YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: linda voortman drs. l.g.j. (linda) voortman biografisch archief d66 tweede kamer wijnand duyvendak geert wilders gerard schouw correctief referendum niesco dubbelboer voortman fokke raad van state dijkstra voorstel voor een wet paul kalma referendum in nederland samsom boris van der ham recht van amendement initiatief schouw regeringsvoorstel grondwet van 1814 recht om wetsvoorstellen goed of af te keuren prachtige initiatieven het referendum in nederland districtenstelsel regering verkiezingen van 1948 linda eerste kamer recht van klaver sam van houten (mede)wetgeving tweede kamer vermeend recht van initiatief tweede kamerleden manon : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 30 voor - voortman - in 0.0106661319732666 seconden.

Drs. L.G.J. (Linda) Voortman

Linda Voortman (1979) is sinds 30 oktober 2012 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Eerder was zij dat van 17 juni 2010 tot 20 september 2012. Zij was gemeenteraadslid in Groningen en was bestuurder van FNV Bondgenoten. ... l.g.j. (linda) voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van initiatief
Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een voorstel voor een wet aan de Tweede Kamer aan te bieden: het recht van initiatief. Een dergelijk voorstel wordt op vrijwel dezelfde wijze behandeld als wetsvoorstellen die door de regering worden ingediend. ... het huis voor klokkenluiders en van de leden fokke, schouw en voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Het referendum in Nederland
Een wetsvoorstel voor een raadgevend, correctief, bindend referendum haalde in 1999 niet de vereiste tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Daarna is wel enkele jaren een Tijdelijke referendumwet van kracht geweest. ... verdedigd door de tweede kamerleden manon fokke (pvda), linda voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie GroenLinks (GL)
De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 14 leden. Na de verkiezingen van 12 september 2012 telde de fractie vier leden. ... is jesse klaver. secretaris van de fractie is linda voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Referendum
Een referendum is een volksstemming over een bepaalde politieke kwestie. Over referenda wordt in Nederland al decennia lang gediscussieerd. Voorstanders vinden deze volksstemmingen een goede manier om burgers meer invloed te geven. ... het laatst in 2014 verdedigd door manon fokke (pvda), linda voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
DWARS, GroenLinkse Jongeren (DWARS)
Deze in 1991 opgerichte politieke jongerenorganisatie is gelieerd aan de politieke partij GroenLinks. DWARS is een organisatie voor en door jongeren in de leeftijd van 15 tot 28 jaar die zich betrokken voelen bij groene en linkse politiek. ... ex-leden tofik dibi jesse klaver judith sargentini linda voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... stientje van veldhoven (d66) lilianne ploumen (pvda) linda voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kamerleden in opspraak
Enkele keren kwamen Kamerleden in opspraak. Vaak ging het daarbij om (vermeende) vermenging van politieke en zakelijke belangen, maar ook schending van geheimhouding, het in aanraking komen met justitie of een opgerakeld verleden. ... onjuiste declaratie/beschuldiging van corruptie vertrek linda voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. C.E. (Corinne) Ellemeet
Corinne Ellemeet (1976) is sinds 23 maart 2017 lid van GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Eerder was zij van 18 november 2014 tot 9 maart 2015 vervanger van Linda Voortman. Mevrouw Ellemeet was adjunct-directeur van cultuurinstelling 'De Westergasfabriek' in Amsterdam en netwerkdirecteur bij een natuur- en milieufederatie. ... zij van 18 november 2014 tot 9 maart 2015 vervanger van linda voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. A.G. (Gerard) Schouw
Gerard Schouw (1965) was van 17 juni 2010 tot 1 augustus 2015 Tweede Kamerlid voor D66. Van 10 juni 2003 tot 16 juni 2010 was hij Eerste Kamerlid (tevens fractievoorzitter). Sinds 1 augustus 2015 is hij algemeen directeur van Nefarma, de Nederlandse Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen. ... der ham de medeverdediging (samen met pierre heijnen en linda voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor de Werkwijze (werk)
Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de werkwijze van de Tweede Kamer. Zij behandelt alle voorstellen tot wijziging van het Reglement van orde. Dit betreft bijvoorbeeld de procedures in de plenaire vergadering en de wijze van voorbereiden van wetsvoorstellen en nota's. ... 9 staaij, mr. c.g. van der sgp 10 voordewind, drs. j.s. cu 11 voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Carel Kneulman
Nederlands beeldhouwer, tekenaar en graficus, dichter en zanger, geboren 15 december 1915 Amsterdam - overleden 15 januari 2008 Darp. Kneulman woonde samen met zijn vrouw op een oude boerderij in Drenthe, omringd door zijn werk. ... spui'. aldus geschiedde. op 2 mei 1959 onthulden jan en nel voortman - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Financiƫn (fin)
Deze Tweede Kamercommissie houdt zich onder andere bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid ( Miljoenennota, Voorjaarsnota, Najaarsnota, nationale schuld) en met belastingen. Daarnaast wordt overleg gevoerd over het beleid inzake de financiƫle sector. ... mulder, drs. a.h. cda 19 ozdil ma, z. gl 20 ozturk, s. denk 21 voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. S.L. (Sicco) Mansholt
Vooraanstaande sociaaldemocratische minister en Europeaan. Afkomstig uit een rijke, sociaal betrokken Groningse landbouwfamilie. Was - na een korte tijd in de Oost - boer en verzetsman in de Wieringermeer en werd op zijn 36ste minister van Landbouw in het kabinet-Schermerhorn/Drees. ... mansholts eerste plannen 1945-1953" (groningen, 1989) - a.j. voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
GroenLinks en Tweede Kamerverkiezingen 2012
GroenLinks had bij de verkiezingen van 12 september Jolande Sap als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Groene kansen voor Nederland'. ... 2 bram van ojik 3 liesbeth van tongeren 4 jesse klaver 5 linda voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Presidium Tweede Kamer (PRES)
Het Presidium is het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. Het bestaat uit de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters. ... sp 7 veldhoven, drs. s. van d66 8 voordewind, drs. j.s. cu 9 voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst (WR)
Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Wonen en Rijksdienst. ... h.a.g. cda 21 schouten, drs. c.j. cu 22 visser, drs. b. vvd 23 voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De huidige Tweede Kamer
Ondanks acht zetels verlies is de VVD met 33 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 toch de grootste partij geworden. Het historische verlies van de PvdA (-29) leverde hen uiteindelijk negen zetels op. ... ojik z. ozdil n. ozutok b.a.w. snels l. van tongeren l.g.j. voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
P.A. (Pia) Dijkstra
Pia Dijkstra (1954) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Na een afgebroken studie theologie werd zij medewerkster van de IKON, de Wereldomroep en de NCRV. Tussen 1988 en 2000 was zij vaste presentatrice van het acht uur-journaal van de NOS. ... 74 stemmen aan. ( 33.506) - diende in 2013 samen met linda voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg
Steven van Weyenberg (1973) is vanaf 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij was directeur Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... 2012 door mariko peters (groenlinks) ingediend en door linda voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kandidaten GroenLinks Tweede Kamerverkiezingen 2017
In onderstaand overzicht staa n de eerste 21 van de kandidatenlijst van GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. ... j.f. 1 buitenweg, dr. k.m. 2 lee, drs. t. m.t. van der 3 voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws)
Deze Tweede Kamercommissie voert overleg over onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor. ... 21 toorenburg, dr. m.m. van cda 22 voordewind, drs. j.s. cu 23 voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw)
Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over onderwijsaangelegenheden, het wetenschapsbeleid en het cultuur- en mediabeleid. Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen. ... 21 schouten, drs. c.j. cu 22 sjoerdsma msc, sj.w. d66 23 voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. A.H. (Attje) Kuiken
Attje Kuiken (1977) is vanaf 30 november 2006 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Van 12 december 2016 tot 16 maart 2017 was fractievoorzitter. Sinds november 2015 was zij vicefractievoorzitter. Mevrouw Kuiken was beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid bij het ministerie van BZK. ... ondernemingen) ( 33.587) - diende in 2016 samen met linda voortman - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 19