YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal woordkeuze betekenis vermeend tweede kamer kabinet anna de waal bukman henk kamp minister marga klompe ministers veldkamp mr. j.c. van oven van raak rutte initiatief recht van amendement tweede kamerleden stemerdink samsom minister - wetenswaardigheden prachtige initiatieven recht om wetsvoorstellen goed of af te keuren de graaff-nauta recht van fokke wallage biografisch archief klaver (mede)wetgeving tweede kamer van der stee van amelsvoort kosto schouw voorstel voor een wet grondwet van 1814 regering j.h. van der palm eerste kamer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 32 voor - vermeend - in 0.00900077819824219 seconden.

Is de vermeende dader juist als je een verdachte van een misdrijf bedoelt, of moet je zeggen de veronderstelde dader of de vermoedelijke dader?

Genootschap Onze Taal - Het is allemaal mogelijk. Vermeend, verondersteld en vermoedelijk kunnen allemaal gebruikt worden in contexten waarin er sprake is van een 'verdenking' of van iets wat ter discussie staat. ... de vermeend

                                                                                                                                           
Recht van initiatief
Parlement & Politiek - Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een voorstel voor een wet aan de Tweede Kamer aan te bieden: het recht van initiatief. Een dergelijk voorstel wordt op vrijwel dezelfde wijze behandeld als wetsvoorstellen die door de regering worden ingediend. ... in 1994 werd een aangenomen initiatiefvoorstel- vermeend

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden ministers
Parlement & Politiek - Wie waren de jongste en oudste ministers, hoeveel vrouwelijke ministers waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? En nog meer wetenswaardigheden over ministers. ... de vries ging van sociale zaken naar binnenlandse zaken en vermeend

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden staatssecretarissen
Parlement & Politiek - Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... andere voorbeelden zijn veldkamp, netelenbos, vermeend

                                                                                                                                           
Poldermodel
Parlement & Politiek - Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Nederland een overlegeconomie waarin naast de overheid de werkgevers- en werknemersorganisaties een grote rol speelden. Halverwege de jaren '90 werd de overlegeconomie hervormd en ontstond het succesvolle poldermodel. ... van de cda'er piet hein donner. vervolgens legde minister vermeend

                                                                                                                                           
Kabinet-Kok II (1998-2002)
Parlement & Politiek - De Tweede Kamerverkiezingen van 1998 wezen op twee zaken: aan de ene kant leek de kiezer het vertrouwen in de paarse coalitie te hebben behouden, met winst voor de PvdA en de VVD. Aan de andere kant leed D66 een gevoelige nederlaag. ... minister: drs. g. zalm (vvd) staatssecretaris: dr. w.a.f.g. vermeend

                                                                                                                                           
Johannes Vermeer
Johannes Vermeer
Kunstbus - 1656 Vermeend zelfportret van Johannes Vermeer op het schilderij "De koppelaarster". 1661, Gezicht op huizen in Delft, bekend als het straatje, parel Doek, 44,5 x 39 cm, Mauritshuis ca. 1658 Het Melkmeisje of De keukenmeid Olieverf op doek, 45,5x41 cm, schilderkunst of Allegorie op de schilderkunst 1666-1668 olieverf op doek, 130x110cm Nederlandse kunstschilder, gedoopt (geref. ... vermeer 1656 vermeend

                                                                                                                                           
Dr. G. (Gerrit) Zalm
Parlement & Politiek - Met twaalf jaar de langstzittende minister van Financiën. Kwam uit een eenvoudig milieu (zijn vader was kolenboer); hardwerkend en wars van dikdoenerij. Doorliep na een studie economie een ambtelijke loopbaan en werd gezaghebbend directeur van het Planbureau. ... uit ( 17.050) - bracht in 1999 samen met staatssecretaris vermeend

                                                                                                                                           
Drs. A.P.W. (Ad) Melkert
Parlement & Politiek - Gewiekste en ambitieuze PvdA-politicus die in 2002 Wim Kok opvolgde als partijleider, maar direct na de verkiezingsnederlaag aftrad. Aanvankelijk actief in de PPR en begin jaren tachtig secretaris van een jeugdforum. ... (ingediend met zijn fractiegenoot willem vermeend

                                                                                                                                           
Mr. R.H.L.M. (Roger) van Boxtel
Parlement & Politiek - Roger van Boxtel (1954) was van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Hij was toen fractievoorzitter. In 1994-1998 was de heer Van Boxtel Tweede Kamerlid (woordvoerder volksgezondheid en minderhedenbeleid) en vicefractievoorzitter. ... werking zou hebben. - bracht in 2002 samen met minister vermeend

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (1992-1993)
Parlement & Politiek - In 1992-1993 werd een parlementaire enquête gehouden naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De enquête werd ingesteld na een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de uitvoeringspraktijk. ... ondervoorzitter cor van dis (sgp) henk kamp (vvd) willem vermeend

                                                                                                                                           
Wat is juist: apekool of apenkool?
Genootschap Onze Taal - Officieel is alleen apekool ('onzin, kletspraat'), zonder tussen-n, juist. Het gaat hier om een zogenaamde 'versteende samenstelling'. Apekool is geen samenstelling van aap en kool; aap betekent in apekool waarschijnlijk oorspronkelijk 'onzin'. ... als apekool, pierewaaien, ruggespraak, enz. weet. officieel ' vermeend

