YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst architectuur kunstenaars architecten - vermeer johannes vermeer vermeers taal hoofdletter of kleine letter namen sdap drees chu column p&phet aftreden van een politieke krullenjongen vorrink de gou kranenburg het aftreden van een politieke krullenjongen burger vdb cdu staf in 't veld rksp oud kabinet-cals van riel ritmeester overzicht parlementaire onderzoeken 1875 - heden parlementair onderzoek parlementaire onderzoeken 1875 - heden recht van onderzoek: enquetes en onderzoeken parlementaire enquete opsporingsmethoden (irt-enquete) willem aantjes e.a. vermeer visser gedeputeerde staten gebouwen schilderkunst : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 67 voor - vermeer - in 0.0122978687286377 seconden.
Johannes Vermeer

Johannes Vermeer

Kunstbus - 1656 Vermeend zelfportret van Johannes Vermeer op het schilderij "De koppelaarster". 1661, Gezicht op huizen in Delft, bekend als het straatje, parel Doek, 44,5 x 39 cm, Mauritshuis ca. 1658 Het Melkmeisje of De keukenmeid Olieverf op doek, 45,5x41 cm, schilderkunst of Allegorie op de schilderkunst 1666-1668 olieverf op doek, 130x110cm Nederlandse kunstschilder, gedoopt (geref. ... vermeer

                                                                                                                                           

Wat is juist: een echte Vermeer of een echte vermeer?

Genootschap Onze Taal - Juist is een echte Vermeer. De persoonsnaam Vermeer speelt hier nog steeds een rol: alleen híj kan het schilderij waar het om gaat hebben gemaakt. Daarom behoudt de eigennaam ook als aanduiding voor het kunstwerk zelf zijn hoofdletter. ... is juist: een echte vermeer

                                                                                                                                           
Het aftreden van een politieke krullenjongen
Parlement & Politiek - Bij de grondwetsherziening van 1948 werd het ambt van staatssecretaris in het leven geroepen. Zonder de ministerraad te hoeven uitbreiden, konden zodoende politieke functionarissen worden benoemd met een eigen taakgebied. ... opvatting kreeg hij echter niet. via een motie van de pvda'er vermeer

                                                                                                                                           
70 jaar PvdA
Parlement & Politiek - PDC, februari 2016 ... nationaal als internationaal. pvda-voormannen als vorrink en vermeer

                                                                                                                                           
Parlementaire onderzoeken 1875 - heden
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer kan zelfstandig een onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Dit heet het recht van parlementair onderzoek. Onderzoeken worden gedaan door middel van een hoorzitting, een rondetafelgesprek of een parlementaire enquête. ... op 7 mei 1958 nam de tweede kamer een motie van e.a. vermeer

                                                                                                                                           
schilderkunst
Kunstbus - De schilderkunst is een soort beeldende kunst en omvat alle artistieke technieken waarbij kleuren op een ondergrond aangebracht worden om een beeld te creëren. Afhankelijk van de achtergrond maakt men een onderscheid tussen muurschilderkunst, glasschilderkunst, mozaïekschilderkunst, paneelschilderkunst, etc. ... de nachtwacht). pieter paul rubens en johannes (jan) vermeer

                                                                                                                                           
Han van Meegeren
Han van Meegeren
Kunstbus - Henricus (Han) Antonius van Meegeren Nederlandse kunstschilder, kunstvervalser, tekenaar en aquarellist, geboren 10 oktober 1889 te Deventer - overleden 30 december 1947 te Amsterdam. Henricus Anthonius ( Han) van Meegeren werd op 10 oktober 1889 geboren als het derde kind in een rooms-katholiek gezin in het Nederlandse Deventer. ... michelangelo, caravaggio, da vinci, rembrandt, frans hals en vermeer

                                                                                                                                           
Gabriël Metsu
Kunstbus - Gabriël Metsu (1629-1667) Noord- Nederlands schilder en decoratieschilder (van interieurs) Metsu schilderde veel genrestukken (vooral interieurs met mensen) en straattaferelen, maar ook een aantal religieuze voorstellingen. ... van kunstenaars uit de kring van gerard ter borch en johannes vermeer

                                                                                                                                           
Carel Fabritius
Kunstbus - Carel Fabritius (1622-1654) Carolus Pietersz. Fabritius (Middenbeemster, gedoopt 27 februari 1622 - Delft, 12 oktober 1654) was een Noord- Nederlands kunstschilder, prentkunstenaar, tekenaar van landschappen, portretten, dieren en architectuur (als genre). ... in de voetsporen van fabritius: pieter de hooch en johannes vermeer

                                                                                                                                           
Wat is juist: een stukje roquefort of een stukje Roquefort?
Genootschap Onze Taal - Juist is: een stukje roquefort. ... / kleine letter rooms-katholiek / rooms-katholiek een echte vermeer

                                                                                                                                           
Wat is juist: een casanova of een Casanova?
Genootschap Onze Taal - Juist is een casanova. De kleine letter is hier correct omdat het woord niet langer de persoon Casanova aanduidt, maar een algemene aanduiding voor een vrouwenverleider geworden is. ... franse kaas / franse kaas roquefort / roquefort een echte vermeer

                                                                                                                                           
Prof.Dr. N.J. (Nico) Schrijver
Parlement & Politiek - Nico Schrijver (1954) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Hij is hoogleraar internationaal publiekrecht in Leiden, wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. ... de heer schrijver was eerder voorzitter van de evert vermeer

