YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur verzorgingsstaat welvaartsstaat conservatisme sociaal-democraten sociaaldemocratie sociaal-democraat nederlandse geschiedenis canon van nederland kabinet kabinet-rutte ii van agt lubbers den uyl kok kabinet-balkenende iv rsv-enquete jan peter balkenende socialistisch biesheuvel dr. m. (jet) bussemaker emu-tekort socialistische kabinet-balkenende ii cijfers kabinetten jet bussemaker balkenende socialisme pim fortuyn pvda vvd kvp d66 kabinet-cals romme kabinet-marijnen cda eerste paarse kabinet lijst 2006 drs. a. (bram) van ojik : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 29 voor - verzorgingsstaat - in 0.0110781192779541 seconden.

Verzorgingsstaat

Kunstbus - Een verzorgingsstaat is een sociaal systeem waarin de staat primaire verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn burgers, zoals in kwesties van gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid. ... verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
conservatisme
Kunstbus - het conservatisme (o) (v. Lat. conservare = behouden), Neiging tot behoud, afkeer van vernieuwing of verandering, in ongunstige zin behoudzucht... Zie ook: christen-democratische en liberale partijen in de westerse wereld een sterke conservatieve stroming, zonder dat deze echter een belemmering vormt voor de opbouw van een sociale verzorgingsstaat. ... echter een belemmering vormt voor de opbouw van een sociale verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
canon van Nederland
Kunstbus - De canon van Nederland is een lijst van vijftig onderwerpen die chronologisch een samenvatting geeft van de Geschiedenis van Nederland. De commissie-Van Oostrom heeft hierin vijftig thema's opgenomen die niet in de geschiedenisles op een Nederlandse school zouden mogen ontbreken. ... de tweede wereldoorlog; anne frank; indonesie 12. de verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Sociaaldemocratie
Kunstbus - Sociaaldemocratie is de aanduiding voor een politieke beweging die binnen een democratische staat een sociale wetgeving voorstaat. Sociaal-democraten zijn voorstanders van deze beweging, die van oorsprong een gematigde vorm van socialisme is. ... - een uitgebreid systeem van sociale zekerheid (zie verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Dr. M. (Jet) Bussemaker
Parlement & Politiek - Jet Bussemaker (1961) is sinds 5 november 2012 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was zij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV. ... van 1986 tot 1988 - onderzoeker en onderzoeksprogrammeur ( verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Historisch overzicht cijfers kabinetten
Parlement & Politiek - De economie en de arbeidsmarkt verzwakken na de twee oliecrises in de jaren '70, met oplopende begrotingstekorten en uitkeringsafhankelijkheid als gevolg. In 1981/1982 is sprake van een crisis. Ondanks economisch herstel blijft daarna sprake van grote problemen op de arbeidsmarkt. ... in nederland tot in de hemel te groeien. nederland bouwt een verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Socialisme<#>Socialisme
Kunstbus - 1 wijze van samenleving gericht op afschaffing van privé kapitaalbezit, socialisatie van de productiemiddelen en gemeenschappelijke voorziening in de behoeften van haar leden 2 [pol.] beweging die streeft naar een dergelijke maatschappij socialisme, als term de samenvatting van al die vormen van maatschappelijk streven die op de opheffing van een klassemaatschappij gericht zijn en in de afschaffing of beperking van de particuliere eigendom van de productiemiddelen een min of meer vergaande regeling van of controle op het productieproces en de verdeling van de opbrengst daarvan door de gemeenschap het doeltreffendste middel zien tot een rechtvaardiger samenleving. ... en britse partijen: het succesvol opbouwen van een verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Troonrede 2013 (volledige tekst)
Parlement & Politiek - In de integrale tekst van de troonrede 2013 is door de redactie structuur aangebracht, zodat u snel tussen de onderdelen kunt navigeren. ... de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat
                                                                                                                                           
