YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement europese unie raad gewone wetgevingsprocedure aangepaste niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raadsformatie sharon dijksma lidstaten gekwalificeerde meerderheid regionaal beleid vervoer violeta bulc raad vervoer, telecommunicatie en energie matthijs van miltenburg (d66) melanie schultz van haegen-maas geesteranus transport eu-landen europese investeringsbank peter van dalen (cu) raad vervoer karla peijs directoraat-generaal energie en vervoer beleid vervoer vicky maeijer (pvv) eurocommissaris voor vervoer uitvoerend agentschap voor het trans-europees vervoersnet eerste kamercommissie voor infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening (imro) naiades ii transeuropese infrastructuurnetwerken raad van transportministers vervoersbeleid gele kaart commissie vervoer en toerisme van het europees parlement vaste commissie voor infrastructuur en milieu (i&m) - tweede kamer wim van de camp (cda) meer over trans-europese netwerken tolheffing in duitsland europees spoorwegbureau : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 199 voor - vervoer - in 0.0240859985351562 seconden.

Beleid vervoer

Parlement & Politiek - De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... vervoer

                                                                                                                                           

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

Parlement & Politiek - De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. ... vervoer

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... regionaal beleid sociaaldemocraat, pes slovenie violeta bulc * vervoer

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Parlement & Politiek - Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... als interne markt, economie, justitie en binnenlandse zaken, vervoer

                                                                                                                                           
Telecommunicatiebeleid
Parlement & Politiek - Het beleid voor Telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. ... europese telecomsector op 20 november 2009 heeft de raad voor vervoer

                                                                                                                                           
Tolheffing in Duitsland
Parlement & Politiek - Vanaf 2019 zullen automobilisten op snelwegen in Duitsland tol moeten betalen. Dat geldt ook voor weggebruikers uit andere landen. Het Duitse plan voor het heffen van tol riep de afgelopen jaren in de Europese Unie veel weerstand op. ... regionale wegen. meer informatie beleid interne markt beleid vervoer

                                                                                                                                           
ISPA
Parlement & Politiek - Dit pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid werd gebruikt om kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa voor te bereiden op toetreding tot de Europese Unie. ISPA ( Instrument Structurel de Préadhésion ) gaf specifiek steun op het gebied van milieu en vervoer. ... preadhesion ) gaf specifiek steun op het gebied van milieu en vervoer

                                                                                                                                           
Energiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... japan om aan te geven dat kernenergie niet veilig is. de raad vervoer

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête Fyra (2013-2016)
Parlement & Politiek - Op 28 oktober 2015 heeft de parlementaire enquêtecommissie een vernietigend rapport ('De reiziger in de kou') uitgebracht over het vervoer over de HSL-Zuid. Er was sprake van een aaneenschakeling van fouten bij NS, kabinet en het toezicht. ... rapport ('de reiziger in de kou') uitgebracht over het vervoer

                                                                                                                                           
N.G. (Neil) Kinnock
Parlement & Politiek - Neil Kinnock (1942) is een uit Wales afkomstige sociaaldemocraat. Hij was negen jaar (1983-1992) leider van de Labourpartij. Kinnock was van 1995 tot 2004 lid van de Europese Commissie. Van 1995 tot 1999 was hij belast met vervoer (inclusief transeuropese netwerken). ... de europese commissie. van 1995 tot 1999 was hij belast met vervoer

                                                                                                                                           
Dr. N. (Neelie) Kroes
Parlement & Politiek - Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... kroes - hoofdinhoud neelie kroes, dochter van een rotterdamse vervoer

                                                                                                                                           
J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen
Parlement & Politiek - CDA-politica van antirevolutionairen huize, die na lid te zijn geweest van het Europees Parlement, minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Lubbers III werd. Was verantwoordelijk voor het besluit om de Nederlandse Spoorwegen te privatiseren en een goederenverbinding per spoor (Betuwelijn) van Rotterdam naar Duitsland aan te leggen. ... uit over financiering van het structuurschema verkeer en vervoer

                                                                                                                                           
neoliberalisme
Kunstbus - Met de term neoliberalisme wordt verwezen naar de opleving van het economisch liberalisme die begon in de jaren tachtig, een radicalere en laissez-faire-achtige vorm van kapitalisme. Het richtte zich vooral op de privatisering van overheidsbedrijven, zoals het openbaar vervoer en de posterijen en telefonie. ... op de privatisering van overheidsbedrijven, zoals het openbaar vervoer

