YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair vervoeging taal werkwoord sterk/zwak werkwoord engels persoonsvorm basisregels d/t woordgebruik ontleden apostrof alternatieve spelling officiele-spelling sterke-en-onregelmatige werkwoorden woordkeuze lastige woorden samenstelling aaneenschrijven hulpwerkwoord uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis achtervoegsel bijvoeglijk naamwoord komen gebiedende wijs trema afkortingen meervoudsvorming d-en-t-in-de nederlandse-spelling maken declinatie verkleinwoord hypercorrectie hoofdletter of kleine letter namen buigings-e kunnen voorzetsels : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 86 voor - vervoeging - in 0.0154709815979004 seconden.

vervoeging

Kunstbus - Vormverandering van een werkwoord. Vervoeging of conjugatie is het veranderen van de vorm van een werkwoord om de tijd, persoon, genus, modus of aspect aan te geven. Het veranderen van naamwoorden is hier enigszins mee vergelijkbaar en heet verbuiging. ... vervoeging

                                                                                                                                           

Is erven een zwak werkwoord ( erven - erfde - geërfd ) of is de sterke vervoeging ook goed ( erven - orf - georven )?

Genootschap Onze Taal - Erfde - geërfd is de normale vervoeging van erven. Sommige woordenboeken noemen ook de sterke vervoeging orf - georven; dat is volgens de grote Van Dale "in de volkstaal, bekakt en schertsend". Georven is dus geen geschikte vorm voor verzorgd taalgebruik. ... een zwak werkwoord ( erven - erfde - geerfd ) of is de sterke vervoeging

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen sterke, zwakke en onregelmatige werkwoorden?
Genootschap Onze Taal - De aanduidingen sterk, zwak en onregelmatig werkwoord hebben betrekking op de vervoeging van werkwoorden in de verleden en voltooide tijd. ... sterk, zwak en onregelmatig werkwoord hebben betrekking op de vervoeging

                                                                                                                                           
Wat is de juiste verleden tijd van ervaren: ervaarde of ervoer?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. De sterke vervoeging ervoer (die het oudst is), lijkt nog steeds het vaakst voor te komen. ... ervaren: ervaarde of ervoer? het is allebei juist. de sterke vervoeging

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Koningin Máxima woof naar de menigte' of 'Koningin Máxima wuifde naar de menigte'?
Genootschap Onze Taal - De vorm wuifde is het gebruikelijkst, maar woof is niet fout. De meeste woordenboeken vermelden eerst de zwakke vervoeging wuifde - gewuifd en vervolgens de sterke vervoeging woof - gewoven, met de aantekening dat die laatste voor de grap gebruikt wordt. ... niet fout. de meeste woordenboeken vermelden eerst de zwakke vervoeging

                                                                                                                                           
Hoe moet je het werkwoord typen vervoegen?
Genootschap Onze Taal - De juiste vervoeging is als volgt: ... moet je het werkwoord typen vervoegen? de juiste vervoeging

                                                                                                                                           
Wat is juist: gemonitord of gemonitoord?
Genootschap Onze Taal - Juist is gemonitord. De vervoeging van monitoren ('toezicht houden op') is hij monitort - hij monitorde - hij heeft gemonitord. ... is juist: gemonitord of gemonitoord? juist is gemonitord. de vervoeging

                                                                                                                                           
Hoe vervoeg je het werkwoord leasen?
Genootschap Onze Taal - Over de beste vervoeging van leasen bestaat een klein meningsverschil. In onze Spellingwijzer Onze Taal vervoegen we het iets anders dan het volgens de officiële spelling sinds 2005 moet. ... vervoeg je het werkwoord leasen? over de beste vervoeging

                                                                                                                                           
Waarom is het basketbalde met één l en baseballde met dubbel l?
Genootschap Onze Taal - Dat komt door de uitspraak. Omdat we baseballen nog helemaal 'op z'n Engels' uitspreken, blijft de ll in de vervoeging staan. ... nog helemaal 'op z'n engels' uitspreken, blijft de ll in de vervoeging

                                                                                                                                           
Hoe spel je het voltooid deelwoord van upgraden: geüpgrade of geüpgraded?
Genootschap Onze Taal - Geüpgraded is juist. De juiste vervoeging van het werkwoord upgraden is: ik upgrade - jij/hij upgradet - upgradede - geüpgraded. ... geupgrade of geupgraded? geupgraded is juist. de juiste vervoeging

                                                                                                                                           
Wat is het voltooid deelwoord van skaten: geskate of geskatet?
Genootschap Onze Taal - Geskatet is juist. De juiste vervoeging van het werkwoord skaten is: ik skate - jij/hij skatet - skatete - geskatet - de geskatete afstand. ... van skaten: geskate of geskatet? geskatet is juist. de juiste vervoeging

