YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: verkleinwoord literair taal afleiding engels buigings-n apostrof getallen meervoudsvorming basisregels afbrekingen afkortingen accenten woordkeuze c/k uitspraak en klemtoon betekenis muziek cavatina samenkoppeling lastige woorden officiele-spelling uitdrukkingen en spreekwoorden cultuur morfeem etymologie maagden woordgebruik sodomiet namen maagd homoseksualiteit quadrille homo afkorting lidwoord homofobie lettergreep homofiel hoofdletter of kleine letter : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 37 voor - verkleinwoord - in 0.00927495956420898 seconden.

verkleinwoord

Kunstbus - Woord met een uitgang die aangeeft dat het om een (heel) klein exemplaar gaat. Zelfstandig naamwoord Een verkleinwoord (of: diminutief) is een vorm van een zelfstandig naamwoord die in het Nederlands wordt afgeleid met het achtervoegsel (diminutiefsuffix) -(e)tje, -je, -(m)pje, -kje. ... verkleinwoord

                                                                                                                                           

Wat is het verkleinwoord van giraffe?

Genootschap Onze Taal - Het verkleinwoord van giraffe is girafje of giraffetje. De vorm girafje lijkt vaker voor te komen. Deze vorm is afgeleid van giraf, dat een spelling- en uitspraakvariant is van giraffe. ... is het verkleinwoord

                                                                                                                                           

Wat is het verkleinwoord van rendez-vous? Rendez-vousje, rendez-voutje of rendez-voustje?

Genootschap Onze Taal - Het verkleinwoord van rendez-vous ('afspraak(je)') is rendez-voustje. ... is het verkleinwoord

                                                                                                                                           

Wat is het verkleinwoord van jongen: jongetje of jongentje?

Genootschap Onze Taal - Het verkleinwoord van jongen is jongetje, zonder n voor de verkleiningsuitgang. ... is het verkleinwoord

                                                                                                                                           

Wat is het verkleinwoord van cake?

Genootschap Onze Taal - Cakeje is de juiste vorm. ... is het verkleinwoord

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je het verkleinwoord van bulletin: als bulletinnetje of als bulletintje?

Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is bulletintje. ... schrijf je het verkleinwoord

                                                                                                                                           

Wat is het verkleinwoord van karbonade? Karbonadetje of karbonaadje?

Genootschap Onze Taal - Karbonadetje en karbonaadje zijn beide correct. ... is het verkleinwoord

                                                                                                                                           
Wat is de verkleinvorm van hemd?
Genootschap Onze Taal - Het juiste verkleinwoord is hemdje. Daarnaast vermelden sommige naslagwerken als alternatief hempje, dat in spreektaal heel gebruikelijk is. ... is de verkleinvorm van hemd? het juiste verkleinwoord

                                                                                                                                           

Wat is het verkleinwoord van blocnote: blocnoteje, blocnotetje of blocnootje?

Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is de juiste schrijfwijze blocnoteje. In onze Spellingwijzer Onze Taal vermelden we blocnootje; het laatste deel van het woord wordt dan vernederlandst. Blocnotetje is niet juist. ... is het verkleinwoord

                                                                                                                                           

Hoe spel je het verkleinwoord van een A4? En van sms?

Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijzen zijn een A4'tje en een sms'je. Een achtervoegsel, zoals -tje, -je, -ig, -er, wordt met een apostrof gekoppeld aan het cijfer of de afkorting waarmee het één geheel vormt. Andere voorbeelden zijn 65+'er, 55+'er, CDA'er, vmbo'er, cd'tje, dvd'tje en wc'tje. ... spel je het verkleinwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: gsm'etje of gsm-metje? En is het meervoud gsm's?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van gsm is gsm's, en de verkleinvorm luidt gsm'etje. ... is nodig om de s aan de hoofdletter te plakken. in het verkleinwoord

                                                                                                                                           
In het Groene Boekje staat slaatje [sla.tje]. Wordt daarmee bedoeld dat zowel slaatje als slatje goed is?
Genootschap Onze Taal - Nee, dat wordt niet bedoeld; slaatje is de enige juiste spelling. De variant tussen vierkante haken geeft aan dat één a vervalt als slaatje aan het eind van een regel afgebroken wordt ( sla-tje ). ... het eind van een regel afgebroken wordt ( sla-tje ). als een verkleinwoord

                                                                                                                                           

Hoe maak je verkleinwoorden in het Nederlands, zoals karretje, bloempje en kettinkje? Zijn daar vaste regels voor?

