YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal betekenis woordkeuze vermeend kabinet tweede kamer ministers mr. j.c. van oven anna de waal veldkamp minister bukman henk kamp marga klompe (mede)wetgeving tweede kamer staten-generaal initiatief recht van j.h. van der palm minister - wetenswaardigheden klaver samsom wetenswaardigheden ministers eerste kamer regering stemerdink tweede kamerleden schouw dijkstra prachtige initiatieven fokke recht van amendement de vries ministerschap dijksma wallage raad van state rutte voorstel voor een wet voortman : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 32 voor - vermeend - in 0.012296199798584 seconden.

Is de vermeende dader juist als je een verdachte van een misdrijf bedoelt, of moet je zeggen de veronderstelde dader of de vermoedelijke dader?

Het is allemaal mogelijk. Vermeend, verondersteld en vermoedelijk kunnen allemaal gebruikt worden in contexten waarin er sprake is van een 'verdenking' of van iets wat ter discussie staat. ... de vermeend - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Recht van initiatief
Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een voorstel voor een wet aan de Tweede Kamer aan te bieden: het recht van initiatief. Een dergelijk voorstel wordt op vrijwel dezelfde wijze behandeld als wetsvoorstellen die door de regering worden ingediend. ... in 1994 werd een aangenomen initiatiefvoorstel- vermeend - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden ministers
Wie waren de jongste en oudste ministers, hoeveel vrouwelijke ministers waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? En nog meer wetenswaardigheden over ministers. ... de vries ging van sociale zaken naar binnenlandse zaken en vermeend - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden staatssecretarissen
Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... andere voorbeelden zijn veldkamp, netelenbos, vermeend - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Poldermodel
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Nederland een overlegeconomie waarin naast de overheid de werkgevers- en werknemersorganisaties een grote rol speelden. Halverwege de jaren '90 werd de overlegeconomie hervormd en ontstond het succesvolle poldermodel. ... van de cda'er piet hein donner. vervolgens legde minister vermeend - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Kok II (1998-2002)
De Tweede Kamerverkiezingen van 1998 wezen op twee zaken: aan de ene kant leek de kiezer het vertrouwen in de paarse coalitie te hebben behouden, met winst voor de PvdA en de VVD. Aan de andere kant leed D66 een gevoelige nederlaag. ... minister: drs. g. zalm (vvd) staatssecretaris: dr. w.a.f.g. vermeend - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (1992-1993)
In 1992-1993 werd een parlementaire enquête gehouden naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De enquête werd ingesteld na een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de uitvoeringspraktijk. ... ondervoorzitter cor van dis (sgp) henk kamp (vvd) willem vermeend - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. A.P.W. (Ad) Melkert
Gewiekste en ambitieuze PvdA-politicus die in 2002 Wim Kok opvolgde als partijleider, maar direct na de verkiezingsnederlaag aftrad. Aanvankelijk actief in de PPR en begin jaren tachtig secretaris van een jeugdforum. ... (ingediend met zijn fractiegenoot willem vermeend - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. G. (Gerrit) Zalm
Met twaalf jaar de langstzittende minister van Financiën. Kwam uit een eenvoudig milieu (zijn vader was kolenboer); hardwerkend en wars van dikdoenerij. Doorliep na een studie economie een ambtelijke loopbaan en werd gezaghebbend directeur van het Planbureau. ... uit ( 17.050) - bracht in 1999 samen met staatssecretaris vermeend - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. R.H.L.M. (Roger) van Boxtel
Roger van Boxtel (1954) was van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Hij was toen fractievoorzitter. In 1994-1998 was de heer Van Boxtel Tweede Kamerlid (woordvoerder volksgezondheid en minderhedenbeleid) en vicefractievoorzitter. ... werking zou hebben. - bracht in 2002 samen met minister vermeend - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. B. (Bert) de Vries
Groningse antirevolutionair die al na vier jaar Tweede Kamerlidmaatschap voorzitter werd van de toen grootste regeringsfractie, het CDA. Werkte voor hij in 1978 sociaal-economisch fractiewoordvoerder werd bij Philips en de Erasmus Universiteit. ... en via loonkostensubsidies op basis van de wet vermeend - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bruce Nauman
