YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek cultuur wereldlijke wereldlijke-muziek italiaanse italiaanse-muziek kunst middeleeuwse-muziek middeleeuwse nederlandse engelse muziek franse-muziek barok in de muziek avignon italiaanse-opera school-van-avignon madrigaal architectuur architecten gebouwen - volksliederen muziekgeschiedenis johann sebastian bach tafelmuziek jazz battaglia literair a.d. kunstenaars bouwkunde roman mis ballata pascal de l'estocart steve dobrogosz popmuziek ernst pepping jacob gottfried weber de nederlandse bachvereniging : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6187 voor - wereldlijke muziek - in 0.357141971588135 seconden.

Wereldlijke-muziek

Muziekbus - Renaissance Het Katholieke motet kreeg zijn wereldlijke tegenhanger in het Italiaanse madrigaal, en ook de instrumentale muziek begon steeds meer een zelfstandige rol te spelen. Met name in Venetië waar al het begin van de Barok te beluisteren viel. ... wereldlijke

                                                                                                                                           

Italiaanse-muziek

Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... codex (rond 1350) bevinden zich drie vormen van italiaanse wereldlijke

                                                                                                                                           

Middeleeuwse-Muziek

Muziekbus - Middeleeuwse Muziek westerse muziek tussen ca 500 en 1400, tussen de eerste fixatie van het Gregoriaans tot de Nederlandse scholen. Deze periode omvan het Gregoriaans, de gezangen van troubadours en trouvères, de niet-Gregoriaanse kerkelijke en wereldlijke muziek. ... troubadours en trouveres, de niet-gregoriaanse kerkelijke en wereldlijke

                                                                                                                                           

Engelse muziek

Muziekbus - Engelse Muziek In de negentiende eeuw was veel Engelse muziek schatplichtig aan Duitsland, in de achttiende eeuw aan Italië, in de zeventiende aan Frankrijk, in de zestiende aan Italië en Spanje, en in de vijftiende eeuw aan Frankrijk. ... aan de chapel royal. naast kerkmuziek schreef byrd ook wereldlijke

                                                                                                                                           

Franse-muziek

Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... heeft men zich meer beziggehouden met het componeren van wereldlijke

                                                                                                                                           

barok in de muziek

Muziekbus - Barok Het begrip dat oorspronkelijk uit het gebied van de beeldende kunst en vooral van de architectuur komt, werd ook door de muziekgeschiedenis overgenomen. Het is hier echter niet zo duidelijk te definiëren. ... modellen. het orgel ( geestelijke muziek) en clavecimbel ( wereldlijke

                                                                                                                                           
School-van-Avignon
Muziekbus - School van Avignon - Ars Subtilior Het is een typisch veertiende-eeuwse paradox dat men zich aan het pauselijke hof in Avignon blijkbaar meer heeft beziggehouden met het componeren van wereldlijke dan van geestelijke muziek. ... blijkbaar meer heeft beziggehouden met het componeren van wereldlijke

                                                                                                                                           
Madrigaal
Muziekbus - Letterlijk herderszang, genreaanduiding voor vocale muziek. De geschiedenis van het madrigaal gaat terug tot in de 14de eeuw. Het komt uit Italië en werd in de 16de eeuw een van de meest geliefde genres van meerstemmige vocale muziek. ... ca 1520 een meerstemmige compositie voor a capella koor op een wereldlijke

                                                                                                                                           
Italiaanse-Opera
Muziekbus - Italiaanse Opera Zie voor de voorgeschiedenis Italiaanse Opera het artikel Italiaanse muziek. renaissance Spaanse en vooral Italiaanse wereldlijke composities (de lauden en frottolen) nemen de ontwikkeling van de homofone stijl over en in Frankrijk ontstaat ca 1530 een type chanson dat mogelijk door de frottole beïnvloed is en eveneens homofoon is. ... italiaanse muziek. renaissance spaanse en vooral italiaanse wereldlijke

                                                                                                                                           
Jazz
Muziekbus - Muziekgenre van de 20-ste eeuw. De jazz, eerst voornamelijk muziek van de zwarte bevolking van Amerika, ontstond rond 1900 uit blues, ragtime en spirituals alsook uit invloeden van blanke muziekstijlen. ... deze muziekcultuur is ontstaan uit religieuze en wereldlijke

                                                                                                                                           

Tafelmuziek

Muziekbus - Wereldlijke muziek ter begeleiding van de uitgebreide avondmaaltijd. Al sinds de Oudheid bestaat er tafelmuziek, voornamelijk wanneer er veel personen aanzaten. Uitvoerenden waren de leden van de hofkapel of bij maaltijden van burgerlijke besturen de stadspijperij of stadscantorij. ... wereldlijke

                                                                                                                                           
Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach
Muziekbus - Portret door Elias Gottlob Haussmann, Circa 1748. Johann Sebastian Bach geb. te Eisenach 21 maart 1685, gest. te Leipzig 28 juli 1750 Duits componist en organist Bach was de meester van de contrapunttechniek en zijn muziek behoort tot het hoogtepunt van de polifonische stijl van de barok. ... klavier (1722). daarnaast ontstonden in kothen ca 40 wereldlijke

