YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur wereldlijke profaan profane wereldlijk werelds muziek muziekgeschiedenis italiaanse barok in de muziek italiaanse-muziek italiaanse-opera kunst motet literair montesquieu duitse literatuur wolfgang amadeus mozart charles de montesquieu franse-muziek deurne in antwerpen nederlandse middeleeuwse literatuur wereldlijke-muziek volksliederen bernard van clairvaux school-van-avignon heilige bernard madrigaal memorare avignon contrafactuur architectuur architecten - gebouwen kunstenaars johann sebastian bach putti de nederlandse bachvereniging socialistische : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 167 voor - wereldlijk wereldlijke - in 0.0243620872497559 seconden.

Wereldlijk

Kunstbus - Wereldlijk ( bijvoeglijk naamwoord; wereldlijkheid) Tot de wereld behorend, niet-geestelijk, niet-kerkelijk. Ook wel aards (bijv. naamw.), profaan (bijv. naamw.), seculair (bijv. naamw.), werelds (bijv. ... wereldlijk

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... stemmen (steeds vaker frans i.p.v. latijn) meer en meer een wereldlijk

                                                                                                                                           
Italiaanse-muziek
Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... codex (rond 1350) bevinden zich drie vormen van italiaanse wereldlijk

                                                                                                                                           
barok in de muziek
Muziekbus - Barok Het begrip dat oorspronkelijk uit het gebied van de beeldende kunst en vooral van de architectuur komt, werd ook door de muziekgeschiedenis overgenomen. Het is hier echter niet zo duidelijk te definiëren. ... modellen. het orgel ( geestelijke muziek) en clavecimbel ( wereldlijk

                                                                                                                                           
Italiaanse-Opera
Muziekbus - Italiaanse Opera Zie voor de voorgeschiedenis Italiaanse Opera het artikel Italiaanse muziek. renaissance Spaanse en vooral Italiaanse wereldlijke composities (de lauden en frottolen) nemen de ontwikkeling van de homofone stijl over en in Frankrijk ontstaat ca 1530 een type chanson dat mogelijk door de frottole beïnvloed is en eveneens homofoon is. ... italiaanse muziek. renaissance spaanse en vooral italiaanse wereldlijk

                                                                                                                                           
Motet
Muziekbus - Motet, vanaf 1250 Het organum raakte na 1250 geleidelijk uit de gratie. In de tweede helft van de 13e eeuw was het motet het belangrijkste polyfone compositietype. Dit genre speelt tot in de Renaissance een belangrijke rol. ... voor het motet is dat iedere stem een eigen tekst heeft. wereldlijk

                                                                                                                                           
Deurne in Antwerpen
Kunstbus - Deurne is een plaats in België en een district van de stad Antwerpen. Het is opgedeeld in de wijken: Oost, Noord, Zuid, West, Centrum. Elke wijk telt ongeveer 10.000 tot 15.000 inwoners. Het ontstaan van een nederzetting In de 19e eeuw breekt een nieuwe bloeiperiode voor Antwerpen aan, diverse inwijkelingen uit de Kempen vinden de weg naar de opkomende grootstad en vestigen zich in Borgerhout en Deurne. ... domaniale heer was de prins- bisschop van luik, die enkel de wereldlijk

                                                                                                                                           
Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart
Muziekbus - Oostenrijks Musicus, pianist, violist, dirigent en componist, Doopnaam: Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, Geboren: Salzburg, Oostenrijk, 27 januari 1756 Gestorven: Wenen, Oostenrijk, 5 december 1791 Mozart wordt beschouwd als een der grootste meesters der muziek door zijn buitengewoon grote vakmanschap, zijn muzikale inventie en zijn vermogen karakters muzikaal gestalte te geven. ... musiceren, het knapenkoor onderrichten en kerkelijke zowel als wereldlijk

                                                                                                                                           
Duitse literatuur
Kunstbus - Onder Duitse literatuur verstaat men die literaire werken, die in het Duits zijn geschreven. Ook de Oostenrijkse literatuur en de Duitstalige Zwitserse literatuur vallen hier dus onder, al worden deze in later perioden ook los gezien. ... eeuw werd het aantal thema's in de literatuur uitgebreid met wereldlijk

                                                                                                                                           
Franse-muziek
Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... heeft men zich meer beziggehouden met het componeren van wereldlijk

                                                                                                                                           
Nederlandse Middeleeuwse literatuur
Kunstbus - Met de Nederlandse literatuur worden in dit artikel bedoeld de hoofdstromingen en -richtingen in de Nederlandse letterkunde die zich, vanaf het begin tot ca. 1500, in de Nederlanden hebben voorgedaan. Dit artikel beperkt zich tot de Middeleeuwen; het vervolg wordt behandeld in het artikel Nederlandse literatuur. ... inmiddels in proza) geschreven als tegenwicht tegen de wereldlijk

                                                                                                                                           
Montesquieu
Kunstbus - Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (kasteel van La Brède nabij Bordeaux, 1689 – Parijs, 1755), wiens naam vaak wordt verkort tot Charles de Montesquieu of alleen Montesquieu, was een Frans filosoof. ... op de voorgrond plaatsten. hij onderscheidde ' wereldlijk

                                                                                                                                           

Wereldlijke-muziek

Muziekbus - Renaissance Het Katholieke motet kreeg zijn wereldlijke tegenhanger in het Italiaanse madrigaal, en ook de instrumentale muziek begon steeds meer een zelfstandige rol te spelen. Met name in Venetië waar al het begin van de Barok te beluisteren viel. ... wereldlijk

