YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer biografisch archief ministers kabinet minister eerste kamer tweede kamerleden eerste kamerleden tweede kamerlid kiesrecht staatssecretarissen wetenswaardigheden tweede kamerleden kathleen ferrier laetitia griffith john lilipaly ram ramlal john leerdam wie waren de jongste tweede kamerleden? wie waren de oudste tweede kamerleden? oudste tweede kamerleden jongste tweede kamerleden rutte erica terpstra blok staatssecretaris kabinetsformatie fred teeven staatshoofd kabinet-rutte ii balkenende i lubbers ii rutte i marga klompe kok i lubbers iii balkenende iv kok ii lubbers i balkenende ii anna de waal : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4241 voor - wetenswaardigheden tweede kamerleden - in 0.311822891235352 seconden.

Wetenswaardigheden Tweede Kamerleden

Wat is er te zeggen over Tweede Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste Tweede Kamerlid, het oudste Tweede Kamerlid of de eerste vrouw in de Tweede Kamer? ... wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Leeftijd Tweede Kamerleden

Gemiddeld zijn Tweede Kamerleden steeds jonger geworden en ook het aantal oudere leden nam af. Dat kwam deels door verlaging van de leeftijd waarop iemand kon worden gekozen (vanaf 1963 25 jaar, vanaf 1983 18 jaar). ... van oijen, g.a. 73 j 2 m hiddema, mr. th.u. 73 j 0 m meer over wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden Eerste Kamerleden

Wat is er te zeggen over Eerste Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste eerste Kamerlid, het oudste Eerste Kamerlid of de eerste vrouw in de Eerste Kamer? ... wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Buiten Europa geboren Tweede Kamerleden

Geruime tijd was er altijd een enkel Tweede Kamerlid dat in voormalig Nederlands-Indië was geboren, omdat hun vader daar bijvoorbeeld bestuursambtenaar was. John Lilipaly (PvdA) had een Molukse achtergrond. ... - 2012 - 1 2 - 1 1 2016 - 1 - 4 1 1 meer over tweede kamerlid wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ervaring als Tweede Kamerlid

In het verleden waren er Kamerleden die lang in de Tweede Kamer zaten. Sinds de jaren '60 van de vorige eeuw vertoont de ervaring van Tweede Kamerleden een - zij het niet constante - dalende lijn. Het aantal Kamerleden met langdurige Kamerervaring neemt af. ... * tweede kamer 100 leden meer over vertrek uit de tweede kamer wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerlid

De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van in principe vier jaar worden gekozen via de kandidatenlijst van een politieke partij. ... bijvoorbeeld maximaal drie periodes volmaken. meer informatie wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voorzitter Tweede Kamer

De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... verder allerlei onkostenvergoedingen. meer informatie wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Niet-aanvaarde benoeming als Tweede Kamerlid

Een gekozene is niet verplicht zijn zetel in te nemen en het is meer dan eens voorgekomen dat iemand afzag van de Tweede Kamerzetel. In de regel ging het na verkiezingen om één of twee personen, die daar meestal om persoonlijke redenen van af zagen. ... van de bilt was benoemd. meer over tweede kamerlid wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verkiezing voorzitter Tweede Kamer

Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. ... toen 45 stemmen uitgebracht. meer over tweede kamervoorzitter wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerlid
De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... er zijn twaalf fracties in de eerste kamer. meer informatie wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J.J. (Jozias) van Aartsen
VVD-politicus, maar zoon van een Haagse ARP-bestuurder en minister. Begon zijn loopbaan bij de VVD-Tweede Kamerfractie, onder meer als ambtelijk secretaris, en was daarna directeur van de Telders-stichting en medewerker van minister Wiegel. ... bomaanslagen en van financiering van terrorisme. wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. R.H.L.M. (Roger) van Boxtel
Roger van Boxtel (1954) was van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Hij was toen fractievoorzitter. In 1994-1998 was de heer Van Boxtel Tweede Kamerlid (woordvoerder volksgezondheid en minderhedenbeleid) en vicefractievoorzitter. ... verblijf, tot inburgering kunnen worden verplicht ( 27.000) wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Dr. M.J. (Job) Cohen
Job Cohen (1947) was in 2010-2012 politiek leider van de PvdA. Hij was van 10 juni 2010 tot 20 februari 2012 fractievoorzitter in de Tweede Kamer. De heer Cohen was in 2001-2010 burgemeester van Amsterdam. ... om kinderen adopteren (stb. 10). ( 26.672, 26.673) wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. L. (Leendert) Ginjaar
Wat streng ogende, bedachtzame, maar tevens voorkomende en bescheiden scheikundige, die na een loopbaan bij TNO VVD-minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Van Agt I werd. Bracht als minister diverse milieuwetten tot stand, zoals de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de Wet geluidhinder. ... moet worden, komen er minder verregaande sancties. (15.027) wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. Y.C.M.Th. (Yvonne) van Rooy
CDA-politica, dochter van een oud-minister en oud-gouverneur van Limburg. Kwam via de Christelijke werkgeversorganisatie en het Europees Parlement tussentijds in het tweede kabinet-Lubbers. Als staatssecretaris van Economische Zaken leidde zij vele handelsmissies. ... jaar, en samenloop met een geldboete wordt mogelijk. (21.641) wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. A. (Anne) Vondeling
PvdA-voorman, minister en Kamervoorzitter. Markante politicus uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Werd in 1946 als vrijzinnig-democraat op jonge leeftijd Tweede Kamerlid voor de PvdA en in 1958 minister van Landbouw. ... door de ministers korthals, toxopeus en zijlstra. (6.294) wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. A. (Bram) Peper
PvdA-bestuurder die zijn ministerschap van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok opgaf in verband met een declaratie-affaire. Wetenschapper (socioloog) en tijdens het kabinet-Den Uyl politiek adviseur voor het welzijnsbeleid. ... gorssel aan de gemeente deventer overgedragen. ( 26.528) wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Site-map
Wegwijzer voor deze site , Sitemap, Site-map ... tweede kamerleden huidige tweede kamer vertrek uit de kamer wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J.W. (Johan) Remkes
Johan Remkes (1951) is sinds 1 juli 2010 Commissaris van de Koning(in) in Noord-Holland. Hij was voorzitter van de JOVD en lid van Gedeputeerde Staten van Groningen. In de perioden oktober 1993-augustus 1998 en november 2006-juni 2010 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. ... de tweede kamer medeverdedigd door minister donner. ( 30.041) wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. G.M. (Gijs) de Vries
Rustige, welsprekende liberaal die vooral carrière maakte op Europees niveau. Na wetenschappelijk medewerker aan de Leidse universiteit te zijn geweest, werd hij op 28-jarige leeftijd lid van het Europees Parlement. ... gebied van politie en justitie (conv 733/03, mei 2003, pdf). wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.dr. W.H. Nolens
Limburgse priester en staatsman. Dé grote voorman van de katholieken in de eerste helft van de twintigste eeuw. Tot hij in 1896 Tweede Kamerlid werd docent aan het College Rolduc. Behoorde tot de meer democratisch gezinde katholieke Kamerleden. ... vrouwen tot burgemeester of gemeentesecretaris mogelijk maakte wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. H.M.A.J. van Asch van Wijck
Conservatief Utrechts Tweede en Eerste Kamerlid dat in 1833 door Willem I in de adelstand werd verheven. Zat tijdens de Republiek in de vroedschap van Gorinchem en was vanaf 1810 bestuurder van de stad Utrecht. ... wijziging van de wet op de rechterlijke organisatie stemden wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. L.A. Reyphins
Advocaat uit Ieper die tot de vooraanstaande Zuid-Nederlandse Tweede Kamerleden behoorde. Uitstekend debater, die als één van de weinige Vlamingen niet uitsluitend in het Frans sprak. Tegenstander van het (Noord-Nederlandse) belastingstelsel. ... voor het wetsvoorstel tot beteugeling van hoon en laster wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
A.J. (Ad) Kaland
Bekende CDA-senator van CHU-huize, die zich tijdens het derde kabinet-Lubbers opwierp als verdediger van het dualisme. Ging als fractievoorzitter enkele keren de confrontatie met premier Lubbers aan over het kabinetsbeleid en keerde zich tegen een uit 'stemvee' bestaande Tweede Kamer. ... van de winkelsluitingswet (verruiming openstelling) stemde wetenswaardigheden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 31