YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal afleiding leestekens uitspraak en klemtoon accenten uitdrukkingen en spreekwoorden woordkeuze werkwoord aaneenschrijven woordgebruik meervoudsvorming apostrof stijlfouten hulpwerkwoord verkleinwoord dan/als kunst architectuur kunstenaars betekenis voorzetsels basisregels persoonsvorm samenstelling ontleden aardrijkskundige namen enkelvoud/meervoud getallen voegwoord bouwkunde titulatuur wel woordvolgorde roelant saverij roelandt savery jacopo de'barbari jacopo de barbari roelant savery hoofdletter of kleine letter etymologie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4438 voor - wel - in 0.231536865234375 seconden.

Als je een woord of een lettergreep wilt benadrukken, met welk teken moet dat dan? Is het: 'Het beleid is wél zinvol' of 'Het beleid is wèl zinvol'?

Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Het beleid is wél zinvol. ... je een woord of een lettergreep wilt benadrukken, met wel

                                                                                                                                           

Is chicheid wel juist geschreven?

Genootschap Onze Taal - Chicheid is juist, maar er is wel iets raars mee: er staan een c en een h achter elkaar die niet als [ch] worden uitgesproken. Voor dit soort gevallen van 'botsende' medeklinkers bestaan geen regels, wat bijvoorbeeld bij klinkerbotsing wel het geval is (een trema in skiën, een streepje in zo-even ). ... chicheid wel

                                                                                                                                           

Wat is juist: dan wel (twee woorden) of danwel (één woord)?

Genootschap Onze Taal - Dan wel wordt altijd los geschreven. Het betekent meestal 'of' of 'of anders'. ... is juist: dan wel

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Dankjewel voor je inzet' of 'Dank je wel voor je inzet'? En hoe zit het met dankuwel / dank u wel?

Genootschap Onze Taal - ' Dankjewel voor je inzet' en ' Dank je wel voor je inzet' zijn allebei mogelijk. ... is juist: 'dankje wel

                                                                                                                                           

Hoe heten de drie puntjes die wel gebruikt worden om een zin af te breken (...), en hoe gebruik je dit leesteken correct?

Genootschap Onze Taal - De drie puntjes die aangeven dat een deel van de tekst is weggelaten, worden wel het beletselteken genoemd. Dit teken bestaat uit drie puntjes – niet meer en niet minder – en het wordt bij voorkeur niet vast geschreven aan het woord ervoor of erna. ... heten de drie puntjes die wel

                                                                                                                                           

Waar komt de zegswijze dat zit wel snor vandaan?

Genootschap Onze Taal - Dat zit wel snor is vaak een geruststellend antwoord op een vraag of alles goed zal gaan: 'dat komt goed', 'dat lukt zeker'. Het kan ook betekenen 'het is goed, het is in orde', bijvoorbeeld: 'Ben ik je nog benzinegeld schuldig? ... komt de zegswijze dat zit wel

                                                                                                                                           

Wat is er mis met als muzikant zijnde in een zin als deze: 'Als muzikant zijnde kan ik dit wel waarderen'?

Genootschap Onze Taal - Als muzikant zijnde wordt gezien als een contaminatie (verhaspeling) van twee constructies: als muzikant en muzikant zijnde. Omdat die laatste formulering in modern Nederlands erg ouderwets overkomt, kun je volgens de taaladviesboeken het best zeggen: 'Als muzikant kan ik dit wel waarderen. ... zijnde in een zin als deze: 'als muzikant zijnde kan ik dit wel

                                                                                                                                           

Wat zijn de juiste meervoudsvormen en verkleinvormen in de volgende zin? 'In bijna alle eetcafés/eetcafees/eetcafé's waren de satétjes/sateetjes/saté'tjes op, maar gelukkig had ons favoriete cafétje/cafeetje/café'tje nog wel satés/satees/saté's .'

Genootschap Onze Taal - De juiste zin luidt: 'In bijna alle eetcafés waren de sateetjes op, maar gelukkig had ons favoriete cafeetje nog wel satés . ... maar gelukkig had ons favoriete cafetje/cafeetje/cafe'tje nog wel

                                                                                                                                           

'Ik stond in de file, anders had ik wel eerder thuis geweest.' Kun je dat zo zeggen?

Genootschap Onze Taal - Je kunt het wel zeggen, maar had geweest is geen standaardtaal. In het Standaardnederlands wordt geweest met (een vorm van) het hulpwerkwoord zijn gecombineerd: 'Ik stond in de file, anders was ik wel eerder thuis geweest. ... stond in de file, anders had ik wel

                                                                                                                                           

'Ik ben niet zozeer een verstokt vegetariër, dan wel een dierenliefhebber.' Is deze zin juist?

Genootschap Onze Taal - Nee; de juiste constructie is 'niet zozeer (...) als wel (...)'. ... ben niet zozeer een verstokt vegetarier, dan wel

                                                                                                                                           

Waar komt het spreekwoord 'Er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan' vandaan en wat betekent het?

Genootschap Onze Taal - Dit spreekwoord betekent: 'een gerucht of een roddel heeft altijd wel een kern van waarheid'. Misschien is het gerucht of de roddel wat overdreven, maar van elk praatje is wel íéts waar. Dit spreekwoord heeft dus dezelfde betekenis als 'Waar rook is, is vuur': een praatje komt niet zómaar de wereld in. ... komt het spreekwoord 'er is geen koe zo bont of er zit wel

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking de bietenbrug op gaan vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - De bietenbrug op gaan (ook wel de bietenberg op gaan ) betekent 'fout gaan', 'verkeerd aflopen', 'in de problemen raken'. Bijvoorbeeld: 'Hardlopers die te snel aan een marathon beginnen, gaan vaak na twintig kilometer de bietenbrug op. ... vandaan en wat wordt ermee bedoeld? de bietenbrug op gaan (ook wel

                                                                                                                                           
Kun je zeggen: 'De minister ging vergezeld van haar zoon en dochter'?
Genootschap Onze Taal - Nee. Vergezeld gaan van (of met ) heeft de betekenis 'gepaard gaan met, samengaan met', en dat kun je niet van personen zeggen. Wel juist is: 'De minister werd vergezeld door haar zoon en dochter. ... met, samengaan met', en dat kun je niet van personen zeggen. wel

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld met een Turkse Nederlander dan wel een Nederlandse Turk?

