YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: voegwoord literair taal komma dat/wat/die/wie woordgebruik woordkeuze aaneenschrijven voorzetsels betekenis basisregels ontkenningen persoonlijk voornaamwoord verwijswoord ontleden dan/als enkelvoud/meervoud persoonsvorm werkwoord directe-en indirecte-rede bijzin trema nevenschikking inversie getallen leestekens middenstuk aanvoegende wijs samentrekking hoofdletter of kleine letter hoofdzin tegenwoordig-deelwoord : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 51 voor - voegwoord - in 0.00829792022705078 seconden.

Voegwoord

Kunstbus - Het voegwoord [-en] o ... voegwoord

                                                                                                                                           

Wanneer zetten we een komma voor het voegwoord dat?

Genootschap Onze Taal - Voor het voegwoord dat zetten we over het algemeen geen komma: 'Het is zeker dat zij naar Leeuwarden verhuist', 'Ik dacht dat je ook zou komen', 'Je zag aan de bomen dat de winter in aantocht was', 'Ik heb nooit beweerd dat ik het leuk vond. ... zetten we een komma voor het voegwoord

                                                                                                                                           
Wanneer schrijf je zolang en wanneer zo lang?
Genootschap Onze Taal - Het woord zolang is één woord als het een voegwoord is, dat 'gedurende de tijd dat' betekent: ... en wanneer zo lang? het woord zolang is een woord als het een voegwoord

                                                                                                                                           
Mag ik in de zin 'Ik weet niet of ik moet vertrekken of of ik het haar moet uitleggen' het derde of schrappen?
Genootschap Onze Taal - Nee, liever niet. Twee keer of na elkaar is lelijk, maar één van de twee schrappen is geen goede oplossing. In 'Ik weet niet of ik moet vertrekken of ik het haar moet uitleggen' ontbreekt een voegwoord. ... moet vertrekken of ik het haar moet uitleggen' ontbreekt een voegwoord

                                                                                                                                           

Mag je het voegwoord om gebruiken als je het ook weg kunt laten?

Genootschap Onze Taal - Ja, dat mag. ... je het voegwoord

                                                                                                                                           
Schrijf je naargelang als één woord of als twee ( naar gelang )?
Genootschap Onze Taal - Naar( )gelang is als voegwoord één woord, maar als voorzetsel twee: naar gelang. ... een woord of als twee ( naar gelang )? naar( )gelang is als voegwoord

                                                                                                                                           

'Ze gaf haar zoontje de fles, opdat/zodat hij zou ophouden met huilen.' Wat is het juiste voegwoord?

Genootschap Onze Taal - Opdat en zodat zijn beide mogelijk. Ze betekenen in deze zin allebei 'met de bedoeling dat'. Opdat is wel wat formeler en daardoor minder geschikt voor de spreektaal. ... opdat/zodat hij zou ophouden met huilen.' wat is het juiste voegwoord

                                                                                                                                           
Welk verbindingswoord is juist in 'Wij zijn dankbaar voor de jaren die/dat hij bij ons was'?
Genootschap Onze Taal - Dat is hier juist: 'Wij zijn dankbaar voor de jaren dat hij bij ons was. ... dankbaar voor de jaren dat hij bij ons was.' dat is hier een voegwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: nooit en te nimmer, nooit ofte nimmer of nooit of te nimmer?
Genootschap Onze Taal - Nooit ofte nimmer is juist. Ofte is dus één woord. Nooit en te nimmer komt vaak voor, maar wordt nog steeds als fout beschouwd. ... is de oude vorm van of, die alleen nog gebruikt wordt in het voegwoord

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je mits en wanneer tenzij?
Genootschap Onze Taal - Mits betekent '(alleen) als', 'op voorwaarde dat'. Het is juist in bijvoorbeeld 'De hond mag mee het bos in, mits hij aangelijnd wordt' ( alleen als / op voorwaarde dat de hond is aangelijnd, mag hij mee). ... van fouten niet te onderschatten / niet te overschatten voegwoord

                                                                                                                                           
Zijn de woorden als, indien en wanneer synoniemen van elkaar, of is er een betekenisverschil?
Genootschap Onze Taal - De voegwoorden als en wanneer zijn synoniem. In sommige gevallen zijn deze woorden uitwisselbaar met indien, in andere niet. Daartoe moeten we onderscheid maken tussen voegwoorden van tijd en voegwoorden van voorwaarde of veronderstelling. ... synoniemen van elkaar, of is er een betekenisverschil? de voegwoord

                                                                                                                                           
Wat is het (gebruiks)verschil tussen echter en maar?
Genootschap Onze Taal - Echter is een bijwoord met een tegenstellende betekenis; het lijkt op maar. Maar er zijn een paar verschillen tussen echter en maar. Echter is vooral een schrijftaalwoord. En zelfs in schrijftaal doet het al snel wat stijf en formeel aan. ... maar maar behoort tot een andere woordsoort: het is een voegwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'We kunnen iemand als jij goed gebruiken' of 'We kunnen iemand als jou goed gebruiken'?
Genootschap Onze Taal - 'We kunnen iemand als jij goed gebruiken' is juist. ... is het prettig samenwerken. (niet: als hen ) als en zoals zijn voegwoord