                                                                                                                                           
battaglia
Muziekbus - (It. 'veldslag') (Fr. bataille) Veldslagmuziek: Sinds de vijftiende eeuw in wereldlijke motetten de uitbeelding van het strijdrumoer. Ook in de instrumentale muziek vindt men later battaglia's (Beethoven). ... (fr. bataille) veldslagmuziek: sinds de vijftiende eeuw in wereldlijke

                                                                                                                                           
Volksliederen
Muziekbus - 1 lied dat symbolisch een volk vertegenwoordigt. 2 oud, overgeleverd populair lied.. Lied dat uit het volk is voortgekomen.. Lied zonder kunstzinnige oogmerken.. In de muziekgeschiedenis grensde men het volkslied af van de zogenaamde kunstliederen. ... in principe mondeling overgeleverd. gevolg is, dat er van de wereldlijke

                                                                                                                                           

muziekgeschiedenis

Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... stemmen (steeds vaker frans i.p.v. latijn) meer en meer een wereldlijke

                                                                                                                                           
Pascal de l'Estocart
Muziekbus - Paschal de l'Estocart geboren Noyon, Picardy 1539(?), gestorven na 1584 Frans componist Pascal de l'Estocart verbleef in Lyons tussen 1559 en 1565 en trouwde in dat laatste jaar. Als jonge man bezocht l'Estocart regelmatig Italië, wat resulteerde in de Italiaanse invloed in zijn muziek. ... de italiaanse madrigaal, had zijn muziek niets te maken met wereldlijke

                                                                                                                                           
Johan Helmich Roman
Muziekbus - Zweeds componist, violist en dirigent, van Finse afkomst, geboren Stockholm 26 oktober 1694, gestorven op zijn landgoed Haraldsmåla, bij Kalmar 19 oktober 1758 Johan Helmich Roman werd ook wel de "Vader van de Zweedse Muziek" of de "Zweedse Händel" genoemd. ... traditie in de schrijfwijze van zowel de kerkelijke als de wereldlijke

                                                                                                                                           
Steve Dobrogosz
Muziekbus - Steve Dobrogosz geboren Verenigde Staten 1956 Zweeds- Amerikaanse componist, songwriter en pianist Steve Dobrogosz groeide op in Raleigh in North Carolina, waar zijn opleiding als klassiek pianist samenviel met zijn fascinatie voor populaire muziek. ... en orgelwerken, volumes jazz/pop songs en een groot aantal wereldlijke

                                                                                                                                           

Katholieke-kerkmuziek

Muziekbus - Katholieke kerkmuziek Alle componisten uit de Renaissance schreven geestelijke muziek. Het grootste deel van hun repertoire bestond daaruit. De mis en vooral het motet waren de meest gebruikte genres binnen de katholieke kerkmuziek. ... verstaanbare tekst, terughoudendheid in expressie en geen wereldlijke

                                                                                                                                           
Jacob Gottfried Weber
Muziekbus - Jacob Gottfried Weber Duits jurist, muziektheoreticus en componist, Freinzheim (Pfalz) 1.3.1779 - Kreuznach 12.9.1839. Jacob Gottfried Weber schreef verschillende uitmuntende theoretische verhandelingen, niet alleen over muziek, maar ook over juridisch onderwerpen, die hem internationale faam brachten. ... kerkelijke werken (w.o. een te deum en een requiem) en wereldlijke

                                                                                                                                           

Popmuziek

Muziekbus - [Eng. afkorting van popular music], Nederlands Woordenboek: Hedendaagse populaire muziek => pop Populaire muziek is van alle tijden. In de middeleeuwen en de renaissance zijn er al deuntjes die algemeen bekend zijn. ... een belangrijke inspiratiebron gebleken. blues de blues is het wereldlijke

                                                                                                                                           
ballata
Muziekbus - Vooral in Italië tijdens de Renaissance belangrijke muzikale en literaire vorm, een twee- of driestemmige vocale compositie. Belangrijke componist: Francesco Landini (ca 1325-1397) De polyfone ballata ontwikkelde zich na de andere twee vormen van Italiaanse wereldlijke muziek uit de veertiende eeuw, het madrigaal en de caccia, en vertoonde invloeden van de Franse balladestijl. ... ontwikkelde zich na de andere twee vormen van italiaanse wereldlijke

                                                                                                                                           
Ernst Pepping
Ernst Pepping
Muziekbus - Duits componist en pedagoog, geboren Duisburg 12 september 1901, gestorven Berlijn-Spandau 1 februari 1981 Ernst Pepping studeerde van 1922 tot 1926 compositie aan de Berlin Hochschule für Musik bij Walter Gmeindl. ... van de duitse polyfone muziek, zowel de kerkelijke, als de wereldlijke

                                                                                                                                           
a capella
Muziekbus - A Capella Muziekterm - [It.], letterlijk in kerkstijl; bezettingsnaam voor koorzang of vocale muziek zonder begeleiding van muziekinstrumenten. Onder het begrip a capella, ook wel geschreven als a cappella of alla cappella, verstaat men in het hedendaagse taalgebruik in de eerste plaats de niet-begeleide, puur vocale bezetting van een willekeurige geestelijke of wereldlijke compositie. ... puur vocale bezetting van een willekeurige geestelijke of wereldlijke

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 14