YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal verwijswoord woordgeslacht dat/wat/die/wie persoonlijk voornaamwoord basisregels oude naamvallen woordkeuze enkelvoud/meervoud lidwoord voegwoord hen/hun persoonsvorm bezitsvorm : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 20 van 20 voor - verwijswoord - in 0.0227470397949219 seconden.

Welk verwijswoord gebruik je bij bedrijven, bijvoorbeeld in 'Philips presenteert zijn/haar jaarcijfers'?

Genootschap Onze Taal - Bij bedrijfsnamen wordt meestal het bezittelijk voornaamwoord zijn gebruikt: 'Philips presenteert zijn jaarcijfers' is dus juist. Bedrijfsnamen fungeren namelijk als het-woorden: het Philips van de twintigste eeuw, het Prisma van de toekomst, het bekende Greenpeace, het T-Mobile van een paar jaar geleden, het Microsoft van Bill Gates, het V&D uit de beginjaren, het KPN van de toekomst. ... verwijswoord

                                                                                                                                           
Wat is goed: iets wat of iets dat?
Genootschap Onze Taal - Iets wat en iets dat zijn allebei juist in een zin als 'Is er nog iets wat/dat ik moet weten?' Sommige mensen vinden iets wat iets beter, omdat het om iets onbepaalds gaat. ... ) wordt vaak het betrekkelijk voornaamwoord wat als verwijswoord

                                                                                                                                           
Mag je zeggen 'het meisje die daar fietst'?
Genootschap Onze Taal - Nee; het gebruik van die als betrekkelijk voornaamwoord bij het-woorden is grammaticaal niet juist. Wel juist is: 'Het meisje dat daar fietst. ... sommige mensen vinden het vreemd om daarnaar met een onzijdig verwijswoord

                                                                                                                                           

Welke verwijswoorden zijn correct in de zin 'Het team is zo samengesteld dat hij/zij/het al zijn/haar taken goed kan uitvoeren'?

Genootschap Onze Taal - Correct is: 'Het team is zo samengesteld dat het al zijn taken goed kan uitvoeren.' Naar het-woorden (onzijdige woorden), zoals het team, wordt verwezen met het en zijn. ... verwijswoord

                                                                                                                                           
Wat is juist? Mieke vroeg aan de vrouw en diens dochter of ze haar wilden helpen. Mieke vroeg aan de vrouw en dier dochter of ze haar wilden helpen. Mieke vroeg aan de vrouw en haar dochter of ze haar wilden helpen.
Genootschap Onze Taal - Zin 3 is het gewoonst, maar zin 2 kan ook. In zin 1 wordt met diens verwezen naar een vrouw, en dat klopt eigenlijk niet. Met diens mag alleen naar mannelijke personen worden verwezen. Zin 3 heeft wel als nadeel dat hij dubbelzinnig is. ... in zin 5 dreigt er geen verwarring; vandaar dat het gewone verwijswoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Dat is de vrouw wiens auto is gestolen' of 'Dat is de vrouw wier auto is gestolen'?
Genootschap Onze Taal - 'Dat is de vrouw wier auto is gestolen' wordt van oudsher als juist gezien, maar veel mensen vinden 'Dat is de vrouw wiens auto is gestolen' ook prima. Dat komt doordat de vorm wier verouderd is; dat geldt minder voor wiens. ... fungeert in het hedendaagse nederlands dus als een algemeen verwijswoord

                                                                                                                                           
Waarom is de zin 'Het nieuwe schip liep tijdens haar eerste reis op de klippen' fout? Het geslacht van schepen is in het algemeen toch vrouwelijk?
Genootschap Onze Taal - Nee, het woord schip is onzijdig: we spreken over het schip. Naar onzijdige woorden wordt niet met haar maar met zijn verwezen: 'het schip en zijn bemanning', 'het bestuur en zijn beslissingen'. Een uitzondering hierop vormen het-woorden waarvan het biologisch geslacht vrouwelijk is: 'het meisje en haar pop', 'het teefje en haar jongen'. ... geval is, blijft een schip altijd onzijdig. verwante adviezen verwijswoord

                                                                                                                                           
Wat is goed: 'Ik zag een moederschaap en zijn lam' of 'Ik zag een moederschaap en haar lam'?
Genootschap Onze Taal - 'Ik zag een moederschaap en haar lam' heeft de voorkeur. ... echtpaar en zijn / haar / hun kind de tweeling(en) is / zijn verwijswoord

                                                                                                                                           
Welk verbindingswoord is juist in 'Wij zijn dankbaar voor de jaren die/dat hij bij ons was'?
Genootschap Onze Taal - Dat is hier juist: 'Wij zijn dankbaar voor de jaren dat hij bij ons was. ... is een betrekkelijk voornaamwoord) trefwoorden dat/wat/die/wie verwijswoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: zo'n rotzooi of zulke rotzooi?
Genootschap Onze Taal - Zo'n rotzooi is juist in bijvoorbeeld de zin 'Ik snap niet hoe hij in zo'n rotzooi kan leven'. Bij zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud die met het lidwoord een gecombineerd kunnen worden, wordt zo'n gebruikt ( zo'n ding ), in andere gevallen zulk(e) ( zulke mensen, zulke klei ). ... ongeveer in de betekenis 'van slechte kwaliteit'. trefwoorden verwijswoord

