YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer tweede kamer latijn biografisch archief tweede kamerleden raad van state voorzitter grondwetsherziening van 1983 eerste kamerleden koning vvd cultuur minister frans reglement van orde evenredige vertegenwoordiging politieke partij taal thom de graaf tweede kabinet pvda tweede kamerverkiezingen mark rutte ministerraad recht van amendement tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 colijn interpellatie groenlinks wetsvoorstel ministers europese raad europees parlement europese commissie d66 minister-president balkenende hoge raad los, aan elkaar of streepje : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6586 voor - voorzitter van de tweede kamer - in 0.875886917114258 seconden.
Zoektermen voorzitter, van, de, tweede en kamer behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Recht van Interpellatie

Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... indien de toestemming verleend wordt, doet de interpellant zijn vragen zo snel mogelijk toekomen aan de kamervoorzitter. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA)

De fractie van de PvdA heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 9 zetels. Na de verkiezingen van september 2012 had de PvdA 38 zetels, waarvan er gedurende de zittingsperiode van de Kamer drie uit de fractie stapten. ... fractievoorzitter is lodewijk asscher. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De weg van een wetsvoorstel

Een wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt. ... bij wetsvoorstellen die door tweede kamerleden worden ingediend (initiatiefvoorstellen ) is de procedure nagenoeg hetzelfde als bij regeringsvoorstellen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lijsttrekker van een partij

Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... achtergrond van de lijsttrekker een lijsttrekker heeft meestal een achtergrond als minister of als fractievoorzitter in de tweede kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vrouwen in de politiek

In 1918 werd voor het eerst een vrouw gekozen als lid van de Tweede Kamer. Twee jaar later trad voor het eerst een vrouw in de Eerste Kamer aan. Pas vanaf de grondwetswijziging van 1922 konden vrouwen voor het eerst gebruik maken van actief kiesrecht. ... in 1977 was de lijsttrekker voor het eerst een vrouw en de eerste vrouwelijke tweede kamervoorzitter trad aan in 1998. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... hans spekman is momenteel partijvoorzitter van de pvda. ... de pvda heeft bij de tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 een verlies geleden van 29 zetels en ging terug van 38 naar 9 zetels. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Reglement van Orde

Een Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in een vergadering, bijvoorbeeld van de Tweede en Eerste Kamer en van de ministerraad. Het gaat dan bijvoorbeeld om de wijze van besluitvorming, de volgorde van spreken door aanwezigen en het vastleggen van besluiten. ... wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, aan welke regels moeten bezoekers zich houden: het is allemaal in dit reglement vastgelegd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Totstandkoming Verdrag van Lissabon

Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... er bestaat nu een vaste voorzitter van de europese raad, die voor een periode van 2,5 jaar door de lidstaten wordt benoemd. ... er werden concessies gedaan aan ierland, en in oktober 2009 stemden de ieren in een tweede referendum voor. ... in nederland heeft de tweede kamer het verdrag op 5 juni 2008 goedgekeurd, de eerste kamer deed dat een maand later. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. J.Th. de Visser

Hervormd predikant en vooraanstaand CHU-politicus. Tegenstander van de doleantie en wars van scherpslijperij. Kwam in 1897 voor de kleine Christelijk-Historische Kiezersbond in de Tweede Kamer. In 1918 de eerste minister van Onderwijs in de twintigste eeuw. ... keerde na zijn ministerschap in 1925 terug in de kamer als fractievoorzitter van de chu. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. O. van Swinderen van Rensuma

Groningse edelman, die zijn bestuurlijke loopbaan in de Franse tijd begon als belastingambtenaar en in 1818 Statenlid in Groningen werd. In 1832 gekozen tot lid van de Tweede Kamer en daarvan in 1839/1840 voorzitter. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

J. (Jeltje) van Nieuwenhoven

Eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer en na de verkiezingen van 2002 een half jaar politiek leider van de PvdA. Dochter van een meubelmaker uit de Stellingwerven. Was actief bij de Rooie Vrouwen, bibliothecaresse van de Wiardi Beckman Stichting en assistent van partijvoorzitter Max van den Berg, en werd in 1981 Tweede Kamerlid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. A. van Naamen van Eemnes

