YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: van den tempel domela nieuwenhuis controle tweede kamer moties roethof den uyl lubbers i (1982-1986) van agt iii (1982) wagenaar leers k. ter laan troelstra nagel jan pronk burger rutte ii van agt i (1977-1981) lubbers iii (1989-1994) bakker interpellatie vondeling van baalen grondwetsherziening van 1983 kok i (1994-1998) niessen knottenbelt nederhorst van velzen de boer verhagen keuchenius thorbecke van der lek tuijnman schuurman heerma k.g. de vries staatssecretaris platvoet recht van interpellatie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 86 voor - vliegen - in 0.0177490711212158 seconden.
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... van het marinepersoneel in nederlands-indie 1933 - door vliegen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat is juist: eropaf komen, erop af komen of erop afkomen?
Erop afkomen is juist. Afkomen (op) ('naar iets toe gaan, erdoor aangelokt worden') is een samengesteld werkwoord; het wordt in alle woordenboeken aaneengeschreven. Omdat af bij komen hoort, mag het niet aan erop worden vast geschreven in erop afkomen. ... in erop afkomen. juist is daarom ook: 'zij kwamen erop af als vliegen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waarom noemen we iemand die dom is of iets doms doet een uilskuiken?
De uil wordt in veel culturen als een wijs dier beschouwd, maar in andere culturen stond deze vogel juist slecht bekend. In het boek De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis (2008) staat: "Uilen zijn roofvogels, die in het verleden wegens hun gekrijs in de nacht als onheilbrengers werden beschouwd. ... iets dergelijks: de uil werd door "zijn geruisloos nachtelijk vliegen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)
De SDAP was een sociaaldemocratische partij, die lange tijd tevens republikeins en antimilitaristisch was. De SDAP werd in 1894 opgericht en kan als opvolger van de revolutionair-socialistische SDB (Socialistenbond) worden beschouwd. ... regering. voormannen van de sdap waren onder meer troelstra, vliegen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Luchtvaart
Luchtvaart verwijst naar de activiteiten rondom het laten vliegen van mensen en de industrie die te maken heeft met vliegmachines. Onder vliegmachine verstaat men zowel vliegtuigen, als helikopters, als autogiro's, als voertuigen die lichter dan lucht zijn en ornitopters. Andere woorden voor luchtvaart zijn aviatiek, luchtvaartverkeer, luchtverkeer, vliegerij en vliegverkeer. ... luchtvaart verwijst naar de activiteiten rondom het laten vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Draak
Draak (fabeldier) ... stormachtige avonden haken 4 of 5 draken hun staarten ineen en vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters SDAP
De grote SDAP -voorman Pieter Jelles Troelstra was van 1895-1897 ook voorzitter van deze partij. De eerste SDAP-voorzitter in 1894 was Henri Polak. Koos Vorrink was van 1934-1946 de laatste SDAP-voorzitter. ... maar met een autoritaire stijl. meer informatie w.h. (willem) vliegen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Leonardo Da Vinci
Leonardo di ser Piero da Vinci (1452-1519) Leonardo da Vinci, de personificatie van het Renaissance ideaal van de universele mens (uomo universale), de veelzijdige mens: schilder, beeldhouwer, architect, uitvinder, filosoof, dichter, natuurvorser en geleerde. ... dat door het genie leonardo da vinci voor zijn studie van het vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Joseph Heller
Amerikaanse schrijver, geboren 1 mei 1923 Coney Island, overleden 13 december 1999 East Hampton, New York. Beroemd geworden met zijn zwartgallige oorlogsroman 'Catch 22' en onlangs beschuldigd van plagiaat m. ... yossarian, die telkens gedwongen wordt om extra missies te vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Martha Rosler
Amerikaanse kunstenares en fotografe, geboren in 1942 in Brooklyn, New York Martha Rosler maakt video's, foto's, installaties en doet performances. Ze schrijft kunstkritieken, publiceerde meerdere boeken en doceert aan het departement Mason Gross School of the Arts van Rutgers University in New Jersey [VS]. ... om de doodsangst voor de overmoed van het menselijk vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Fokker
Een groep enthousiaste technici van Fokker haalt de Spin uit Aviodome en maakt hem weer vliegklaar... ... naar een monteuropleiding in duitsland. fokker wilde liever vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Cornelis Croll
Cornelis (roepnaam Kees) Croll, geboren te Sloterdijk op 12 september 1857 en overleden te Bussum op 8 juni 1895, was secretaris van de revolutionair- socialistische partij SDB ( Sociaal-Democratische Bond) en redacteur van het Nederlands sociaaldemocratisch tijdschrift ' Recht voor Allen'. ... vlot carriere en haalde de middelbare akte staatsrecht. w.h. vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Damien Hirst
Engelse beeldhouwer en installatiekunstenaar, geboren in 1965 te Bristol. Woont en werkt in Devon (GB). Dood, vergankelijkheid en het uitzichtloze bestaan vormen de centrale thematiek van zijn werk dat zeer shockerend kan zijn. ... de dood door een koeienkop te laten wegrotten omzwermd door vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Wanneer is hun juist en wanneer hen?
