YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: rutger jan schimmelpenninck willem v wetgevende lichaam bataafse parlementen 1798-1810 staatsbewind van hogendorp staten-generaal nationale vergadering uitvoerend bewind lodewijk napoleon vertegenwoordigend lichaam fundamenten voor 1813-1815 tweede nationale vergadering meer over het bewind onder schimmelpenninck erfprins willem meer over het staatsbewind meer over het koninkrijk holland meer over het uitvoerend bewind van der duyn van maasdam bataafse republiek bataafs-franse tijd (1795-1813) periode algemeen secretaris staatsbewind (1801-1805) taal kabinet eerste kamer tweede kamer dualisme provinciale staten regeerakkoord functie en positie tweede kamer functie en positie eerste kamer grondwet bestuur in de bataafs-franse tijd (1795-1813) ministerraad cultuur eerste nationale vergadering europees parlement kabinet-den uyl : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 684 voor - wetgevende lichaam - in 0.0445878505706787 seconden.
Bestuur in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813)
Onder de Bataafs-Franse tijd verstaan we de periode tussen 1795 en 1813 waarin de Nederlanden onder Franse invloed stonden. Tot 1806 is er sprake van een overwegend Nederlands bestuur, daarna nemen de Fransen de touwtjes zelf in handen, eerst onder koning Lodewijk Napoleon en vanaf 1810 door inlijving bij het Franse keizerrijk. ... van de stadhouder keren terug in het bestuur. het ingestelde wetgevende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode van het Staatsbewind (1801-1805)
Op grond van de Grondwet van 16 oktober 1801 komt er een nieuw soort regering: het Staatsbewind. Dat twaalf leden tellende college heeft veel macht. Het heeft wetgevende macht, kan verdragen sluiten met andere landen, beheert de nationale financiën en heeft het opperbevel over leger, vloot en politie. ... dat twaalf leden tellende college heeft veel macht. het heeft wetgevende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetgevend Lichaam 1801-1805

In plaats van een Vertegenwoordigend Lichaam komt er in 1801 een Wetgevend Lichaam (Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest), dat uit 35 leden bestaat. Dat is een getrapt gekozen nationaal parlement, met beperkte bevoegdheden. ... maand via een referendum goedgekeurd. de gewone zittingen van wetgevende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bataafse parlementen 1798-1810
In de periode 1796-1810 zijn er enkele 'parlementen' geweest. Dat waren Volksvertegenwoordigingen of Wetgevende Lichamen, waarvan de leden werden gekozen of benoemd. Aanvankelijk (tot 1798) hadden de 'parlementen' alleen tot doel een Grondwet (Staatregeling of constitutie) op te stellen. ... 'parlementen' geweest. dat waren volksvertegenwoordigingen of wetgevende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Constitutionele toetsing
Constitutionele toetsing door de rechter houdt in dat de rechter toetst (of mag toetsen) of wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het huidige artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. ... spreiding der machten. door de verschuiving van macht van de wetgevende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kun je sieraden aantrekken?
Nee, dat klinkt vreemd. Aantrekken wordt volgens Van Dale (2005) gebruikt bij kleding, schoeisel en wapenrusting, en niet bij sieraden. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, 1866) is iets specifieker over het gebruik van aantrekken: "Van kleedingstukken (of wapenrusting) die geheel of gedeeltelijk gesloten zijn, en dus een deel van het lichaam, waarom ze getrokken worden, geheel omgeven. ... wetgevende - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Vertegenwoordigend Lichaam (juni 1798-oktober 1801)

Overeenkomstig de staatsregeling van 1798 werden, na de omwenteling van juni dat jaar, verkiezingen uitgeschreven voor een Vertegenwoordigend Lichaam. Dat nieuwe parlement kwam op 31 juli 1798 voor het eerst bijeen. ... wetgevende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wordt het woord cyste met een [s]-klank of met een [k]-klank uitgesproken?
Cyste ('met vocht gevuld blaasje in het lichaam') wordt uitgesproken als [kieste] of [kiste] – met een [k]-klank dus, en niet met een [s]-klank. Dat is vreemd, want een c voor een y klinkt altijd als een s, bijvoorbeeld: cyaan, cynisch, Cyprus, leukocyt en privacy. ... wetgevende - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is het best: cosmetische chirurgie of esthetische chirurgie?
Onze voorkeur gaat uit naar cosmetische chirurgie omdat cosmetisch veel preciezer aangeeft wat hieronder dient te worden verstaan. Cosmetisch betekent 'betrekking hebbend op het verhogen of behouden van de schoonheid van het lichaam'. ... wetgevende - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de orenmaffia?
