YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europese unie verdrag van lissabon verdrag van maastricht europese raad raad mark rutte eenparigheid van stemmen hans van baalen (vvd) raad van de europese unie navo eu-leiders raad buitenlandse zaken kandidaat-lidstaten organisatie voor veiligheid en samenwerking in europa verdrag europese unie comite van permanente vertegenwoordigers lidstaten hoge vertegenwoordiger van de unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid eerste kamercommissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking (bdo) federica mogherini (italie) jens stoltenberg europese dienst voor extern optreden west-europese unie (weu) europees instituut voor veiligheidsstudies jeanine hennis-plasschaert vaste commissie voor defensie (def) - tweede kamer koude oorlog gbvb defensie subcommissie veiligheid en defensie die lidstaten van de europese unie gvdb europees defensie agentschap europees leger veiligheids- en defensiebeleid van de europese unie defensiebeleid eu beleid defensie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden artikel 42 lid 7 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2411 voor - west europese unie weu - in 0.236851930618286 seconden.
Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)
De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... bondgenootschap dat zorgt voor vrede en veiligheid in west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie

Dit secretariaat is oorspronkelijk opgericht om de Raad van de Europese Unie en de EU-voorzitter bij te staan. Het Secretariaat-Generaal van de Raad draagt op alle niveaus zorg voor de voorbereiding en het goede verloop van de werkzaamheden van de Raad. ... de afgelopen jaren zijn de secretariaten van de west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)
De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht met als doel door onderlinge samenwerking de veiligheid van niet-communistische landen van Europa tegen eventuele agressie van de Sovjet-Unie te waarborgen. ... aan de ontwikkeling van een europese pijler binnen de navo. de west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

Deze functionaris geeft leiding aan het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie (EU). Dit secretariaat bereidt alle vergaderingen van de Raad voor. ... van de integratie met de respectievelijke secretariaten van de west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Satellietcentrum van de Europese Unie (SatCen)

De taak van het Satellietcentrum is het beschikbaar stellen van informatie na analyse van satellietbeelden. Daarmee moet het SCEU de besluitvorming van de Europese Unie in de context van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) ondersteunen. ... veroorzaakte rampen. vroeger behoorde het instituut tot de west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. W.F. (Wim) van Eekelen
VVD-politicus met grote internationale belangstelling. Begon zijn loopbaan als diplomaat en werd daarna topambtenaar op Buitenlandse Zaken. Kort na zijn verkiezing tot Kamerlid al staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Van Agt I. ... paspoort-affaire. werd vervolgens secretaris-generaal van de west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo
Voornaamste oprichter en lange tijd voorman van D66. Was afkomstig uit een katholiek ondernemersgezin en was journalist bij het Handelsblad. Wist in 1967, na een op Amerikaanse wijze gevoerde campagne en dankzij een uitstekende p. ... functies - lid raad van state, 1978 (geweigerd) - secretaris west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. F.J. (Javier) Solana Madariaga
Javier Solana (1942) was van oktober 1999 tot 1 december 2009 secretaris-generaal van de Raad van Ministers en Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de EU. Hij was eerder hoogleraar natuurkunde in Madrid, socialistisch parlementslid en minister van Cultuur (1982-1988), van Onderwijs en Wetenschappen (1988-1992), en van Buitenlandse Zaken (1992-1995). ... 1999 tot 1 december 2009 - secretaris-generaal van de weu ( west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Instrumenten regering
De Nederlandse regering beschikt over een breed scala aan instrumenten waarmee getracht wordt invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheden. Zo beschikt de regering over wet- en regelgevende bevoegdheden, kan het financiële middelen zoals subsidies en belastingen inzetten en kan het afspraken met andere organisaties of binnenlandse overheden maken. ... maar die ook samenwerkt met andere landen in de navo en in de west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid uitbreiding Europese Unie

Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... voor kolen en staal is in 1951 opgericht door zes landen in west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Rome
Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Dit 'Verdrag van Rome' was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. ... heet. dit 'verdrag van rome' was een ambitieus plan van zes west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Economische Gemeenschap (EEG)

De Europese Economische Gemeenschap (EEG) is de voorloper van de huidige Europese Unie. De EEG werd in 1957 door middel van het Verdrag van Rome opgericht om de samenwerking tussen de landen in Europa te bevorderen. ... belgie, frankrijk, italie, luxemburg, nederland en toenmalig west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wereldspelers
De Europese Unie (EU) is, na jaren van uitbreiding en groei, met haar ruim 500 miljoen inwoners en gezamenlijk inkomen van 16 biljoen euro een grote speler op het wereldtoneel geworden. Parallel hieraan is de EU een steeds belangrijker gesprekspartner voor de andere wereldspelers geworden. ... economische voorspoed te brengen, had de navo als doel om het west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese aanpak vluchtelingencrisis

