YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur wetenschap wetenschappelijk taal uri rosenthal betekenis adviesraad voor het wetenschap- en technologiebeleid awti woordkeuze technologie en innovatie adviesraad voor wetenschap raad voor de leefomgeving en infrastructuur sander dekker minister ministerie staatssecretaris secretaris-generaal jet bussemaker ocw cultuur en wetenschap onderwijs ministerie van adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie raad voor cultuur onderwijs en wetenschappen cultuur, recreatie en maatschappelijk werk rijksdienst voor het cultureel erfgoed ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen inspectie van het onderwijs welzijn, volksgezondheid en cultuur onderwijs, kunsten en wetenschappen ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk dienst uitvoering onderwijs marjan hammersma onderwijs, cultuur en wetenschappen onderwijsraad nationaal archief economische zaken onderwijs, cultuur en wetenschap awt : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 444 voor - wetenschap - in 0.0323750972747803 seconden.

wetenschap

Kunstbus - WETENSCHAP (de wetenschap (v.), ~pen) Het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels waarmee verdere kennis verkregen kan worden (de wetenschapper (m.), ~s) Beoefenaar van de wetenschap =[rechtertag] geleerde wetenschappelijk (bn. ... wetenschap

                                                                                                                                           

Wetenschap

Parlement & Politiek - Er zijn drie belangrijke (wetenschappelijke) adviesorganen van de regering. ... wetenschap

                                                                                                                                           
Wat is precies het verschil tussen astrologie en astronomie?
Genootschap Onze Taal - Astronomie is de wetenschap die ook wel sterrenkunde genoemd wordt. Een astronoom bestudeert het heelal, de melkwegstelsels, de sterrenstelsels, sterren, planeten, manen en dergelijke. Dat gebeurt aan universiteiten, instituten en bijvoorbeeld ook bij ruimtevaartorganisaties. ... het verschil tussen astrologie en astronomie? astronomie is de wetenschap

                                                                                                                                           

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

Parlement & Politiek - De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) is in 2014 opgericht met als doel de regering en het parlement te adviseren over het beleid omtrent wetenschap, technologie en innovatie. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd zijn advies en heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van zowel de ministeries als de partijen in het beleidsterrein. ... voor wetenschap

                                                                                                                                           

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Parlement & Politiek - Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... van onderwijs, cultuur en wetenschap

                                                                                                                                           

Adviesraad voor het Wetenschaps-en Technologiebeleid (opgeheven) (AWT)

Parlement & Politiek - Deze organisatie adviseerde de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Per 2014 is de AWT opgeheven en vervangen door de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). ... voor het wetenschap

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Parlement & Politiek - Deze vaste Eerste kamercommissie is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Daaronder valt ook mediawetgeving. ... kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap

                                                                                                                                           
Onderzoeks- en innovatiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... innovatiebeleid, de zogenoemde drie o's: open innovatie, open wetenschap

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw)

Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over onderwijsaangelegenheden, het wetenschapsbeleid en het cultuur- en mediabeleid. Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen. ... kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap

                                                                                                                                           
Vervangingsregeling ministers
Parlement & Politiek - Ministers kunnen vanwege bijvooorbeeld ziekte tijdelijk uitgeschakeld zijn. In dit geval moet de minister tijdelijk vervangen worden. Daarvoor wordt door ieder kabinet een vervangingsregeling opgesteld. ... minister voor wonen en rijksdienst - onderwijs, cultuur en wetenschap

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... christendemocraat, evp portugal carlos moedas onderzoek, wetenschap

                                                                                                                                           
M.J.A. (Maria) van der Hoeven
Parlement & Politiek - Maria van der Hoeven (1949) is sinds 1 september 2011 lid van de Raad van Bestuur van het Internationaal Energie Agentschap. Zij was van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Economische Zaken. ... 2002 tot 22 februari 2007 minister van onderwijs, cultuur en wetenschap

