YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek vocale-muziek cultuur italiaanse engelse muziek italiaanse-muziek kunst klassieke-muziek franse-muziek nederlandse expressionistische expressionistische muziek gregoriaanse muziek architectuur architecten gebouwen - madrigaal zoltan kodaly a capella dieter schnebel kamermuziek italiaanse-opera intavolare franco-vlaamse-school mis pianodeel uitvoeringspraktijk blues echo carlo gesualdo da venosa muziekgeschiedenis estampida emil frantisek burian canzoni alla francese coloratuur samuel scheidt willem pijper benjamin britten air de cour : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6133 voor - vocale muziek - in 0.266513109207153 seconden.

Vocale-Muziek

Muziekbus - Vocale Muziek muziek voor de menselijke stem. ... vocale

                                                                                                                                           

Muziek

Muziekbus - (Latijns/ Grieks) In de Griekse oudheid bedoelde men met muziek in de eerste plaats het geheel van muzische kunsten, d.w.z. zowel de dichtkunst en danskunst als de toonkunst. Eerst later beperkte men het tot het gebied van de toonkunst. ... de klankkleur, en bakent bijv. ook de grens af tussen vocale

                                                                                                                                           

Engelse muziek

Muziekbus - Engelse Muziek In de negentiende eeuw was veel Engelse muziek schatplichtig aan Duitsland, in de achttiende eeuw aan Italië, in de zeventiende aan Frankrijk, in de zestiende aan Italië en Spanje, en in de vijftiende eeuw aan Frankrijk. ... de chapel royal. naast kerkmuziek schreef byrd ook wereldlijke vocale

                                                                                                                                           

Italiaanse-muziek

Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... in het italiaanse sociale leven werd opgeluisterd met vocale

                                                                                                                                           

Klassieke-Muziek

Muziekbus - Klassieke Muziek De term klassieke muziek wordt vaak gebruikt als tegenpool van lichte, populaire muziek. In engere zin is Klassieke muziek echter de term waarmee men de muziek van rond 1800, ca 1765-1825, aanduidt. ... muziek was in de klassieke periode belangrijker dan vocale

                                                                                                                                           

Franse-muziek

Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... voornamelijk uit ballades, virelais en rondeaus met een vocale

                                                                                                                                           

expressionistische muziek

Muziekbus - Expressionisme (muziek) In navolging van de beeldende kunst en de literatuur wordt deze term ook toegepast op de nieuwe stijl in de muziek van het begin 20ste eeuw die van de ene kant een reactie was op het impressionisme en aan de andere kant een voortzetting van het subjectivisme van de hoogromantiek. ... combinaties van instrumenten. - sprechgesang is een nieuwe vocale

                                                                                                                                           

Gregoriaanse muziek

Muziekbus - De gregoriaanse muziek is de liturgische muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke Kerk. De term gregoriaans wordt gebruikt om de kerkmuziek aan te duiden die sinds de 9e eeuw een vast onderdeel is van de kerkelijk liturgie in West- Europa. ... zonder crescendo en decrescendo. eenstemmige louter vocale

                                                                                                                                           
Madrigaal
Muziekbus - Letterlijk herderszang, genreaanduiding voor vocale muziek. De geschiedenis van het madrigaal gaat terug tot in de 14de eeuw. Het komt uit Italië en werd in de 16de eeuw een van de meest geliefde genres van meerstemmige vocale muziek. ... letterlijk herderszang, genreaanduiding voor vocale

                                                                                                                                           
a capella
Muziekbus - A Capella Muziekterm - [It.], letterlijk in kerkstijl; bezettingsnaam voor koorzang of vocale muziek zonder begeleiding van muziekinstrumenten. Onder het begrip a capella, ook wel geschreven als a cappella of alla cappella, verstaat men in het hedendaagse taalgebruik in de eerste plaats de niet-begeleide, puur vocale bezetting van een willekeurige geestelijke of wereldlijke compositie. ... letterlijk in kerkstijl; bezettingsnaam voor koorzang of vocale

                                                                                                                                           
Franco-Vlaamse-School
Muziekbus - Franco Vlaamse School De Franco- Vlaamse School of Nederlandse School genoemd, is een stijlrichting van polyfone vocale muziek in de 15e- en 16e eeuw. Een nationalistische reflex ligt wellicht aan de oorsprong van de onderscheiden benamingen die Nederlandse, Franse en Vlaamse muziekwetenschappers voor de polyfonisten uit de Lage Landen hebben bedacht. ... nederlandse school genoemd, is een stijlrichting van polyfone vocale

                                                                                                                                           

Kamermuziek

Muziekbus - Verzamelnaam voor instrumentale en vocale muziek in kleine bezetting. Onder kamermuziek in de tegenwoordige betekenis verstaat men instrumentale en vocale muziek voor een kleine solistische bezetting. De daarmee van orkest- en koormuziek afgegrensde kamermuziek omvat werken voor strijk-, blaas- en gemengde ensembles, muziek voor solo-instrumenten met pianobegeleiding (bijv. ... verzamelnaam voor instrumentale en vocale

                                                                                                                                           
Italiaanse-Opera
Muziekbus - Italiaanse Opera Zie voor de voorgeschiedenis Italiaanse Opera het artikel Italiaanse muziek. renaissance Spaanse en vooral Italiaanse wereldlijke composities (de lauden en frottolen) nemen de ontwikkeling van de homofone stijl over en in Frankrijk ontstaat ca 1530 een type chanson dat mogelijk door de frottole beïnvloed is en eveneens homofoon is. ... en balletto de twee belangrijkste lichtere genres van de vocale