Hieronder vindt u de algemene regels voor het gebruik van hen en hun. Verderop op deze pagina wordt bij honderden werkwoorden en uitdrukkingen aangegeven of ze met hen of hun moeten worden gecombineerd. ... achternaroepen: hij riep hun van alles achterna achterna vliegen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wanneer schrijf je eraan en wanneer er aan? En wat als er nog meer woorden bij staan, zoals toe en komen: wat moet er aan elkaar in er aan toe komen?
Het is eraan toekomen. ... plek', 'op welke plek'), dan zijn het losse bijwoorden. we vliegen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Antoine de Saint-Exupéry
Franse schrijver en vlieger, geb. 29 juni 1900, St. Maurice de Remens, Lyon, Frankrijk - gest. 31 juli 1944). Website: sprookje 'De kleine prins'. In zijn autobiografisch getinte romans en verhalen ("Courrier sud", 1929; "Vol de nuit", 1932; "Terre Des hommes", 1939; "Pilote de guerre", 1942) beschrijft hij de ervaringen van mensen die door heroïsche daden proberen de menselijke waarden te beschermen die door Techniek en rationaliteit worden bedreigd. ... staan. korte verhalen over indrukken en ervaringen van het vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Arjen Boerstra
Arjen Boerstra (Heerenveen, 1967) Academie Minerva af als beeldend kunstenaar. Hij besloot fascinaties uit zijn jeugd in zijn werk centraal te stellen. Als kind construeerde hij tenten, modelscheepjes, vliegers en boemerangs op een pure en onbevangen manier. ... geinspireerd door de eerste pogingen van de mens om te vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ricardo Brey
Ricardo Brey (Havana, 1955) Cubaanse kunstenaar, Website: Ricardo Brey richt zich onder meer op de verhouding van de mens tot de natuur, op de interactie tussen verschillende culturen en religies en op culturele identiteit, waaronder zijn eigen Afro- Cubaanse wortels. ... en schilderingen op papier die in het teken staat van het vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Jan Asselijn
Nederlandse schilder van Franse afkomst, omstreeks 1610 geboren in Diemen of Diep - overleden 28 september 1652 te Amsterdam. Samen met Jan Both en Jan Baptist Weenix was Asselijn, ook bekend onder de naam Asselyn, een van de belangrijkste Nederlandse Italianisanten. ... hebben. de beweging van de zwaan is heel hevig; z'n veertjes vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Paul Andreu
Franse architect, geboren 10 juli 1938 in Bordeaux, Caudere, de Gironde. Paul Andreu studeerde in 1968 af als architect aan de École des Beaux Arts in Parijs. ... andreu's idee was om de reizigers zo te laten wennen aan een vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Wat is de juiste verleden tijd van ervaren: ervaarde of ervoer?
Het is allebei juist. De sterke vervoeging ervoer (die het oudst is), lijkt nog steeds het vaakst voor te komen. ... voer aan, aangevaren aanvechten, vocht aan, aangevochten aan vliegen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Alberts en van Huut
Architecten: Max van Huut (1947), A.C. ( Ton) Alberts (1927 - 19 augustus 1999) en Marius Ballieux. Amsterdam is een nationaal- en internationaal opererend bureau voor landschap, stedenbouw, architectuur en interieur. ... hun tevredenheid daarover destijds als volgt: „ normaal vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
CO2-opslag
Nederland streeft naar een reductie van 40 megaton (Mton) CO 2 -equivalenten per jaar in 2010. Elk land kan kiezen welke broeikasgassen het reduceert. Via een equivalententabel kan men deze stoffen omrekenen in CO 2. ... gebruiken. het 'enhanced coalbed methane process' slaat twee vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Judith Herzberg
Judith Herzberg ( Amsterdam, 1934) Judith (Frieda Lina) Herzberg, Nederlands dichteres en prozaschrijfster, geboren 4 november 1934 te Amsterdam. Judith Herzberg woont afwisselend in Nederland en Israël. ... opgedragen 'aan mijn ouders'. 1968 beemdgras (poezie) 1970 vliegen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 19