YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek vorm literair bedrijvende vorm lijdende-vorm taal afleiding single-vorm werkwoord woordkeuze persoonsvorm d/t betekenis lastige woorden samenstelling buigings-e meervoudsvorming bijvoeglijk naamwoord basisregels ontleden aaneenschrijven aardrijkskundige namen woordgeslacht alternatieve spelling persoonlijk voornaamwoord bezitsvorm tussen-n gebiedende wijs hulpwerkwoord verwijswoord hen/hun da-capo-vorm uitdrukkingen en spreekwoorden etymologie engels oude naamvallen namen woordgebruik verkleinwoord sterk/zwak werkwoord : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2662 voor - vorm - in 0.145494937896729 seconden.

Vorm

Muziekbus - De voor het muziekstuk karakteristieke opbouw van muzikale ideeën en thema's. De vorm, bijvoorbeeld sonate-vorm, rondo, etc, kan streng gevolgd worden, maar de interessantste stukken zijn vaak die, welke op een subtiele wijze afwijken van de in de loop van de muziekgeschiedenis bepaalde vormen. ... vorm

                                                                                                                                           

bedrijvende vorm

Kunstbus - In een zin in de bedrijvende (of: actieve) vorm is het grammaticale onderwerp gelijk aan de persoon of zaak die de in het gezegde uitgedrukte handeling verricht. Het overgankelijke (transitieve) werkwoord staat in de actieve vorm. ... vorm

                                                                                                                                           

lijdende-vorm

Kunstbus - Het gezegde van een zin in de lijdende vorm (ook wel passieve vorm genoemd) wordt gevormd met het hulpwerkwoord worden en een zogenaamd passief deelwoord. In een passieve zin duidt het grammaticale onderwerp niet de handelende persoon aan, maar de zelfstandigheid die in de corresponderende actieve zin de functie van lijdend voorwerp vervult (het logische lijdend voorwerp). ... vorm

                                                                                                                                           

Single-Vorm

Muziekbus - De standaardvorm van de meeste hitparade-muziek. Bestaat uit Intro - Couplet 1 - Refrein - Couplet 2 - Refrein - Bridge - (instrumentaal tussenspel) - (refrein) - Couplet 3 - Refrein - Einde (vaak d.m. ... vorm

                                                                                                                                           

Is alleen kostwinner de juiste vorm, of mag het ook kostwinnaar zijn?

Genootschap Onze Taal - De juiste vorm is kostwinner; kostwinnaar wordt niet in de naslagwerken vermeld. ... alleen kostwinner de juiste vorm

                                                                                                                                           
Het feest waarmee Leiden elk jaar op 3 oktober de bevrijding van de stad van de Spanjaarden in 1574 viert, is dat Leidens Ontzet of het Leids Ontzet?
Genootschap Onze Taal - Beide vormen zijn goed. Leidens Ontzet (zonder het ) lijkt de meest officiële vorm te zijn; dit betekent letterlijk 'het ontzet (= de bevrijding) van Leiden'. Leidens is de bezitsvorm van de naam Leiden. ... 1574 viert, is dat leidens ontzet of het leids ontzet? beide vorm

                                                                                                                                           
Welke woordsoort is je in de zin 'Ik heb je gezien'?
Genootschap Onze Taal - Je is hier een persoonlijk voornaamwoord. Persoonlijke voornaamwoorden verwijzen meestal naar levende wezens. De vorm hangt af van persoon en getal (eerste, tweede of derde persoon, en enkelvoud of meervoud), van de functie in de zin (als het voornaamwoord het onderwerp van de zin is, is de vorm anders dan wanneer het een andere functie heeft), of de vorm benadrukt wordt of niet (de zogenoemde volle en gereduceerde vormen) en het geslacht (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig). ... voornaamwoorden verwijzen meestal naar levende wezens. de vorm

                                                                                                                                           
Hoe heet een inwoner van Lelystad?
Genootschap Onze Taal - Een inwoner van Lelystad is een Lelystedeling. Die vorm Lelystedeling is te vergelijken met de woorden stedeling, Randstedeling en hoofdstedeling, die zijn afgeleid van stad, Randstad en hoofdstad. Een vrouwelijke inwoner kan ook een Lelystadse genoemd worden; dat is een afleiding van het bijvoeglijk naamwoord Lelystads. ... lelystad? een inwoner van lelystad is een lelystedeling. die vorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: u hebt of u heeft?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei goed. U heeft komt iets vaker voor, maar in ons tijdschrift Onze Taal, en op deze website, gebruiken wij de vorm u hebt. ... tijdschrift onze taal, en op deze website, gebruiken wij de vorm

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van logé: logés of logees?
Genootschap Onze Taal - De woorden logés en logees bestaan allebei: logés is het meervoud van logé, en logees is het meervoud van de (uitsluitend) vrouwelijke vorm logee. Logé is de mannelijke of sekseneutrale vorm. ... en logees is het meervoud van de (uitsluitend) vrouwelijke vorm

                                                                                                                                           
Wat is de juiste schrijfwijze: naar verluidt of naar verluid?
Genootschap Onze Taal - De juiste vorm is naar verluidt. Bijvoorbeeld in: 'Naar verluidt wordt ze volgende week tot voorzitter benoemd. ... juiste schrijfwijze: naar verluidt of naar verluid? de juiste vorm

