YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal d66 hans van mierlo wetenschappelijk bureau mr. hans van mierlo stichting vms kenniscentrum kenniscentrum d66 hans van mierlo stichting vvd telders-stichting prof. b.m. telders-stichting cultuur enkelvoud/meervoud agentschap europese commissie europese unie raad van de europese unie ronald van raak dr. a.a.g.m. (ronald) van raak dr. a. (arjan) vliegenthart arjan vliegenthart architectuur kunst europees parlement niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raadsformatie gewone wetgevingsprocedure raad tweede kabinet-kok gerben-jan gerbrandy (d66) europees octrooibureau europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving edith cresson onderzoeks- en innovatiebeleid literair aangepaste architecten jozias van aartsen kabinet-de jong : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 835 voor - wetenschappelijk bureau - in 0.0593550205230713 seconden.
Mr. Hans van Mierlo Stichting (VMS)
Parlement & Politiek - Het wetenschappelijk bureau van D66 wil een verbinding onderhouden tussen de wetenschap en de politiek. De Mr. Hans van Mierlo Stichting (sinds 2011 vernoemd naar D66-politicus Hans van Mierlo ) verricht zelf geen wetenschappelijk onderzoek maar fungeert als kritisch podium. ... hans van mierlo stichting (vms) - hoofdinhoud het wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Prof. B.M. Telders-Stichting
Parlement & Politiek - Het wetenschappelijk bureau van de VVD doet onafhankelijk onderzoek vanuit een liberale invalshoek. De Telders Stichting heeft tot doel het debat over het liberalisme en politiek-wetenschappelijke vraagstukken te stimuleren. ... b.m. telders-stichting - hoofdinhoud het wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Dr. A.A.G.M. (Ronald) van Raak
Parlement & Politiek - Ronald van Raak (1969) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Hij was daarvoor, sinds 10 juni 2003, Eerste Kamerlid voor de SP. Hij was als docent geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP. ... aan de universiteit van amsterdam en directeur van het wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Dr. A. (Arjan) Vliegenthart
Parlement & Politiek - Arjan Vliegenthart (1978) is sinds 18 juni 2014 wethouder van Amsterdam. Hij was van 12 juni 2007 tot 2 juli 2014 Eerste Kamerlid voor de SP. De heer Vliegenthart was in 2009-2014 directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP en redacteur van 'Spanning', het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van de SP. ... de sp. de heer vliegenthart was in 2009-2014 directeur van het wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Drs. E. (Ed) van Thijn
Parlement & Politiek - Amsterdams, gepassioneerd sociaaldemocraat, die als Joodse jongen de bezetting overleefde en daarna een onvermoeibaar mensenrechtenstrijder werd. Vanuit het wetenschappelijk bureau van de PvdA spoedig raadslid in Amsterdam en Tweede Kamerlid. ... een onvermoeibaar mensenrechtenstrijder werd. vanuit het wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Prof.Dr.Ir. J.J.C. (Joris) Voorhoeve
Parlement & Politiek - Zeer voorkomende hoogleraar en wetenschapper, die in 1986 nogal verrassend Ed Nijpels opvolgde als fractieleider van de VVD. Was directeur van de Telders-stichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, en daarna hoogleraar internationale betrekkingen in Wageningen. ... van de vvd. was directeur van de telders-stichting, het wetenschappelijk

                                                                                                                                           
J.J. (Jozias) van Aartsen
Parlement & Politiek - VVD-politicus, maar zoon van een Haagse ARP-bestuurder en minister. Begon zijn loopbaan bij de VVD-Tweede Kamerfractie, onder meer als ambtelijk secretaris, en was daarna directeur van de Telders-stichting en medewerker van minister Wiegel. ... lid tweede kamer, fractievoorzitter tk, minister, directeur wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Dr. B.A.W. (Bart) Snels
Parlement & Politiek - Bart Snels (1966) is sinds 23 maart 2017 lid van GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Hij was politiek strategisch adviseur. Daarvoor was hij in verschillende posities werkzaam geweest bij GroenLinks. ... werkzaam geweest bij groenlinks. zo was hij directeur van het wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Drs. J.M. (Jacques) Aarden
Parlement & Politiek - KVP-dissident die in 1968 medeoprichter was van de PPR. Was jarenlang secretaris van het Centrum voor Staatkundige Vorming, het wetenschappelijk bureau van de KVP en werd in 1962 Tweede Kamerlid. Gedegen woordvoerder op het gebied van binnenlandse zaken. ... secretaris van het centrum voor staatkundige vorming, het wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Prof.Dr. R. (Roel) Kuiper
Parlement & Politiek - Roel Kuiper (1962) is sinds 12 juni 2007 lid van de fractie van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. Sinds 2011 leidt hij de tweemansfractie in de Senaat. De heer Kuiper is lector aan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle en bijzonder hoogleraar wijsbegeerte in Rotterdam. ... wijsbegeerte in rotterdam. hij was eerder directeur van het wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Drs. H. (Hedy) d' Ancona
Parlement & Politiek - Belangrijk feministe en vooraanstaand PvdA-politica. Werkte bij de VARA en was universitair onderzoeker. Leidde vanaf 1975 een bureau op het gebied van beleidsonderzoek. Politiek actief als Eerste Kamerlid. ... (vereniging van arbeiders radio-amateurs), van 1962 tot 1965 - wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. M.L. (Mauk) de Brauw
Parlement & Politiek - DS'70-bewindsman en Tweede Kamerlid. Deftige jonkheer, oud-verzetsman en Irene-brigadier, die vanuit het verzekeringswezen minister werd in het kabinet-Biesheuvel. Wist als minister voor wetenschappelijk onderwijs slechts met moeite zijn wetsvoorstel tot verhoging van het college- en inschrijvingsgeld voor studenten door de Eerste Kamer te loodsen. ... werd in het kabinet-biesheuvel. wist als minister voor wetenschappelijk

