YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: architectuur literair ppr documentatiecentrum nederlandse politieke partijen cpn psp evp kunst groenlinks ina brouwer sybold van ravesteyn kabinet-beel i communistische partij holland sociaal-democratische partij communistische partij van nederland sdap kabinet-schermerhorn/drees henk gortzak marcus bakker a.j. koejemans d.j. wijnkoop algemeen nederlands jeugd verbond gerben wagenaar communistische partij van nederland (cpn) ddr anjv paul de groot beginselprogramma "de weg naar socialistisch nederland" (1952) w. van ravesteyn ben polak alexander pechtold kabinet-balkenende i kabinet-kok ii gerard schouw sdp bcs david wijnkoop lou de visser kabinet-balkenende ii ed van thijn : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5867 voor - w van ravesteyn - in 0.386979103088379 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
Sybold van Ravesteyn

Sybold van Ravesteyn

Kunstbus - Sybold van Ravesteyn - Architect voor de Eeuwigheid Antoni Folkers, architect en gids in deze film, schept een hommage aan van Van Ravesteyn. Centraal Station Rotterdam Nederlandse architect, meubel- en interieurontwerper, geboren 18 februari 1889 Rotterdam - overleden 23 november 1983 Laren (Noord- Holland). ... van ravesteyn sybold van ravesteyn - architect voor de eeu w

                                                                                                                                           

Communistische Partij van Nederland (CPN)

Parlement & Politiek - De CPN was een communistische partij. Tot 1935 heette de partij Communistische Partij Holland (CPH). De partij kreeg die naam in 1918 na de Russische Oktoberrevolutie van 1917. Tot die tijd heette de partij Sociaal-Democratische Partij (SDP). ... partij van nederland (cpn) - hoofdinhoud de cpn w

                                                                                                                                           
Sociaal-Democratische Partij (SDP)
Parlement & Politiek - De Sociaal-Democratische Partij in Nederland was een communistische partij. Zij ontstond in 1909 na ideologische conflict in de de SDAP. Een groep rond Wijnkoop, Ceton en Gorter wilde de klassenloze maatschappij via revolutionaire ontwikkeling tot stand brengen. ... - hoofdinhoud de sociaal-democratische partij in nederland w

                                                                                                                                           
JJP Oud
JJP Oud
Kunstbus - J.J.P. Oud Nederlands architect, geboren 9 februari 1890 in Purmerend - overleden 5 april 1963 in Wassenaar. JJP ( Bob) Oud was lid van kunstbeweging De Stijl en één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het 'Nieuwe Bouwen' in Nederland. ... 9 februari 1890 in purmerend - overleden 5 april 1963 in w

                                                                                                                                           

Augusta de Wit

Kunstbus - (bekend als Augusta de Wit; roepnaam: Gusta), schrijfster en journaliste, Pseudoniem: G. (of George of Georges) W. Sylvius. Augusta de Wit wordt beschouwd als een schrijfster uit de periode van de Neo- Romantiek. ... de w

                                                                                                                                           

Waarom schrijf je erwt met een w?

Genootschap Onze Taal - Erwt wordt uitgesproken als [ert]. Dat er een onhoorbare w na de r staat, heeft te maken met de geschiedenis van dit woord. ... w

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

Parlement & Politiek - De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier lode w

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Van Schaik

Parlement & Politiek - De Staatscommissie-Van Schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. ... schaik - hoofdinhoud de staatscommissie-van schaik w

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je de naam van een wet?

Genootschap Onze Taal - De naam van een wet begint met een hoofdletter (vaak de w van wet ): Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet openbaarheid van bestuur, Wet werk en bijstand, Algemene nabestaandenwet, Gemeentewet, etc. ... schrijf je de naam van een w

                                                                                                                                           

E.W. van Dam van Isselt

Parlement & Politiek - Markant en actief Gelders Tweede en Eerste Kamerlid. Landjonker, militair en lokale bestuurder in de West-Betuwe. Zoon van een Utrechtse patriot. Zelfstandig, onconventioneel en antipapist. Eén van de voornaamste opposanten van de politiek van Willem II. ... w

                                                                                                                                           

W.R. baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen

Parlement & Politiek - Utrechts lid van de Ridderschap en tijdens de Republiek leider van de Utrechtse delegatie naar de Staten-Generaal. Maakte in 1814 deel uit van de Grondwetscommissie die onder leiding van Van Hogendorp de eerste Grondwet opstelde en werd daarna lid van de uit één Kamer bestaande Staten-Generaal. ... w

                                                                                                                                           