                                                                                                                                           
Veel recente woordenboeken en spellinggidsen, waaronder het Groene Boekje en de Spellingwijzer Onze Taal, vermelden bij een heleboel zelfstandige naamwoorden alleen maar het lidwoord de, en geen woordgeslacht. Is het woord dan mannelijk of vrouwelijk?
Genootschap Onze Taal - Als in deze naslagwerken alleen het lidwoord de wordt vermeld, is het woord zowel mannelijk als vrouwelijk. Achter woorden die alleen mannelijk zijn, staat "(m.)", bijvoorbeeld "stam, de (m.)". Voor vrouwelijke woorden wordt de afkorting "(v. ... beschouwd en bestaat er dus een voorkeur voor vrouwelijke verwijswoord

                                                                                                                                           
Wat is beter: 'de woonkamer, welke voorzien is van een laminaatvloer' of 'de woonkamer, die voorzien is van een laminaatvloer'?
Genootschap Onze Taal - Die is beter. Welke aan het begin van een bijvoeglijke bijzin is als het naar een de-woord (enkelvoud of meervoud) verwijst grammaticaal juist, maar maakt een stijve en stroeve indruk. Gebruik daarom bij voorkeur het betrekkelijk voornaamwoord die. ... die / dat daar fietst komma voor 'die' en 'dat' trefwoorden verwijswoord

                                                                                                                                           
Is 'Het echtpaar was idolaat van hun kind' juist?
Genootschap Onze Taal - Ja. Hoewel het echtpaar enkelvoud is, kan hier het best het meervoudige bezittelijk voornaamwoord hun gebruikt worden. De gedachte aan de twee personen waaruit het echtpaar bestaat, dringt zich namelijk heel sterk op. ... het schaap en zijn / haar lam de tweeling(en) is / zijn verwijswoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'De gordijnen voor de ramen waren nog hetzelfde/dezelfde als die van tien jaar geleden'?
Genootschap Onze Taal - Dezelfde heeft in de voorbeeldzin de voorkeur. Het aanwijzend voornaamwoord dezelfde verwijst naar het zelfstandig naamwoord gordijnen: 'De gordijnen waren nog dezelfde (gordijnen) als die van tien jaar geleden. ... hetzelfde / de zelfde, het zelfde trefwoorden lidwoord verwijswoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'De tweeling Iris en Fleur is jarig' of 'De tweelingen Iris en Fleur zijn jarig'?
Genootschap Onze Taal - Correct is: 'De tweeling Iris en Fleur is jarig. ... de tweeling bestaat, dringt zich zo sterk op dat meervoudige verwijswoord

                                                                                                                                           
Waarom zeggen we 'Dat zijn mijn boeken' en niet 'Dat is mijn boeken'?
Genootschap Onze Taal - 'Dat zijn mijn boeken', 'Dit zijn mijn boeken' en 'Het zijn mijn boeken' zijn inderdaad alleen juist met het meervoud zijn. Dat is bijzonder. Meestal moeten het onderwerp en het gezegde van een zin namelijk congrueren. ... vragen te zijn. trefwoorden enkelvoud/meervoud persoonsvorm verwijswoord

                                                                                                                                           
Mag je ze gebruiken in plaats van hen of hun? Bijvoorbeeld in ‘Onze adviseurs staan voor u klaar: u kunt ze altijd bellen.’
Genootschap Onze Taal - Ja, dat mag. Ze is de zogenoemde 'gereduceerde vorm’ van hen en hun. ... nodig ik uit trefwoorden hen/hun persoonlijk voornaamwoord verwijswoord

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je deze, die, dit of dat?
Genootschap Onze Taal - Bij de keuze tussen deze, die, dit en dat spelen diverse factoren een rol: ... wij vertalen ze in een ontwerp. trefwoorden basisregels verwijswoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: de soort sport die je beoefent of het soort sport dat je beoefent?
Genootschap Onze Taal - Zowel de soort die als het soort dat is juist. ... verkeerde soort mensen' wordt genoemd. bij de soort hoort als verwijswoord

                                                                                                                                           
'Amsterdam ontleent veel van haar/zijn charme aan haar/zijn grachten.' Is Amsterdam mannelijk of vrouwelijk?
Genootschap Onze Taal - Plaatsnamen zijn niet mannelijk of vrouwelijk; ze zijn onzijdig. Bij onzijdige woorden (het-woorden) hoort niet haar maar zijn: 'Amsterdam ontleent veel van zijn charme aan zijn grachten.' Ook namen van dorpen en landen zijn onzijdig. ... als stad of gemeente staat, bepaalt dat woord meestal het verwijswoord

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4