                                                                                                                                           
Zoltan Kodaly
Zoltan Kodaly
Muziekbus - Zoltán Kodály geboren Kecskemét 16-12-1882, gestorven Boedapest 6-3-1967 Hongaars componist, etnomusicoloog en muziekpedagoog Zoltán Kodály bezocht het gymnasium in Nagyszombat. Doordat er bij hem thuis veel aan muziekbeoefening werd gedaan, raakte Kodaly zo geïnteresseerd in muziek, dat hij in de muziekbibliotheek werken van grote meesters bestudeerde en en in 1898 al een mis voor koor en orkest componeerde. ... de muziekacademie van boedapest. in die tijd schreef hij veel vocale

                                                                                                                                           
Intavolare
Muziekbus - Italiaanse term voor overbrengen in (ander) notenschrift. Intavolare was in de 16e eeuw het arrangeren van vocale muziek voor een klavierinstrument of luit. Omdat de vocale muziek niet in partituur bestond, maar alleen in afzonderlijke stemmen, moest de bewerker deze in tabulatuur brengen, waarbij hij vrij was om de stemmen te variëren en te versieren. ... notenschrift. intavolare was in de 16e eeuw het arrangeren van vocale

                                                                                                                                           
Mis
Muziekbus - 1 katholieke kerkdienst met eucharistieviering => offermaaltijd 2 muziek of liederen voor de katholieke kerkdienst De mis is in liturgische zin: het geheel van gebeden, lofprijzingen, acclamaties (aanroepingen) en lezingen tijdens de rooms-katholieke eredienst, de centrale vormgeving van de katholieke godsdienst. ... van waaruit men gemotiveerd werd om deze op reeds bestaande vocale

                                                                                                                                           
Dieter Schnebel
Muziekbus - Duits componist, geboren Lahr/Baden, 14 maart 1930 Biografie Van 1949 tot 1952 studeert Schnebel aan de Musikhochschule in Freiburg, woont hij lezingen bij van Martin Heidegger aan de universiteit en staat hij in nauw contact met de Kranichsteiner (tegenwoordig Darmstädter) Ferienkurse voor Nieuwe Muziek. ... en tegelijk het meest volledige artistieke onderzoek naar vocale

                                                                                                                                           
Pianodeel
Muziekbus - reductie van vocale en instrumentale muziek voor een ensemble tot het pianogedeelte. Een tot het pianogedeelte gereduceerd arrangement van vocale of instrumentale muziek voor een ensemble noemt men pianodeel. ... reductie van vocale

                                                                                                                                           
air de cour
Muziekbus - Air de Cour Onder invloed van de in aanzien toenemende klassieke tragedie ( Corneille) begon men naar meer eenheid van handeling te streven, de pastorale ging overheersen. Tot de vocale onderdelen van de balletten behoorde de air de cour. ... handeling te streven, de pastorale ging overheersen. tot de vocale

                                                                                                                                           
Samuel Scheidt
Muziekbus - Duits componist en organist, gedoopt op 3 november 1587 in Halle/Saale, gestorven 24 maart 1654 in Halle biografie Samuel Scheidt kreeg een muzikale opleiding aan het lokale gymnasium en in 1603 werd hij hulp organist aan de Moritzkirche in Halle. ... establishment aan het hof met 10 instrumentalisten en vijf vocale

                                                                                                                                           
Uitvoeringspraktijk
Muziekbus - Uitvoeringspraktijk (Ausführungspraxis) Alles wat voor een realisatie in klank nodig is. Iedere uitvoeringspraktijk in de historie beroept zich op theoretische paradigma's. Vocale en instrumentale methodes welke de mogelijkheden van stem en instrumenten documenteren en aanwijzingen geven bij het uitvoeren van muziek. ... in de historie beroept zich op theoretische paradigma's. vocale

                                                                                                                                           
estampida
Muziekbus - Estampida De oudst bekende (wellicht ook de oudste) vorm van instrumentale muziek in de Middeleeuwen, van oorspronkelijk vocale afkomst, een danslied van de Provençaalse troubadours. De vorm vertoont veel overeenkomst met de lai. ... instrumentale muziek in de middeleeuwen, van oorspronkelijk vocale

                                                                                                                                           
Willem Pijper
Willem Pijper
Muziekbus - Willem Frederik Johannes Pijper Nederlands componist, pianist, publicist en pedagoog, geboren 8 september 1894 in Zeist, overleden 18 maart 1947 in Leidschendam. Biografie Willem Frederik Johannes Pijper was de zoon van Johannes Willem Pijper, behanger, en Willemina Andrea Frederika Beeftink. ... in belgie, groot-brittanie en duitsland, waardoor zijn vocale

                                                                                                                                           
canzonetta
Muziekbus - Canzonetta Een korte, luchtige canzone. Meerstemmige vocale muziek met danskarakter; in de 17de eeuw danslied voor solostem en continuo. Aan het einde van de zestiende eeuw waren canzonetta ('liedje') en balletto de twee belangrijkste lichtere genres van de vocale polyfonie in Italië. ... canzonetta een korte, luchtige canzone. meerstemmige vocale

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11