YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: vicky maeijer v. vicky maeijer pvv geert wilders fleur agema europees parlement vvd d66 pvda cda sp groenlinks christenunie sgp 50plus pvdd europese unie vicky maeijer pvv tweede kamerverkiezingen denk william moorlag vnl martin van rooijen stientje van veldhoven d66 18 alexander kops pvv gabrielle popken pvv roy van aalst pvv roelof bisschop sgp madeleine toorenburg cda corinne ellemeet groenlinks ockje tellegen vvd femke merel arissen pvdd sjoerd sjoerdsma d66 attje kuiken pvda toon van dijk pvv nevin ozutok groenlinks antje diertens d66 13 agnes mulder cda : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 270 voor - vicky maeijer pvv - in 0.0756831169128418 seconden.

V. (Vicky) Maeijer MA

Vicky Maeijer (1986) is sinds 23 maart 2017 lid van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. In 2014 -2017 was zij lid van het Europees Parlement. Mevrouw Maeijer was in het EP lid van de commissies burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en rechten van de vrouw en gendergelijkheid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PVV en Tweede Kamerverkiezingen 2017

De Partij Voor de Vrijheid (PVV) has bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Geert Wilders als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Nederland weer van ons'. ... na tweede kamerlid fleur agema was europarlementslid vicky maeijer de hoogste nieuwkomer op de lijst. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... n paternotte (d66) bestuurskunde (14) wim-jan renkema (groenlinks) anne kuik (cda) wilma schrover (50plus) tamara van ark (vvd) vicky maeijer (pvv) gert-jan segers (christenunie) bente becker (vvd) psychologie gidi markuszower (pvv) sjoerd sjoerdsma (d66) vera - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... voor nederland zijn de volgende europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky maeijer (pvv) auke zijlstra (pvv) plaatsvervanger(s) dennis de jong (sp) jeroen lenaers (cda) kati piri (pvda) het europees par - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... voor nederland zijn de volgende europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky maeijer (pvv) auke zijlstra (pvv) plaatsvervanger(s) dennis de jong (sp) jeroen lenaers (cda) kati piri (pvda) als het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... voor nederland zijn de volgende europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky maeijer (pvv) auke zijlstra (pvv) plaatsvervanger(s) dennis de jong (sp) jeroen lenaers (cda) kati piri (pvda) als het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... voor nederland zijn de volgende europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky maeijer (pvv) auke zijlstra (pvv) plaatsvervanger(s) dennis de jong (sp) jeroen lenaers (cda) kati piri (pvda) als het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... voor nederland zijn de volgende europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky maeijer (pvv) auke zijlstra (pvv) plaatsvervanger(s) dennis de jong (sp) jeroen lenaers (cda) kati piri (pvda) als het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid rechtspraak
De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... voor nederland zijn de volgende europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky maeijer (pvv) auke zijlstra (pvv) plaatsvervanger(s) dennis de jong (sp) jeroen lenaers (cda) kati piri (pvda) voor voorstellen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid informatiemaatschappij
Sinds de jaren '90 neemt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) enorm toe. Informatie-uitwisseling vindt steeds meer plaats met behulp van digitale technologieën. Het meest in het oog springende voorbeeld is het internet. ... voor nederland zijn de volgende europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky maeijer (pvv) auke zijlstra (pvv) plaatsvervanger(s) dennis de jong (sp) jeroen lenaers (cda) kati piri (pvda) als het europees - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Asiel- en migratiebeleid
Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... voor nederland zijn de volgende europarlementariers lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky maeijer (pvv) auke zijlstra (pvv) plaatsvervanger(s) dennis de jong (sp) jeroen lenaers (cda) kati piri (pvda) meer informatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PVV en Tweede Kamerverkiezingen 2012

De Partij voor de Vrijheid had bij de verkiezingen van 12 september 2012 Geert Wilders als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma heeft de titel 'Hún Brussel, óns Nederland'. ... on 15 machiel de graaf 16 karen gerbrands 17 leon de jong 18 danai van weerdenburg 19 ino van den besselaar 20 andre elissen 21 vicky maeijer 22 johan driessen 23 willie dille meer over pvv tweede kamerverkiezingen 2012 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Werkgelegenheid ... voor nederland zijn de volgende europarlementariers lid: lid/leden vicky maeijer (pvv) plaatsvervanger(s) sophie in 't veld (d66) als het europees parlement het (eventueel aangepaste ) voorstel goedke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... de volgende europarlementariers lid: lid/leden wim van de camp (cda) peter van dalen (cu) plaatsvervanger(s) bas eickhout (gl) vicky maeijer (pvv) matthijs van miltenburg (d66) als het europees parlement het (eventueel aangepaste ) voorstel goedkeurt, sluit ee - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gekozenen Tweede Kamerverkiezingen 2017
In onderstaand overzicht staan de Tweede Kamerleden die zijn gekozen bij de verkiezingen op 15 maart 2017. Bij die verkiezingen behaalde de VVD 33 zetels en daarmee zijn zij de grootste partij in de Tweede Kamer. ... (vicky) maeijer 04 g. ... (jan) middendorp * nummer 31 sjoerd potters neemt geen zitting pvv (20 leden) # foto naam kamerlid 01 g. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PVV)

De fractie van de Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 twintig leden. De PVV had na de verkiezingen van 12 september 2012 vijftien zetels, maar in de periode 2012-2017 stapten drie leden uit de fractie. ... 2017-03-23 16 maeijer ma, v. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De huidige Tweede Kamer
Ondanks acht zetels verlies is de VVD met 33 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 toch de grootste partij geworden. Het historische verlies van de PvdA (-29) leverde hen uiteindelijk negen zetels op. ... maeijer g. ... ook de d66 (+7), het cda (+6) en de pvv (+5) wonnen flink. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kandidaten PVV Tweede Kamerverkiezingen 2017

In onderstaand overzicht staa n de eerste 35 van de kandidatenlijst van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. ... 2 maeijer ma, v. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (eu)
Deze Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking. ... pvv 15 maeijer ma, v. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Financiën (fin)
Deze Tweede Kamercommissie houdt zich onder andere bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid ( Miljoenennota, Voorjaarsnota, Najaarsnota, nationale schuld) en met belastingen. Daarnaast wordt overleg gevoerd over het beleid inzake de financiële sector. ... vvd 16 maeijer ma, v. ... van pvv 5 dijkgraaf, prof.dr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw)
Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over onderwijsaangelegenheden, het wetenschapsbeleid en het cultuur- en mediabeleid. Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen. ... pvda 14 maeijer ma, v. ... pvv 4 bisschop, dr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (VJ)
Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, de rechtelijke macht, gevangeniswezen, familie- en jeugdrecht, slachtofferhulp, veiligheid, politie en criminaliteitsbeleid en overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Veiligheid en Justitie. ... denk 14 maeijer ma, v. ... pvv 8 groothuizen, mr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Delegatie naar de parlementaire vergadering van de Raad van Europa (RVE)
De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, beter bekend als PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), is samengesteld uit 318 democratische gekozen volksvertegenwoordigers uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa. ... pvda 2 maeijer ma, v. ... pvv 3 mulder, a. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PVV

1.0: Partij voor de Vrijheid 2.0: Partij voor Vrijheid en Vooruitgang PVV 1.0 ((vooral) in Nederland, politieke partijen [politieke partijen]) Partij voor de Vrijheid, Nederlandse politieke partij met een nationalistische signatuur, in 2006 opgericht door Geert Wilders na conflicten met de partijtop van de VVD over de politieke koers. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 137