YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: werkwoord literair onovergankelijk werkwoord overgankelijk werkwoord hebben taal betekenis aaneenschrijven ontleden basisregels etymologie samenstelling modaal-werkwoord persoonsvorm woordkeuze d/t uitdrukkingen en spreekwoorden engels voorzetsels trema afkortingen apostrof woordgebruik hulpwerkwoord sterk/zwak werkwoord enkelvoud/meervoud meewerkend voorwerp koppelwerkwoord hoofdletter of kleine letter gebiedende wijs namen aanhalingstekens alternatieve spelling lastige woorden afleiding persoonlijk voornaamwoord stijlfouten barbarisme bijvoeglijk naamwoord buigings-e : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 548 voor - werkwoord - in 0.0324349403381348 seconden.

Werkwoord

Het werkwoord [-en] o (verbum) Woord dat de naam noemt van een doen, een zijn, een worden, als werking voorgesteld. Het werkwoord vormt samen met het subject (onderwerp) en eventueel een object (voorwerp) de basis van een zin. ... werkwoord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Onovergankelijk werkwoord

Overgankelijk / Onovergankelijk werkwoord Hoofdwerkwoorden (of: zelfstandige werkwoorden) kunnen verdeeld worden in overgankelijke (of: transitieve) en onovergankelijke (of: intransitieve) werkwoorden. ... werkwoord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Overgankelijk werkwoord

Een overgankelijk werkwoord (ook: transitief werkwoord) is een werkwoord dat een lijdend voorwerp en soms een meewerkend voorwerp bij zich kan hebben.. De bakker bakt het brood. ... werkwoord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Hebben
Werkwoord ... werkwoord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

modaal-werkwoord

Modaliteit (taalkunde) Modaliteit drukt de verhouding uit tussen de beschrijving en de werkelijkheid, bijvoorbeeld het oordeel van de spreker ten opzichte van de waarschijnlijkheid, mogelijkheid, wenselijkheid van de inhoud van de zin. ... werkwoord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Hoe bepaal je de stam van een werkwoord?

De stam van een werkwoord vind je door van het hele werkwoord -en af te halen; wat je overhoudt, is de stam. De stam van worden is word, de stam van leiden is leid, de stam van houden is houd, enz. ... bepaal je de stam van een werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is een samengesteld werkwoord?

Een samengesteld werkwoord is een werkwoord dat is opgebouwd uit twee delen die ook als losse woorden voorkomen. Meestal is het tweede deel een werkwoord en het eerste een bijwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord: overdrijven, hardlopen, huishouden. ... is een samengesteld werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Welke vormen kan het werkwoord aannemen?

Voltooid deelwoord, infinitief en conjunctief zijn allemaal vormen van het werkwoord. Ze worden op verschillende manieren gebruikt. Dit advies biedt een beknopt overzicht van de werkwoordsvormen. Meer informatie is in specifiekere adviezen te vinden; zie daarvoor de links. ... vormen kan het werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is een zelfstandig werkwoord?

Als in een zin meerdere werkwoorden staan, is één daarvan het hoofdwerkwoord. Dit kan een koppelwerkwoord zijn of een zelfstandig werkwoord; hoofdwerkwoord is hier een overkoepelende term voor. De overige werkwoorden in de zin zijn hulpwerkwoorden. ... is een zelfstandig werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat betekent het werkwoord epibreren?

Epibreren betekent 'net doen alsof je iets heel belangrijks doet of gaat doen, terwijl je eigenlijk niets (nuttigs) uitvoert of zal uitvoeren'. Simon Carmiggelt gebruikte dit werkwoord in 1954 in een van zijn stukjes. ... betekent het werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waarom is geweest met een t, zoals in 'Ik ben nog nooit in Zweden geweest'? In het hele werkwoord wezen zit toch een z, en geen s?

Geweest is een uitzondering. Vergelijkbare voltooide deelwoorden (zoals verweesd, gesjeesd en gevreesd ) krijgen inderdaad allemaal een d, omdat het hele werkwoord eindigt op -zen ( verwezen, sjezen, vrezen ), en niet op -sen. ... t, zoals in 'ik ben nog nooit in zweden geweest'? in het hele werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Schrijf je sms'en of sms-en? En hoe schrijf je de vervoegingen van dit werkwoord?

