YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer eerste kamer minister tweede kamerleden eerste kamerleden henk kamp fred teeven ministers job cohen rutte kabinet kabinet-rutte i lijsttrekker tweede kamerverkiezingen den uyl de jong marga klompe biesheuvel pvda vvd chu groenlinks kabinet-rutte ii biografisch archief mark rutte sdap staatssecretarissen kabinetsformatie vdb tweede kamerverkiezingen 2017 zetelverdeling tweede kamer 1946-heden frans weekers d66 kiesdeler coalitie colijn grondwetsherziening van 1983 rene van der linden kieswet cda : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4314 voor - wetenswaardigheden tweede kamerverkiezingen - in 0.317310094833374 seconden.

Tweede Kamerverkiezingen

De leden van de Tweede Kamer worden in principe eens in de vier jaar gekozen op basis van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Ook na de val van een kabinet worden bijna altijd verkiezingen gehouden. ... is een onderverdeling gemaakt naar periode. meer informatie wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. ... partijen 28 aantal partijen dat zetel behaalde 13 meer over wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden Tweede Kamerverkiezingen

Wat is er te zeggen over Tweede Kamerverkiezingen in het verleden, bijvoorbeeld over de grootste winst en het grootste verlies, over resultaten van regeringspartijen en over de kansen op succes van nieuwe partijen. ... wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Aantal deelnemende partijen Tweede Kamerverkiezingen

De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog waren er relatief weinig partijen die deelnamen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Nadat in 1956 het zeteltal was verhoogd van 100 naar 150 kregen nieuwkomers steeds meer kans, en dat succes droeg bij aan de groei van het aantal partijen aan verkiezingen deelnam. ... sp 2 1981 rpf 2 1971 ppr 2 1971 nmp 2 1959 psp 2 meer over wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grootste winnaar/verliezer bij TK-verkiezingen
De verschuivingen in zetels bij Tweede Kamerverkiezingen zijn steeds groter geworden. Wie boekten de afgelopen jaren de meeste winst en leden het grootste verlies? ... d66 9 2012 pvv 9 2006 pvda 9 1981 pvda 9 1986 vvd meer over wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Zetelverdeling Tweede Kamer 1946-heden

In het overzicht staat de zetelverdeling in de Tweede Kamer per verkiezingsjaar aangegeven. In onderstaand tabel is aangegeven hoe de zetels wisselen van 'kleur' na de verkiezingen. ... 1967 15 1963 9 1959 8 meer over zetelverdeling na verkiezingen wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerlid

De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van in principe vier jaar worden gekozen via de kandidatenlijst van een politieke partij. ... bijvoorbeeld maximaal drie periodes volmaken. meer informatie wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ervaring als Tweede Kamerlid

In het verleden waren er Kamerleden die lang in de Tweede Kamer zaten. Sinds de jaren '60 van de vorige eeuw vertoont de ervaring van Tweede Kamerleden een - zij het niet constante - dalende lijn. Het aantal Kamerleden met langdurige Kamerervaring neemt af. ... * tweede kamer 100 leden meer over vertrek uit de tweede kamer wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nieuwe partijen in de Tweede Kamer