Het woord orenmaffia dook in 1992 voor het eerst in het Nederlands op. Toen hield de publiciste Karin Spaink een lezing over de relatie tussen lichaam en geest bij ziekte. Zij bekritiseerde de therapeuten die beweren dat ziekte niet zozeer een lichamelijke als wel een geestelijke kwestie is. ... wetgevende - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Dualisme en monisme
De trias politica vereist scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. In Nederland heeft het parlement, samen met de regering, wetgevende macht. Er is wel sprake van een dualistisch stelsel, want ministers en staatssecretarissen mogen geen lid van het parlement zijn. ... monisme - hoofdinhoud de trias politica vereist scheiding van wetgevende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode van raadpensionaris Schimmelpenninck
Het eenhoofdige bewind van raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck wordt in februari 1805 ingesteld door de Fransen (Napoleona) en vangt op 29 april dat jaar, na een (schijn)referendum over een nieuwe Grondwet waaraan slechts weinig burgers meedoen. ... wetgevende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Koninkrijk Holland (1806-1810)
Na het eenhoofdige bestuur van raadpensionaris Schimmelpenninck, waarover keizer Napoleon niet tevreden is, benoemt hij in 1806 zijn broer Lodewijk tot koning. Door het koningschap wordt Nederland nog meer dan in de voorgaande vijf jaren een vazalstaat van het Franse keizerrijk. ... wetgevende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Uitvoerend Bewind (1798-1801)
Tussen januari 1798 en oktober 1801 is er een staatsbestel met, naast een nationaal parlement, een Uitvoerend Bewind. Dat is een meerdere leden tellende nationale regering. Aanvankelijk bestaat het Uitvoerend Bewind uit radicaal-democraten, maar na een staatsgreep in juni 1798 komen gematigder bestuurders aan de macht. ... wetgevende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fundamenten vóór 1813-1815
De periode november 2013 tot september 2015 staat in het teken van de herdenking van 200 jaar koninkrijk. Hoogtepunten daarin zijn onder meer de herdenking van de terugkeer van de Erfprins uit ballingschap in 1813, van de totstandkoming van de Grondwet in 1814, en van de instelling van het koningschap en het tweekamerstelsel in 1815. ... wetgevende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Nationale Vergadering en Constituerende Vergadering (1797-1798)
De Tweede Nationale Vergadering bestond in de periode 1 september 1797 tot 22 januari 1798. Na de verwerping van de ontwerp-Constitutie moest een nieuw ontwerp worden gemaakt. Daartoe werd wederom een commissie van eenentwintig leden in het leven geroepen. ... wetgevende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J.F.W. baron van Spaen tot Biljoen
Gelderse orangist, die tijdens de Republiek bestuurder op de Veluwe was en afgevaardigde naar de Staten-Generaal. Keerde, na een periode van ambteloosheid, in 1802 terug in het bestuur en had zitting in het Wetgevend Lichaam onder Lodewijk Napoleon. ... wetgevende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
filosofie van de geest
De filosofie van de geest ( Engels: Philosophy of Mind) is de filosofische studie van het lichaam-geestprobleem: de geest of ziel (onze ervaringen, gedachten, gevoelens, verlangens; ons innerlijk subjectief (be)leven), de mentale processen, functies en eigenschappen en het bewustzijn en de verhouding van dit alles tot het fysieke lichaam. ... wetgevende - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Orlan
Geboren 30 mei 1947 in St Etienne. De Franse kunstenares Orlan beschouwt haar eigen lichaam als een kunstwerk. Orlan heeft bewust besloten om haar geschiedenis nogal vaag te laten, ze gebruikt niet eens haar eigen naam. ... wetgevende - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Korset
Een korset (is in het Latijn Corpus) is een kledingstuk behorende bij het ondergoed bedoeld om de taille en/of de boezem te ondersteunen en accentueren en werd gebruikt voor bevestiging van andere kledingstukken. Korsetten worden soms ook om medische redenen gebruikt om het lichaam steun te verlenen. ... wetgevende - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Paul van Dongen
Paul van Dongen tekent, etst en schildert figuratief werk naar model(mannelijke figuren maar Van Dongen werkt ook met vrouwelijke naaktmodellen en steeds vaker met zijn eigen lichaam). ... wetgevende - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Geloofsbrieven
Geloofsbrieven zijn stukken waaruit moet blijken dat iemand voldoet aan de wettelijke eisen voor het lidmaatschap van een vertegenwoordigend lichaam (bijvoorbeeld de Tweede Kamer of de gemeenteraad). Met het onderzoek van deze stukken wordt een speciale commissie uit het betreffende lichaam belast. ... wetgevende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Naakt
[Lat. actus = beweging, bezigheid] Het afbeelden van een naakt menselijk lichaam. De oorspronkelijke betekenis heeft vooral betrekking op de, door het ongeklede model ingenomen houding voor kunstzinnige en anatomische studies. ... wetgevende - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbers
Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' Kamerlid voorzitter van de CDA-fractie. ... diverse staatsbedrijven worden verzelfstandigd). belangrijke wetgevende - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 37