YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek waldo de los rios literair kunst cultuur film fotografie thom puckey taal aaneenschrijven uitdrukkingen en spreekwoorden voorzetsels bijvoeglijk naamwoord werkwoord lidwoord engels chu getallen afkortingen apostrof bezitsvorm samenstelling basisregels tweede kabinet-kok woordkeuze architectuur persoonsvorm vvd arp kvp ppr sdap documentatiecentrum nederlandse politieke partijen hans van mierlo kabinet-cals abraham kuyper j.th. de visser design woordgebruik namen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5648 voor - waldo de los rios - in 0.365298986434937 seconden.
Zoekterm de is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
Waldo De Los Rios

Waldo De Los Rios

Muziekbus - Argentijnse pianist, componist, dirigent en arrangeur, die voornamelijk filmmuziek schreef, geboren Buenos Aires 7 september 1934, gestorven Madrid 28 maart 1977. Waldo de los Ríos (pseudoniem voor Osvaldo Nicolás Ferrara) wordt wereldberoemd met zijn vertolking van Mozart’s Symphony No. ... waldo

                                                                                                                                           
Thom Puckey
Kunstbus - Thom Puckey (1948) Thomas William Puckey, Engelse beeldend kunstenaar (Crayford, Londen, Engeland 23-5-1948), beeldhouwer, installatie- kunstenaar, omgevingskunstenaar, die zijn inspiratie vindt in de middeleeuwse kunst en filosofie. ... hij was drie maanden te gast in het bethanienhaus atelier van waldo

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking 'De beer is los' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - 'De beer is los' betekent 'er is opschudding/tumult', 'er is ruzie'. ... waldo

                                                                                                                                           

Volgens mij betekent vaat 'afwas' en vat onder andere 'bloedvat'. Hoe komt het dan dat we spreken van een vaatchirurg en niet van een vatchirurg?

Genootschap Onze Taal - Vaat in de betekenis 'bloedvat' komt niet los voor. Maar als eerste lid van samenstellingen kan het wél deze betekenis hebben (bijvoorbeeld in vaataandoening, vaatchirurg, vaatverwijding, vaatwand en hart- en vaatziekten ). ... waldo

                                                                                                                                           

Schrijf je sms'en of sms-en? En hoe schrijf je de vervoegingen van dit werkwoord?

Genootschap Onze Taal - De juiste spelling van het hele werkwoord is sms'en, met een apostrof. Van de afkorting sms wordt met het achtervoegsel -en een werkwoord gevormd. Omdat sms een afkorting is, kan dat achtervoegsel niet zomaar eraan vast worden geschreven. ... waldo

                                                                                                                                           
Wat is juist: collectors item of collector's item?
Genootschap Onze Taal - Collector's item is juist, met een apostrof + s. De woordgroep collector's item is ongewijzigd uit het Engels in het Nederlands overgenomen. In het Engels is in zo'n geval een apostrof nodig: collector's is in die taal de juiste bezitsvorm en item komt daar los achter. ... waldo

                                                                                                                                           
Wat is juist: alledrie of alle drie?
Genootschap Onze Taal - Alle drie is juist. Ook bij andere telwoorden wordt de combinatie met alle los geschreven: alle twee, alle tien, alle honderd, enz. ... waldo

                                                                                                                                           

Los Bravos

Muziekbus - Spaanse groep In 1966 werd dit Spaanse kwintet een van de weinige rockgroepen van een Niet- Engels Sprekend land dat een internationale superhit scoorde met het nummer Black is Black. In de USA werd het nummer 4, in Engeland nummer 2 en in Nederland nummer 3. ... waldo

                                                                                                                                           

De-Vijftigers

Kunstbus - De Vijftigers (of De Experimentelen) De Vijftigers of de Beweging van Vijftig is de benaming voor een groep dichters die in de jaren '50 het experiment in de Nederlandse poëzie invoerden. Hierdoor brachten ze de Nederlandse poëzie weer in het vaarwater van de internationale vernieuwing. ... waldo

                                                                                                                                           

De Schoolmeester

Kunstbus - De Schoolmeester is het pseudoniem van de Nederlandse dichter Gerrit van de Linde ( Rotterdam, 12 maart 1808 – Londen, 27 januari 1858). Gerrit van de Linde was de zoon van een Rotterdamse koopman en makelaar. ... waldo

                                                                                                                                           

Wat is de juiste verleden tijd van ervaren: ervaarde of ervoer?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. De sterke vervoeging ervoer (die het oudst is), lijkt nog steeds het vaakst voor te komen. ... waldo

                                                                                                                                           