                                                                                                                                           
Schrijf je in( )geval als één of als twee woorden in een zin als de volgende: ' Ingeval/in geval van nood kunt u het alarmnummer bellen'?
Genootschap Onze Taal - In combinatie met van zijn in en geval altijd losse woorden. Juist is dus: ' In geval van nood kunt u het alarmnummer bellen. ... bellen.' ingeval wordt als een woord geschreven als het een voegwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: iemand als ik of iemand als mij?
Genootschap Onze Taal - Iemand als ik is juist; je kunt dit aanvullen tot iemand als ik ben. ... zijn hier telkens onderwerp in een onvolledige bijzin na het voegwoord

                                                                                                                                           
Mag je en gebruiken vóór vice versa?
Genootschap Onze Taal - Ja, dat mag: vice versa en en vice versa zijn allebei goed. ... vice versa wordt al eeuwenlang vaak voorafgegaan door het voegwoord

                                                                                                                                           
Mag een zin beginnen met en?
Genootschap Onze Taal - Ja, een zin mag beginnen met en. Het is een hardnekkig misverstand dat dat niet zou kunnen. Grammaticaal is er geen enkel bezwaar tegen; het is vooral een kwestie van smaak en tekstverzorging. Hetzelfde geldt voor maar aan het begin van een zin: ook dat kan prima. ... (mutsaers) verwante adviezen echter / maar komma voor 'en' voegwoord

                                                                                                                                           
Kan ondanks dat niet beter vervangen worden door hoewel? Bijvoorbeeld in een zin als ' Ondanks dat iedereen te laat was, ging de bijeenkomst toch door.'
Genootschap Onze Taal - Ondanks dat is zeker niet fout, maar het is wel wat spreektaliger dan hoewel. In geschreven teksten kan beter voor hoewel worden gekozen. ... teksten kan beter voor hoewel worden gekozen. hoewel is een voegwoord

                                                                                                                                           
Wat betekent daar in de zin Daar ik hoofdpijn had, ging ik vroeg naar bed?
Genootschap Onze Taal - Daar is hier gebruikt als een voegwoord in de betekenis 'omdat'. Hoewel de hedendaagse woordenboeken het woord in deze betekenis zonder voorbehoud geven, zouden wij het liever niet gebruiken. Daar is in deze betekenis nogal ambtelijk en formeel; het adviesboek Vraagbaak Nederlands (2005) noemt het zelfs 'verouderd, stoffig'. ... had, ging ik vroeg naar bed? daar is hier gebruikt als een voegwoord

                                                                                                                                           
Is vanaf goed gebruikt in de zin: 'Het tijdschrift Onze Taal bestaat vanaf 1932'?
Genootschap Onze Taal - Ja. ... jaar met pensioen vanaf de vierde voorstelling trefwoorden voegwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Het elftal ging uit z'n dak nadat de spits het winnende doelpunt maakte ' of 'Het elftal ging uit z'n dak nadat de spits het winnende doelpunt had gemaakt '?
Genootschap Onze Taal - De zin met had gemaakt is het best. In de hoofdzin ('Het elftal ging uit z'n dak') staat een onvoltooid verleden tijd ( ging ). Na nadat wordt daardoor bij voorkeur een voltooid verleden tijd gebruikt ( had gemaakt ) en liever geen onvoltooid verleden tijd ( maakte ). ... adviezen bijzin in verleden tijd: geldt die nog? trefwoorden voegwoord

                                                                                                                                           
'Duitsland heeft vijf keer meer inwoners dan Nederland.' Of moet het per se vijf keer zo veel als zijn?
Genootschap Onze Taal - De zin 'Duitsland heeft vijf keer meer inwoners dan Nederland' kan in theorie tot verwarring leiden: zijn het er dan 80 miljoen (5 x 16) of 96 miljoen (16 + (5 x 16))? De meeste mensen zullen de zin goed interpreteren, namelijk op de eerste manier, maar u kunt beter zeggen 'Duitsland heeft vijf keer zo veel inwoners als Nederland. ... als wel lelijk tien keer zo veel als / dan trefwoorden dan/als voegwoord

                                                                                                                                           
Wat is het precieze betekenis- en gebruiksverschil tussen omdat en doordat?
Genootschap Onze Taal - Omdat en doordat kunnen allebei een oorzaak aanduiden; omdat kan daarnaast betrekking hebben op een reden (er zit dan een drijfveer, overtuiging en/of gedachte achter). ... verwante adviezen opdat / zodat trefwoorden betekenis voegwoord

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je ofwel, en wanneer oftewel?
Genootschap Onze Taal - Volgens de meeste woordenboeken zijn ofwel en oftewel in bijvoorbeeld de volgende zinnen synoniemen: ... nooit en te / of te / ofte nimmer trefwoorden betekenis voegwoord

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3