YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: design waacs waac's marcel wanders wanders muziek kunst taal architectuur architecten hoofdletter of kleine letter - gebouwen namen meervoudsvorming minister apostrof basisregels samenstelling afkortingen bezitsvorm afleiding tussen-s ministerie zbo's commissariaat voor de media opta bongo's christies zelfstandige bestuursorganen (zbo's) christie's rechtspersonen met een wettelijke taak europees parlement engels pvda alternatieve spelling enkelvoud/meervoud aaneenschrijven lastige woorden aardrijkskundige namen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6249 voor - waac s - in 0.349601030349731 seconden.
Zoekterm s is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

WAAC's

Kunstbus - Nederlands ontwerpbedrijf opgericht in 1992 in Rotterdam door Marcel Wanders, Joost van Alfen, Joost Alferink en Dienand Christe. WAACS richtte de aandacht exclusief op product- en interieurontwerpen, en sloot daarmee disciplines als engineering en grafische vormgeving uit. ... waac

                                                                                                                                           

Marcel Wanders

Kunstbus - Marcel Wanders (1963) Lute Suites Nederlandse ontwerper, graficus, industrieel ontwerper en beeldhouwer, geboren 2 juli 1963 in Boxtel. Marcel Wanders werd onder meer bekend door zijn Knotted Chair van versterkt touw en de Egg Vase van porselein. ... als edelsmid, in glas etcetera) maar binnen het ontwerpbureau waac

                                                                                                                                           

bongo's

Muziekbus - Handtrommen. Slaginstrument van Cubaanse oorsprong bestaande uit twee naast elkaar gemonteerde trommeltjes, slechts aan één zijde van een vel voorzien. De van terts- tot kwintafstand gestemde, steeds met twee tegelijk bespeelde handtrommen hebben een doorsnee bespanning van ongeveer 10 tot 20 cm. ... waac

                                                                                                                                           

Wat is juist: tapas of tapa's?

Genootschap Onze Taal - Tapas en tapa's zijn beide juist. De vorm tapas komt veruit het meest voor. ... waac

                                                                                                                                           

Wat is juist: Jehovah's Getuigen, Jehovahs getuigen of Jehova's Getuigen?

Genootschap Onze Taal - Het kerkgenootschap heet officieel Jehovah's Getuigen; de leden daarvan noemen we Jehova's getuigen of Jehovagetuigen, dus zonder h en met een kleine g. Een informele aanduiding is jehova's. ... waac

                                                                                                                                           

Christie's

Kunstbus - Website: www.christies.nl ... waac

                                                                                                                                           

Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)

Parlement & Politiek - Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een een bestuursorgaan van de centrale overheid dat niet onder een minister valt. ZBO's zijn "bekleed met openbaar gezag"; dat wil zeggen dat ze bevoegd zijn bepaalde taken uit te voeren en daar ook instrumenten tot hun beschikking voor hebben. ... waac

                                                                                                                                           

Waarom schrijven we andersoortig met één s? Anderszins en anderstalig krijgen toch ook een tussen-s?

Genootschap Onze Taal - Daar is geen goede reden voor te geven. Woorden die eindigen op -soortig krijgen nooit een tussen-s. Naast andersoortig (eigenlijk: 'behorend tot een andere soort') komen bijvoorbeeld ook eigensoortig, gelijksoortig, ongelijksoortig, veelsoortig en vreemdsoortig zonder tussen-s voor. ... waac

                                                                                                                                           

Wat is juist: bv's of bv'en?

Genootschap Onze Taal - Het meervoud van bv ('besloten vennootschap') is bv's. ... waac

                                                                                                                                           

Komt er wel of geen tussen-s in kwaliteit(s)controle?

Genootschap Onze Taal - Zowel kwaliteitcontrole als kwaliteitscontrole is juist; de vorm met tussen-s is verreweg het gewoonst. ... waac

                                                                                                                                           

Wordt het woord cyste met een [s]-klank of met een [k]-klank uitgesproken?

Genootschap Onze Taal - Cyste ('met vocht gevuld blaasje in het lichaam') wordt uitgesproken als [kieste] of [kiste] – met een [k]-klank dus, en niet met een [s]-klank. Dat is vreemd, want een c voor een y klinkt altijd als een s, bijvoorbeeld: cyaan, cynisch, Cyprus, leukocyt en privacy. ... waac

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je de afkorting van postscriptum onder aan een brief: PS, P.S., ps of p.s.? En komt er daarna een dubbele punt?