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je je en wanneer jij?
Genootschap Onze Taal - Je en jij kunnen als onderwerpsvorm meestal door elkaar heen gebruikt worden. Jij gebruiken we als er extra nadruk op ligt: 'Kom jij dat pakje brengen of doet hij dat?' We gebruiken je ook als onbeklemtoonde vorm van jou of jouw: 'Ik heb je gisteren nog in Haarlem gezien', 'Is dat je broertje? ... gebruik je je en wanneer jij? je en jij kunnen als onderwerps vorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: kosteloos of kostenloos?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is kosteloos juist. Wat ons betreft is ook kostenloos prima; deze alternatieve vorm is daarom opgenomen in de Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite. ... wat ons betreft is ook kostenloos prima; deze alternatieve vorm

                                                                                                                                           
Ben je werkloos of ben je werkeloos als je geen baan hebt?
Genootschap Onze Taal - Werkloos (zonder tussen-e) krijgt in dit geval meestal de voorkeur; veel mensen vinden het mooi om alleen deze vorm te gebruiken in de betekenis 'zonder baan'. ... de voorkeur; veel mensen vinden het mooi om alleen deze vorm

                                                                                                                                           
Wat is het best: behartigenswaardig of behartenswaardig?
Genootschap Onze Taal - Officieel is het allebei juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal (2015) hebben we alleen behartigenswaardig opgenomen, omdat behartenswaardig nog steeds geldt als een (iets) minder juist vorm. ... behartenswaardig nog steeds geldt als een (iets) minder juist vorm

                                                                                                                                           
Kun je in plaats van ' Wees maar niet bang!' ook ' Ben maar niet bang!' zeggen?
Genootschap Onze Taal - In het Standaardnederlands is alleen wees juist als gebiedende wijs van zijn. Het is dus 'Wees maar niet bang', 'Wees eens stil!' en 'Wees jezelf.' De vorm wees is uitzonderlijk, want bij alle andere werkwoorden is de gebiedende wijs gelijk aan de eerste persoon enkelvoud (de ik-vorm): 'Loop door! ... 'wees maar niet bang', 'wees eens stil!' en 'wees jezelf.' de vorm

                                                                                                                                           

Da-Capo-Vorm

Muziekbus - Da Capo-vorm Een van de eenvoudigste muzikale structuren, bestaande uit twee muzikale volzinnen, die gespeeld worden in de volgorde A-B-A. ... vorm

                                                                                                                                           
Mag je ze gebruiken in plaats van hen of hun? Bijvoorbeeld in ‘Onze adviseurs staan voor u klaar: u kunt ze altijd bellen.’
Genootschap Onze Taal - Ja, dat mag. Ze is de zogenoemde 'gereduceerde vorm’ van hen en hun. ... altijd bellen.' ja, dat mag. ze is de zogenoemde 'gereduceerde vorm

                                                                                                                                           
Het opslaan van warmte en/of koude in de bodem, is dat warmte koude opslag, koude en warmte opslag of nog iets anders? En hoe moet je het schrijven?
Genootschap Onze Taal - Er zijn meerdere mogelijkheden, maar het gebruikelijkst is de vorm warmte-koudeopslag. ... er zijn meerdere mogelijkheden, maar het gebruikelijkst is de vorm

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je chic en wanneer chique? En is het chiquer of chiccer? En chiquest of chicst?
Genootschap Onze Taal - Chic is goed als het woord als [sjiek] moet klinken: een chic pak, een chic hotel. Chique is de verbogen vorm, die als [sjieke] klinkt: een chique jurk, een chique tent. De vergrotende trap is chiquer en de overtreffende trap is chicst. ... klinken: een chic pak, een chic hotel. chique is de verbogen vorm

                                                                                                                                           
Wat is het best: vergevingsgezind of vergevensgezind?
Genootschap Onze Taal - Volgens alle hedendaagse naslagwerken, waaronder onze eigen Spellingwijzer Onze Taal (2015), is het allebei juist. Vergevensgezind ('mild', 'ervoor open staand anderen te vergeven') is de oudste vorm; vergevingsgezind betekent precies hetzelfde en is in de praktijk inmiddels de gebruikelijkste vorm. ... 'ervoor open staand anderen te vergeven') is de oudste vorm

                                                                                                                                           
Wat is het best: aanbevelenswaardig of aanbevelingswaardig?
Genootschap Onze Taal - Officieel is het allebei juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal (2015) hebben we alleen aanbevelenswaardig opgenomen. Dat is de oudste vorm; het eerste deel bestaat uit het hele werkwoord aanbevelen. ... we alleen aanbevelenswaardig opgenomen. dat is de oudste vorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Meld u aan!' of 'Meldt u aan!'?
Genootschap Onze Taal - ' Meld u nu aan voor deze cursus!', met alleen een d, is juist. Meld is een gebiedende wijs, en de gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik-vorm van het werkwoord. Vervang bij twijfel meld ... aan door geef . ... wijs, en de gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik- vorm

                                                                                                                                           
Wat is het juiste woord voor 'leer van het dieet': diëtiek of diëtetiek?
Genootschap Onze Taal - Beide woorden zijn juist. Hoewel diëtiek beter bij dieet lijkt aan te sluiten, heeft diëtetiek de oudste papieren. Dit woord, dat oorspronkelijk alleen 'voedingsleer' betekende en teruggaat op het Griekse diaitètikos ('volgens de voedingsleer'), komt al minstens twee eeuwen voor in het Nederlands. ... komt al minstens twee eeuwen voor in het nederlands. de vorm

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 206