Genootschap Onze Taal - Doorgaans betekenen combinaties als Turkse Nederlander dat iemand in Nederland woont en (waarschijnlijk) ook de Nederlandse nationaliteit heeft, maar wel van Turkse afkomst is. Bij een Nederlandse Turk is dat andersom: die woont in Turkije maar is afkomstig uit Nederland, of heeft in elk geval Nederlandse wortels. ... wordt bedoeld met een turkse nederlander dan wel

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking kat in 't bakkie vandaan?
Genootschap Onze Taal - Kat in 't bakkie wordt gezegd van een makkelijk karweitje. We gebruiken het ook wel als uitroep in de betekenis 'voor elkaar!' en 'komt in orde! ... wordt gezegd van een makkelijk karweitje. we gebruiken het ook wel

                                                                                                                                           
Waarom kun je wél zeggen 'Hij loopt te zingen' maar niet 'Hij fietst te zingen'? Fietsen en zingen gaan toch even goed samen als lopen en zingen?
Genootschap Onze Taal - Zeker, maar fietsen kan – in tegenstelling tot lopen – niet gebruikt worden als hulpwerkwoord. Het Nederlands kent maar een paar zelfstandige werkwoorden die wél die functie kunnen hebben. Voor de zinsconstructie waarop u doelt, zijn dat: zitten, liggen, lopen, staan en – in enkele gevallen – hangen. ... kun je wel

                                                                                                                                           
Jacopo de Barbari
Kunstbus - Jacopo de'Barbari Venetiaans renaissanceschilder en graficus, geboren tussen 1440/50 in Venetië (?) - overleden vóór 1516 in Brussel (?). In Noord- Europa werd hij ook wel als Jacob Walch (de Welsche) aangeduid. ... voor 1516 in brussel (?). in noord- europa werd hij ook wel

                                                                                                                                           
Wat zijn overgankelijke en onovergankelijke werkwoorden?
Genootschap Onze Taal - Een overgankelijk werkwoord is een werkwoord dat een lijdend voorwerp bij zich kan of moet hebben. Door taalkundigen wordt ook wel de term transitief werkwoord gebruikt. Een onovergankelijk werkwoord heeft juist geen lijdend voorwerp bij zich. ... bij zich kan of moet hebben. door taalkundigen wordt ook wel

                                                                                                                                           
Roelant Savery
Kunstbus - Vlaams- Nederlandse schilder, geboren in 1576/1578 te Kortrijk in Vlaanderen - overleden februari 1639 in Utrecht. Roelant Savery, ook wel Roelandt Savery of Roelant Saverij geschreven, had een voorkeur voor tegenstellingen en schilderde vooral landschappen in de Vlaamse traditie van Jan Breughels en Gillis van Coninxloo, vaak gestoffeerd met vele minitueus geschilderde dieren en planten, al dan niet met een mythologisch of bijbels thema op de achtergrond. ... - overleden februari 1639 in utrecht. roelant savery, ook wel

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking driemaal is scheepsrecht vandaan?
Genootschap Onze Taal - Driemaal is scheepsrecht betekent meestal: 'als iets twee keer niet gelukt is, lukt het de derde keer vast wel'. Het wordt ook wel gebruikt om te rechtvaardigen dat je iets voor de derde keer doet, of als je iemand voor de derde keer tegenkomt. ... iets twee keer niet gelukt is, lukt het de derde keer vast wel

                                                                                                                                           
Is wil juist in de zin 'De conciërge vraagt of je even wil komen'?
Genootschap Onze Taal - Ja, wil is hier correct, maar wel informeel. In de spreektaal komt je/jij wil heel vaak voor en in de informele schrijftaal ook. In formelere contexten geven veel mensen de voorkeur aan je/jij wilt: 'De conciërge vraagt of je even wilt komen. ... vraagt of je even wil komen'? ja, wil is hier correct, maar wel

                                                                                                                                           
Waar komt verstek laten gaan vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Verstek laten gaan betekent 'ergens niet komen opdagen, terwijl je wel verwacht werd', 'iets niet doen of afmaken, terwijl dat wel verwacht werd'. ... laten gaan betekent 'ergens niet komen opdagen, terwijl je wel

                                                                                                                                           
Volgens mij betekent vaat 'afwas' en vat onder andere 'bloedvat'. Hoe komt het dan dat we spreken van een vaatchirurg en niet van een vatchirurg?
Genootschap Onze Taal - Vaat in de betekenis 'bloedvat' komt niet los voor. Maar als eerste lid van samenstellingen kan het wél deze betekenis hebben (bijvoorbeeld in vaataandoening, vaatchirurg, vaatverwijding, vaatwand en hart- en vaatziekten ). ... niet los voor. maar als eerste lid van samenstellingen kan het wel

                                                                                                                                           
Kun je het hebben over globale problematiek?
Genootschap Onze Taal - Het kan wel, maar het is wel dubbelzinnig: globale problematiek kan zowel 'problematiek in het algemeen' als 'wereldwijde problematiek' betekenen. Als dat laatste bedoeld is, is mondiale problematiek eenduidiger. ... je het hebben over globale problematiek? het kan wel

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5