Conservatief-liberale politicus in de tweede helft van de negentiende eeuw. Echte 'middenman', die vooral vanwege de onderwijspolitiek in het liberale kamp kwam. Aanvankelijk advocaat in Zwolle en later tevens schoolopziener in de arrondissementen Ommen en Kampen. ... ruim twaalf jaar senaatsvoorzitter. ... in november 1866 werd hij door het district zwolle tot tweede kamerlid gekozen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

E.W. van Dam van Isselt

Markant en actief Gelders Tweede en Eerste Kamerlid. Landjonker, militair en lokale bestuurder in de West-Betuwe. Zoon van een Utrechtse patriot. Zelfstandig, onconventioneel en antipapist. Eén van de voornaamste opposanten van de politiek van Willem II. ... liberaal, financiele oppositie, 'pragmatisch' liberaal in de periode 1829-1860: lid tweede kamer, voorzitter tweede kamer, lid eerste kamer voornamen edmond willem personalia geboorteplaats en -datum breda, 20 februari 1796 doopplaats e - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet

Liberale Zeeuwse staatsman in de tweede helft van de negentiende eeuw. Begon als commies-griffier van de Tweede Kamer en was vanaf 1870 een actief Kamerlid, die onder andere de aanzet gaf tot twee enquêtes. ... ustus 1891 (voor het kiesdistrict amsterdam) - minister van binnenlandse zaken, van 21 augustus 1891 tot 8 mei 1894 - tijdelijk voorzitter van de ministerraad, van 22 maart 1894 tot 8 mei 1894 (na aftreden van tienhoven) - lid tweede kamer der staten-generaal, van 1 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

A. (Anouchka) van Miltenburg

Anouchka van Miltenburg (1967) was van 30 januari 2003 tot 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD en was van 25 september 2012 tot en met 12 december 2015 Tweede Kamervoorzitter. Zij was werkzaam in de journalistiek en gemeenteraadslid in Zaltbommel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. G.C.J. van Reenen

Onafhankelijke gematigde Amsterdamse conservatief, steunpilaar van Willem III. Zowel zijn vader als schoonvader waren Tweede Kamerlid. Was aanvankelijk advocaat en later burgemeester van en Tweede Kamerlid voor Amsterdam. ... daarna enige jaren een tamelijk soepele tweede kamervoorzitter. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Algemeene Bond van RK-kiesvereenigingen

De Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen werd op 15 oktober 1904 opgericht. In mei 1926 werd zij omgevormd van een federatieve in een landelijke partij, de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP), onder welke naam de Algemeene Bond ook al langere tijd bekend stond. ... voormannen waren kolkman, loeff, aalberse en vooral nolens, die vanaf 1910 voorzitter van de katholieke fractie in de tweede kamer was. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. A.Ch. (Andrée) van Es

Strijdbaar en actief Tweede Kamerlid voor de PSP en GroenLinks. Was al op jonge leeftijd Tweede Kamerlid voor de PSP, na eerst fractiemedewerker te zijn geweest. Zette zich in voor rechten van minderjarigen, minderheden en vrouwen. ... na haar vertrek uit de politiek onder meer werkzaam bij de omroep, directeur van 'de balie', voorzitter van ggz nederland en directeur-generaal bestuur en koninkrijksrelaties. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vaste voorzitter van de Europese Raad (EU-president)

De vaste voorzitter leidt de werkzaamheden van de Europese Raad: het overleg van de Europese regeringsleiders. Samen met de voorzitter van de Europese Commissie zorgt de vaste voorzitter voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad. ... de voorzitter mag voor een tweede termijn herbenoemd worden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verkiezing voorzitter Tweede Kamer

Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voorzitter Tweede Kamer

De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid is vanaf 1946 ononderbroken in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De fractie telt na de verkiezingen van 2015 acht leden. In 2011-2015 waren dat 14 zetels, evenveel als in 2007 - 2011. ... fractievoorzitter is marleen barth. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerlid

De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van in principe vier jaar worden gekozen via de kandidatenlijst van een politieke partij. ... toelating tot de tweede kamer tweede kamerleden worden op basis van de verkiezingsuitslag benoemd door de voorzitter van het centraal stembureau. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Behandeling wetsvoorstel Tweede Kamer

De behandeling van een wetsvoorstel door de Tweede Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat veel voorbereiding vooraf, waarbij Tweede Kamerleden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... voor het houden van een dergelijk wetgevingsoverleg moet de kamer, op voorstel van de voorzitter en de eerste en tweede ondervoorzitter, toestemming verlenen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139