YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur filosofische wijsbegeerte filosoof filosofieen filozofie filosofisch filosofie filosofen filosofe bertus de rijk dr. l.m. (bertus) de rijk roel kuiper prof.dr. r. (roel) kuiper literair kunst septem artes liberales stoa spinozas egbert schuurman benedictus de spinoza prof.dr.ir. e. (egbert) schuurman scholastici spinoza stoicijnse stoicijn baruch de spinoza baruch spinoza stoicisme zeven vrije kunsten stendhal scholastieke tine wilde scholastiek artes liberales stoische stoicijnen muziek vrijdenkerij scepticisme : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 72 voor - wijsbegeerte - in 0.0137398242950439 seconden.
filosofie
Kunstbus - De term filosofie komt uit het klassieke Grieks en betekent liefde (filia = vriendschap, fileo = liefde, kus) voor of streven naar kennis of wijsheid (sofia). Filosofie of wijsbegeerte is 'de studie van de betekenis en de geldigheid van ons geloof in dingen. ... voor of streven naar kennis of wijsheid (sofia). filosofie of wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Prof.Dr. R. (Roel) Kuiper
Parlement & Politiek - Roel Kuiper (1962) is sinds 12 juni 2007 lid van de fractie van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. Sinds 2011 leidt hij de tweemansfractie in de Senaat. De heer Kuiper is lector aan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle en bijzonder hoogleraar wijsbegeerte in Rotterdam. ... aan de gereformeerde hogeschool zwolle en bijzonder hoogleraar wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Dr. L.M. (Bertus) de Rijk
Parlement & Politiek - Erudiet PvdA-Eerste Kamerlid met veel gevoel voor (verfijnde) humor. Hoogleraar wijsbegeerte in Nijmegen en later in Utrecht en Leiden. Als wijsgerig classicus verlevendigde hij zijn redevoeringen vaak met fraaie beeldspraken, opmerkelijke vergelijkingen en aan de klassieke oudheid of de Middeleeuwen ontleende gebeurtenissen. ... kamerlid met veel gevoel voor (verfijnde) humor. hoogleraar wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Prof.Dr.Ir. E. (Egbert) Schuurman
Parlement & Politiek - Vriendelijke senator van gereformeerden huize met een grote staat van dienst. Zat achtentwintig jaar in de Eerste Kamer, eerst als eenmansfactie (RPF) en later in gezamenlijkheid van RPF en GPV en als voorzitter van de ChristenUnie-fractie. ... leven opereerde hij op het scheidsvlak van wetenschap en wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Tine Wilde
Kunstbus - Nederlandse kunstenares en taalfilosofe, geboren 26 augustus 1955 in Nijmegen. Leeft en werkt in Amsterdam. Opleidingen: Autonome kunst - AKI Akademie voor Kunst en Industrie, Enschede Taalfilosofie - Ph. ... salon, arti et amicitiae, amsterdam (nl) en simultaan afdeling wijsbegeerte

                                                                                                                                           
scholastiek
Kunstbus - Van het Latijns scholasticus = schools, retorisch, geleerd. Schoolse wijsheid, een combinatie van wijsbegeerte en godgeleerdheid die aan de hogescholen van de middeleeuwen onderwezen werd, vooral aansluitend op Aristoteles. ... retorisch, geleerd. schoolse wijsheid, een combinatie van wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Benedictus de Spinoza
Kunstbus - Benedictus de Spinoza (24 november 1632 Amsterdam – - 21 februari 1677 Den Haag), was een Nederlands filosoof en lenzenslijper, zoon van Portugees- Joodse immigranten. Spinoza was een van de rationalisten van de vroege moderne filosofie samen met René Descartes en Gottfried Leibniz. ... hem in huis woonde, johannes casearius, wilde onderricht in de wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Stendhal
Kunstbus - Stendhal (1783-1842) Stendhal, pseudoniem van Marie-Henri Beyle, is een van de grote klassieke Franse schrijvers uit de romantiek. Hij is het bekendst geworden door zijn romans Le rouge et le noir (1830) en La Chartreuse de Parme (1839) ( Parijs) De gezette en eigenzinnige Stendhal wordt geboren in een burgerlijk gezin met een strenge vader. ... de lieden van gemoed en van geest. in een tijd van geloovige wijsbegeerte

                                                                                                                                           
stoïcisme
Kunstbus - stoïcisme (o.) 1 wijsbegeerte van Zeno, die leert slechts de rede te volgen, de hartstochten uit te bannen en het leed te verachten; 2 onverstoorbaarheid in pijn, leed of moeilijkheden. stoïcijn (m.; -en) [[linkertag]Fr. ... stoicisme (o.) 1 wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Dr. J.E. (Jan) de Quay
Parlement & Politiek - Katholieke hoogleraar psychologie, die tussen 1959 en 1963 het eerste naoorlogse kabinet zonder socialisten leidde. Kreeg in 1940 landelijke bekendheid als leider van de (omstreden) Nederlandse Unie. Werd aan het einde van de oorlog minister van Oorlog en daarna Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. ... college" te katwijk aan de rijn, tot 1919 academische studie - wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Wols
Wols
Kunstbus - Duitse schilder, tekenaar, fotograaf en graficus, Naamsvarianten: Alfred Otto Wolfgang Schulze, Wolfgang Schulze, Otto Alfred Schültze-Battmann, Geboren: 27 mei 1913 Berlijn, Gestorven: 1 september 1951 Parijs, Wols geldt als pionier en vertegenwoordiger van het Tachisme en van Informel. ... (psychisch automatisme) en van de lectuur van de chinese wijsbegeerte

