YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: welter katholiek nationale partij knp karel van rijckevorsel katholiek nationale partij (knp) eerste kabinet-colijn ch.j.i.m. (charles) welter a.e.m. duynstee ch.j.i.m. welter charles welter prof. lemaire chu arp rksp kvp vvd winkelman cpn pvda gpv gerbrandy van schaik koningin wilhelmina cda tweede kamerverkiezingen sinds 1918 psp drees kabinet-drees/van schaik van roijen katholieke volkspartij (kvp) evp kabinet-beel andriessen rpf ppr beel sgp romme friese bond van christelijk-historischen politieke partij : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 21 van 21 voor - welter - in 0.00838017463684082 seconden.
Katholiek Nationale Partij (KNP)
Parlement & Politiek - De Katholiek Nationale Partij ontstond op 11 december 1948 als voortzetting van de lijst-Welter (Comité van Actie). Deze lijst behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1948 één zetel. De aanhangers van Welter keerden zich tegen het kabinetsbeleid inzake Nederlands-Indië. ... ontstond op 11 december 1948 als voortzetting van de lijst- welter

                                                                                                                                           

Ch.J.I.M. (Charles) Welter

Parlement & Politiek - Hoffelijke 'grand seigneur', die tot op hoge leeftijd actief bleef als Tweede Kamerlid. Werd in 1925 na een loopbaan bij het Indische Gouvernement minister van Koloniën in het kortstondige eerste kabinet-Colijn. ... (charles) welter

                                                                                                                                           
Katholieke Volkspartij (KVP) (KVP)
Parlement & Politiek - De KVP was een christendemocratische partij, die, hoewel zij voor iedereen openstond, vrijwel uitsluitend aanhang had onder de katholieken. De partij was in 1945 de opvolger van de vooroorlogse RKSP. In 1980 fuseerde zij met ARP en CHU tot het CDA. ... 1948 scheidde een groep zich af onder leiding van oud-minister welter

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1948
Parlement & Politiek - Bij deze Tweede Kamerverkiezingen, die nodig waren vanwege de aanstaande Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië (en daarmee samenhangende grondwetsherziening), kwam de KVP als sterkste uit de bus. Net als in 1946 behaalde zij 32 zetels. ... twee zetels. ter rechterzijde kwam oud-minister van kolonien welter

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Parlement & Politiek - Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... ontstond op 11 december 1948 als voortzetting van de lijst- welter

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1952
Parlement & Politiek - Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1952 behaalde de PvdA van premier Drees een goed resultaat. Dankzij winst van drie zetels kwam zij gelijk met de KVP (die twee zetels verloor) en qua stemmenaantal streefde zij de KVP zelfs voorbij. ... kwam van acht op zes zetels. de katholiek nationale partij van welter

                                                                                                                                           
Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949
Parlement & Politiek - Op 27 december 1949 kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië. Daaraan waren ruim vier jaar voorafgegaan van militaire en politieke strijd. Nederland beschouwde de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Indonesische onafhankelijkheid als een direct gevolg van de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en wilde deze daarom niet erkennen. ... de jonge) en de ministers van kolonien (de graaff, colijn, welter

                                                                                                                                           
Kiesdrempel
Parlement & Politiek - Een kiesdrempel is het minimum aantal stemmen (uitgedrukt in een percentage van het totale aantallen uitgebracht stemmen) dat een partij moet behalen om een zetel in een volksvertegenwoordiging te krijgen. ... partijen. de motie werd alleen niet gesteund door cpn, sgp en welter

                                                                                                                                           
Ministeriële verantwoordelijkheid
Parlement & Politiek - De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. ... oud-premier gerbrandy en acht anderen (onder wie oud-minister welter

                                                                                                                                           
Mr. P.S. (Pieter) Gerbrandy
Parlement & Politiek - Fries, jurist, hoogleraar, maar bovenal oorlogspremier. Was gedeputeerde in Friesland en hoogleraar handels- en procesrecht aan de VU en al in 1929 kandidaat-minister. Trad in 1939 tegen de zin van zijn partij toe tot het tweede kabinet-De Geer en werd in september 1940 door de koningin aangezocht als premier, omdat hij, anders dan De Geer, onvoorwaardelijk streed voor herwinning van de vrijheid. ... 1941 tot 21 februari 1942 (na het aftreden van minister welter

                                                                                                                                           
Kabinet-De Geer II (1939-1940)
Parlement & Politiek - Dit kabinet is een centrumlinks noodkabinet, waarvan voor het eerst twee sociaaldemocraten deel uitmaken. Het kabinet bestaat verder uit ministers van RKSP, CHU, VDB, een ARP'er (zonder partijbinding) en twee partijlozen. ... dr. j. van den tempel (sdap) kolonien minister: ch.j.i.m. welter

