YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal woordkeuze betekenis vermeend tweede kamer kabinet henk kamp marga klompe mr. j.c. van oven anna de waal minister ministers bukman veldkamp recht van ministerschap recht van amendement heerma tweede kamerleden dijksma biografisch archief eerste kamer recht om wetsvoorstellen goed of af te keuren medewetgeving tweede kamer wetenswaardigheden ministers stemerdink recht van initiatief dijkstra regering van amelsvoort van raak de graaff-nauta klaver schouw voortman raad van state fokke grondwet van prachtige initiatieven van der stee : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 84 voor - vermeend - in 0.126611948013306 seconden.

Vermeend / verondersteld

Het is allemaal mogelijk. Vermeend, verondersteld en vermoedelijk kunnen allemaal gebruikt worden in contexten waarin er sprake is van een 'verdenking' of van iets wat ter discussie staat. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Recht van initiatief
Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een voorstel voor een wet aan de Tweede Kamer aan te bieden: het recht van initiatief. Een dergelijk voorstel wordt op vrijwel dezelfde wijze behandeld als wetsvoorstellen die door de regering worden ingediend. ... in 1994 werd een aangenomen initiatiefvoorstel-vermeend/vreugdenhil niet bekrachtigd, nadat de raad van state - op verzoek van staatssecretaris van amelsvoort, negatief had geadviseer - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden ministers
Wie waren de jongste en oudste ministers, hoeveel vrouwelijke ministers waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? En nog meer wetenswaardigheden over ministers. ... de vries ging van sociale zaken naar binnenlandse zaken en vermeend, die staatssecretaris was, werd minister. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden staatssecretarissen
Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... andere voorbeelden zijn veldkamp, netelenbos, vermeend, hoogervorst en bussemaker. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Poldermodel
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Nederland een overlegeconomie waarin naast de overheid de werkgevers- en werknemersorganisaties een grote rol speelden. Halverwege de jaren '90 werd de overlegeconomie hervormd en ontstond het succesvolle poldermodel. ... vervolgens legde minister vermeend (sociale zaken en werkgelegenheid) deze zaak voor advies voor aan de ser. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
postcoderacisme
1.0: discriminatie op woonplaats postcoderacisme 1.0 (neologisme) vorm van discriminatie of racisme op grond van het postcodegebied, de wijk of de buurt waar iemand woont, bijvoorbeeld door het weigeren van een hypotheek aan iemand wiens huis in een bepaalde, (vermeend) slechte, buurt staat of door het opleggen van een bepaalde (hogere) straf aan iemand die uit een bepaalde, (vermeend) slechte, buurt komt; discriminatie van inwoners van probleemwijken waarbij de inwoners van die wijken anders behandeld worden dan inwoners van wijken uit andere postcodegebieden. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
pitbullwet
1.0: Regeling Agressieve Dieren pitbullwet 1.0 regeling, die gold tussen 1993 en 2008 na een reeks ernstige bijtincidenten, die bepaalde dat vermeend agressieve honden die behoren tot als agressief bekend staande hondenrassen op basis van uiterlijke kenmerken in beslag konden worden genomen; Regeling Agressieve Dieren; RAD. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

baboengorogoro - ((SN) bepaald vermeend medicijn)