                                                                                                                                           
Ir. P.H. (Pieter) Hofstra
Parlement & Politiek - Joviale Groningse ondernemer, die met krachtig stemgeluid als VVD-Tweede en Eerste Kamerlid vaak de belangen van automobilisten verdedigde. Had echter ook altijd oog voor het belang van goed openbaar vervoer en hij was tevens voorstander van invoering van een kilometerheffing. ... had echter ook altijd oog voor het belang van goed openbaar vervoer

                                                                                                                                           
J.S. (Jacques) Monasch
Parlement & Politiek - Jacques Monasch (1962) was van 17 juni 2010 tot 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamer. Tot 8 november 2016 maakte hij deel uit van de PvdA-fractie. Na zijn breuk met de PvdA begon hij de partij Nieuwe Wegen. ... pijp. hij was woordvoerder woningmarkt, cultuur en openbaar vervoer

                                                                                                                                           
S.A.M. (Sharon) Dijksma
Parlement & Politiek - Sharon Dijksma (1971) is sinds 3 november 2015 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte II. Sinds 23 maart 2017 is zij lid van PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Eerder, van 18 december 2012 tot 3 november 2015, was zij staatssecretaris van Economische Zaken (met name voor landbouw). ... en in 2003-2007 woordvoerster verkeer en waterstaat (openbaar vervoer

                                                                                                                                           
PTT
Kunstbus - PTT is een voormalig staatsbedrijf dat in Nederland de Posterijen, Telegrafie en Telefonie beheerde. De PTT (nu TNT Post B.V.) bestaat sinds 1799. De verschillende onderdelen van de voormalige PTT zijn inmiddels zelfstandige bedrijven:. ... voor een goede inrichting van wat men noemde 'de openbare vervoer

                                                                                                                                           
Dr. W. (Wim) Drees jr.
Parlement & Politiek - Voorman van DS'70 en Rekenkamerlid. Maakte carrière als (kundig) ambtenaar op Financiën en als hoogleraar openbare financiën. Stapte in 1971 de politiek in als aanvoerder van DS'70, een rechtse afsplitsing van de PvdA. ... en waterstaat. zette zich in voor bevordering van het openbaar vervoer

                                                                                                                                           
Drs. K.M.H. (Karla) Peijs
Parlement & Politiek - Karla Peijs (1944) was van 1 maart 2007 tot 1 maart 2013 Commissaris van de Koningin in Zeeland. Van 27 mei 2003 tot 22 februari 2007 was zij minister van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten-Balkenende II en III. ... spoorviaduct - bracht in 2004 de nota veiligheid in het rail vervoer

                                                                                                                                           
Dr. M. (Marcelino) Oreja Aguirre
Parlement & Politiek - Marcelino Oreja Aguire (1935) was in de Commissie-Delors III eurocommissaris voor vervoer en energie en in de Commissie-Santer commissaris voor onder meer media en cultuur. Oreja Aguire is lid van de Spaanse conservatieve Volkspartij en was onder meer minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Suarez (1976-1980). ... (1935) was in de commissie-delors iii eurocommissaris voor vervoer

                                                                                                                                           
Th.M. (Theresa) May
Parlement & Politiek - Theresa May (1956) is sinds 13 juli 2016 minister-president van het Verenigd Koninkrijk en leider van de Britse Conservatieven. Na haar studie in Oxford werkte zij in het bankwezen en in 1997 zij lid van het Lagerhuis. ... juni 1999 tot 18 september 2001 - schaduwstaatssecretaris voor vervoer

                                                                                                                                           
Ir. E.D. (Eric) Wiebes MBA
Parlement & Politiek - Eric Wiebes (1963) is sinds 4 februari 2014 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte II. Hij was in 2010-2014 namens de VVD wethouder van onder meer verkeer en vervoer van Amsterdam. Eerder werkte hij in het bedrijfsleven en bij het ministerie van Economische Zaken. ... in 2010-2014 namens de vvd wethouder van onder meer verkeer en vervoer

                                                                                                                                           
Israël
Israël
Kunstbus - Israël, officieel de Staat Israël, ( Hebreeuws: Medinat Jisraël; Arabisch: Dawlat Israïl) is een land in Azië, het Midden- Oosten en de Levant. Israël grenst aan Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte en de Palestijnse Gebieden. ... import: $47.8 miljard(2006) auto de voornaamste vorm van vervoer

                                                                                                                                           
A. (Abel) Matutes Juan
Parlement & Politiek - Abel Matutes Juan (1941) is een van Ibiza afkomstige Spaanse conservatief die acht jaar deel uitmaakte van de Europese Commissie. In de Commissie-Delors I was hij belast met investeringen en midden- en kleinbedrijf, in de Commissie-Delors II met Noord-Zuid-betrekkingen en in de Commissie-Delors III met vervoer en energie. ... met noord-zuid-betrekkingen en in de commissie-delors iii met vervoer

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 17