                                                                                                                                           
Kabinet-Colijn IV (1937-1939)
Parlement & Politiek - Dit kabinet heeft, anders dan de vier voorgaande kabinetten, weer een parlementair karakter. Het wordt gesteund door RKSP, ARP en CHU. De financieel-economische problemen beheersen het kabinetsbeleid. Daarnaast vragen de toevloed van (joodse) vluchtelingen, de toenemende onrust in de samenleving door het optreden van de NSB en de internationale spanningen veel aandacht. ... minister: mr. c.p.m. romme (rksp) kolonien minister: ch.j.i.m. welter

                                                                                                                                           
Mr. M.P.L. (Max) Steenberghe
Parlement & Politiek - Katholieke werkgever, die op jonge leeftijd minister van Economische Zaken werd. Trad in 1935 uit het kabinet, omdat hij vond dat Nederland de gulden moest devalueren. In het vierde kabinet-Colijn koos hij de zijde van Romme tegenover Colijn en De Wilde. ... vond voor het minister-presidentschap - trad in 1941 samen met welter

                                                                                                                                           
60 jaar Sociaal-Economische Raad
Parlement & Politiek - PDC, januari 2010 ... en het chu-lid kikkert, tegen stemden arp, cpn, vvd, sgp en welter

                                                                                                                                           
L.A. van Roijen
Parlement & Politiek - Hoogleraar in Delft met een officiersachtergrond. Kortstondig minister van Oorlog en Marine in het eerste kabinet-De Geer. Trad formeel af omdat hij tegen het samenvoegen van die beide defensie-ministeries was. ... blijvende verlaging van de rijksuitgaven (bezuiniginscommissie- welter

                                                                                                                                           
Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III (1929-1933)
Parlement & Politiek - Tijdens deze kabinetsperiode breekt, na de beurskrach van oktober 1929, een economische wereldcrisis uit. Ook Nederland krijgt hiermee in sterke mate te maken. Het kabinet is genoodzaakt een krachtig bezuinigingsbeleid te voeren en allerlei crisismaatregelen te nemen. ... - een door de regering benoemde bezuinigingscommissie- welter

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck
Parlement & Politiek - Limburgse katholieke staatsman die in het interbellum driemaal minister-president en in twee periodes Tweede Kamervoorzitter was. Na advocaat en ambtenaar van het Openbaar Ministerie te zijn geweest, werd hij Tweede Kamerlid. ... de economische situatie had geleid, de bezuinigingscommissie- welter

                                                                                                                                           
Grondwetsherziening 1948
Parlement & Politiek - In 1948 werden in de Grondwet bepalingen opgenomen over het voorbereiden en vestigen van een nieuwe rechtsorde en om instelling van het instituut van staatssecretaris mogelijk te maken. Verder kwam er een bepaling over het inkomen van de afgetreden koning(in) en werden bepalingen opgenomen over de uitzonderingstoestand. ... (tegen arp, cpn) 907 19-8-1948: 76-22 (tegen arp, cpn, sgp, welter

                                                                                                                                           
Dr. J. (Jan) Schouten
Parlement & Politiek - Bijna veertig jaar lid van de Tweede Kamer voor de ARP en drieëntwintig jaar de zeer dominante fractie- en partijvoorzitter, wiens wil in de fractie wet was. Zoon van een haringvisser uit Maassluis die al op jonge leeftijd ging werken. ... schaik. de motie kreeg alleen steun van arp, sgp en welter

                                                                                                                                           
Dr. H. (Hendrik) Colijn
Parlement & Politiek - Antirevolutionair staatsman, die zijn loopbaan als officier in de binnenlanden van Indië begon. Korte tijd Tweede Kamerlid en als jong minister van Oorlog succesvol. Daarna directeur van een olieconcern. ... 1 oktober 1925 (in afwachting van de beediging van ch.j.i.m. welter

                                                                                                                                           
Kabinet-Colijn I (1925-1926)
Parlement & Politiek - Dit eerste christelijke kabinet onder leiding van Hendrik Colijn komt al na drie maanden, in november 1925, na de 'Nacht van Kersten' ten val. Colijn was bij de verkiezingen als sterke man geafficheerd, nadat hij als minister van Financiën in het vorige kabinet een op bezuinigingen gericht financieel beleid had gevoerd. ... (arp) (4 augustus 1925 - 1 oktober 1925) minister: ch.j.i.m. welter

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10