                                                                                                                                           
Schrijf je namen van sterrenbeelden met een hoofdletter?
Genootschap Onze Taal - Ja. Het Groene Boekje doet er geen uitspraak over, maar spellinggidsen en woordenboeken adviseren de namen van sterrenbeelden met een hoofdletter te schrijven. Het gaat dan niet alleen om sterrenbeelden in het algemeen (zoals Orion, Zuiderkruis en Grote Beer ) en de twaalf tekens van de dierenriem in het bijzonder ( Ram, Stier, Tweelingen, etc. ... casanova / casanova nieuwsgierig aagje / aagje een echte vermeer

                                                                                                                                           
Interieur
Kunstbus - interieur (schilderkunst) Afbeelding van een binnenruimte of de geschilderde afbeelding van interieurs. De interieurschilderkunst is vooral binnen de Nederlandse Vermeer, Terborch, de Hooch). ... de interieurschilderkunst is vooral binnen de nederlandse vermeer

                                                                                                                                           
Is er een naam voor het verschijnsel dat merknamen soortnamen worden, zoals bij aspirine en maggi?
Genootschap Onze Taal - Nee, voorzover wij weten bestaat hiervoor geen algemeen gangbare term. In vakkringen wordt wel het woord merkverwatering gebruikt, dat goed aangeeft wat merkhouders van deze ontwikkeling vinden. ... niet onder. verwante adviezen casanova / casanova een echte vermeer

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters PvdA
Parlement & Politiek - Sinds januari 2012 is Hans Spekman voorzitter van de PvdA. De leden kozen hem in december 2011 met 81,8 procent van de stemmen. Spekman was eerder ruim vijf jaar Tweede Kamerlid en daarvoor vijf jaar wethouder in Utrecht. ... lid van het europees parlement. meer informatie e.a. (evert) vermeer

                                                                                                                                           
Kunstenaar-van-het-Jaar
Kunstbus - ''Kunstbus Kunstenaar van het Jaar'' Jaarlijkse Prijs ingesteld door Kunstbus in 2001. (Let op! De prijs Kunstbus Kunstenaar van het Jaar heeft geen betrekking op de verkiezing Kunstenaar van het Jaar georganiseerd door Saskia Olde-Wolbers 2002 Folkert de Jong 2003 kunstenaars op. ... 90 edwin zwakman 91 tomas rajlich 92 bruce nauman 93 johannes vermeer

                                                                                                                                           
Wat is juist: Alzheimer of alzheimer?
Genootschap Onze Taal - Alzheimer wordt met een hoofdletter geschreven in de combinatie de ziekte van Alzheimer, maar met een kleine letter als het woord zélf de ziekte aanduidt: alzheimer hebben. ... voor) verwante adviezen nieuwsgierig aagje / aagje een echte vermeer

                                                                                                                                           
J.C.J. van der Heyden
Kunstbus - Nederlands non-figuratief beeldhouwer, collagekunstenaar, fotograaf, graficus, schilder, Geboren: 23-6- 1928 's-Hertogenbosch, woont en werkt in den Bosch, Naamsvarianten: Jacques van der Heyden, JCJ Vanderheyden, Jacobus Cornelis Johannes van der Heijden, De Brabantse wereldreiziger Vanderheyden, die rond 1960 als expressionist werkte, heeft vanaf het midden van de zestiger jaren van de twintigste eeuw een indrukwekkend en invloedrijk oeuvre opgebouwd dat bestaat uit schilderijen, fotokunst, video's, grafisch werk, publicaties, installaties en wat dies meer zij. ... heeft in z'n publicaties wel verwezen naar van leeuwenhoek en vermeer

                                                                                                                                           
Wat is juist: franse kaas of Franse kaas?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is Franse kaas met een hoofdletter in Franse. ... doof / oostindisch doof roquefort / roquefort een echte vermeer

                                                                                                                                           
Wat is juist: een nieuwsgierig aagje of een nieuwsgierig Aagje? En waar komt deze uitdrukking vandaan?
Genootschap Onze Taal - Juist is: een nieuwsgierig aagje. Aagje wordt hier niet als eigennaam gebruikt, maar als zogeheten soortaanduiding: iederéén kan een nieuwsgierig aagje zijn. Het lidwoord een is al een teken dat het niet meer om een eigennaam gaat. ... swanenburg) verwante adviezen casanova / casanova een echte vermeer

                                                                                                                                           
Wat is er veranderd in het Groene Boekje van 2005 ten opzichte van het vorige, uit 1995?
Genootschap Onze Taal - Zie voor de belangrijkste wijzigingen en nieuwe regels van 2005 de verwante adviezen die hieronder worden genoemd. ... genoemd. verwante adviezen 1-aprilgrap / 1 aprilgrap een echte vermeer

                                                                                                                                           
Moet ik een hoofdletter schrijven in 'Hij is getrouwd met een F/française '?
Genootschap Onze Taal - Ja, Française schrijven we met een hoofdletter. ... franse kaas / franse kaas roquefort / roquefort een echte vermeer

                                                                                                                                           
Is Twitter altijd met een hoofdletter of kan het ook twitter zijn? En hoe schrijf je een samenstelling ermee, zoals twitter(-)account / Twitter(-)account?
Genootschap Onze Taal - In de meeste gevallen is Twitter een eigennaam en krijgt het om die reden een hoofdletter. ... roquefort / roquefort sonja bakkeren / sonjabakkeren een echte vermeer

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3