Kabinet-Marijnen (1963-1965)
Parlement & Politiek - De uitslag van de verkiezingen van 1963 leek te wijzen op voortzetting van het centrumrechtse bewind, maar de PvdA was aanvankelijk eveneens in beeld als regeringspartner. Informateur Romme kwam met een aantal zogeheten 'bouwstenen', die als basis moesten dienen voor een regeerakkoord. ... er wordt voortgegaan met de opbouw van de sociale- verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Dr. W.S.P. (Pim) Fortuijn
Parlement & Politiek - Voormalige hoogleraar en columnist die in 2001 op stormachtige wijze de politiek betrad en die op een onconventionele wijze politiek bedreef. Hedonistische, enigszins dandy-achtige man, die omstreden uitspraken niet schuwde, maar daarom ook fel werd bestreden. ... in nederland 1945-1949" (dissertatie, 1980) - "de nederlandse verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
60 jaar Sociaal-Economische Raad
Parlement & Politiek - PDC, januari 2010 ... speelde de ser een belangrijke rol bij de opbouw van de verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
PvdA
Kunstbus - PvdA ( Nederland) De Partij van de Arbeid is een sociaal-democratische partij, die zowel lokaal, provinciaal, landelijk als Europees is georganiseerd. Met andere socialistische delegaties uit de Europese landen vormt zij de socialistische fractie in het Europees Parlement. ... werden er belangrijke successen geboekt in de opbouw van de verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Kabinet-Beel I (1946-1948)
Parlement & Politiek - Na de eerste naoorlogse verkiezingen komt er al gauw samenwerking tussen KVP en PvdA tot stand ('het nieuwe bestand'). Maar de politiek leider van de grootste partij, de KVP'er Romme, wordt niet met de formatie belast. ... genomen. verder worden eerste stappen gezet op weg naar de verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Mr. E.H. (Edzo) Toxopeus
Parlement & Politiek - In de periode 1963-1969 de gezaghebbende leider van de VVD als opvolger van Oud. Welsprekende, hoffelijke en aimabele zoon van een lutherse dominee. Aanvankelijk advocaat in Breda. Werd al na drie jaar in de Kamer minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Quay. ... (1988), 51 - mark kranenburg, "liberaal met oog voor de verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Drs. A. (Bram) van Ojik
Parlement & Politiek - Bram van Ojik (1954) is sinds 23 maart 2017 lid van GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Eerder was hij dat in 1993-1994 en in 2012-2015. Van 8 oktober 2012 tot 12 mei 2015 was hij fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. ... (met max van den berg, 1998) - "kiezen om te delen, een verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Nationaalsocialisme
Kunstbus - Nazi Een nazi is tegenwoordig een pejoratief (minachting uitdrukkend) gekleurde aanduiding voor iemand die de leer van het nationaalsocialisme aanhangt. Het woord ' nazi' is afkomstig van Nationalsozialist, de Duitstalige term voor een aanhanger van het nationaalsocialisme. ... waren, een keynesiaanse economische politiek en een grote verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Periode 1982-1994: kabinetten-Lubbers
Parlement & Politiek - Deze periode wordt gedomineerd door het CDA van premier Lubbers. Na het mislukte kabinet-Van Agt/Den Uyl/Terlouw komt er in november 1982 een centrumrechts kabinet onder leiding van de opvolger van Van Agt. ... uyl en is bereid mee te werken aan verdere herziening van de verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Halas and Batchelor
Kunstbus - Halas & Batchelor Cartoon Films, een animatie studio die in 1940 opgericht werd door John Halas en Joy Batchelor en de volgende 50 jaar films produceerde. Het was s'lands grootste en meest invloedrijke producent van animatiefilms van de vroege jaren veertig tot midden jaren zeventig. ... tegenstander van de voorgestelde hervormingen van de verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Parlement & Politiek - Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land. De hoofdtaken zijn het bevorderen van de democratische rechtstaat, slagvaardig bestuur, zorg voor betaalbare woningen en een goede leefomgeving. ... de 19e eeuw ontwikkeld nederland zich steeds verder tot een verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Zweden
Zweden
Kunstbus - Zweden is een Scandinavisch koninkrijk in Noord- Europa. Het land wordt omringd door Noorwegen in het westen en noorden, Finland in het noordoosten, het Skagerrak en het Kattegat in het zuidwesten, de Oostzee in het zuidoosten, en de Botnische Golf in het oosten. ... uit kiruna en malmberget. dit vormde de basis voor de verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Poldermodel
Parlement & Politiek - Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Nederland een overlegeconomie waarin naast de overheid de werkgevers- en werknemersorganisaties een grote rol speelden. Halverwege de jaren '90 werd de overlegeconomie hervormd en ontstond het succesvolle poldermodel. ... de sociaal-economische besluitvorming en de inrichting van de verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Willem Drees
Kunstbus - Willem Drees was een van de populairste minister-presidenten die Nederland gekend heeft. Hij stond bekend als ‘vadertje Drees’, een troetelnaam die aangeeft dat deze socialistische premier niet alleen voor zijn eigen achterban, maar voor de hele Nederlandse bevolking een vaderfiguur was. ... en socialisten de boventoon voerden. zij bouwden samen de verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
christendemocratie
Kunstbus - de christendemocratie (v) Liberalisme en socialisme zijn niet gebaseerd op een godsdienst. Dat ligt anders bij de confessionele partijen, die laten zich inspireren door de Bijbel. De hoofdstroming hiervan is de christendemocratie. ... christendemocraten hebben meegewerkt aan de opbouw van de verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
Dr. J.M. (Joop) den Uyl
Parlement & Politiek - Gedreven PvdA-ideoloog en -politicus en econoom. Voor sommigen 'ome Joop', voor anderen de verpersoonlijking van verfoeilijk socialisme. Kwam vanuit de journalistiek in de 'denktank' van de PvdA en werd in 1956 Tweede Kamerlid. ... denkbeelden. hij vreesde voor een toenemende afkeer van de verzorgingsstaat

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 105