YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: minister ministerie staatssecretaris kabinet-rutte i ministerie van waterstaat, handel en nijverheid henk kamp kabinet-rutte ii secretaris-generaal minister zonder portefeuille martijn van dam arbeid, handel en nijverheid ministerie van economische zaken economische zaken en arbeid binnenlandse zaken en landbouw kabinet-beel i economische zaken ministerie van buitenlandse zaken koning willem i ez landbouw en visserij kabinet rutte-ii handel en nijverheid maarten camps handel, nijverheid en scheepvaart landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit landbouw, visserij en voedselvoorziening scheepvaart handel, nijverheid en landbouw landbouw, nijverheid en handel landbouw, natuurbeheer en visserij economische zaken, landbouw en innovatie scheepvaart en visserij landbouw, natuur en voedselkwaliteit binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties sharon dijksma melanie schultz van haegen-maas geesteranus volksgezondheid en milieuhygiene volkshuisvesting en bouwnijverheid knmi : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 14801 voor - waterstaat handel en nijverheid - in 1.42850303649902 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. ... i viel nijverheid samen met het publiek onderwijs en later met waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) draagt zorg voor de ruimtelijke indeling, het verkeer en het water- en milieubeheer van ons land. Sinds mei 2015 is het ministerie ook belast met nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. ... 'ienm' is een fusie van de ministeries van verkeer en waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken had lange tijd de zorg voor veel overheidstaken, zoals onderwijs, binnenlands bestuur, het kiesrecht, nijverheid, kunsten en waterstaat. In 1877 en 1918 gingen belangrijke onderdelen over naar de nieuwe ministeries van Waterstaat, Handel en Nijverheid en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. ... binnenlands bestuur, het kiesrecht, nijverheid, kunsten en waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land. De hoofdtaken zijn het bevorderen van de democratische rechtstaat, slagvaardig bestuur, zorg voor betaalbare woningen en een goede leefomgeving. ... vond plaats in 1877 met de oprichting van een ministerie van waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. H. (Hein) Vos
Vooraanstaand sociaaldemocratisch politicus en ideoloog. Ontwierp in de jaren dertig samen met Tinbergen het Plan van de Arbeid, het alternatief van SDAP en NVV voor de bestrijding van de crisis. Werd in 1937 SDAP-Kamerlid en in 1945 minister van Handel en Nijverheid in kabinet-Schermerhorn/Drees. ... bij k.b. van 28 februari 1947 gewijzigd in verkeer en waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. H.A. (Henk) Korthals

Vooraanstaand naoorlogs liberaal politicus, tweede man van de VVD-fractie. Was als Tweede Kamerlid actief op het gebied van de europese samenwerking, economische zaken en defensie, en maakte deel uit van de enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945. ... in hart en nieren. vicepremier en minister van verkeer en waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr.Dr. D.A.P.N. Koolen

Vooraanstaand katholiek politicus in het interbellum. Was advocaat en administratief rechter en kwam in 1905 in de Tweede Kamer voor het district Grave door oud-minister Harte te verslaan. Volgde in 1920 Fock op als Kamervoorzitter en trad in die functie tamelijk streng en formeel op. ... met name over financiele aangelegenheden, arbeid, onderwijs en waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Meester (1905-1908)
Dit door Goeman Borgesius geformeerde liberale minderheidskabinet wordt geleid door de Unie-liberaal De Meester. Hij is een vroegere vicepresident van de Raad voor Nederlandsch-Indië; na de Gouverneur-Generaal de hoogste gezagsdrager in Indië. ... (lib.-partijloos) (5 augustus 1907 - 12 februari 1908) waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1815-1840: onder koning Willem I
Koning Willem I regeert als een verlicht absolutistisch vorst: hij bepaalt het beleid, neemt besluiten en is verantwoordelijk voor de financiën, en hij benoemt en ontslaat de ministers. Die ministers zijn alleen aan hem verantwoording schuldig. ... (1 december 1836 - 7 oktober 1840) binnenlandse zaken, waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           

Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III (1929-1933)

Tijdens deze kabinetsperiode breekt, na de beurskrach van oktober 1929, een economische wereldcrisis uit. Ook Nederland krijgt hiermee in sterke mate te maken. Het kabinet is genoodzaakt een krachtig bezuinigingsbeleid te voeren en allerlei crisismaatregelen te nemen. ... de geer (chu) defensie minister: mr.dr. l.n. deckers (rksp) waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J. (Jan) Schilthuis
Sympathieke Groningse graanhandelaar die vóór 1945 de VDB in de Tweede Kamer vertegenwoordigde en nadien PvdA-Tweede Kamerlid was. Werkte enige jaren in het buitenland en was daarna mededirecteur van een handelscompagnie in Rotterdam. ... 3 juli 1956 - voorzitter begrotingscommissie voor verkeer en waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Cort van der Linden (1913-1918)

