YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: vicky maeijer v. (vicky) maeijer pvv geert wilders fleur agema europees parlement vvd cda pvda d66 sp groenlinks christenunie sgp 50plus pvdd europese unie vicky maeijer (pvv) denk tweede kamerverkiezingen 2017 william moorlag vnl martin van rooijen gidi markuszower (pvv) emile roemer (sp) wouter koolmees (d66) corinne ellemeet (groenlinks) robert housmans (pvv) sandra beckerman (sp) toon van dijk (pvv) antje diertens (d66) 2 machiel de graaf (pvv) martin van rooijen (50plus) jeroen dijsselbloem (pvda) cem lacin (sp) ingrid van engelshoven (d66) simon geleijnse (50plus) max aardema (pvv) lammert van raan (pvdd) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 230 voor - vicky maeijer pvv - in 0.0602719783782959 seconden.

V. (Vicky) Maeijer MA

Parlement & Politiek - Vicky Maeijer (1986) is sinds 23 maart 2017 lid van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. In 2014 -2017 was zij lid van het Europees Parlement. Mevrouw Maeijer was in het EP lid van de commissies burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en rechten van de vrouw en gendergelijkheid. ... ( vicky

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... anne kuik (cda) wilma schrover (50plus) tamara van ark (vvd) vicky

                                                                                                                                           

PVV en Tweede Kamerverkiezingen 2017

Parlement & Politiek - De Partij Voor de Vrijheid (PVV) has bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Geert Wilders als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Nederland weer van ons'. ... van ons'. na tweede kamerlid fleur agema was europarlementslid vicky

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Parlement & Politiek - Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
Parlement & Politiek - In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Parlement & Politiek - Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky

                                                                                                                                           
Asiel- en migratiebeleid
Parlement & Politiek - Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
Parlement & Politiek - De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky

                                                                                                                                           
Beleid rechtspraak
Parlement & Politiek - De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky

                                                                                                                                           
Beleid informatiemaatschappij
Parlement & Politiek - Sinds de jaren '90 neemt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) enorm toe. Informatie-uitwisseling vindt steeds meer plaats met behulp van digitale technologieën. Het meest in het oog springende voorbeeld is het internet. ... lid: lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky

                                                                                                                                           

PVV en Tweede Kamerverkiezingen 2012

Parlement & Politiek - De Partij voor de Vrijheid had bij de verkiezingen van 12 september 2012 Geert Wilders als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma heeft de titel 'Hún Brussel, óns Nederland'. ... van weerdenburg 19 ino van den besselaar 20 andre elissen 21 vicky

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... nederland zijn de volgende europarlementariers lid: lid/leden vicky

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
Parlement & Politiek - De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... peter van dalen (cu) plaatsvervanger(s) bas eickhout (gl) vicky

                                                                                                                                           
Gekozenen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staan de Tweede Kamerleden die zijn gekozen bij de verkiezingen op 15 maart 2017. Bij die verkiezingen behaalde de VVD 33 zetels en daarmee zijn zij de grootste partij in de Tweede Kamer. ... naam kamerlid 01 g. (geert) wilders 02 m. (fleur) agema 03 v. ( vicky

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PVV)

Parlement & Politiek - De fractie van de Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 twintig leden. De PVV had na de verkiezingen van 12 september 2012 vijftien zetels, maar in de periode 2012-2017 stapten drie leden uit de fractie. ... vicky

                                                                                                                                           
De huidige Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Ondanks acht zetels verlies is de VVD met 33 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 toch de grootste partij geworden. Het historische verlies van de PvdA (-29) leverde hen uiteindelijk negen zetels op. ... vicky

                                                                                                                                           

Kandidaten PVV Tweede Kamerverkiezingen 2017

Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staa n de eerste 35 van de kandidatenlijst van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. ... vicky

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (eu)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking. ... vicky

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (VJ)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, de rechtelijke macht, gevangeniswezen, familie- en jeugdrecht, slachtofferhulp, veiligheid, politie en criminaliteitsbeleid en overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Veiligheid en Justitie. ... vicky

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over onderwijsaangelegenheden, het wetenschapsbeleid en het cultuur- en mediabeleid. Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen. ... vicky

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Financiën (fin)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie houdt zich onder andere bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid ( Miljoenennota, Voorjaarsnota, Najaarsnota, nationale schuld) en met belastingen. Daarnaast wordt overleg gevoerd over het beleid inzake de financiële sector. ... vicky

                                                                                                                                           
Delegatie naar de parlementaire vergadering van de Raad van Europa (RVE)
Parlement & Politiek - De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, beter bekend als PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), is samengesteld uit 318 democratische gekozen volksvertegenwoordigers uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa. ... vicky

                                                                                                                                           

Vicky Leandros

Muziekbus - Van oorsprong Griekse zangeres die via het Eurovisie Songfestival doorbreekt. Vicky Leandros (in 1952 geboren op Corfu als Vasiliki Papathanasiou) zingt in 1967 voor Luxemburg het nummer ‘L' Amour Est Bleu’ en eindigt als vierde. ... vicky

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10