                                                                                                                                           
NPK-Design
NPK-Design
Kunstbus - n¦p¦k Industrial Design Ontwerpbureau door Peter Krouwel en Wolfram Peters in 1978 opgericht in Delft als ‘Peters en Krouwel’. Anno 2003 is het bureau voor industriële vormgeving gevestigd in Leiden, zijn er 45 mensen werkzaam en luidt de officiële naam ‘npk industrial design’. ... en de faculteit industrieel ontwerpen in delft en waarin een wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Mr. A. (André) Rouvoet
Parlement & Politiek - André Rouvoet (1962) was van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister voor Jeugd en Gezin en viceminister-president. Van 23 februari tot 14 oktober 2010 was hij tevens minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ... directeur van de marnix van sint aldegonde stichting, het wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Mr.Drs. L.C. (Elco) Brinkman
Parlement & Politiek - Elco Brinkman (1948) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij is fractievoorzitter. Na werkzaam geweest te zijn bij onder meer de Vrije Universiteit kreeg hij spoedig leidinggevende functies op het ministerie van Binnenlandse Zaken. ... in het oostelijk mijngebied en oost-nederland) - wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Visserijbeleid en Maritieme Zaken
Parlement & Politiek - De Europese Commissie vond in 2009 dat het op vijf punten niet goed ging met het visserijbeleid: ... worden vastgesteld door de ministers van visserij op basis van wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Dr. Th.L.M. (Theo) Thurlings
Parlement & Politiek - Uit Limburg afkomstige Wageningse hoogleraar die tien jaar Eerste Kamervoorzitter was. Voor hij voorzitter werd financieel woordvoerder van de KVP-Eerste Kamerfractie. Werd enkele malen genoemd als ministerskandidaat. ... ministerskandidaat. was tevens enige jaren voorzitter van het wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Leefbaar Nederland (LN)
Parlement & Politiek - Leefbaar Nederland was een democratische partij die op 21 maart 1999 werd opgericht als landelijke voortzetting van Leefbaar Hilversum en Leefbaar Utrecht. Zij streefde naar een hoger democratisch gehalte van de Nederlandse samenleving. ... en 'leefbaar koerier' jongerenorganisatie: jong@leefbaar.nl wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Paul Mijksenaar
Kunstbus - Om de opening van het Graphic Design Museum wereldkundig te maken, is een leuke clip gemaakt. Deze werd vormgegeven rond de iconen van Paul Mijksenaar, die ook te zien zullen zijn in de overzichtstentoonstelling 100 years of Graphic Design in the Netherlands. ... 1977 vroeg wim crouwel hem naar delft te komen, waar hij als wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)
Parlement & Politiek - De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) is een landelijk samenwerkingsverband van regionale partijen. De partij werd opgericht in 1999 door Marten Bierman. Het platform is ontstaan met het oog op de Eerste Kamerverkiezingen. ... en bladen scholingsinstituut stichting ir marten bierman wetenschappelijk

                                                                                                                                           

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Parlement & Politiek - Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een onafhankelijk wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, rapporten uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke- en overheidsorganisaties. ... het sociaal en cultureel planbureau (scp) is een onafhankelijk wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Drs. A. (Ayaan) Hirsi Ali
Parlement & Politiek - Intelligente, moedige, maar ook controversiële in Somalië geboren politica. Kwam na uitgehuwelijkt te zijn als asielzoekster uit Kenia naar Nederland. Studeerde politicologie in Leiden en werkte daarna bij het wetenschappelijk bureau van de PvdA. ... studeerde politicologie in leiden en werkte daarna bij het wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Museum
Kunstbus - Het museum, meervoud: musea / museums 1 gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden " Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. ... getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk

                                                                                                                                           
Prof.Dr. N.J. (Nico) Schrijver
Parlement & Politiek - Nico Schrijver (1954) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Hij is hoogleraar internationaal publiekrecht in Leiden, wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. ... pvda. hij is hoogleraar internationaal publiekrecht in leiden, wetenschappelijk

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 7