YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal voorzetsels ontleden woordkeuze werkwoord enkelvoud/meervoud aaneenschrijven betekenis woordgebruik basisregels voegwoord persoonsvorm stijlfouten uitdrukkingen en spreekwoorden samenstelling oude naamvallen barbarisme etymologie tussen-n aardrijkskundige namen buigings-n meewerkend voorwerp literair voorzetselbijwoord voorzetsel hen-of-hun voornaamwoordelijk-bijwoord lidwoord naamval lastige woorden verwijswoord ei/ij hoofdletter of kleine letter afkortingen antoniem afkorting accusatief esperanto namen hen/hun : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 119 voor - voorzetsels - in 0.0190889835357666 seconden.

Wat zijn voorzetsels?

Genootschap Onze Taal - Voorzetsels drukken de relatie uit tussen de woordgroep waar het voorzetsel deel van uitmaakt en een ander element in de zin. Voorzetsels zijn bijna altijd onderdeel van een woordgroep waarin het hoofdwoord een zelfstandig naamwoord is. ... zijn voorzetsels

                                                                                                                                           
Wat is juist: ter nagedachtenis aan iemand of ter nagedachtenis van iemand?
Genootschap Onze Taal - Zowel ter nagedachtenis aan als ter nagedachtenis van is goed; hedendaagse woordenboeken en Prisma Voorzetsels vermelden beide mogelijkheden naast elkaar, zonder gebruiks- of betekenisverschil. ... nagedachtenis van is goed; hedendaagse woordenboeken en prisma voorzetsels

                                                                                                                                           
Wat is juist: een hoog rendement op uw spaargeld of een hoog rendement van uw spaargeld?
Genootschap Onze Taal - Beide voorzetsels zijn mogelijk, maar er kan soms een betekenisverschil mee worden uitgedrukt. ... op uw spaargeld of een hoog rendement van uw spaargeld? beide voorzetsels

                                                                                                                                           
Wat is juist: herkenbaar aan of herkenbaar door felle kleuren?
Genootschap Onze Taal - Herkenbaar aan is juist. Van Dale (2005) geeft het voorbeeld "De mannetjes zijn gemakkelijk herkenbaar aan hun felle kleuren." Ook de Prisma Voorzetsels noemt aan als vast voorzetsel bij herkenbaar: "Ik ben herkenbaar aan de rode roos in mijn knoopsgat. ... gemakkelijk herkenbaar aan hun felle kleuren." ook de prisma voorzetsels

                                                                                                                                           
Wat is een achterzetsel?
Genootschap Onze Taal - Een achterzetsel is een 'achtergeplaatst voorzetsel'; het staat achter het woord waar het bij hoort. Sommige voorzetsels die met een beweging worden geassocieerd, kunnen ook als achterzetsel fungeren, bijvoorbeeld door, in, op, over en uit. ... het staat achter het woord waar het bij hoort. sommige voorzetsels

                                                                                                                                           
Moet er achter getuige in 'Het feest was een groot succes, getuige de vele positieve reacties' niet een meervouds-n komen, op grond van het meervoud reacties?
Genootschap Onze Taal - Nee, getuige is hier een voorzetsel, dat 'blijkens, zoals blijkt uit' betekent. Voorzetsels zijn onveranderlijk; ze passen zich niet aan aan het woord waar ze bij horen. ... een voorzetsel, dat 'blijkens, zoals blijkt uit' betekent. voorzetsels

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik ben verzekerd voor brand' of 'Ik ben verzekerd tegen brand'?
Genootschap Onze Taal - Zowel verzekerd voor brand als verzekerd tegen brand is juist. Er is geen voorkeur voor een van de voorzetsels. ... tegen brand is juist. er is geen voorkeur voor een van de voorzetsels

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Wij trouwen om 16.00 uur in het stadhuis' of '... op het stadhuis'?
Genootschap Onze Taal - Zowel 'Wij trouwen om 16.00 uur op het stadhuis' als 'Wij trouwen om 16.00 uur in het stadhuis' is goed Nederlands. ... of als werkplek. in het geval van een huwelijk zijn beide voorzetsels

                                                                                                                                           
Kun je zeggen: 'Trots en blij zijn wij met de geboorte van ...'?
Genootschap Onze Taal - Ja, dat is mogelijk. Het is zelfs een heel gebruikelijke formulering. Deze zin drukt uit dat je trots en blij bent, en dat dit komt doordat je kind geboren is. ... over en dankbaar voor de uitslag' kunnen het best twee voorzetsels

                                                                                                                                           
Vertaal je iets in het Nederlands of naar het Nederlands?
Genootschap Onze Taal - Zowel vertalen in het Nederlands als vertalen naar het Nederlands is mogelijk. ... is mogelijk. het werkwoord vertalen kan met verschillende voorzetsels

                                                                                                                                           
Is het een scala aan mogelijkheden of een scala van mogelijkheden?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. Veel woorden die een grote hoeveelheid uitdrukken, kunnen met aan en met van worden gecombineerd. Vaak is een van de twee mogelijkheden wel (iets) gebruikelijker; in het overzicht hieronder is die variant vet gemarkeerd. ... van voor de meeste mensen het best. een geval waarbij beide voorzetsels