Walking in an Exaggerated Manner around the Perimeter of a Square (1967-68) Raw Materials: Tate Modern 2005 Self-Portrait as a Fountain, 1966-67 Amerikaanse kunstenaar, geboren 6 december 1941, Fort Wayne (Indiana), Aanvankelijk was Nauman schilder maar werd dan bekend door zijn driedimensionaal werk, dat zeer gevarieerd is en o. ... van het menselijke bestaan (dood, seks en eten) en op een vermeend - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Tijdlijn psychologie
Voorgeschiedenisrond 1550 v. Chr. - in de Papyrus Ebers wordt depressie aangestipt. ... zijn stadia van psychosociale ontwikkeling uitbreidt. 1993 - vermeend - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kabinet-Kok I (1994-1998)
Het kabinet-Lubbers III hield na de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 71 van de 103 zetels over, waardoor voortzetting van de coalitie van PvdA en CDA uitgesloten was. Een coalitie van PvdA, VVD en D66 leek het meest voor de hand te liggen. ... minister: drs. g. zalm (vvd) staatssecretaris: dr. w.a.f.g. vermeend - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ch.M.O. (Christine) Lagarde
Christine Lagarde (1956) is sinds juli 2011 directeur van het IMF. Zij was in 2007-2011 minister van Economische Zaken, financiën en Industrie in het centrumrechtse kabinet-Fillon. Lange tijd was mevrouw Lagarde advocate bij het internationale advocatenkantoor Baker & McKenzie. ... - de franse justitie opende in 2014 een formeel onderzoek naar vermeend - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Johannes Vermeer
1656 Vermeend zelfportret van Johannes Vermeer op het schilderij "De koppelaarster". 1661, Gezicht op huizen in Delft, bekend als het straatje, parel Doek, 44,5 x 39 cm, Mauritshuis ca. ... vermeer 1656 vermeend - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Racisme
Het racisme ... beschouwd door de overheersende controversen over onder meer vermeend - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Philip Roth
Joods- Amerikaanse schrijver, geboren 19 maart 1933 in Newark, New Jersey. Philip Roth schrijft veelal over de Joodse identiteit en de politieke cultuur in de Verenigde Staten. ... american dream van hoogleraar en decaan silk uit elkaar. een vermeend - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
P. (Paul) Rosenmöller
Dynamische, goedgebekte politiek leider van GroenLinks. Afkomstig uit een welgesteld ondernemersgezin. Werd na een niet-voltooide studie sociologie vakbondsleider in de Rotterdamse haven en kreeg landelijke bekendheid. ... op 29 oktober 1997 minister-president kok en staatssecretaris vermeend - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. A.H. (Benk) Korthals
Rotterdamse advocaat die in de VVD tot de vooruitstrevende vleugel hoorde. Kwam in 1982 in de Tweede Kamer en maakte deel uit van de enquêtecommissie RSV. Nam in tegenstelling tot Joekes afstand van de negatieve conclusie over zijn partijgenoot Van Aardenne. ... (wetgeving) - bracht in 1998 samen met staatssecretaris vermeend - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eliel Saarinen
Gottlieb Eliel Saarinen ... het vermoedelijk de jury nog wist te overtuigen vanwege zijn vermeend - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Heleen van Royen
Nederlands romanschrijfster en columniste, 9 mart 1965 geboren in Amsterdam. ... klappen over het pornosurfen, prostitutiebezoek en al dan niet vermeend - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Tichon Chrennikov
Tichon Khrennikov als zeeman in Juli Reizmans film 'Een trein gaat naar het Oosten', waar hij zelf de muziek voor schreef. The Song of Drunken People - (Music by Tikhon Khrennikov) Russische componist en acteur, Tikhon Nikolayevich Khrennikov, geboren 10 juni 1913 - overleden 14 Augustus 2007. ... formalistische muziek'. tikhon khrennikov sprak over het vermeend - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Wat is juist: apekool of apenkool?
Officieel is alleen apekool ('onzin, kletspraat'), zonder tussen-n, juist. Het gaat hier om een zogenaamde 'versteende samenstelling'. Apekool is geen samenstelling van aap en kool; aap betekent in apekool waarschijnlijk oorspronkelijk 'onzin'. ... als apekool, pierewaaien, ruggespraak, enz. weet. officieel ' vermeend - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 26