YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal wim kok lodewijk asscher cultuur nederland pim fortuyn bert koenders nederlands tweede kamer uitdrukkingen en spreekwoorden d66 tweede kamerverkiezingen geert wilders districtenstelsel etymologie tunahan kuzu henk krol pvda vvd cda groenlinks sgp sp ppr kabinet-balkenende iv mark rutte hoofdletter of kleine letter aardrijkskundige namen alexander pechtold marianne thieme emile roemer jesse klaver kees van der staaij sybrand van haersma buma piratenpartij wetenswaardigheden tweede kamerverkiezingen artikel 1 jeroen dijsselbloem tweede kamerverkiezingen in 2017 kandidatenlijst : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 7557 voor - verkiezingen in nederland - in 0.326991081237793 seconden.
Zoekterm in is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Nederland

Parlement & Politiek - Het Koninkrijk der Nederlanden behoort tot de zes oprichters van de Europese Unie. ... politieke situatie op 15 maart 2017 vonden de tweede kamer verkiezingen

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Parlement & Politiek - Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. ... kamer verkiezingen

                                                                                                                                           

Het referendum in Nederland

Parlement & Politiek - Een wetsvoorstel voor een raadgevend, correctief, bindend referendum haalde in 1999 niet de vereiste tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Daarna is wel enkele jaren een Tijdelijke referendumwet van kracht geweest. ... beschouwde. volksraadpleging er zijn in het verleden enkele verkiezingen

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 2012

Parlement & Politiek - Op 12 september 2012 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Rutte op 23 april 2012. Bij de verkiezingen kon worden gestemd op kandidaten van 21 partijen, waaronder elf nieuwkomers. ... kamer verkiezingen

                                                                                                                                           
Maltees voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2017 (EU2017MT)
Parlement & Politiek - Malta heeft zes prioriteiten gesteld voor het voorzitterschap. Deze prioriteiten zijn deels afgestemd in de trojka met Nederland en Slowakije. Zo bouwen met name de prioriteiten op het gebied van migratie, economie en veiligheid verder op het Nederlands en het Slowaaks voorzitterschap. ... officieel zijn vertrek uit de europese unie aan en zijn er verkiezingen

                                                                                                                                           

Leefbaar Nederland (LN)

Parlement & Politiek - Leefbaar Nederland was een democratische partij die op 21 maart 1999 werd opgericht als landelijke voortzetting van Leefbaar Hilversum en Leefbaar Utrecht. Zij streefde naar een hoger democratisch gehalte van de Nederlandse samenleving. ... fred teeven en, korte tijd, pim fortuyn. bij de tweede kamer verkiezingen

                                                                                                                                           

Stemmen in het buitenland

Parlement & Politiek - Als u als Nederlandse kiezer op de dag van de verkiezingen tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kunt u op verschillende manieren toch deelnemen aan de verkiezingen. ... - hoofdinhoud als u als nederlandse kiezer op de dag van de verkiezingen

                                                                                                                                           

Wat is de juiste spelling: waddeneilanden of Waddeneilanden, wadden of Wadden, waddenzee of Waddenzee, et cetera?

Genootschap Onze Taal - Waddenzee wordt in elk geval altijd met een hoofdletter geschreven: het is een aardrijkskundige naam. Het woord wad ('doorwaadbare plaats, grond die bij eb droogvalt') zelf wordt in principe met een kleine letter geschreven. ... aardrijkskundige naam) de kleinste waddeneilanden hebben bij verkiezingen

                                                                                                                                           

Kabinet-Drees III (1952-1956)

Parlement & Politiek - Drees (PvdA) krijgt de formatieopdracht. De VVD heeft voor de verkiezingen al aangegeven niet meer in te zijn voor een brede samenwerking. Drees laat dan zijn oog vallen op de ARP, en binnen korte tijd is een regeringsprogramma tussen PvdA, KVP, CHU en ARP gemaakt. ... drees (pvda) krijgt de formatieopdracht. de vvd heeft voor de verkiezingen

                                                                                                                                           
Waar komt dat is de lakmoesproef voor ... vandaan?
Genootschap Onze Taal - Een lakmoesproef is een test die aangeeft of iets écht deugt. Het wordt gebruikt in contexten waarin er (nog) getwijfeld wordt aan bijvoorbeeld de kwaliteit, het bestaansrecht, de invloed of het belang van iets; de lakmoesproef is 'de ultieme test'. ... van iets; de lakmoesproef is 'de ultieme test'. bijvoorbeeld: ' verkiezingen

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 2014 (Nederland)

Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2014 werd D66 de grootste Nederlandse partij in het EP met ruim vijftien procent. Het CDA behaalde minder stemmen, maar kreeg dankzij een lijstverbinding met CU/SGP een zetel meer dan D66. ... verkiezingen

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 2009 (Nederland)

Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2009 werd CDA de grootste Nederlandse partijen in het EP met twintig procent van de stemmen, goed voor 5 zetels. Nieuwkomer PVV wist met 17 procent van de stemmen en 4 zetels de tweede parij te worden. ... verkiezingen

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1979 (Nederland)

Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1979 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 35,6 procent van de stemmen, goed voor 10 van de 25 Nederlandse zetels in de periode 1979-1984. ... verkiezingen

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 2009 (Nederland)

Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2009 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 20 procent van de stemmen, goed voor 5 zetels. Nieuwkomer PVV wist met 17 procent van de stemmen en 4 zetels de tweede partij te worden. ... verkiezingen

                                                                                                                                           

Kabinet-Drees I (1948-1951)

Parlement & Politiek - De verkiezingen waren nodig in verband met een grondwetswijziging. Daarom ook wordt een breed kabinet gewenst. De formatie van Beel, die als eerste de formatieopdracht krijgt mislukt echter, vanwege problemen over de parlementaire binding en omdat de PvdA zich verzet tegen een ministerschap van Stikker (VVD). ... 1951 opgevolgd door het tweede kabinet-drees. formatie de verkiezingen

                                                                                                                                           
Vrouwelijke lijsttrekkers
Parlement & Politiek - In 1977 werd Ria Beckers de eerste vrouwelijke lijsttrekker in Nederland voor de PPR. Al eerder in 1952, 1963 en 1967 was Marga Klompé lijstaanvoerder van de KVP, maar zij was dit slechts in enkele provincies. ... de kvp, maar zij was dit slechts in enkele provincies. bij de verkiezingen

                                                                                                                                           

Kabinet-Lubbers I (1982-1986)

Parlement & Politiek - Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. ... aan. formatie de pvda, die als grootste partij uit de verkiezingen

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 2006

Parlement & Politiek - Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... kamer verkiezingen

                                                                                                                                           

Kabinet-Cort van der Linden (1913-1918)

Parlement & Politiek - Het liberale extraparlementaire kabinet-Cort van der Linden loodst Nederland door de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en brengt de belangrijke Grondwetsherziening van 1917 tot stand. Hierdoor worden de kiesrecht- en schoolstrijd beëindigd. ... datum wat wie tot en met dagen 25 juni 1913 tweede kamer­ verkiezingen

                                                                                                                                           

Kortstondig succes bij verkiezingen

Parlement & Politiek - Wat zijn eigenlijk de kansen van een nieuwe partij op blijvend succes? De ouderenpartijen, die in 1994 ineens opkwamen, verdwenen immers al weer snel. En dat gold ook voor Leefbaar Nederland en de LPF. ... succes bij verkiezingen

                                                                                                                                           
Europa en democratie
Parlement & Politiek - Democratie is één van de kernwaarden van de Europese Unie. Door de burgers gekozen volksvertegenwoordigers spelen in besluitvorming op Europees niveau een belangrijke rol. Voor individuele burgers zijn de mogelijkheden om Europees invloed uit te oefenen of mee te praten zeer beperkt. ... parlement iedere vijf jaar worden er in de hele europese unie verkiezingen

                                                                                                                                           

Kabinet-Lubbers II (1986-1989)

Parlement & Politiek - Voor de verkiezingen had de coalitie bestaande uit CDA en VVD al aangegeven het 'karwei te willen afmaken'. De Koning (CDA) krijgt dan ook de opdracht te onderzoeken welke problemen een voortzetting van de coalitie van CDA en VVD in de weg zouden kunnen staan, en langs welke weg deze opgelost kunnen worden. ... het opvolgende kabinet-lubbers iii aan. formatie voor de verkiezingen

                                                                                                                                           

Communistische Partij van Nederland (CPN)

Parlement & Politiek - De CPN was een communistische partij. Tot 1935 heette de partij Communistische Partij Holland (CPH). De partij kreeg die naam in 1918 na de Russische Oktoberrevolutie van 1917. Tot die tijd heette de partij Sociaal-Democratische Partij (SDP). ... zij al met een gezamenlijke lijst gekomen bij de tweede kamer verkiezingen

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1979-2014 (Nederland)

Parlement & Politiek - In Nederland vonden vanaf in 1979 iedere vijf jaar verkiezingen plaats voor de Nederlandse volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement. De opkomst daalde van 58,1 procent van de kiesgerechtigden in 1979 naar een dieptepunt van onder de 30 procent in 1999. ... verkiezingen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2