YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst taal betekenis cultuur muziek europese commissie europese unie woordkeuze raad van ministers europees parlement aaneenschrijven europese raad gewone wetgevingsprocedure vrij verkeer van personen voorzitterschap van de europese unie douane-unie uitdrukkingen en spreekwoorden eu-lidstaten europese hof van justitie gekwalificeerde meerderheid van stemmen verdrag van schengen derde landen donald tusk raad europees hof van justitie eu-landen schengen- en visabeleid schengen onder druk brexit interne markt europese economische ruimte euroscepsis benelux niet met het onderwerp zou moeten bezighouden minister aangepaste eenparigheid van stemmen gekwalificeerde meerderheid judith sargentini (gl) raad algemene zaken : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 13109 voor - vrij verkeer van personen - in 1.39049196243286 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.
Brexit: Verenigd Koninkrijk stapt uit Europese Unie
Hoe leeft de 'echtscheiding' aan de andere kant van het kanaal? Op 5 juli debatteren o.a. Titia Ketelaar en Hans Vollaard over het effect van de recente verkiezingsuitslag op de brexit-procedure. ... interne markt van de eu moet het verenigd koninkrijk de vier vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Akkoord van Schengen

Naar aanleiding van grote hoeveelheden migranten die door de EU trokken, hebben verschillende landen in de loop van 2015 weer controles aan de binnengrenzen ingevoerd. Na terroristische aanslagen in Parijs (november 2015) en Brussel (maart 2016) werden deze grenscontroles geïntensiveerd. ... tussen schengenlanden) en de instelling van een regeling voor vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Handelsbeleid
De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... het kader van de wto streeft de eu onder meer naar wereldwijde vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... visabeleid - hoofdinhoud het verdrag van schengen regelt het vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid rechtspraak
De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... zijn immers nauw met elkaar verbonden. zo is er binnen de unie vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tolheffing in Duitsland
Vanaf 2019 zullen automobilisten op snelwegen in Duitsland tol moeten betalen. Dat geldt ook voor weggebruikers uit andere landen. Het Duitse plan voor het heffen van tol riep de afgelopen jaren in de Europese Unie veel weerstand op. ... beleid interne markt beleid vervoer autorijden in europa vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid interne markt
Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... markt. binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ondernemen over de grenzen
Binnen de Europese Unie bestaat een vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Toch is grensoverschrijdend ondernemen niet eenvoudig. Zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen kunnen administratieve verplichtingen een hoge drempel vormen. ... de grenzen - hoofdinhoud binnen de europese unie bestaat een vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid

Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... justitie, vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fiscaal beleid
De Europese Unie wil voorkomen dat bedrijven en instellingen profiteren van belastingregelingen in één lidstaat die hen een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van bedrijven en instellingen uit andere lidstaten. ... al sinds het verdrag van rome (1957) een interne markt na met vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... van de europese unie streeft naar het realiseren van vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat is juist: lange afstandsloper of langeafstandsloper?
Het hangt ervan af wat er bedoeld wordt: een lange afstandsloper is een afstandsloper die lang is, een langeafstandsloper is een loper van lange afstanden. Meestal is dat laatste bedoeld; alleen langeafstandsloper is dan juist. ... en consumptie van producten') korteketenvetzuur ('vetzuur dat vrij - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Asiel- en migratiebeleid
Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... werd er uiteindelijk in juli 2015 besloten om hier een vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Schengen onder druk
Het Verdrag van Schengen stelt de inwoners van de betrokken landen in staat om zonder grenscontroles vrij te reizen. In totaal zijn 26 landen lid: 22 EU-lidstaten en 4 niet EU-lidstaten. Tot de zomer van 2015 stond het verdrag bij regeringsleiders niet ter discussie. ... van de betrokken landen in staat om zonder grenscontroles vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... terrorisme vormt een bedreiging voor de veiligheid, de vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verdrag van Amsterdam

Dit Europese verdrag, waarover de Europese Raad het in juni 1997 eens werd na twee jaar onderhandelen, maakte de weg vrij voor de start van het uitbreidingsproces van de Europese Unie. ... juni 1997 eens werd na twee jaar onderhandelen, maakte de weg vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 1 Grondwet
In hoofdstuk I van de Nederlandse Grondwet zijn de rechten van iedere ingezetene vastgelegd. Het gaat daarbij met name om mensenrechten en democratische rechten. Zo zijn het discriminatieverbod (art. 1), de vrijheden van godsdienst en meningsuiting, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, het recht op privacy, rechtsbescherming en het recht op betoging opgenomen. ... rechten. zo zijn het discriminatieverbod (art. 1), de vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nederland over Europa
Nederland stond in de Europese Unie lange tijd bekend als een van de grootste voorstanders van Europese samenwerking. In 2005 leek dat sterk veranderd te zijn toen Nederland in een referendum met een meerderheid van 62% tegen de invoering van de Europese Grondwet stemde. ... geweest dan 60%. de uitslag van het referendum kwam in die zin vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese aanpak vluchtelingencrisis
Westelijke Middellandse Zee (en land) route ... in april 2016 maakte de europese commissie bekend extra geld vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. R.J.H. (Roelof) Kruisinga
Van huis uit doopsgezinde arts en christendemocratisch politicus wiens niet onopgemerkt gebleven politieke leven werd omlijst door een minder spraakmakende, maar glanzende ambtelijke loopbaan op het gebied van de volksgezondheid. ... middelen ter voorkoming van zwangerschap. dit zorgt voor de vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. N. (Neelie) Kroes
Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... en -datum rotterdam, 19 juli 1941 levensbeschouwing hervormd: vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ests voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2017 (EU2017EE)
Van 1 juli 2017 tot en met 31 december vervult Estland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Estland is de opvolger van Malta. Het is de eerste keer dat dit land het voorzitterschap bekleed. ... economie - een veilig europa - een digitaal europa en een vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Oldambt
Het oude ambt, (In oudere tijden: Smalagonia), de gouw tussen Fivelingo en Reiderland. Aanvankelijk de benaming van een gebied in noordoostelijk Groningen tussen het Termunterzijldiep, De Tjamme, Zijpe en Drentse grens. ... van de kerken trad het kerspelverband meer op de voorgrond. vrij - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Grondwet (volledige tekst)
Art. ... levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 40