zijn eigen achterban, maar voor de hele Nederlandse bevolking een vaderfiguur was. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Dr. W. (Willem) Drees

'Vadertje Drees'. De belangrijkste naoorlogse politicus, onder wiens leiding zowel de dekolonisatie als de wederopbouw plaatsvonden. Overtuigd sociaaldemocraat, maar wel zeer pragmatisch ingesteld ('niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk'). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Willem Drees

Dr. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
In hoeverre heeft Nederland al een gekozen minister-president?
Naar aanleiding van de discussie over de gekozen minister-president zou men zich de vraag kunnen stellen of Nederland in de praktijk niet al lang een, zij het impliciet, gekozen minister-president heeft. ... voor de volledigheid is ook willem schermerhorn als eerste premier na de tweede wereldoorlog vermeld. ... koningin wilhelmina had daarom willem schermerhorn en willem drees tot formateurs benoemd, en zo kwam het kabinet-schermerhorn/drees tot stand. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ir. W. (Willem) Schermerhorn

Medeinitiatiefnemer van de Nederlandse Volksbeweging en medeoprichter van de PvdA, die in opdracht van Wilhelmina in 1945 met Drees een kabinet formeerde waarvan hij minister-president werd. Na de verkiezingen van 1946 benoemd tot voorzitter van de Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië om met de Indonesiërs te onderhandelen; een functie die hem veel smaad opleverde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)
De SDAP was een sociaaldemocratische partij, die lange tijd tevens republikeins en antimilitaristisch was. De SDAP werd in 1894 opgericht en kan als opvolger van de revolutionair-socialistische SDB (Socialistenbond) worden beschouwd. ... vanaf de oprichting waren verder de limburgse typograaf willem vliegen en de groningse schildersgezel jan schaper belangrijke figuren in de sdap. ... voormannen van de sdap waren onder meer troelstra, vliegen, schaper, wibaut, albarda, drees en vorrink. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De 'doorbraak'
Na de Tweede Wereldoorlog streefden progressieven naar een zogenaamde 'doorbraak': niet langer moest het 'geloof' bepalend zijn voor de politieke keuze. Progressieve katholieken en protestanten dienden zich aan te sluiten bij sociaaldemocraten en vrijzinnig-democraten in één progressieve partij. ... willem banning en hilda verwey-jonker, katholieken als jan de quay, geert ruygers, maan sassen en frans wijffels, de vrijzinnig-democr ... van de ministers in het kabinet-schermerhorn/drees behoorden behalve schermerhorn zelf ook de ministers lieftinck, van der leeuw, logemann en van roijen tot de nvb. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Willem Drees (1886-1988)

Nederlandse minister-president van 1948 tot 1958. Wordt gezien als één van de belangrijkste na-oorlogse politici. Werd ook wel liefkozend Vadertje Drees genoemd. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           

Dr. W. (Wim) Drees jr.

Voorman van DS'70 en Rekenkamerlid. Maakte carrière als (kundig) ambtenaar op Financiën en als hoogleraar openbare financiën. Stapte in 1971 de politiek in als aanvoerder van DS'70, een rechtse afsplitsing van de PvdA. ... ds'70 in de periode 1971-1984: lid tweede kamer, fractievoorzitter tk, minister, lid algemene rekenkamer voornaam (roepnaam) willem (wim) personalia geboorteplaats en -datum 's-gravenhage, 24 december 1922 overlijdensplaats en -datum 's-gravenhage, 5 septembe - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdA en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de PvdA en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de PvdA deelnam aan de verkiezingen. ... 3 43 28,0 oppositie, kabinet-marijnen 1959 jaap burger (ea) * verkiezingsprogramma 1959 48 30,3 oppositie, kabinet-de quay 1956 willem drees * verkiezingsprogramma 1956 50 32,6 regering, kabinet-drees iv 1952 willem drees * verkiezingsprogramma 1952 30 28,9 rege - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers Partij van de Arbeid (PvdA)
In 2017 was Lodewijk Asscher lijsttrekker van de PvdA. Tijdens een ledenreferendum eind 2016 over de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 won Asscher ten koste van Diederik Samsom. Hierop besloot Samsom afscheid te nemen van de politiek. ... vanaf 1948 was de sociaaldemocraat willem drees premier. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
AOW (Algemene Ouderdomswet)
In 1947 wist de PvdA minister van Sociale Zaken, Willem Drees, een Noodwet Ouderdomsvoorziening aangenomen te krijgen waardoor alle bejaarden, of ze nu premie hadden betaald of niet, een klein ouderdomspensioentje zouden ontvangen. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden minister-president
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie heeft de premier een sturende rol in het regeringsbeleid en wordt hij of zij soms het gezicht van de regering genoemd. ... meer informatie oudste minister-presidenten de oudste (naoorlogse) premier bij zijn aantreden was willem drees, die bij de start van zijn eerste kabinet in 1948 62 jaar was. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
emigratie
In zijn nieuwjaarstoespraak voor de radio, op 1 januari 1950, zei minister-president Willem Drees onder meer: "…een deel van ons volk moet het aandurven zoals in vroeger eeuwen zijn toekomst te zoeken in grotere gebieden dan in het eigen land". - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekker van een partij
Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... oud (in 1959 72 jaar), bertus leerkes van de unie 55+ (in 1994 71 jaar) en willem drees, die toen hij in 1956 voor de laatste keer lijsttrekker was, 69 jaar oud was. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Willem Schermerhorn: de onbekende minister-president

Tot aan de Tweede Wereldoorlog had Willem Schermerhorn (1894-1977), toen hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft, geen enkel politiek ambt bekleed. Na de bevrijding stond Schermerhorn met Willem Drees (1886-1988) aan de basis van de PvdA en vormde hij met diezelfde man korte tijd het eerste naoorlogse kabinet. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           

Drees [sr.], Willem (1886-1988)

- (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Politiek leider van een partij
Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... voorbeelden zijn willem drees, joop den uyl en wim kok. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Moorman, Henricus Cornelis Willem (1899-1971)

... ineaangelegenheden, maakten moorman een geschikte kandidaat voor het nieuwe ambt van staatssecretaris van marine in het kabinet-drees-van schaik (1948-1951). - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
doorbraakgedachte
Tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog ontstane beweging om tot één progressieve partij te komen van confessionelen en niet-confessionelen samen. ... koos vorrink en willem drees maakten de doorbraakgedachte tot uitgangspunt van de pvda, de vernieuwde sdap. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Nieuw Links
Groep in de PvdA die zich in 1966 presenteerde met het boekje Tien over rood. ... politiek leider den uyl slaagde erin nieuw links in de partij te integreren, maar drees zei om die reden zijn lidmaatschap op. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Biesheuvel, Barend Willem (1920-2001)

... drees jr. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
C.P.M. Romme
(1896-1980) Rooms-katholiek politicus, minister onder Colijn ... romme (1896-1980) rooms-katholiek politicus, minister onder colijn, na 1945 met beel en drees grondlegger van de rooms-rode samenwerking. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Nationaal Monument
Onthuld op 4 mei 1956 op de Dam in Amsterdam. ... volgens een uitspraak van minister-president drees kan het daarnaast worden gezien als het 'aangewezen centrum voor nationale herdenkingen in het algemeen'. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 147