YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur taal basisregels navo afkortingen samenstelling europese unie europese raad verdrag van lissabon verdrag van maastricht lidstaten van de europese unie ovse europese commissie europees parlement terrorisme meerjarig financieel kader 2014-2020 eu-lidstaten vn jaap de hoop scheffer dirk stikker profijt interne markt noord-atlantische verdragsorganisatie jens stoltenberg joseph luns west-europese unie (weu) emissiehandelssysteem intergouvernementeel paul-henri spaak anders fogh rasmussen javier solana nato artikel 5 navo-verdrag de navo de krim organisation transatlantique nord otan russische agressie in oekraine wat is de navo north atlantic treaty organization literair : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 16314 voor - wat is de navo - in 3.27267909049988 seconden.
Zoektermen is en de behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)

De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht met als doel door onderlinge samenwerking de veiligheid van niet-communistische landen van Europa tegen eventuele agressie van de Sovjet-Unie te waarborgen. ... 1999 werden de tsjechische republiek, polen en hongarije lid, wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europa in de wereld

De Europese Unie is sinds zijn ontstaan in 1951 op steeds meer terreinen actief geworden op het wereldtoneel: ... aan het hoofd van de europese dienst voor extern optreden, wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Antiterrorismebeleid EU

In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... de eu wetgeving navo en nieuws, officiele documenten ovse en wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Rome
Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Dit 'Verdrag van Rome' was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. ... economische gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)

De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... van het verdrag europese unie. er wordt niet gespecificeerd om wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-VS
Met de beëdiging van Donald Trump als de nieuwe president van de Verenigde Staten op 20 januari 2017 lijkt de relatie tussen de EU en de Verenigde Staten van Amerika in een onzekere fase te zijn aanbeland. ... wel kanttekeningen te plaatsen. de europese unie zou eens wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Slowaaks voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2016 (EU2016SK)
Van 1 juli tot en met 31 december 2016 vervulde Slowakije het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Slowakije nam het stokje over van Nederland. Het was de eerste keer dat dat land het voorzitterschap bekleedde. ... goedgekeurd en is het verdrag ook in werking getreden. voor wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

P.J.S. (Piet) de Jong

Katholieke onderzeebootcommandant die in de woelige jaren zestig op kordate wijze een kabinet leidde. Werd na staatssecretaris van Marine te zijn geweest (1959-1963) en na het ministerschap van Defensie (1963-1967) vrij verrassend premier, omdat een formatiepoging van Biesheuvel was mislukt. ... u het goed, meneer de voorzitter, dat ik eerst de periscoop wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verantwoordelijkheden van de regering

Opvattingen over verantwoordelijkheden van de overheid en hierop aansluitend de regering verschillen tussen personen en ontwikkelen zich in de loop van de tijd. De regering heeft in ieder geval een besturende en handhavende taak. ... in de ministerraad wordt besproken geven een ruwe indicatie wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Buitenlands Beleid
Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... en officiele homepage ovse en officiele homepage wie doet wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Communistische Partij van Nederland (CPN)

De CPN was een communistische partij. Tot 1935 heette de partij Communistische Partij Holland (CPH). De partij kreeg die naam in 1918 na de Russische Oktoberrevolutie van 1917. Tot die tijd heette de partij Sociaal-Democratische Partij (SDP). ... in 1946 gehaalde de cpn ruim 10 procent van de stemmen, wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Van Agt I (1977-1981)
Op grond van de verkiezingsuitslag krijgt Den Uyl (PvdA) direct de formatieopdracht. Hij mikt op een combinatie van PvdA-CDA-D66. Meteen al eist het CDA evenveel ministersposten als de PvdA. De Uyl schuift dit probleem naar de laatste fase van de formatie en richt zich eerst op de programbesprekingen. ... over de kabinetsformatie 1977 data en feiten formatie datum wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
afkorting
1. In schriftelijk taalgebruik is een afkorting een woord, woordgroep, naam of andere aanduiding dat niet volledig wordt geschreven, maar wordt aangeduid met minder letters, doorgaans de beginletter(s). ... als woord uitspreken ("pin", "riagg"; nu zeggen we precies wat - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Troonrede 2014 (volledige tekst)

In de integrale tekst van de troonrede 2014 is door de redactie structuur aangebracht, zodat u snel tussen de onderdelen kunt navigeren. ... die van huis en haard worden verdreven om wie ze zijn of om wat - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           
Roemenie
Roemenie
Roemenië ( Engels: Romania) is een republiek in Oost- Europa, grenzend aan de Zwarte Zee, Bulgarije, Servië, Hongarije, Oekraïne en Moldavië. Op Hongarije en Moldavië na, wordt het Romaanse Roemenië ingesloten door Slavische landen. ... (door petrache poenaru). de roemeense literatuur heeft onlangs wat - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Wereldwijde uitgaven aan defensie en wapens 2015

Het lijkt erop dat het Westen Rusland opnieuw als vijand nummer 1 heeft verklaard en dat onze defensiebegrotingen daarom verruimd moeten worden. Om een en ander in het juiste perspectief te zetten hieronder wat statistieken over de defensiebudgetten van betreffende landen. ... om een en ander in het juiste perspectief te zetten hieronder wat - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. P.S. (Pieter) Gerbrandy
Fries, jurist, hoogleraar, maar bovenal oorlogspremier. Was gedeputeerde in Friesland en hoogleraar handels- en procesrecht aan de VU en al in 1929 kandidaat-minister. Trad in 1939 tegen de zin van zijn partij toe tot het tweede kabinet-De Geer en werd in september 1940 door de koningin aangezocht als premier, omdat hij, anders dan De Geer, onvoorwaardelijk streed voor herwinning van de vrijheid. ... de europese economische gemeenschap. hij keerde zich tegen, wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbers
Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' Kamerlid voorzitter van de CDA-fractie. ... inzake de selectieve groei) uit. deze nota gaat in op de vraag wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toetreding voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië tot de Europese Unie

De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft in maart 2004 het lidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd. In december 2005 concludeerden de Europese Raad en de Europese Commissie dat Macedonië voldoende voortgang maakte met het uitvoeren van een vredesakkoord met de Albanese minderheid en werd de status van kandidaat-lidstaat toegekend. ... tussen macedonie en albanese separatisten dan ook weer op, wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissies

De 150 Tweede Kamerleden doen hun werk vooral in commissies. Alle fracties hebben daarin naar evenredigheid vertegenwoordigers. Commissies hebben een eigen voorzitter, ondervoorzitter en secretaris (een plaatsvervangend griffier). ... overige commissies ten slotte zijn er enige commissies die wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tsjechie
Tsjechië ... deel van de bevolking van tsjechie spreekt het tsjechisch, wat - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Kabinet-Balkenende II (2003-2006)

Het kabinet-Balkenende II, met CDA, VVD en D66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een kabinet van CDA en PvdA te formeren, was mislukt. Omdat CDA en VVD samen geen meerderheid hadden en de LPF zichzelf had gediskwalificeerd als regeringspartij werd de voormalige coalitiepartner uit Balkenende I ingeruild door D66. ... ii naast de koningin op het bordes. meer informatie datum wat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
letterwoord
Een letterwoord (of acroniem (Grieks: ἄκρον, akron, \ ... in de 19e eeuw in italie een rol speelde bij de vorming van wat - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Francisco Franco

... premier manuel azana om de staat van beleg uit te roepen, wat - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 218