YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: stichting van de arbeid vno-ncw sociaal economische raad alexander rinnooy kan centraal planbureau herman wijffels mkb-nederland klaas de vries mariette hamer de nederlandsche bank ser jan de pous vno/ncw scp cpb fnv sociaal-economische raad cnv lto nederland kabinet-balkenende iv kabinet-balkenende ii vvd kabinet-rutte i niek jan van kesteren kabinet-den uyl petra stienen henriette prast martin van rooijen roel kuiper eerste kamerverkiezingen in 2011 provinciale statenverkiezingen 2015 ruud vreeman loek hermans plasterk gekozenen eerste kamer 2015 paul schnabel nico schrijver arda gerkens hans-martin don joop atsma : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 25 voor - vno ncw - in 0.012174129486084 seconden.

VNO-NCW

Parlement & Politiek - Dit is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. Sinds 1997 behartigt VNO-NCW zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. Voor die tijd waren VNO en NCW afzonderlijke organisaties. ... vno

                                                                                                                                           
Sociaal-Economische Raad (SER)
Parlement & Politiek - Adviestaak ... kroonlid. van de 11 ondernemersleden worden er 7 geleverd door vno

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2015
Parlement & Politiek - Op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden waren op hun beurt op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. ... van kesteren (plaats 6), directeur van werkgeversorganisatie vno

                                                                                                                                           
Mr. N.J.J. (Niek Jan) van Kesteren
Parlement & Politiek - Niek-Jan van Kesteren (1952) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij was algemeen directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW en directeur van MKB Nederland. Eerder was hij directeur sociale zaken bij werkgeversverbond NCW. ... het cda. hij was algemeen directeur van werkgeversorganisatie vno

                                                                                                                                           
Drs. E.I. (Edith) Schippers
Parlement & Politiek - Edith Schippers (1964) is sinds 14 oktober 2010 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2003-2010 en in 2012 was zij Tweede Kamerlid voor de VVD. Mevrouw Schippers was eerder secretaris gezondheidszorg en arbeidsmarkt en secretaris ruimtelijke ordening van VNO-NCW en daarvoor fractiemedewerker. ... en arbeidsmarkt en secretaris ruimtelijke ordening van vno

                                                                                                                                           
Dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan
Parlement & Politiek - Alexander Rinnooy Kan (1949) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Hij was lector en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1986-1989 was hij rector-magnificus van die universiteit. ... van die universiteit. in 1991 stapte hij over naar het vno

                                                                                                                                           
Mr. Y.C.M.Th. (Yvonne) van Rooy
Parlement & Politiek - CDA-politica, dochter van een oud-minister en oud-gouverneur van Limburg. Kwam via de Christelijke werkgeversorganisatie en het Europees Parlement tussentijds in het tweede kabinet-Lubbers. Als staatssecretaris van Economische Zaken leidde zij vele handelsmissies. ... 20 maart 1990 en 11 mei 1990 - vrij nederland, 10 juli 1993 - vno

                                                                                                                                           
Dr. A.C. (Agnes) Kant
Parlement & Politiek - Bevlogen Tweede Kamerlid en enige tijd partijleidster van de SP. In Nijmegen gepromoveerd in de medische wetenschappen en aanvankelijk wetenschapper. Kwam in 1994 in de gemeenteraad van Doesburg en werd beleidsmedewerker van de Kamerfractie. ... persoonlijke ambities van sp-fractiesecretaris agnes kant" in: vno

                                                                                                                                           
Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
Parlement & Politiek - Stad ... vertegenwoordigd door: werkgevers (groep i) - mkb nederland - vno

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2010
Parlement & Politiek - De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... en arbeidsmarkt en secretaris ruimtelijke ordening van vno

                                                                                                                                           
Dr. N. (Neelie) Kroes
Parlement & Politiek - Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... kroes wil leiden en plannen maken: niet het zorgzame type", vno

                                                                                                                                           
Dr. F.C.G.M. (Frans) Timmermans
Parlement & Politiek - Frans Timmermans (1961) is sinds 1 november 2014 vicevoorzitter van de Europese Commissie en in de Commissie-Juncker belast met 'betere regulering' en duurzame ontwikkeling. Hij was van 5 november 2012 tot 17 oktober 2014 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte II. ... hester jansen, "'ik wil niet in de marge van europa zitten'", vno

                                                                                                                                           
S.A.M. (Sharon) Dijksma
Parlement & Politiek - Sharon Dijksma (1971) is sinds 3 november 2015 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte II. Sinds 23 maart 2017 is zij lid van PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Eerder, van 18 december 2012 tot 3 november 2015, was zij staatssecretaris van Economische Zaken (met name voor landbouw). ... ambities van pvda-vice-fractievoorzitter sharon dijksma" in: vno