In mei 2002 haalde de lijst Pim Fortuyn als nieuwkomer liefst 26 zetels. Dat was uitzonderlijk, want tot 2002 haalde de grootste nieuwkomer slechts acht zetels. Dat was DS'70, de partij van Drees jr., in 1971. ... 2 1994 sp 2 1981 rpf 2 1971 ppr 2 1971 nmp 2 1959 psp 2 wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Afkalvende centrum
Wat was de getalsverhouding tussen de 'traditionele' partijen CDA/PvdA/VVD en de overige partijen in de Tweede Kamer? ... zetels) 1981 118 32 d66 (17 zetels) 1977 130 20 d66 (8 zetels) wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerlid
De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... er zijn twaalf fracties in de eerste kamer. meer informatie wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Loont kabinetsdeelname?
Het is opvallend dat de regeringscoalitie haast altijd zetels verliest, waarbij overigens de tweede of kleinere partijen in een coalitie vaak harde klappen kregen. Zo dramatisch als in 2002 en 2017 was uitzonderlijk, maar bijna altijd is er verlies. ... cals 106 94 -12 1963 de quay 94 92 -2 1959 drees iv 127 123 -4 wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nieuwgekozenen na verkiezingen
Wat waren de aantallen nieuwkomers in de Tweede Kamer, onmiddellijk na de verkiezingen? ... 14 1981 34 1977 36 1972 24 1971 44 1967 43 1963 37 1959 16 wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Winst/verlies coalitiepartijen
Regeringsdeelname was voor partijen vaak electoraal minder voordelig. Slechts zelden (1977, 1998 en 2012) was er winst voor de gezamenlijke regeringspartijen. Succesvol was vooral het kabinet-Kok I (1994-1998), al was er toen wel flink verlies voor regeringspartij D66. ... ppr -4 +9 *inclusief voormalige oppositiepartij chu meer over wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kortstondig succes bij verkiezingen
Wat zijn eigenlijk de kansen van een nieuwe partij op blijvend succes? De ouderenpartijen, die in 1994 ineens opkwamen, verdwenen immers al weer snel. En dat gold ook voor Leefbaar Nederland en de LPF. ... 1959 psp 2 gefuseerd: groenlinks 1948 knp 1 1956 2 wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. P.S. (Pieter) Gerbrandy
Fries, jurist, hoogleraar, maar bovenal oorlogspremier. Was gedeputeerde in Friesland en hoogleraar handels- en procesrecht aan de VU en al in 1929 kandidaat-minister. Trad in 1939 tegen de zin van zijn partij toe tot het tweede kabinet-De Geer en werd in september 1940 door de koningin aangezocht als premier, omdat hij, anders dan De Geer, onvoorwaardelijk streed voor herwinning van de vrijheid. ... noemde, de 'inlijving van nederland bij frankrijk-duitsland'. wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. J.M. (Joop) den Uyl
Gedreven PvdA-ideoloog en -politicus en econoom. Voor sommigen 'ome Joop', voor anderen de verpersoonlijking van verfoeilijk socialisme. Kwam vanuit de journalistiek in de 'denktank' van de PvdA en werd in 1956 Tweede Kamerlid. ... te ondervinden. deze poging mislukte op 4 november 1977 wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
L.L.H. (Lou) de Visser
Communistenleider in het interbellum. Was van eenvoudige komaf en had voor hij de politiek in ging diverse baantjes. Was medeoprichter van het tijdschrift 'De Tribune' en trad in 1909 uit de SDAP. Schuwde als Tweede Kamerlid het gebruik van krasse taal niet en kwam daardoor vaak in aanvaring met de voorzitter. ... over toelating, uitzetting en behandeling vreemdelingen wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
P. (Pieter) Zandt
Orthodox-hervormde predikant, die door zijn kenmerkende zwarte pak en conservatief-protestantse opvattingen jarenlang een opvallende figuur in de Tweede Kamer was. Pleitbezorger van een protestants, volgens bijbelse normen geregeerd Nederland. ... rijksuniversiteit utrecht, van 1900 tot november 1905 wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H.P. (Henri) Marchant
Militante fractievoorzitter van de vrijzinnig-democraten, die felle aanvallen op zijn tegenstanders niet schuwde. Was advocaat en wethouder in Deventer en werd in 1899 als lid van de Radikale Bond naar de Tweede Kamer afgevaardigd. ... die in het huwelijk traden, moesten worden ontslagen wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. P.J. (Pieter) Oud
Staatsman, geschiedschrijver, staatsrechtgeleerde en voorman van de VDB en de VVD. Begon zijn loopbaan als kandidaat-notaris en belastingontvanger en was al op jonge leeftijd een vooraanstaand en veelzijdig Tweede Kamerlid. ... achterstand bij defensie versneld in te kunnen halen. wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. J. (Jan) Schouten
Bijna veertig jaar lid van de Tweede Kamer voor de ARP en drieëntwintig jaar de zeer dominante fractie- en partijvoorzitter, wiens wil in de fractie wet was. Zoon van een haringvisser uit Maassluis die al op jonge leeftijd ging werken. ... bij het debat hierover wel namens zijn fractie het woord. wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. H.W. (Hendrik) Tilanus
Voorman van de CHU in het midden van de twintigste eeuw. Bijna eenenveertig jaar Tweede Kamerlid en later tevens fractievoorzitter en partijvoorzitter. Was oorspronkelijk officier. Werd een gezaghebbend Kamerlid met name op defensie- en onderwijsgebied en was jarenlang secretaris van de Onderwijsraad. ... over deblokkering van een lastenverlichting voor landbouwers wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ch.J.I.M. (Charles) Welter
Hoffelijke 'grand seigneur', die tot op hoge leeftijd actief bleef als Tweede Kamerlid. Werd in 1925 na een loopbaan bij het Indische Gouvernement minister van Koloniën in het kortstondige eerste kabinet-Colijn. ... om een dominion-status voor nederlands-indie werd gevraagd wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9