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik ben bang voor onweer' of 'Ik ben bang van onweer'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. In sommige taaladviesboeken krijgt 'Ik ben bang voor onweer' (nog) de voorkeur, maar bang van iets komt ook al heel lang voor. ... beest en hij is er zo bang voor als (voor) de dood. de prisma voorzetsels

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Aansluitend aan de vergadering vindt er een receptie plaats' of 'Aansluitend op de vergadering vindt er een receptie plaats'?
Genootschap Onze Taal - In de betekenis 'direct volgend op, direct na' kan het best aansluitend aan gebruikt worden: 'Aansluitend aan de vergadering vindt er een receptie plaats.' Aansluitend op lijkt erop te duiden dat de receptie een voortzetting is van de vergadering, en dat is doorgaans niet bedoeld. ... bedoeld. bij het werkwoord aansluiten passen verschillende voorzetsels

                                                                                                                                           
Wat is juist: bezwijken aan of bezwijken onder verdriet?
Genootschap Onze Taal - Er is een betekenisverschil tussen bezwijken aan en bezwijken onder. Bezwijken aan betekent 'sterven'. We zeggen bijvoorbeeld dat iemand aan een hartaanval is bezweken. Bezwijken onder ('niet meer bestand zijn tegen') betekent dat je als het ware instort onder een zware last. ... het gewicht van de wasmachine.' overigens zijn er nog twee voorzetsels

                                                                                                                                           
Wat is juist: synoniem zijn aan, synoniem zijn met of synoniem staan voor?
Genootschap Onze Taal - Synoniem zijn met en synoniem zijn aan ('hetzelfde betekenen/zijn') zijn allebei juist. Het lijkt erop dat synoniem zijn met iets gewoner is; dit lijkt iets meer nadruk te leggen op het feit dat de overeenkomst honderd procent is. ... bij het zelfstandig naamwoord het synoniem passen de voorzetsels

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Over een week ga ik op vakantie' of 'Over een week ga ik met vakantie'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. ... kennelijk afkeuring verdiende). variatie in het gebruik van voorzetsels

                                                                                                                                           
Wanneer schrijf je eraan en wanneer er aan? En wat als er nog meer woorden bij staan, zoals toe en komen: wat moet er aan elkaar in er aan toe komen?
Genootschap Onze Taal - Het is eraan toekomen. ... met combinaties van er (of hier, daar, waar ) met een of meer voorzetsels

                                                                                                                                           
Betekenen binnen handbereik en onder handbereik hetzelfde?
Genootschap Onze Taal - Er is geen wezenlijk verschil tussen binnen handbereik en onder handbereik; ze betekenen allebei 'zo dichtbij dat je het makkelijk kunt pakken', of iets algemener 'heel dichtbij'. ... je het zonder moeite met de hand kunt pakken. het boek prisma voorzetsels

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'De gebaksvorkjes liggen achterin de la' of 'De gebaksvorkjes liggen achter in de la'?
Genootschap Onze Taal - Juist is 'De gebaksvorkjes liggen achter in de la. ... gebaksvorkjes liggen achter in de la.' een combinatie van twee voorzetsels

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je er aan onder door gaan? Wat hoort er wel en niet bij elkaar?
Genootschap Onze Taal - Juist is: eraan onderdoor gaan, net als hieraan onderdoor gaan, daaraan onderdoor gaan en waaraan onderdoor gaan. ... bij dit genoemde'), erop uit zijn ('uit zijn op het genoemde'; voorzetsels

                                                                                                                                           
Wat is juist: We gaan eropuit of We gaan erop uit?
Genootschap Onze Taal - We gaan eropuit heeft onze voorkeur, maar voor We gaan erop uit is ook wel iets te zeggen. ... ( er + voorzetsel(s) + werkwoordsvorm) luidt: schrijf voorzetsels

                                                                                                                                           
Waar komen de spaties in 'We gaan er( )van( )uit dat het zal lukken'?
Genootschap Onze Taal - Juist is: 'We gaan ervan uit dat het zal lukken. ... andere combinaties van er / hier / waar / daar, een of meer voorzetsels

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Toen hij de kamer binnenkwam, liet hij de deur open' of 'Toen hij de kamer binnen kwam, liet hij de deur open'?
Genootschap Onze Taal - 'Toen hij de kamer binnenkwam, liet hij de deur open' is juist. ... over, neer en om gaat deze vuistregel niet altijd op; deze voorzetsels

                                                                                                                                           
Kan ondanks dat niet beter vervangen worden door hoewel? Bijvoorbeeld in een zin als ' Ondanks dat iedereen te laat was, ging de bijeenkomst toch door.'
Genootschap Onze Taal - Ondanks dat is zeker niet fout, maar het is wel wat spreektaliger dan hoewel. In geschreven teksten kan beter voor hoewel worden gekozen. ... net als bijvoorbeeld bij, in, naar, met, tegen of dankzij. voorzetsels

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 19