                                                                                                                                           
Voor- en nadelen van de Europese Unie
Parlement & Politiek - De Nederlandse politiek heeft de laatste jaren veel over Europa en haar kosten en baten gedebatteerd. De politieke partijen kijken daarin verschillend naar de voor- en nadelen die het lidmaatschap van de EU Nederland oplevert of kost. ... nederlandse burger jaarlijks zo'n 2000 euro op (2008) brochure vno

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. M.L. (Mauk) de Brauw
Parlement & Politiek - DS'70-bewindsman en Tweede Kamerlid. Deftige jonkheer, oud-verzetsman en Irene-brigadier, die vanuit het verzekeringswezen minister werd in het kabinet-Biesheuvel. Wist als minister voor wetenschappelijk onderwijs slechts met moeite zijn wetsvoorstel tot verhoging van het college- en inschrijvingsgeld voor studenten door de Eerste Kamer te loodsen. ... sociaal beleid, raad van nederlandse werkgeversverbonden ( vno

                                                                                                                                           
Stichting van de Arbeid
Parlement & Politiek - De Stichting van de Arbeid is een in mei 1945 opgericht overlegorgaan van de sociale partners (representatieve centrale werknemers- en werkgeversorganisaties). In de Stichting zijn enkele belangrijke sociale akkoorden gesloten, zoals in 1982 het Akkoord van Wassenaar. ... - cnv: 2 zetels - vakcentrale voor professionals: 2 zetels - vno

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2017
Parlement & Politiek - De formatie 2017 stond tot nu toe in het teken van vorming van een kabinet van VVD, D66, CDA en GroenLinks. Daartoe werden twee pogingen ondernomen, maar op 12 juni concludeerde informateur Tjeenk Willink dat een geschil over het migratiebeleid een onoverkomelijk probleem opleverde. ... en arbeidsmarkt en secretaris ruimtelijke ordening van vno

                                                                                                                                           
S.M. (Sybilla) Dekker
Parlement & Politiek - Uit een werkgeversvereniging afkomstige VVD-politica, die in het kabinet-Balkenende II minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werd. Was eerder onder meer arbeidsinspectrice, ambtenaar op Landbouw en directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid. ... awvn (algemene werkgeversvereniging), aangesloten bij vno

                                                                                                                                           
Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Parlement & Politiek - Dit agentschap draagt bij aan het Europees sociaal beleid door onderzoek te doen naar de werk- en levensomstandigheden binnen de EU. ... sociale zaken en werkgelegenheid - de werkgeversorganisatie vno

                                                                                                                                           
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Parlement & Politiek - Dit agentschap verzamelt kennis over veiligheid en gezondheid op het werk binnen alle EU-lidstaten. De statistische, technische en economische analyses van het OSHA worden gebruikt door EU-instellingen, regeringen en derden (vakbonden, wetenschappers, etc. ... door: - het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid - vno

                                                                                                                                           
Mr. M.L.A. (Marnix) van Rij
Parlement & Politiek - Marnix van Rij (1960) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor het CDA. In 1999 werd hij, na wethouder van Wassenaar te zijn geweest, voorzitter van het CDA. In 2001 ging hij de strijd aan met De Hoop Scheffer over het lijsttrekkerschap van het CDA. ... kind wilde ik dominee worden en eigenlijk nog steeds'", in: vno

                                                                                                                                           
Mr. L. (Leo) de Block
Parlement & Politiek - KVP-bewindsman. Zoon van een generaal. Begon zijn loopbaan in het bankwezen en was topambtenaar op financiën en EZ, en daarna financieel directeur van de KLM. Staatssecretaris van Europese samenwerking in de kabinetten-Marijnen, -Cals en -Zijlstra. ... was een tante van c.j.a. van lede, voorzitter van het vno

                                                                                                                                           
A.J. (Ad) Kaland
Parlement & Politiek - Bekende CDA-senator van CHU-huize, die zich tijdens het derde kabinet-Lubbers opwierp als verdediger van het dualisme. Ging als fractievoorzitter enkele keren de confrontatie met premier Lubbers aan over het kabinetsbeleid en keerde zich tegen een uit 'stemvee' bestaande Tweede Kamer. ... vno

                                                                                                                                           
Drs. G.M.V. (Gijs) van Aardenne
Parlement & Politiek - Liberaal wis- en natuurkundige met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Speelde in de VVD dertig jaar een belangrijke rol. Voor hij in de landelijke politiek kwam directeur van een ijzergieterij. ... te dordrecht, van 1970 tot 1977 - lid economische raad, vno

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3