                                                                                                                                           
contrafactuur
Muziekbus - Contrafactuur [Middellatijns: contrafacere = nadoen, ertegen maken], omschrijving van de illustratie van een nieuwe tekst op een reeds bestaande melodie. Onder contrafactuur verstaat men in eerste instantie de sinds de Middeleeuwen aantoonbare toepassing van nieuwe geestelijke teksten van liederen op al bestaande wereldlijke melodieën. ... van nieuwe geestelijke teksten van liederen op al bestaande wereldlijk

                                                                                                                                           
Volksliederen
Muziekbus - 1 lied dat symbolisch een volk vertegenwoordigt. 2 oud, overgeleverd populair lied.. Lied dat uit het volk is voortgekomen.. Lied zonder kunstzinnige oogmerken.. In de muziekgeschiedenis grensde men het volkslied af van de zogenaamde kunstliederen. ... in principe mondeling overgeleverd. gevolg is, dat er van de wereldlijk

                                                                                                                                           
Madrigaal
Muziekbus - Letterlijk herderszang, genreaanduiding voor vocale muziek. De geschiedenis van het madrigaal gaat terug tot in de 14de eeuw. Het komt uit Italië en werd in de 16de eeuw een van de meest geliefde genres van meerstemmige vocale muziek. ... ca 1520 een meerstemmige compositie voor a capella koor op een wereldlijk

                                                                                                                                           
Bernard van Clairvaux
Kunstbus - De heilige Bernard of Bernardus van Clairvaux (Fontaine-lès-Dijon (bij Dijon), 1090 - Clairvaux, 20 augustus 1153) was een Franse abt en de belangrijkste promotor van de hervormende kloosterorde van de Cisterciënzers. ... stierf zijn moeder. tijdens zijn jeugd ontsnapte hij niet aan wereldlijk

                                                                                                                                           
School-van-Avignon
Muziekbus - School van Avignon - Ars Subtilior Het is een typisch veertiende-eeuwse paradox dat men zich aan het pauselijke hof in Avignon blijkbaar meer heeft beziggehouden met het componeren van wereldlijke dan van geestelijke muziek. ... blijkbaar meer heeft beziggehouden met het componeren van wereldlijk

                                                                                                                                           
Jan van Eyck
Jan van Eyck
Kunstbus - Zuid- Nederlands ( Vlaams) schilder, geboren ca. 1390 (Maaseik/Maastricht?) - overledem 9 juli 1441 in Brugge. Jan van Eyck wordt vaak gezien als de grondlegger van de schilderkunst in de Nederlanden en als uitvinder van de olieverftechniek. ... dingen werd tot iets kostbaars en daarmee werd het uitsluitend wereldlijk

                                                                                                                                           
Andrea Pisano
Andrea Pisano
Kunstbus - Italiaans beeldhouwer, architect en goudsmid, ca. 1290 Pontedera (nabij Pisa) - 1348/49 Orvieto. Leerling van Giovanni Pisano. In de 28 panelen die de zuidelijke bronzen deur van het baptisterium te Firenze versieren (1330-1334) is het kalme, het harmonische belichaamd, dat Pisano als ideaal had gesteld. ... - uitgebeeld, de onderste acht zijn gewijd aan christelijke en wereldlijk

                                                                                                                                           
Keizer
Kunstbus - Keizer is de hoogste vorstelijke titel die er bestaat en heeft de betekenis van soeverein wereldlijk leider. Het vrouwelijke equivalent is keizerin. De titel keizer is afgeleid van de Latijnse eigennaam Caesar (Latijnse uitspraak: kajzar), hoewel het Latijnse equivalent imperator is. ... titel die er bestaat en heeft de betekenis van soeverein wereldlijk

                                                                                                                                           
Socialisme<#>Socialisme
Kunstbus - 1 wijze van samenleving gericht op afschaffing van privé kapitaalbezit, socialisatie van de productiemiddelen en gemeenschappelijke voorziening in de behoeften van haar leden 2 [pol.] beweging die streeft naar een dergelijke maatschappij socialisme, als term de samenvatting van al die vormen van maatschappelijk streven die op de opheffing van een klassemaatschappij gericht zijn en in de afschaffing of beperking van de particuliere eigendom van de productiemiddelen een min of meer vergaande regeling van of controle op het productieproces en de verdeling van de opbrengst daarvan door de gemeenschap het doeltreffendste middel zien tot een rechtvaardiger samenleving. ... maar in christelijke voorstellingen getransponeerd in het wereldlijk

                                                                                                                                           
Villanella
Muziekbus - Oorspronkelijk drieregelig volkslied in coupletten; overdr. gebruikt voor instrumentale vormen van hetzelfde karakter. In de zestiende eeuw beoefende men in Italië, behalve de frottolen, madrigalen en lauda's, een aantal luchtiger wereldlijke genres. ... de frottolen, madrigalen en lauda's, een aantal luchtiger wereldlijk

                                                                                                                                           
De Nederlandse Bachvereniging
Muziekbus - De Nederlandse Bachvereniging dankt haar bestaan en bekendheid aan de uitvoeringen van Bachs Matthäuspassion sinds 1922 in de Grote Kerk in Naarden. Deze concerten zijn bij het Nederlandse publiek uitzonderlijk geliefd en trekken jaarlijks meer dan 12. ... met verschillende bezettingen, en van zowel kerkelijke als wereldlijk

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 16