YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: wereldhandelsorganisatie handelsbeleid van de europese unie world trade organisation who andere belangrijke wereldspelers voor de eu wto europese commissaris voor handel eu europese unie europese commissie europees parlement europese raad gekwalificeerde meerderheid van stemmen interne markt eenparigheid van stemmen raad verenigde naties eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) raad buitenlandse zaken relatie eu-oekraine partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst marcel de graaff (pvv) aangepaste buitenlands beleid relatie eu-vs gewone wetgevingsprocedure hans van baalen (vvd) eu-lidstaten marietje schaake (d66) niet met het onderwerp zou moeten bezighouden ceta: handelsverdrag eu-canada commissie internationale handel van het europees parlement associatieovereenkomst dumping meer informatie over de handelsovereenkomsten van de eu europees hof van justitie extern handelsbeleid wim van de camp (cda) judith sargentini (gl) vladimir poetin : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 15 van 15 voor - wereldhandelsorganisatie - in 0.0106968879699707 seconden.

Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Parlement & Politiek - De Wereldhandelsorganisatie staat ook bekend als de WTO, de World Trade Organisation. De WTO is erop gericht handel te stimuleren. Dat doet ze door landen te laten onderhandelen over het verlagen van invoertarieven, het afschaffen van regels die de hoeveelheid handel beperken, en het laten gelden van gelijke regels voor alle landen. ... wereldhandelsorganisatie

                                                                                                                                           
Wereldspelers
Parlement & Politiek - De Europese Unie (EU) is, na jaren van uitbreiding en groei, met haar ruim 500 miljoen inwoners en gezamenlijk inkomen van 16 biljoen euro een grote speler op het wereldtoneel geworden. Parallel hieraan is de EU een steeds belangrijker gesprekspartner voor de andere wereldspelers geworden. ... het recht om documenten te verspreiden. de europese unie en de wereldhandelsorganisatie

                                                                                                                                           
Handelsbeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... 1.684.193 1.736.589 1.702.854 1.791.000 bron: eurostat wereldhandelsorganisatie

                                                                                                                                           
Supranationaal
Parlement & Politiek - De letterlijke betekenis van supranationaal is boven ('supra') de staat ('nationaal'). Het gaat om alle afspraken en regels die internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie of de Europese Unie kunnen maken en waaraan de landen die lid zijn, zich moeten houden. ... die internationale organisaties zoals de verenigde naties, wereldhandelsorganisatie

                                                                                                                                           
Relatie EU-Rusland
Parlement & Politiek - Vanaf 2014 botsten de EU en Rusland meermaals over de annexatie van Oost-Oekraïne en de Russische steun aan de separatisten. Ook de mensenrechtensituatie in Rusland zorgt voor veel kritiek. Het neerstorten van de MH17 in Oost-Oekraïne in 2014 en het moeizame onderzoek naar de toedracht droegen bij aan een killere relatie. ... ruimte voor onderwijs en onderzoek lid van de wereldhandelsorganisatie

                                                                                                                                           
Centraal-Europese Vrijhandelsassociatie (CEVA)
Parlement & Politiek - Deze vrijhandelsorganisatie is in 1992 opgericht en bestaat op dit moment uit Albanië, Bosnië-Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Moldavië, Montenegro, Servië en Kosovo. De Centraal-Europese Vrijhandelsassociatie (CEVA, Engelse afkorting CEFTA) is zuiver een handelsblok waarin de lidstaten niet politiek samenwerken. ... de toetredingseisen tot de ceva vast: - lidmaatschap van de wereldhandelsorganisatie

                                                                                                                                           
Relatie EU-China
Parlement & Politiek - China is voor de Europese Unie een belangrijke partner. Niet alleen op het gebied van handel maar ook bij politieke aangelegenheden. Sinds China's openstelling richting de rest van de wereld in 1978 is het ook een politieke grootmacht waar rekening mee gehouden moet worden. ... ondanks het feit dat china in 2001 lid is geworden van de wereldhandelsorganisatie

                                                                                                                                           
Europa in de wereld
Parlement & Politiek - De Europese Unie is sinds zijn ontstaan in 1951 op steeds meer terreinen actief geworden op het wereldtoneel: ... of regio's buiten de europese unie. verder is de eu lid van de wereldhandelsorganisatie

                                                                                                                                           
Voor- en nadelen van de Europese Unie
Parlement & Politiek - De Nederlandse politiek heeft de laatste jaren veel over Europa en haar kosten en baten gedebatteerd. De politieke partijen kijken daarin verschillend naar de voor- en nadelen die het lidmaatschap van de EU Nederland oplevert of kost. ... over vrijere handel die binnen de europese unie en de wereldhandelsorganisatie

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Parlement & Politiek - Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... de commissie in internationale organisaties als de wereldhandelsorganisatie

                                                                                                                                           
N. (Neven) Mimica MSc
Parlement & Politiek - Neven Mimica (1953) is sinds 1 juli 2013 lid van de Europese Commissie namens Kroatië. In de op 1 november 2014 aangetreden Commissie-Juncker heeft hij de portefeuille ontwikkelingssamenwerking. In de Commissie-Barroso II was hij belast met consumentenbeleid. ... van 1997 tot 2001 (onderhandelaar bij de toetreding tot de wereldhandelsorganisatie

                                                                                                                                           
Buitenlands Beleid
Parlement & Politiek - Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... europees parlement de eu als handelsmacht de eu en de wereldhandelsorganisatie

                                                                                                                                           
Zwitserland
Zwitserland
Kunstbus - De Zwitserse Bondsstaat (ook wel Zwitsers Eedgenootschap of Zwitserse Confederatie), kortweg Zwitserland ( Duits Schweiz, Frans: la Suisse, Italiaans Svizzera, Reto- Romaans: Svizra), is een land in het midden van Europa met als buren Duitsland in het noorden, Frankrijk in het westen, Italië in het zuiden, Oostenrijk en Liechtenstein in het oosten. ... in zwitserland. geneve is de thuishaven van het rode kruis, de wereldhandelsorganisatie

                                                                                                                                           
Suiker
Kunstbus - De suiker (m -s) Zoete stof, gemaakt uit suikerriet of suikerbieten. Suiker is in het dagelijks gebruik de naam van een zoetsmakende chemische verbinding die veel in de keuken wordt gebruikt. Deze verbinding wordt beschreven onder sacharose. ... van de europese unie. dit is een voortdurend twistpunt in de wereldhandelsorganisatie

                                                                                                                                           
Concurrentiebeleid
Parlement & Politiek - Open concurrentie (mededinging) is een belangrijke voorwaarde voor een vrije Europese handel en het totstandbrengen van de Europese interne markt. De Europese Unie zorgt voor regels die de concurrentie bevorderen, om zo een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de consument te garanderen en technologische innovatie te stimuleren. ... opgelegde boetes in verband met kartelvorming 2007-2011 wereldhandelsorganisatie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9