Verkiezing voorzitter Tweede Kamer

Parlement & Politiek - Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. ... voorzitter t w

                                                                                                                                           

Lijsttrekker van een partij

Parlement & Politiek - Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... een politieke partij voor de verkiezingen. in de aanloop naar t w

                                                                                                                                           

W.G. van Focquenbroch

Kunstbus - Noordnederlands dichter en toneelschrijver, ( Amsterdam 26.4.1640 - St. George da Mina, Guinee, juni 1670). Zijn poëzie doet zeer realistisch aan en staat ver van de `verheven' poëzie van de 17de eeuw. ... w

                                                                                                                                           

Rudi van de Wint

Kunstbus - Nederlands beeldhouwer, schilder, wandschilder, geboren en overleden in Den Helder. Ruud of Rudi van de Wint is een pseudoniem, Naamsvarianten: Jochem of Jochum van de Wint, Reindert Wepko van de Wint, RW van de Wint, R. ... van de w

                                                                                                                                           
Schrijf je onze munteenheid als euro of als Euro? En hoe zit het met 'een bedrag in euro/Euro/euro's/Euro's'?
Genootschap Onze Taal - Alle munteenheden worden met een kleine letter geschreven: euro, dollar, pond, kroon, enzovoort. De munteenheid euro is weliswaar een verkorting van Europees, maar de naamfunctie daarvan is naar de achtergrond verdwenen. ... met 'een bedrag in euro/euro/euro's/euro's'? alle munteenheden w

                                                                                                                                           

Hoe moet murw uitgesproken worden?

Genootschap Onze Taal - Als u uw best doet om aan het eind van murw ('week, zacht, bereid alle tegenstand op te geven') iets als een [w] te laten horen, dan bent u zo ongeveer de laatste der Mohikanen. De meeste mensen zeggen niet meer [murw] maar gewoonweg [murf], een taalontwikkeling die al tientallen jaren gaande is. ... moet mur w

                                                                                                                                           

Dr. W.F. (Wim) van Eekelen

Parlement & Politiek - VVD-politicus met grote internationale belangstelling. Begon zijn loopbaan als diplomaat en werd daarna topambtenaar op Buitenlandse Zaken. Kort na zijn verkiezing tot Kamerlid al staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Van Agt I. ... w

                                                                                                                                           

De Grondwet van 1814

Parlement & Politiek - Op 29 maart 1814 keurde een 'Grote Vergadering representerende de Verenigde Nederlanden' het door een commissie ontworpen Grondwet goed. Dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. ... grond w

                                                                                                                                           

Raad van State

Parlement & Politiek - De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat en heeft als voornaamste taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter. ... taak de regering en het parlement te adviseren over w

                                                                                                                                           

Latijns-Amerika is met een streepje, maar Spaans Amerika bestaat uit twee losse woorden. Waarom?

Genootschap Onze Taal - Aardrijkskundige namen met een gebiedsaanduiding ( midden, centraal ) of een windrichting schrijven we met een streepje: Centraal-Afrika, Midden-Amerika, Noord-Holland, Zuidoost-Azië, enzovoort (zie ook het advies over Zuidoost-Nederland ). ... is met een streepje, maar spaans amerika bestaat uit t w

                                                                                                                                           

Bond van Vrije Liberalen (BVL)

Parlement & Politiek - Op 23 juni 1906 werd de Bond van Vrije Liberalen opgericht, hoewel er al sinds het einde van de jaren 1870 sprake was van oud-liberalen, later aangeduid als vrije liberalen. De conservatieve oud- of vrije liberalen stonden tegenover de gematigd vooruitstrevende Liberale Unie. ... van vrije liberalen (bvl) - hoofdinhoud op 23 juni 1906 w

                                                                                                                                           

Mr. A. van Naamen van Eemnes

Parlement & Politiek - Conservatief-liberale politicus in de tweede helft van de negentiende eeuw. Echte 'middenman', die vooral vanwege de onderwijspolitiek in het liberale kamp kwam. Aanvankelijk advocaat in Zwolle en later tevens schoolopziener in de arrondissementen Ommen en Kampen. ... eemnes - hoofdinhoud conservatief-liberale politicus in de t w

                                                                                                                                           

Van-Berkel

Kunstbus - Van Berkel was een Nederlandse onderneming, vooral succesvol in het vervaardigen van weegschalen en vleessnijmachines. Wilhelm van Berkel was zoon van een slager, en had een passie voor techniek. Hij was de uitvinder van handmatig aangedreven snijmachine voorzien van een hol mes en een beweegbaar onderstel waarop zich het vlees bevond. ... van berkel w

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11