Het liberale extraparlementaire kabinet-Cort van der Linden loodst Nederland door de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en brengt de belangrijke Grondwetsherziening van 1917 tot stand. Hierdoor worden de kiesrecht- en schoolstrijd beëindigd. ... jhr.mr. b.c. de jonge (chu) (28 juni 1918 - 9 september 1918) waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. J.E. (Jan) de Quay
Katholieke hoogleraar psychologie, die tussen 1959 en 1963 het eerste naoorlogse kabinet zonder socialisten leidde. Kreeg in 1940 landelijke bekendheid als leider van de (omstreden) Nederlandse Unie. Werd aan het einde van de oorlog minister van Oorlog en daarna Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. ... 25 juni 1963 tot 22 november 1966 - minister van verkeer en waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922)

Dit centrumrechtse kabinet regeert in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog en in de roerige jaren die daarop volgen. Hoewel ARP, CHU en katholieken, alleen samen met enkele kleine partijen een meerderheid hebben, wordt toch een overwegend christelijk kabinet gevormd onder leiding van de eerste katholieke minister-president, de Limburgse Commissaris van de Koningin Charles Ruijs de Beerenbrouck. ... j.j.c. van dijk (arp) (28 juli 1921 - 18 september 1922) waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. P.W.A. Cort van der Linden

Kleine, statige en beheerste geleerde, die door zijn premierschap tijdens de Eerste Wereldoorlog één van de belangrijkste staatsmannen van de twintigste eeuw werd. Progressief denkende Groningse jurist en hoogleraar. ... afdeling buitenlandse zaken (raad van state) - lid afdeling waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Dr. G. de Vries Azn.
Leerling van Thorbecke, die zijn leermeester in 1872 na diens dood opvolgde als kabinetsleider. Zoon van een doopsgezinde predikant en broer van twee vooraanstaande geleerden. Was vooral actief in het provinciale bestuur van Noord-Holland, als gedeputeerde en griffier, en was daarna tien jaar Staatsraad. ... 13 juli 1853 - lid gedeputeerde staten (met name belast met waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet
Liberale Zeeuwse staatsman in de tweede helft van de negentiende eeuw. Begon als commies-griffier van de Tweede Kamer en was vanaf 1870 een actief Kamerlid, die onder andere de aanzet gaf tot twee enquêtes. ... 7 november 1877 (voor het kiesdistrict zutphen) - minister van waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters PvdA
Sinds januari 2012 is Hans Spekman voorzitter van de PvdA. De leden kozen hem in december 2011 met 81,8 procent van de stemmen. Spekman was eerder ruim vijf jaar Tweede Kamerlid en daarvoor vijf jaar wethouder in Utrecht. ... werd in 1960 partijvoorzitter. in 1965 minister van verkeer en waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Kuyper (1901-1905)
Het coalitiekabinet-Kuyper wordt gevormd na de overwinning van de rechtse partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1901. Rooms-katholieken, Antirevolutionairen, Vrije antirevolutionairen en Christelijk-Historischen haalden daarbij samen 57 zetels. ... a.g. ellis (partijloos) (16 maart 1903 - 16 augustus 1905) waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Pierson (1897-1901)
Dit liberale kabinet staat bekend als 'het kabinet van sociale rechtvaardigheid'. Het brengt diverse belangrijke wetten tot stand, waarvan de Woningwet, de Ongevallenwet en de Leerplichtwet de bekendste zijn. ... roell (lib.-partijloos) (12 januari 1898 - 1 augustus 1901) waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck II (1922-1925)

Dit kabinet is een voortzetting van het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck en heeft grotendeels dezelfde samenstelling. Het kabinet krijgt vanaf 1923 te maken met een economische recessie die bezuinigingen noodzakelijk maken. ... dijk (arp) marine minister: e.p. westerveld (lib.-partijloos) waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Geer II (1939-1940)
Dit kabinet is een centrumlinks noodkabinet, waarvan voor het eerst twee sociaaldemocraten deel uitmaken. Het kabinet bestaat verder uit ministers van RKSP, CHU, VDB, een ARP'er (zonder partijbinding) en twee partijlozen. ... de geer (chu) defensie minister: a.q.h. dijxhoorn (partijloos) waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. A. (Abraham) Kuyper
'Abraham de geweldige'. De grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij, de partij van de 'kleine luyden'. Krachtig organisator en goed spreker. Stichtte tevens het dagblad 'De Standaard', de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk. ... vielen. de landbouwaangelegenheden werden overgeheveld naar waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Colijn IV (1937-1939)
Dit kabinet heeft, anders dan de vier voorgaande kabinetten, weer een parlementair karakter. Het wordt gesteund door RKSP, ARP en CHU. De financieel-economische problemen beheersen het kabinetsbeleid. Daarnaast vragen de toevloed van (joodse) vluchtelingen, de toenemende onrust in de samenleving door het optreden van de NSB en de internationale spanningen veel aandacht. ... 1939 - 25 juli 1939) defensie minister: j.j.c. van dijk (arp) waterstaat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 27