                                                                                                                                           
Eliel Saarinen
Kunstbus - Gottlieb Eliel Saarinen Fins architect, stedenbouwkundige en grafisch ontwerper, geboren 20 augustus 1873 Rantasalmi, Finland – overleden 1 juli 1950 Cranbrook, Michigan, VS. Eliel Saarinen was een van de voornaamste vertegenwoordigers van de Finse jugendstil resp. ... het vermoedelijk de jury nog wist te overtuigen vanwege zijn vermeend

                                                                                                                                           
Bruce Nauman
Kunstbus - Walking in an Exaggerated Manner around the Perimeter of a Square (1967-68) Raw Materials: Tate Modern 2005 Self-Portrait as a Fountain, 1966-67 Amerikaanse kunstenaar, geboren 6 december 1941, Fort Wayne (Indiana), Aanvankelijk was Nauman schilder maar werd dan bekend door zijn driedimensionaal werk, dat zeer gevarieerd is en o. ... van het menselijke bestaan (dood, seks en eten) en op een vermeend

                                                                                                                                           
P. (Paul) Rosenmöller
Parlement & Politiek - Dynamische, goedgebekte politiek leider van GroenLinks. Afkomstig uit een welgesteld ondernemersgezin. Werd na een niet-voltooide studie sociologie vakbondsleider in de Rotterdamse haven en kreeg landelijke bekendheid. ... op 29 oktober 1997 minister-president kok en staatssecretaris vermeend

                                                                                                                                           
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven
Parlement & Politiek - Eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer en na de verkiezingen van 2002 een half jaar politiek leider van de PvdA. Dochter van een meubelmaker uit de Stellingwerven. Was actief bij de Rooie Vrouwen, bibliothecaresse van de Wiardi Beckman Stichting en assistent van partijvoorzitter Max van den Berg, en werd in 1981 Tweede Kamerlid. ... zekerheid - diende in 1986 samen met haar fractiegenoot willem vermeend

                                                                                                                                           
Mr. A.H. (Benk) Korthals
Parlement & Politiek - Rotterdamse advocaat die in de VVD tot de vooruitstrevende vleugel hoorde. Kwam in 1982 in de Tweede Kamer en maakte deel uit van de enquêtecommissie RSV. Nam in tegenstelling tot Joekes afstand van de negatieve conclusie over zijn partijgenoot Van Aardenne. ... (wetgeving) - bracht in 1998 samen met staatssecretaris vermeend

                                                                                                                                           
E.M. Forster
Kunstbus - Engels romanschrijver en essayist, geboren 1 januari 1879, overleden 7 juni 1970. Edward Morgan Forsters' beroemdste roman is A Passage To India. Daarna heeft hij lange tijd geen romans meer gepubliceerd, en Maurice, zijn enige roman met een openlijk homoseksuele thematiek, mocht pas posthuum verschijnen. ... juist steeds meer op hem ging leunen. aangesproken op zijn vermeend

                                                                                                                                           
Wit
Kunstbus - Wit bestaat uit alle kleuren uit het zichtbare gedeelte van het spectrum. Zuiver wit licht heeft geen tint en mag daarom eigenlijk geen kleur genoemd worden maar een grijstint of achromatische kleur. Wit licht<#>Als de drie typen kegeltjes in het oog in dezelfde mate worden aangesproken ervaren wij licht als wit. ... sinds ongeveer 1920. dit oxide kan men dus niet aantreffen in vermeend

                                                                                                                                           
Tijdlijn psychologie
Kunstbus - Voorgeschiedenis rond 1550 v. Chr. - in de Papyrus Ebers wordt depressie aangestipt. rond 390 v. Chr. - Plato onderscheid vier stadia van de menselijke kennisverwerving, stelt dat alle kennis aangeboren is en maakt een onderscheid tussen waarneming en werkelijkheid. ... zijn stadia van psychosociale ontwikkeling uitbreidt. 1993 - vermeend

                                                                                                                                           
Kabinet-Kok I (1994-1998)
Parlement & Politiek - Het kabinet-Lubbers III hield na de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 71 van de 103 zetels over, waardoor voortzetting van de coalitie van PvdA en CDA uitgesloten was. Een coalitie van PvdA, VVD en D66 leek het meest voor de hand te liggen. ... minister: drs. g. zalm (vvd) staatssecretaris: dr. w.a.f.g. vermeend

                                                                                                                                           
Michael Asher
Michael Asher
Kunstbus - Amerikaanse conceptuele kunstenaar, geboren in 1943 te, Los Angeles. 'institutionele kritiek' Sinds de jaren zestig stelden kunstenaars als Daniel Buren, Hans Haacke en Michael Asher het museum als instituut ter discussie door de verhouding tussen kunstwerk en omgeving en tussen kunstwerk en beschouwer tot onderwerp van hun werk te maken. ... introductie van het economisch waardesysteem trachtte asher de vermeend

                                                                                                                                           
Heleen van Royen
Kunstbus - Nederlands romanschrijfster en columniste, 9 mart 1965 geboren in Amsterdam. Helena Margaretha ( Heleen) van Royen-Kroon is getrouwd met de televisiepresentator Ton van Royen en staat sindsdien bekend als Heleen van Royen. ... klappen over het pornosurfen, prostitutiebezoek en al dan niet vermeend

                                                                                                                                           
Philip Roth
Philip Roth
Kunstbus - Joods- Amerikaanse schrijver, geboren 19 maart 1933 in Newark, New Jersey. Philip Roth schrijft veelal over de Joodse identiteit en de politieke cultuur in de Verenigde Staten. Hij werd met name beroemd door de seksueel expliciete roman Portnoy's Complaint (1969). ... american dream van hoogleraar en decaan silk uit elkaar. een vermeend

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 81