                                                                                                                                           
H.V. (Haya) van Someren-Downer
Parlement & Politiek - Bekende, populaire en spraakmakende VVD-politica, die samen met Hans Wiegel en Harm van Riel in de jaren zeventig het gezicht van de VVD bepaalde. Kwam, na journaliste te zijn geweest, in 1959, als jonge vrouw in de Tweede Kamer en toonde zich als onderwijswoordvoerster een geducht tegenspeelster van Cals. ... gemeentelijke universiteit te amsterdam, van 1946 tot 1948 - wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Titus Brandsma
Kunstbus - Anno Sjoerd Titus Brandsma (Ugoklooster bij Bolsward, 23 februari, 1881 - Dachau, 26 juli, 1942) was een Friese karmelietenpater, hoogleraar, publicist en Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. ... gregoriana in rome waar hij promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Vic Nees
Vic Nees
Muziekbus - Vic Nees geboren Mechelen 8 maart 1936 Belgisch componist Vic Nees werd geboren te Mechelen op 8 maart 1936, als zoon van beiaardier- componist Staf Nees. Na een jaar Letteren en Wijsbegeerte (K.U.L.) trok hij naar het conservatorium van Antwerpen waar hij de eerste prijzen harmonie, contrapunt, fuga en compositie behaalde bij o. ... van beiaardier- componist staf nees. na een jaar letteren en wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Dr.Mr. J.R. Thorbecke
Parlement & Politiek - Liberale staatsman. Als voorzitter van de Grondwetscommissie in 1848 grondlegger van onze parlementaire democratie. Kwam al in 1844 met acht medeleden met een voorstel tot herziening van de Grondwet in democratische zin. ... van 1820 tot 1822 (reisde door duitsland) - privaatdocent wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Paul Haesaerts
Kunstbus - Belgisch kunstcriticus, cineast, architect, decorateur en schilder, geboren 15 februari 1901 in Boom - overleden 31 januari 1974 in Brussel. Pauwel Helena Alfons Haesaerts, ofwel Paul Haesaerts, studeerde architectuur en schilderkunst aan het Hoger Instituut te Antwerpen en rechten en wijsbegeerte in Leuven. ... aan het hoger instituut te antwerpen en rechten en wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Victor van Vriesland
Kunstbus - De Nederlandse schrijver Victor Emanuel van Vriesland (1892-1974) studeerde wijsbegeerte bij de filosoof en dichter J.A. Der Mouw. Ook studeerde hij Franse letteren aan de universiteit in Dijon. Van Vriesland werd journalist en werkte als kunstredacteur bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant en als hoofdredacteur bij De Groene Amsterdammer. ... schrijver victor emanuel van vriesland (1892-1974) studeerde wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Philosophy-Of-Mind
Kunstbus - Relatief jonge loot aan de stam van de angelsaksische wijsbegeerte met soms opmerkelijk traditionele vragen: hoe past het mentale leven van de mens binnen de structuur van de werkelijkheid, welke verhouding bestaat er tussen lichaam en geest en (iets minder traditioneel) wat kunnen computers ons leren over de werking van het denken? ... relatief jonge loot aan de stam van de angelsaksische wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Geert Van Istendael
Kunstbus - Vlaams prozaschrijver, dichter, polemist, essayist en BRTN journalist. Publiceerde in Maatstaf, Nieuw Wereldtijdschrift, DW&B, De Nieuwe Maand, Kunst & Cultuur, NRC, De Morgen, Trouw, Die Zeit, De Vlaamse Gids, Revolver, Poëziekrant, Deus ex Machina, Facture Baroque, Gierik/NVT. ... in utrecht. leuven: liep er school, studeerde sociologie en wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Scepticisme
Kunstbus - Het scepticisme 1 twijfel 2 richting in de wijsbegeerte die ervan uitgaat dat de mens niets met zekerheid kan weten De scepticus (de)(sceptici) 1 iem. die geneigd is aan alles te twijfelen 2 ( filosofie) aanhanger van het scepticisme Scepticisme kan twee vormen aannemen:. ... het scepticisme 1 twijfel 2 richting in de wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Patricia de Martelaere
Kunstbus - Belgische Vlaamse hoogleraar, filosofe, auteur, dichter, Zottegem 16 april 1957 ( Belgie), Patricia de Martelaere is hoogleraar bij de afdeling Wijsbegeerte aan de K.U. Brussel en is eveneens werkzaam aan de universiteit van Leuven, waar ze taalfilosofie doceert. ... belgie), patricia de martelaere is hoogleraar bij de afdeling wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Ludwig Wittgenstein
Kunstbus - Ludwig Josef Johann Wittgenstein ( Wenen 1889 – Cambridge 1951) was een Oostenrijks- Britse filosoof. Hij heeft veel bijgedragen aan de communicatie- en taalfilosofie en aan de grondvesten van de logica. ... het is een actueel probleem dat op allerlei gebieden van de wijsbegeerte

                                                                                                                                           
ideeënleer
Kunstbus - De zogenaamde ' ideeënleer' van Plato (427-347 vC) is beroemd, of liever gezegd berucht. Generaties gymnasiasten en academici zijn opgegroeid met de gedachte dat Plato met zijn ideeënrijk een hogere werkelijkheid heeft beschreven, bevolkt met volmaakte, eeuwige Ideeën. ... deze drift, vooral de muziek, die als voorbereiding tot de wijsbegeerte

                                                                                                                                           
Metafysica
Kunstbus - Metafysica betekent gemeenlijk: Wat na de natuur (fysica) komt, wat de natuur "overstijgt". 'Meta' kan dan zowel 'na' als 'bovenuit' betekenen. Metafysica is de spil van de filosofie. Metafysica bestudeert het zijnde als zijnde in zijn eigenschappen en in zijn oorzaken. ... het meest belangrijk is wellicht het volgende: de scholastieke wijsbegeerte

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 36