Genootschap Onze Taal - P.S. en PS zijn de gangbaarste schrijfwijzen. Volgens de officiële spelling is alleen de schrijfwijze PS – zonder punten dus – correct. De Spellingwijzer Onze Taal geeft de variant met punten als alternatief. ... waac

                                                                                                                                           

Heet de Brabantse hoofdstad nu Den Bosch of 's-Hertogenbosch?

Genootschap Onze Taal - 's-Hertogenbosch is de officiële naam van de stad en de gemeente, en onder meer de ANWB en de NS hanteren ook deze vorm. Den Bosch is de benaming die in gesproken taal verreweg het vaakst voorkomt en die ook geregeld in geschreven teksten gebruikt wordt, maar de naam Den Bosch heeft geen officiële status. ... waac

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je het meervoud van display: als display's of als displays?

Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is displays, zonder apostrof. Als er voor de slot- y van een woord een klinker staat (zoals de a in display ), komt de s in het meervoud direct aan het woord vast. ... waac

                                                                                                                                           

Is het Coetzees roman of Coetzee's roman? Wanneer moet of mag er een apostrof voor de bezits-s staan?

Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is alleen Coetzees roman juist. Wat ons betreft is ook Coetzee's roman mogelijk; de eigennaam Coetzee komt door de apostrof duidelijker naar voren. ... waac

                                                                                                                                           

Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)

Parlement & Politiek - In het Europees Parlement bestaat sinds juli 2009 de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). De fractie is ontstaan na een overeenkomst tussen de Partij van de Europese Sociaal-Democraten (PES), die verschillende sociaaldemocratische partijen uit Europa verenigt, en de Italiaanse Democratische Partij. ... waac

                                                                                                                                           

Wat is het juiste meervoud van perpetuum mobile ('toestel dat zichzelf eeuwig blijft bewegen'): perpetuum mobile's of perpetua mobilia?

Genootschap Onze Taal - Zowel de Latijnse meervoudsvorm perpetua mobilia als de vernederlandste vorm perpetuum mobile's is goed. ... waac

                                                                                                                                           

Wat is juist: een Breda's museum of een Bredaas museum?

Genootschap Onze Taal - Het is een Bredaas museum ('een museum in/uit Breda') en ook het Bredase museum ('het museum in/uit Breda'). Maar let op: Breda heeft een museum dat Breda's Museum ('het museum van Breda') heet. Daar kan geen lidwoord voor worden geplaatst. ... waac

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'De Iraki worden steeds armer' of 'De Iraki's worden steeds armer'?

Genootschap Onze Taal - 'De Iraki's worden steeds armer' is juist. Iraki is een enkelvoud; Iraki's is het bijbehorende meervoud. ... waac

                                                                                                                                           

Wat is juist: collectors item of collector's item?

Genootschap Onze Taal - Collector's item is juist, met een apostrof + s. De woordgroep collector's item is ongewijzigd uit het Engels in het Nederlands overgenomen. In het Engels is in zo'n geval een apostrof nodig: collector's is in die taal de juiste bezitsvorm en item komt daar los achter. ... waac

                                                                                                                                           

Wat is de vrouwelijke vorm van fietser: fietster of fietsster?

Genootschap Onze Taal - Juist is fietsster, met twee s 'en. ... waac

                                                                                                                                           

Waarom zit er een tussen-s in Koningsdag, terwijl die in Koninginnedag niet zat?

Genootschap Onze Taal - De tussenklanken -s- en -e(n)- zijn grillige elementen in het Nederlands. Of er in een samenstelling -s- of -e(n)- komt, is niet aan vaste regels gebonden; de tussen-n-regels bepalen alleen hoe de tussenklank -e(n)-, áls die wordt gebruikt moet worden gespeld, maar niet wanneer die klank verschijnt. ... waac

                                                                                                                                           

Wat is het meervoud van baby: baby's of babies?

Genootschap Onze Taal - Het juiste meervoud is baby's. Woorden die eindigen op een y (met daarvoor een medeklinker) krijgen in het meervoud een apostrof plus s. De 'Engelse' meervoudsvorm met -ies ( babies, hobbies, lollies, etc. ... waac

                                                                                                                                           

Wat is juist: gsm'etje of gsm-metje? En is het meervoud gsm's?

Genootschap Onze Taal - Het meervoud van gsm is gsm's, en de verkleinvorm luidt gsm'etje. ... waac

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 37