                                                                                                                                           
Wat is juist: het zei zo of het zij zo? En hoe zit dat zinnetje in elkaar?
Genootschap Onze Taal - Juist is: het zij zo. Zij is hier een aanvoegende wijs; het is een vervoeging van het werkwoord zijn. 'Het zij zo' is een uiting van berusting: 'het is niet anders; we moeten het ermee doen'. ... is: het zij zo. zij is hier een aanvoegende wijs; het is een vervoeging

                                                                                                                                           
Wat is 't kofschip of de ' 't kofschip -regel'?
Genootschap Onze Taal - De 'regel' van 't kofschip is een ezelsbruggetje dat gebruikt wordt bij de vervoeging van werkwoorden, en dan alléén in de verleden tijd en bij voltooide deelwoorden. (Voor de tegenwoordige tijd heb je er niets aan! ... 't kofschip is een ezelsbruggetje dat gebruikt wordt bij de vervoeging

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Zij paste de bal' of 'Zij passte de bal'?
Genootschap Onze Taal - 'Zij passte de bal' is juist. De vervoeging van het werkwoord passen, in de betekenis 'de bal toespelen', is: passen - passt - passte - gepasst. ... bal' of 'zij passte de bal'? 'zij passte de bal' is juist. de vervoeging

                                                                                                                                           
Is de volgende zin goed: 'Het buit de komende dagen veel'?
Genootschap Onze Taal - Ja, deze zin komt misschien vreemd over, maar is wel juist. Buit in 'Het buit de komende dagen veel' is een vervoeging van het werkwoord buien. ... is wel juist. buit in 'het buit de komende dagen veel' is een vervoeging

                                                                                                                                           
Hoe vervoeg je het werkwoord dat bij sudoku hoort? Is het hij sudokut, hij sudoku't of hij sudokuut?
Genootschap Onze Taal - Hij sudokuut is juist. Deze spelling sluit aan bij de uitspraak [suu-doo-kuut], die tamelijk algemeen lijkt. Een vergelijkbaar werkwoord is kukelekuen, waarvan de derde persoon enkelvoud hij kukelekuut luidt. ... in woorden als sudoku's en sudoku'tje - wordt in werkwoords vervoeging

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden met een p (Nederlandse vervoeging) | Genootschap Onze Taal

Genootschap Onze Taal - De juiste Nederlandse vervoeging van uit het Engels geleende werkwoorden: persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord (d/t). Zowel in de officiële spelling als volgens het Witte Boekje. ... (algemene regels) engelse werkwoorden met een a (nederlandse vervoeging

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden met een d (Nederlandse vervoeging) | Genootschap Onze Taal

Genootschap Onze Taal - De juiste Nederlandse vervoeging van uit het Engels geleende werkwoorden: persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord (d/t). Zowel in de officiële spelling als volgens het Witte Boekje. ... (algemene regels) engelse werkwoorden met een a (nederlandse vervoeging

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden met een m (Nederlandse vervoeging) | Genootschap Onze Taal

Genootschap Onze Taal - De juiste Nederlandse vervoeging van uit het Engels geleende werkwoorden: persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord (d/t). Zowel in de officiële spelling als volgens het Witte Boekje. ... (algemene regels) engelse werkwoorden met een a (nederlandse vervoeging

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden met een e (Nederlandse vervoeging) | Genootschap Onze Taal

Genootschap Onze Taal - De juiste Nederlandse vervoeging van uit het Engels geleende werkwoorden: persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord (d/t). Zowel in de officiële spelling als volgens het Witte Boekje. ... (algemene regels) engelse werkwoorden met een a (nederlandse vervoeging

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden met een g (Nederlandse vervoeging) | Genootschap Onze Taal

Genootschap Onze Taal - De juiste Nederlandse vervoeging van uit het Engels geleende werkwoorden: persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord (d/t). Zowel in de officiële spelling als volgens het Witte Boekje. ... (algemene regels) engelse werkwoorden met een a (nederlandse vervoeging

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden met een s (Nederlandse vervoeging) | Genootschap Onze Taal

Genootschap Onze Taal - De juiste Nederlandse vervoeging van uit het Engels geleende werkwoorden: persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord (d/t). Zowel in de officiële spelling als volgens het Witte Boekje. ... (algemene regels) engelse werkwoorden met een a (nederlandse vervoeging

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden met een a (Nederlandse vervoeging) | Genootschap Onze Taal

Genootschap Onze Taal - De juiste Nederlandse vervoeging van uit het Engels geleende werkwoorden: persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord (d/t). Zowel in de officiële spelling als volgens het Witte Boekje. ... (algemene regels) engelse werkwoorden met een b (nederlandse vervoeging

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden met een v (Nederlandse vervoeging) | Genootschap Onze Taal

Genootschap Onze Taal - De juiste Nederlandse vervoeging van uit het Engels geleende werkwoorden: persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord (d/t). Zowel in de officiële spelling als volgens het Witte Boekje. ... (algemene regels) engelse werkwoorden met een a (nederlandse vervoeging

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 37