Genootschap Onze Taal - Ja, voor het vormen van verkleinwoorden zijn wel regels te geven. In de meeste gevallen doen moedertaalsprekers van het Nederlands het automatisch goed, maar er zijn ook gevallen waarbij twijfel kan ontstaan. ... maak je verkleinwoord

                                                                                                                                           
Hoe ziet de verkleinvorm van het Engelse leenwoord website eruit? Is dat websiteje of websitetje?
Genootschap Onze Taal - De juiste vorm is websiteje. Daarmee sluiten we het dichtst aan bij de uitspraak. In de uitspraak eindigt website op een t: [wepsait]. Daarachter plaatsen we de uitgang -je (vergelijk geit - geitje ). Als we niet de uitspraak maar de spelling als uitgangspunt zouden nemen, zou websitetje logischer zijn. ... (soms gespeld als blocnootje ) aan in de naslagwerken. het verkleinwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: wijffie of wijfie?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. In de woordenboeken is alleen wijfie te vinden, en die spelling heeft ook onze voorkeur, maar wijffie is ook te verdedigen. ... voorkeur, maar het schrijven van ff is niet fout. trefwoorden verkleinwoord

                                                                                                                                           
Wat zijn de juiste meervoudsvormen en verkleinvormen in de volgende zin? 'In bijna alle eetcafés/eetcafees/eetcafé's waren de satétjes/sateetjes/saté'tjes op, maar gelukkig had ons favoriete cafétje/cafeetje/café'tje nog wel satés/satees/saté's .'
Genootschap Onze Taal - De juiste zin luidt: 'In bijna alle eetcafés waren de sateetjes op, maar gelukkig had ons favoriete cafeetje nog wel satés . ... / websitetje trefwoorden accenten apostrof meervoudsvorming verkleinwoord

                                                                                                                                           
Is naast cadeau ook de spelling kado toegestaan?
Genootschap Onze Taal - In de officiële spelling is alleen cadeau juist. Toch komt kado (en zeker het verkleinwoord kadootje ) in de praktijk ook vaak voor, met name in informele teksten. In onze Spellingwijzer Onze Taal is daarom naast cadeau de alternatieve spelling kado opgenomen (met de toevoeging 'informeel'). ... spelling is alleen cadeau juist. toch komt kado (en zeker het verkleinwoord

                                                                                                                                           
In een negentiende-eeuwse brief kwam ik het woord item tegen. Is dit woord echt al zo oud?
Genootschap Onze Taal - Ja, het zelfstandig naamwoord item bestond zelfs al in het Middelnederlands; het is een Latijns leenwoord, dat werd uitgesproken als [ietem]. Oorspronkelijk betekende het 'post op een rekening', later kreeg het de algemenere betekenis 'onderwerp (dat aan bod komt)'. ... eenen item". zijn tijdgenoot p.c. hooft maakte er zelfs een verkleinwoord

                                                                                                                                           
Hoe spreek je compromis uit: als [kom-pro- mie] of als [kom-pro- mis]?
Genootschap Onze Taal - Beide zijn juist; compromis kan zowel op zijn Frans als op zijn Nederlands worden uitgesproken. In Nederland is (anders dan in Vlaanderen) de uitspraak met [-mie] het gewoonst. ... bij de verschillende uitspraken horen wel verschillende verkleinwoord

                                                                                                                                           
officiele-spelling
Kunstbus - Officiële spelling Met de term 'officiële spelling' wordt de spelling aangeduid die door de Nederlandse en Vlaamse regeringen wettelijk is voorgeschreven voor onderwijs en overheid. Deze spelling is vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse taal (het 'Groene Boekje'), die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Taalunie is samengesteld. ... lurven, mv. bij sommige zelfstandige naamwoorden is ook het verkleinwoord

                                                                                                                                           
cavatina
Muziekbus - Cavatina Kort, lyrisch solozangstuk; overdrachtelijk gebruikt voor instrumentale muziek met lyrisch vocaal karakter. Verkleinwoord van cavata, naam voor een korte aria, die uit niet meer dan twee delen bestaat, en zich bovendien van de aria onderscheidt door eenvoudiger melodiestructuur, minder tekstherhalingen en minder coloratuur. ... voor instrumentale muziek met lyrisch vocaal karakter. verkleinwoord

                                                                                                                                           

Wat is het verkleinwoord van sudoku? Sudokutje, sudokuutje of sudoku'tje?

Genootschap Onze Taal - Zowel sudoku'tje als sudokuutje is mogelijk; sudoku'tje is de gebruikelijkste vorm. Het woord sudoku kan op twee manieren worden uitgesproken: als [suu-doo-kuu] en als [soe-doo-koe]. De 'Japanse' uitspraak [soe-doo-koe] leidt tot de verkleinvorm sudoku'tje. ... is het verkleinwoord

                                                                                                                                           
samenkoppeling
Kunstbus - Een samenkoppeling is een combinatie van twee of meer woorden die vaak samen voorkomen en daardoor een vaste uitdrukking zijn gaan vormen, die zich in haar geheel gedraagt als een samengesteld woord. Voorbeelden:. ... terwijl de tweede (een-tweetje) juist alleen als afleiding ( verkleinwoord

                                                                                                                                           
homo
Kunstbus - 1 Homoseksueel => Man met seksuele voorkeur voor mannen => bruinwerker, flikker, gay, geïnverteerde, holtor, homofiel, poot, reetkever, sodemieter, sodomiet 2 homoseksueel (bn.) == betr. hebbend op de liefde voor geslachtsgenoten => anders, gay, ho, homofiel, van het handje; <=> heteroseksueel 1 (de heteroseksueel (m. ... anale seks aan te duiden. het nederlandstalige mietje is een verkleinwoord

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12