YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur zure regen vermesting verzuring sulfaat ir. g.j.m. (gerrit) braks gerrit braks eerste kabinet-van agt kabinet-lubbers iii 1989 klimaatopwarming d66 tweede kabinet-lubbers ed nijpels drs. e.h.th.m. (ed) nijpels klimaatverandering correctief referendum e.h.th.m. nijpels 1990 van der stoel 1993 macsharry kabinet opwarming van de aarde mevrouw zorreguieta kabinet-kok i kabinet-lubbers iii (1989-1994) 1992 akkoord van schengen kabinet-kok ii 1991 lubbers iii hans alders economisch en monetaire unie 1994 eerste kabinet-kok j.g.m. (hans) alders verdrag van maastricht eerste kabinet-balkenende financieel-economisch beleid in cijfers : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 8 van 8 voor - verzuring - in 0.00685596466064453 seconden.

verzuring

Kunstbus - Verzuring van bodem of water kan een gevolg zijn van natuurlijke bodemverzuringsprocessen door bijv. CO 2 maar ook van bodemgebruik, bosbouw en emissie van vervuilende gassen door fabrieken, landbouwbedrijven, elektriciteitscentrales en transport. ... verzuring

                                                                                                                                           
sulfaat
Kunstbus - Een sulfaat(ion) (SO 4 2– ), zwavel in combinatie met zuurstof, is de zuurrest van zwavelzuur (H 2 SO 4 ) en de zouten ervan. Een atoom of molecuul dat een lading draagt dat verschillend is van nul, wordt een ion genoemd. ... vergiftiging, eutrofiering (overmaat aan voedingsstoffen) en verzuring

                                                                                                                                           
Ir. G.J.M. (Gerrit) Braks
Parlement & Politiek - Vooraanstaand CDA-politicus uit een Brabants boerengezin. Werkte in Brussel als landbouwraad en werd toen hij nog maar drie jaar Tweede Kamerlid was al minister van Landbouw in het eerste kabinet-Van Agt. ... met minister winsemius de notitie 'de problematiek van de verzuring

                                                                                                                                           
klimaatverandering
Kunstbus - Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. Deze manifesteert zich in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, veranderingen van luchtstromingen en van de waterkringloop en daarmee van de bewolking en de neerslag. ... de winning van kolen treden ernstige milieueffecten op (zoals verzuring

                                                                                                                                           
J.G.M. (Hans) Alders
Parlement & Politiek - Energiek en invloedrijk PvdA-Kamerlid, minister en bestuurder. Ontwikkelde zichzelf via zelfstudie en was in de Tweede Kamer spoedig een vooraanstaand lid van de PvdA-fractie. Woordvoerder voor onder meer ambtenarenzaken en later secretaris van de PvdA-fractie en vertrouweling van Wim Kok. ... ten opzichte van het nmp over de uitstoot van co2, de verzuring

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers III (1989-1994)
Parlement & Politiek - De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... ten opzichte van het nmp over de uitstoot van co2, de verzuring

                                                                                                                                           
Drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels
Parlement & Politiek - VVD-politicus uit Bergen op Zoom, die een turbulente politieke loopbaan kende. Werd in 1982 door Wiegel als 32-jarige naar voren geschoven als zijn opvolger na nog slechts vijf jaar Kamerlid te zijn geweest. ... - bracht in 1989 samen met minister braks het bestrijdingsplan verzuring

                                                                                                                                           
Kabinet-Kok II (1998-2002)
Parlement & Politiek - De Tweede Kamerverkiezingen van 1998 wezen op twee zaken: aan de ene kant leek de kiezer het vertrouwen in de paarse coalitie te hebben behouden, met winst voor de PvdA en de VVD. Aan de andere kant leed D66 een gevoelige nederlaag. ... krijgen zijn: verlies aan biodiversiteit door verdroging en verzuring

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 240