YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: linda voortman drs. l.g.j. (linda) voortman biografisch archief tweede kamer d66 correctief referendum geert wilders wijnand duyvendak gerard schouw voortman niesco dubbelboer fokke raad van state verkiezingen van 1948 tweede kamerleden recht om wetsvoorstellen goed of af te keuren staten-generaal paul kalma van amelsvoort prachtige initiatieven referendum in nederland samsom dijkstra regering grondwet van 1814 districtenstelsel schouw recht van boris van der ham regeringsvoorstel manon eerste kamer van raak klaver sam van houten voorstel voor een wet recht van initiatief vermeend initiatief recht van amendement : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 30 voor - voortman - in 0.00712013244628906 seconden.

Drs. L.G.J. (Linda) Voortman

Parlement & Politiek - Linda Voortman (1979) is sinds 30 oktober 2012 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Eerder was zij dat van 17 juni 2010 tot 20 september 2012. Zij was gemeenteraadslid in Groningen en was bestuurder van FNV Bondgenoten. ... l.g.j. (linda) voortman

                                                                                                                                           
Het referendum in Nederland
Parlement & Politiek - Een wetsvoorstel voor een raadgevend, correctief, bindend referendum haalde in 1999 niet de vereiste tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Daarna is wel enkele jaren een Tijdelijke referendumwet van kracht geweest. ... verdedigd door de tweede kamerleden manon fokke (pvda), linda voortman

                                                                                                                                           
Recht van initiatief
Parlement & Politiek - Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een voorstel voor een wet aan de Tweede Kamer aan te bieden: het recht van initiatief. Een dergelijk voorstel wordt op vrijwel dezelfde wijze behandeld als wetsvoorstellen die door de regering worden ingediend. ... het huis voor klokkenluiders en van de leden fokke, schouw en voortman

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie GroenLinks (GL)
Parlement & Politiek - De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 14 leden. Na de verkiezingen van 12 september 2012 telde de fractie vier leden. ... is jesse klaver. secretaris van de fractie is linda voortman

                                                                                                                                           
Referendum
Parlement & Politiek - Een referendum is een volksstemming over een bepaalde politieke kwestie. Over referenda wordt in Nederland al decennia lang gediscussieerd. Voorstanders vinden deze volksstemmingen een goede manier om burgers meer invloed te geven. ... het laatst in 2014 verdedigd door manon fokke (pvda), linda voortman

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... stientje van veldhoven (d66) lilianne ploumen (pvda) linda voortman

                                                                                                                                           
DWARS, GroenLinkse Jongeren (DWARS)
Parlement & Politiek - Deze in 1991 opgerichte politieke jongerenorganisatie is gelieerd aan de politieke partij GroenLinks. DWARS is een organisatie voor en door jongeren in de leeftijd van 15 tot 28 jaar die zich betrokken voelen bij groene en linkse politiek. ... ex-leden tofik dibi jesse klaver judith sargentini linda voortman

                                                                                                                                           
Kamerleden in opspraak
Parlement & Politiek - Enkele keren kwamen Kamerleden in opspraak. Vaak ging het daarbij om (vermeende) vermenging van politieke en zakelijke belangen, maar ook schending van geheimhouding, het in aanraking komen met justitie of een opgerakeld verleden. ... onjuiste declaratie/beschuldiging van corruptie vertrek linda voortman

                                                                                                                                           
Dr. A.G. (Gerard) Schouw
Parlement & Politiek - Gerard Schouw (1965) was van 17 juni 2010 tot 1 augustus 2015 Tweede Kamerlid voor D66. Van 10 juni 2003 tot 16 juni 2010 was hij Eerste Kamerlid (tevens fractievoorzitter). Sinds 1 augustus 2015 is hij algemeen directeur van Nefarma, de Nederlandse Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen. ... der ham de medeverdediging (samen met pierre heijnen en linda voortman

                                                                                                                                           
Drs. C.E. (Corinne) Ellemeet
Parlement & Politiek - Corinne Ellemeet (1976) is sinds 23 maart 2017 lid van GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Eerder was zij van 18 november 2014 tot 9 maart 2015 vervanger van Linda Voortman. Mevrouw Ellemeet was adjunct-directeur van cultuurinstelling 'De Westergasfabriek' in Amsterdam en netwerkdirecteur bij een natuur- en milieufederatie. ... zij van 18 november 2014 tot 9 maart 2015 vervanger van linda voortman