                                                                                                                                           
Karl Popper
Kunstbus - Karl Raimund Popper ( Wenen, 28 juli 1902 – Londen, 17 september 1994) was een invloedrijke 20e eeuwse Oostenrijks- Britse wetenschapsfilosoof en belangrijk sociaal en politiek filosoof. Popper is het bekendst geworden door zijn weerlegging van het logisch positivisme, het klassieke model van wetenschap als een proces van observatie en inductie, zijn pleidooi voor falsifieerbaarheid als criterium om wetenschap van non- wetenschap te scheiden en zijn verdediging van de 'open samenleving'. ... 1994) was een invloedrijke 20e eeuwse oostenrijks- britse wetenschap

                                                                                                                                           

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Parlement & Politiek - ... cultuur en wetenschap
                                                                                                                                           
Drs. H. (Halbe) Zijlstra
Parlement & Politiek - Halbe Zijlstra (1969) is sinds 1 november 2012 fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Hij was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte I. ... tot 5 november 2012 staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap

                                                                                                                                           
Thomas Kuhn
Kunstbus - Thomas Samuel Kuhn (Cincinnati (Ohio), 18 juli 1922 – Cambridge ( Massachusetts), 17 juni 1996) was een Amerikaans natuurkundige en wetenschapsfilosoof. Kuhn is vooral bekend door zijn boek The Structure of Scientific Revolutions (1962) waarin hij het idee naar voren brengt dat wetenschap niet geleidelijk evolueert maar door paradigmawisselingen sprongsgewijs verandert. ... 17 juni 1996) was een amerikaans natuurkundige en wetenschap

                                                                                                                                           
Audiovisueel- en mediabeleid
Parlement & Politiek - Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. ... betrokken: eerste kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap

                                                                                                                                           
cultuur
Kunstbus - 1 ( culturen) geheel van voortbrengselen van een gemeenschap 2 kunst en wetenschap 3 ( culturen) stijl 4 ( culturen) kweek: op een voedingsbodem gekweekte micro-organismen 5 ( culturen, cultures) het verbouwen van gewassen De cultuurbarbaar (m) (beledigend) iem. ... geheel van voortbrengselen van een gemeenschap 2 kunst en wetenschap

                                                                                                                                           
psychologie
Kunstbus - Psychologie is de wetenschap van het innerlijk leven (denken, kennen, voelen en streven) en het gedrag en handelen van de mens: wie we zijn en waarom wij bepaalde beslissingen wel of niet nemen. Vaak lijkt menselijk gedrag voorspelbaar. ... psychologie is de wetenschap

                                                                                                                                           
Bas Haring
Bas Haring
Kunstbus - Nederlands filosoof, geboren 23 april 1968 in De Bilt. Website: Sebastiaan ( Bas) Haring is filosoof, schrijver van kinderboeken en populair-wetenschappelijk werk, televisie-presentator bij de RVU en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden waar hij de leerstoel "publiek begrip van wetenschap" bekleedt. ... haring is filosoof, schrijver van kinderboeken en populair- wetenschap

                                                                                                                                           
Dr. E. (Édith) Cresson
Parlement & Politiek - Édith Cresson (1934) is een Franse sociaaldemocratische politica, die in 1991-1992 minister-president was en in 1995-1999 de portefeuilles onderzoek, wetenschap en technologie beheerde in de Commissie-Santer. ... was en in 1995-1999 de portefeuilles onderzoek, wetenschap

                                                                                                                                           
Cultuurbeleid
Parlement & Politiek - Europese Unie ... betrokken: eerste kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap

                                                                                                                                           
astronomie
Kunstbus - Astronomie of Sterrenkunde Astronomie of sterrenkunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de observatie en verklaring van alle voorwerpen en gebeurtenissen buiten de atmosfeer van de aarde. Het woord astronomie komt van het Grieks en is een samenstelling van astron (ster) en nomos (wet): het toekennen van wetmatigheden aan sterren. ... astronomie of sterrenkunde astronomie of sterrenkunde is de wetenschap

                                                                                                                                           
Latijn
Latijn
Kunstbus - Latijn, een Italische taal, is oorspronkelijk de taal van de Latijnen, een volk dat vanaf het eerste millennium voor Christus in de streek Latium (het huidige Lazio, Italië) woonde. Italische talen zijn een groep van Indo- Europese talen die in het eerste millennium v. ... eeuw bleef het latijn de taal van (grote delen van) de wetenschap

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 17