De Sphinx

Kunstbus - Polygoon journaal uit 1965 over de onthulling van het standbeeld van petrus regout in Maastricht. Aardewerkhistorie deel 1 Koninklijke Sphinx is een Kristal-, glas- en aardewerkfabriek die door Petrus Regout in 1834 in Maastricht werd opgericht. ... waldo

                                                                                                                                           
Is een persoon die of een team dat in een halve finale speelt een halve finalist of een halvefinalist?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is halvefinalist. ... waldo

                                                                                                                                           
Christelijk-Historische Unie (CHU)
Parlement & Politiek - De CHU was een christendemocratische politieke partij, die vooral aanhang had onder Nederlands-Hervormden. De CHU kende een los partijverband en daarom was er sprake van een unie. De CHU ontstond in 1908 door samengaan van de Christelijk-Historische Partij en de Friese Bond van christelijk-historischen. ... waldo

                                                                                                                                           

Schrijf je combinaties met bruto en netto los of aaneen?

Genootschap Onze Taal - Het heeft de voorkeur om combinaties met bruto en netto als samenstelling op te vatten en dus aaneen te schrijven: brutosalaris, brutovermogen, nettobedrag, nettoloon, nettorendement, nettowinst, enz. Dat geldt ook als het woord na bruto/netto zelf al een samenstelling is: brutojaarsalaris, brutoreturnindex, nettomaandloon, nettohuuropbrengst, nettovermogenswaarde, nettoherstructureringskosten. ... waldo

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Toen hij de kamer binnenkwam, liet hij de deur open' of 'Toen hij de kamer binnen kwam, liet hij de deur open'?

Genootschap Onze Taal - 'Toen hij de kamer binnenkwam, liet hij de deur open' is juist. ... waldo

                                                                                                                                           

Wanneer schrijf je dank zij/dankzij aaneen en wanneer los?

Genootschap Onze Taal - Dank( )zij wordt bijna altijd aaneengeschreven; de betekenis is dan 'door, met dank aan'. Bijvoorbeeld: 'Dankzij de inspanningen van de accountmanager, kon de concurrent worden overgenomen', 'Dankzij jou haalde ik de trein. ... waldo

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Red de tijger!' of 'Redt de tijger!'?

Genootschap Onze Taal - 'Red de tijger!' is juist. Red is hier een gebiedende wijs. De gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik-vorm van het werkwoord; er wordt dus geen t aan toegevoegd. Het maakt niet uit of er één persoon wordt aangesproken ('Margriet, red de tijger! ... waldo

                                                                                                                                           

Schrijf je een combinatie als in company los of aan elkaar? En hoe zit het met in( )company( )training?

Genootschap Onze Taal - Woorden als incompany, inhouse, inline en instore worden aaneengeschreven. Van oorsprong gaat het hier natuurlijk om het voorzetsel in en een zelfstandig naamwoord, maar de combinaties daarvan hebben in hun geheel de functie van één bijwoord of bijvoeglijk naamwoord gekregen; daarom is de spatie verdwenen. ... waldo

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je getallen voluit, bijvoorbeeld 108, 2013, 2577 en 17.053.980?
Genootschap Onze Taal - Hele getallen in woorden worden aan elkaar geschreven, met de volgende uitzonderingen: ... waldo

                                                                                                                                           

De macht van de raad

Parlement & Politiek - In Trouw van zaterdag 15 december ( "De Verdieping", p. 3) poneert de Tilburgse bestuurskundige, Marcel Boogers, dat wij steeds vaker zullen worden geconfronteerd met wat hij "powerburgemeesters" noemt, die hun macht bouwen op hun populariteit onder de burgerij en die derhalve het vertrouwen van college en gemeenteraad van secundair belang vinden. ... waldo

                                                                                                                                           

Als je ie in plaats van hij gebruikt, schrijf je dat dan los, met een streepje of met een apostrof?

Genootschap Onze Taal - Wij raden het streepje aan: 'Hij liegt dat-ie scheelziet', 'Wat zegt-ie?', 'Zo gaat-ie goed.' Het streepje is het gebruikelijkst omdat ie niet als zelfstandig woord voorkomt. Het ligt daarom het meest voor de hand het met een streepje 'vast te plakken' aan het voorgaande woord. ... waldo

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking goed in de slappe was zitten vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - Goed in de slappe was zitten betekent 'veel geld hebben'. ... waldo

                                                                                                                                           

Welke woordsoort is rood in de zin 'De auto is rood'?

Genootschap Onze Taal - Rood is hier een bijvoeglijk naamwoord, net als in de rode auto. ... waldo

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11