De juiste spelling van het hele werkwoord is sms'en, met een apostrof. Van de afkorting sms wordt met het achtervoegsel -en een werkwoord gevormd. Omdat sms een afkorting is, kan dat achtervoegsel niet zomaar eraan vast worden geschreven. ... je sms'en of sms-en? en hoe schrijf je de vervoegingen van dit werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is juist: in of op de bres? En welk werkwoord hoort erbij: staan of springen?

In de bres springen ('iemand te hulp komen, iets/iemand steunen', 'iets/iemand verdedigen') is de gebruikelijkste vorm, maar op de bres springen is eveneens juist. En in plaats van springen is ook het werkwoord staan mogelijk. ... is juist: in of op de bres? en welk werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe vervoeg je het werkwoord dat bij sudoku hoort? Is het hij sudokut, hij sudoku't of hij sudokuut?

Hij sudokuut is juist. Deze spelling sluit aan bij de uitspraak [suu-doo-kuut], die tamelijk algemeen lijkt. Een vergelijkbaar werkwoord is kukelekuen, waarvan de derde persoon enkelvoud hij kukelekuut luidt. ... vervoeg je het werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je het werkwoord dat bij yoga hoort?

Het werkwoord yogaën krijgt een trema. ... schrijf je het werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe moet je het werkwoord typen vervoegen?

De juiste vervoeging is als volgt: ... moet je het werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is de volgende zin goed: 'Het buit de komende dagen veel'?
Ja, deze zin komt misschien vreemd over, maar is wel juist. Buit in 'Het buit de komende dagen veel' is een vervoeging van het werkwoord buien. ... in 'het buit de komende dagen veel' is een vervoeging van het werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Zij paste de bal' of 'Zij passte de bal'?
'Zij passte de bal' is juist. De vervoeging van het werkwoord passen, in de betekenis 'de bal toespelen', is: passen - passt - passte - gepasst. ... de bal'? 'zij passte de bal' is juist. de vervoeging van het werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: Sonja Bakkeren of sonjabakkeren?
Het werkwoord sonjabakkeren betekent 'eten volgens de adviezen van dieetconsulente Sonja Bakker'. Rond 2005 waren deze adviezen erg populair. Zo kon het werkwoord sonjabakkeren ontstaan. In werkwoorden die zijn afgeleid van een eigennaam, vervallen de hoofdletters. ... is juist: sonja bakkeren of sonjabakkeren? het werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: het zei zo of het zij zo? En hoe zit dat zinnetje in elkaar?
Juist is: het zij zo. Zij is hier een aanvoegende wijs; het is een vervoeging van het werkwoord zijn. 'Het zij zo' is een uiting van berusting: 'het is niet anders; we moeten het ermee doen'. ... is hier een aanvoegende wijs; het is een vervoeging van het werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld met de term 'koppelwerkwoord'?

Een koppelwerkwoord is een werkwoord dat voorkomt in zinnen met een naamwoordelijk gezegde. In bijvoorbeeld 'Ik ben blij' gaat het om iets wat de 'ik' is (namelijk: blij). In deze zin is ben het koppelwerkwoord; blij is het naamwoordelijk deel van het gezegde. ... wordt bedoeld met de term 'koppel werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe moet ik het werkwoord downloaden vervoegen? Of kunnen van oorsprong Engelse werkwoorden niet vervoegd worden?

Van oorsprong Engelse werkwoorden kunnen wel degelijk vervoegd worden. Hierbij gaan we zo veel mogelijk uit van de Nederlandse regels. ... moet ik het werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Brugge ademt een middeleeuwse sfeer' of 'Brugge ademt een middeleeuwse sfeer uit'?
'Brugge ademt een middeleeuwse sfeer' is juist; er hoort geen uit bij. Ademen heeft hier de figuurlijke betekenis 'uitstralen', 'ervan uitgaan'. Uitademen heeft die figuurlijke betekenis niet; dit werkwoord heeft alleen de letterlijke betekenis 'lucht uitblazen'. ... uitgaan'. uitademen heeft die figuurlijke betekenis niet; dit werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Is erven een zwak werkwoord ( erven - erfde - geërfd ) of is de sterke vervoeging ook goed ( erven - orf - georven )?

Erfde - geërfd is de normale vervoeging van erven. Sommige woordenboeken noemen ook de sterke vervoeging orf - georven; dat is volgens de grote Van Dale "in de volkstaal, bekakt en schertsend". Georven is dus geen geschikte vorm voor verzorgd taalgebruik. ... erven een zwak werkwoord - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 26