Westelijke Middellandse Zee (en land) route ... over te nemen. diverse migrantenstromen naar europa west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toetreding Roemenië tot de Europese Unie

Roemenië is op 1 januari 2007 lid geworden van de Europese Unie. Aanvankelijk was het niet zeker of de regelgeving in Roemenië op het gebied van mensenrechten, goed bestuur en corruptiebestrijding zich op Europees niveau bevond. ... een republiek die steeds meer open stond voor relaties met west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-Rusland
Vanaf 2014 botsten de EU en Rusland meermaals over de annexatie van Oost-Oekraïne en de Russische steun aan de separatisten. Ook de mensenrechtensituatie in Rusland zorgt voor veel kritiek. Het neerstorten van de MH17 in Oost-Oekraïne in 2014 en het moeizame onderzoek naar de toedracht droegen bij aan een killere relatie. ... stopzetten. aangezien de helft van het russische gas dat west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Klimaatconferentie Parijs 2015 (COP21)
Om de klimaatverandering tegen te gaan worden er regelmatig internationale conferenties georganiseerd. Tijdens de eenentwintigste klimaatconferentie (COP21) van de Verenigde Naties in Parijs, eind 2015, bereikten de bijna 200 deelnemende landen overeenstemming over een bindend klimaatakkoord. ... onderhandelen over een nieuw klimaatverdrag. met name de grote west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
continent Europa
Noord-, Oost-, Zuid-, West-, en Centraal-Europa ... europa noord-, oost-, zuid-, west - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Hongaarse democratie onder druk
Na het aantreden van Viktor Orbán ( Fidesz ) als premier van Hongarije zijn zorgen ontstaan over de Hongaarse democratie. Orbán gebruikt zijn twee derde meerderheid in het parlement om omstreden wijzigingen in het land door te voeren. ... staten en hebben daardoor minder ontwikkelde media dan de west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Schengen onder druk
Het Verdrag van Schengen stelt de inwoners van de betrokken landen in staat om zonder grenscontroles vrij te reizen. In totaal zijn 26 landen lid: 22 EU-lidstaten en 4 niet EU-lidstaten. Tot de zomer van 2015 stond het verdrag bij regeringsleiders niet ter discussie. ... en deze asielzoekers trokken bijna allemaal door naar west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Duitsland
De Bondsrepubliek Duitsland is een West-Europese staat en wordt gevormd door een federatie van 16 deelstaten, in het Duits Bundesländer of Länder (ev. Land) geheten. Het is gelegen in Midden-Europa en grenst in het noorden aan de Oostzee, de Noordzee en Denemarken, in het oosten aan Polen en Tsjechië, in het zuiden aan Oostenrijk en Zwitserland en in het westen aan Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, België en Nederland. De Bondsrepubliek Duitsland heeft met ongeveer 82,4 miljoen inwoners na Rusland de grootste bevolking van alle Europese landen. Het is een belangrijk lid van de Europese Unie en de economische, politieke en militaire organisaties in Europa. ... de bondsrepubliek duitsland is een west - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Europa vanaf 1945
Nederland staat niet op zichzelf, maar is nauw verbonden met de omliggende landen, die samen Europa vormen. Na de Tweede Wereldoorlog zagen staatslieden van een aantal West- Europese landen in dat de Europese toekomst moest liggen in samenwerking, om te helpen voorkomen dat er weer oorlog zou uitbreken. ... na de tweede wereldoorlog zagen staatslieden van een aantal west - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Europees Instituut voor veiligheidsstudies (EUISS)
Dit agentschap heeft tot doel Europese besluitvormers te voorzien van wetenschappelijke kennis op het gebied van veiligheids- en defensiekwesties. Het IIS draagt zo bij aan het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie. ... kennis op het gebied van veiligheids- en defensiek west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verenigde Staten
De VS is een federatie van vijftig staten in Noord-Amerika (waaronder ook de eilandengroep Hawaï in de Stille Oceaan en het noordelijk gelegen Alaska), en voorts onder meer Puerto Rico, de Maagdeneilanden, Guam en Samoa. ... en sport de amerikaanse cultuur is grotendeels ontstaan uit west - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 216