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie voert overleg over onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor. ... 21 toorenburg, dr. m.m. van cda 22 voordewind, drs. j.s. cu 23 voortman

                                                                                                                                           
Drs. S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg
Parlement & Politiek - Steven van Weyenberg (1973) is vanaf 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij was directeur Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... 2012 door mariko peters (groenlinks) ingediend en door linda voortman

                                                                                                                                           
Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst (WR)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Wonen en Rijksdienst. ... h.a.g. cda 21 schouten, drs. c.j. cu 22 visser, drs. b. vvd 23 voortman

                                                                                                                                           
GroenLinks en Tweede Kamerverkiezingen 2010
Parlement & Politiek - GroenLinks behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 10 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Femke Halsema. Voor de verkiezingen was GroenLinks met 7 zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. ... 7 jesse klaver 8 bruno braakhuis 9 arjan el fassed 10 linda voortman

                                                                                                                                           
Kandidaten GroenLinks Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staa n de eerste 21 van de kandidatenlijst van GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. ... j.f. 1 buitenweg, dr. k.m. 2 lee, drs. t. m.t. van der 3 voortman

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun beleid. Dit betreft onder meer het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandigheden, de sociale zekerheid, het inkomensbeleid (waaronder de armoedebestrijding), de combinatie van arbeid en zorg en het emancipatiebeleid. ... van pvdd 20 raemakers, mr. r. d66 21 schouten, drs. c.j. cu 22 voortman

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Financiën (fin)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie houdt zich onder andere bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid ( Miljoenennota, Voorjaarsnota, Najaarsnota, nationale schuld) en met belastingen. Daarnaast wordt overleg gevoerd over het beleid inzake de financiële sector. ... mulder, drs. a.h. cda 19 ozdil ma, z. gl 20 ozturk, s. denk 21 voortman

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
Parlement & Politiek - Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken. ... cda 22 verhoeven, drs. k. d66 23 voordewind, drs. j.s. cu 24 voortman

                                                                                                                                           
GroenLinks en Tweede Kamerverkiezingen 2012
Parlement & Politiek - GroenLinks had bij de verkiezingen van 12 september Jolande Sap als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Groene kansen voor Nederland'. ... 2 bram van ojik 3 liesbeth van tongeren 4 jesse klaver 5 linda voortman

                                                                                                                                           
Dr. S.L. (Sicco) Mansholt
Parlement & Politiek - Vooraanstaande sociaaldemocratische minister en Europeaan. Afkomstig uit een rijke, sociaal betrokken Groningse landbouwfamilie. Was - na een korte tijd in de Oost - boer en verzetsman in de Wieringermeer en werd op zijn 36ste minister van Landbouw in het kabinet-Schermerhorn/Drees. ... mansholts eerste plannen 1945-1953" (groningen, 1989) - a.j. voortman

                                                                                                                                           
Gekozenen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staan de Tweede Kamerleden die zijn gekozen bij de verkiezingen op 15 maart 2017. Bij die verkiezingen behaalde de VVD 33 zetels en daarmee zijn zij de grootste partij in de Tweede Kamer. ... buitenweg 03 t.m.t. (tom) van der lee 04 l.g.j. (linda) voortman

                                                                                                                                           
Aanhangige voorstellen tot Grondwetsherziening
Parlement & Politiek - Er zijn momenteel tien voorstellen in eerste lezing aanhangig. De behandeling in tweede lezing is gaande van het voorstel-Halsema (inmiddels voorstel-Van Tongeren) over toetsing van wetten aan de traditionele grondrechten (constitutionele toetsing ). ... over het correctief referendum (voorstel-fokke/schouw/ voortman

                                                                                                                                           
P.A. (Pia) Dijkstra
Parlement & Politiek - Pia Dijkstra (1954) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Na een afgebroken studie theologie werd zij medewerkster van de IKON, de Wereldomroep en de NCRV. Tussen 1988 en 2000 was zij vaste presentatrice van het acht uur-journaal van de NOS. ... 74 stemmen aan. ( 33.506) - diende in 2013 samen met linda voortman

                                                                                                                                           
Carel Kneulman
Carel Kneulman
Kunstbus - Nederlands beeldhouwer, tekenaar en graficus, dichter en zanger, geboren 15 december 1915 Amsterdam - overleden 15 januari 2008 Darp. Kneulman woonde samen met zijn vrouw op een oude boerderij in Drenthe, omringd door zijn werk. ... spui'. aldus geschiedde. op 2 mei 1959 onthulden jan en nel voortman

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 79