baboen’gorogoro (de, -(’s)), uitgeprepareerde en gedroogde klanktrommel uit de keel van een baboen* (1.1), als aangewend tegen stotteren (zie het cit.). Tot hetzelfde [de bestrijding van stuipen] dienen spinnen, evenals duizendpoten en schorpioenen tegen rheumatische pijnen, tot poeder verbrande kakkerlakken tegen mondzeer, duivenmaag als anti-braakmiddel, baboen-gorogoro () of het drinken uit een pakro* (slakkenhuis) dat tegen stotteren wordt aangewend () (Helman 1978: 37). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Kabinet-Kok II (1998-2002)
De Tweede Kamerverkiezingen van 1998 wezen op twee zaken: aan de ene kant leek de kiezer het vertrouwen in de paarse coalitie te hebben behouden, met winst voor de PvdA en de VVD. Aan de andere kant leed D66 een gevoelige nederlaag. ... vermeend (pvda) (2 augustus 1998 - 24 maart 2000) staatssecretaris: drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
jeremia - (bijbels persoon)
Jeremia, profeet, vermeend auteur van het bijbelboek Klaagliederen. Jeremiëren, jammeren, klagen; zeuren. Jeremiade, langdurige jammerklacht, klaagzang; gezeur. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Richard Nixon, een gevaarlijke gek?
Sinds het aantreden van Donald J. Trump als president van de Verenigde Staten is de belangstelling naar een van zijn voorgangers, Richard M. Nixon, toegenomen. ... die in golfclubs van trump hangt) moet ik erbij vermelden dat ik niet zeker weet of de brief echt is.) overeenkomsten, echt of vermeend, tussen trump en nixon zijn ook een favoriet onderwerp in de media. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Tonkin-resolutie (7 augustus 1964)
De Tonkin-resolutie werd op 7 augustus 1964 door het Amerikaanse Congres aangenomen. Dit naar aanleiding een (vermeend) incident in de Golf van Tonkin op 2 augustus 1964. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
terdoodveroordeelde
1.0: iemand die ter dood veroordeeld is 2.0: (fig.) iemand die spoedig zal sterven terdoodveroordeelde 1.0 iemand die vanwege het begaan van een (ernstig) misdrijf ter dood veroordeeld is; iemand die voor een of meer misdaden de doodstraf heeft gekregen Ook in toepassing op personen die veroordeeld worden voor een vermeend misdrijf, maar in feite onschuldig zijn. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
spaarloonregeling
1.0: fiscaal aantrekkelijke spaarregeling spaarloonregeling 1.0 ((vooral) in Nederland, verouderend) fiscaal aantrekkelijke spaarregeling voor werkenden die daarmee belastingvrij geld opzij kunnen zetten om hun pensioen te verhogen of eerder (deels) te kunnen stoppen met werken De spaarloonregeling werd in 1994 ingevoerd door staatsecretaris Willem Vermeend als compensatie voor de toenmalige afspraken over loonmatiging. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
WADA
1.0: World Anti-Doping Agency WADA 1.0 (doping, sport) (Engels) World Anti-Doping Agency, internationale organisatie die tot taak heeft dopinggebruik in de sport te bestrijden, onderzoek verricht naar (vermeend) dopinggebruik en gerechtigd is dopinggebruikers in de sport te bestraffen. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
Drs. A.P.W. (Ad) Melkert
Gewiekste en ambitieuze PvdA-politicus die in 2002 Wim Kok opvolgde als partijleider, maar direct na de verkiezingsnederlaag aftrad. Aanvankelijk actief in de PPR en begin jaren tachtig secretaris van een jeugdforum. ... j de algemene financiele beschouwingen - bracht in 1988 via een initiatiefwetsvoorstel (ingediend met zijn fractiegenoot willem vermeend) een wet tot stand inzake invoering van vervroegde afschrijving voor milieu-investeringen (20.872) - was in november 1992 eerst - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (1992-1993)
In 1992-1993 werd een parlementaire enquête gehouden naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De enquête werd ingesteld na een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de uitvoeringspraktijk. ... van der burg (cda), eerste ondervoorzitter henk van hoof (vvd), tweede ondervoorzitter cor van dis (sgp) henk kamp (vvd) willem vermeend (pvda) wilbert willems (groenlinks) arthie schimmel (d66) hans hillen (cda) feitelijke gegevens indiener(s) (vaste) commissies - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
astrologie
Sterrenwichelarij, een in de oudheid en de vroege middeleeuwen zeer belangrijk geacht denk- en geloofssysteem met (vermeend) voorspellende waarde, dat voornamelijk berust op de beweging van de vijf helderste planeten door de dierenriem. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Mr. R.H.L.M. (Roger) van Boxtel
Roger van Boxtel (1954) was van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Hij was toen fractievoorzitter. In 1994-1998 was de heer Van Boxtel Tweede Kamerlid (woordvoerder volksgezondheid en minderhedenbeleid) en vicefractievoorzitter. ... - bracht in 2002 samen met minister vermeend en staatssecretaris kalsbeek de nota 'integratie in het perspectief van immigratie' uit. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd. ... adskern), nederweerts, ospels; onvindbaar, verloren verloren leggen, verlore legke, werkwoord, (nederweerts, ospels) verstoppen vermeend, vermeindj, bijvoeglijk naamwoord, vermeend vermicelli, fermesjel, vermesel, zelfstandig naamwoord, mannelijk, vermicelli vermo - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo. ... vermeend, vermeind, vermeend. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
Kluinkoppen
Stad-Groninger carnavalsverenigingen heten Vloertrappers of Trefplonzers. Die namen hebben geen enkele traditie en ik kan me voorstellen dat namen die dat wel hebben, zoals Mollebonen of Klokkedieven, wegens hun culinaire karigheid of vermeend criminele inslag niet in aanmerking komen, maar constateer toch met enig leedwezen dat de carnavalsclubs een kans hebben laten liggen, want ze hadden zich met evenveel historisch recht als groot plezier Kluinkoppen kunnen laten noemen. - (bron: Groninganus)
                                                                                                                                           
geheimmiddel
geheimmiddel Eén samenstelling van geheim- met een substantief, nl. geheimmiddel (‘werkelijk of vermeend geneesmiddel waarvan de samenstelling geheim wordt gehouden’), wordt door sommigen als een germanisme (D. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Dr. G. (Gerrit) Zalm
Met twaalf jaar de langstzittende minister van Financiën. Kwam uit een eenvoudig milieu (zijn vader was kolenboer); hardwerkend en wars van dikdoenerij. Doorliep na een studie economie een ambtelijke loopbaan en werd gezaghebbend directeur van het Planbureau. ... iale zaken en werkgelegenheid de nota 'integriteit financiele sector' uit ( 17.050) - bracht in 1999 samen met staatssecretaris vermeend het belastingplan voor de 21e eeuw, een ingrijpende herziening van het belastingstelsel, uit. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 137